ราคามัน

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มันแกวเบอร์ใหญ่ 12.00 บาท/กก.
(B) มันเทศเบอร์ใหญ่ 12.00 บาท/กก.
(C) มันไข่เบอร์ใหญ่ 13.00 บาท/กก.
(D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 33.75 บาท/กก.
(F) มันเทียน - บาท/กก.
(G) มันต่อเผือก 10.00 บาท/กก.
(H) มันญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) มันแกวเบอร์ใหญ่ (B) มันเทศเบอร์ใหญ่ (C) มันไข่เบอร์ใหญ่ (D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ (E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ (F) มันเทียน (G) มันต่อเผือก (H) มันญี่ปุ่น
19/09/2561 12.00 12.00 13.00 - 33.75 - 10.00 60.00
18/09/2561 11.67 14.33 16.00 - 33.75 22.00 16.00 60.00
17/09/2561 13.00 14.33 16.00 - 33.75 22.00 16.00 60.00
16/09/2561 12.50 16.50 16.00 - 33.75 22.00 22.00 60.00
15/09/2561 23.33 14.33 15.33 - 33.75 22.00 16.00 60.00
14/09/2561 13.00 14.33 15.33 - 33.75 22.00 16.00 60.00
13/09/2561 13.00 14.33 15.33 - 33.75 22.00 16.00 60.00
12/09/2561 13.00 14.33 15.33 - 33.75 22.00 16.00 60.00
11/09/2561 11.67 14.33 15.33 - 33.75 22.00 16.00 60.00
10/09/2561 22.33 14.33 17.33 - 33.75 22.00 16.00 60.00
09/09/2561 13.50 16.50 19.00 - 33.75 22.00 22.00 60.00
08/09/2561 12.33 15.00 17.00 - 33.75 22.00 16.00 60.00
07/09/2561 12.33 15.00 17.00 - 31.25 22.00 16.00 60.00
06/09/2561 14.33 15.00 17.00 - 31.25 22.00 16.00 60.00
05/09/2561 14.33 15.00 17.00 - 31.25 22.00 16.00 60.00
04/09/2561 12.33 15.00 17.00 - 31.25 22.00 16.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันรายวัน, ราคามันแกวเบอร์ใหญ่, ราคามันเทศเบอร์ใหญ่, ราคามันไข่เบอร์ใหญ่, ราคามันมือเสือเบอร์ใหญ่, ราคามันฝรั่งเบอร์ใหญ่, ราคามันเทียน, ราคามันต่อเผือก, ราคามันญี่ปุ่น,
bg product