ราคามัน

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มันแกวเบอร์ใหญ่ 8.00 บาท/กก.
(B) มันเทศเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(C) มันไข่เบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(F) มันเทียน - บาท/กก.
(G) มันต่อเผือก - บาท/กก.
(H) มันญี่ปุ่น - บาท/กก.
วันที่ (A) มันแกวเบอร์ใหญ่ (B) มันเทศเบอร์ใหญ่ (C) มันไข่เบอร์ใหญ่ (D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ (E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ (F) มันเทียน (G) มันต่อเผือก (H) มันญี่ปุ่น
16/01/2562 8.00 15.00 15.00 - 30.00 - - -
15/01/2562 12.67 16.00 19.33 - 32.50 27.00 21.00 60.00
14/01/2562 9.00 12.50 15.50 - 32.50 - 15.00 60.00
13/01/2562 14.00 19.00 21.00 - 32.50 27.00 27.00 60.00
12/01/2562 12.67 16.00 19.67 - 33.75 27.00 21.00 60.00
11/01/2562 15.33 16.00 19.67 - 33.75 27.00 21.00 60.00
10/01/2562 12.67 16.00 19.67 - 32.50 27.00 21.00 60.00
09/01/2562 12.67 16.00 19.67 - 32.50 27.00 21.00 60.00
08/01/2562 12.67 16.00 19.67 - 30.00 27.00 21.00 60.00
07/01/2562 12.67 16.00 19.67 - 30.00 27.00 21.00 60.00
06/01/2562 14.00 19.00 21.00 - 30.00 27.00 27.00 60.00
05/01/2562 12.67 16.00 19.67 - 28.75 27.00 21.00 60.00
04/01/2562 16.00 16.00 19.67 - 28.75 27.00 21.00 60.00
03/01/2562 12.67 16.00 19.67 - 35.00 27.00 21.00 60.00
02/01/2562 25.00 12.50 16.00 - 35.00 - 15.00 60.00
01/01/2562 14.00 19.00 21.00 - 35.00 27.00 27.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันรายวัน, ราคามันแกวเบอร์ใหญ่, ราคามันเทศเบอร์ใหญ่, ราคามันไข่เบอร์ใหญ่, ราคามันมือเสือเบอร์ใหญ่, ราคามันฝรั่งเบอร์ใหญ่, ราคามันเทียน, ราคามันต่อเผือก, ราคามันญี่ปุ่น,
bg product