ราคามัน

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มันแกวเบอร์ใหญ่ 7.00 บาท/กก.
(B) มันเทศเบอร์ใหญ่ 7.50 บาท/กก.
(C) มันไข่เบอร์ใหญ่ 9.00 บาท/กก.
(D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 31.00 บาท/กก.
(F) มันเทียน - บาท/กก.
(G) มันต่อเผือก 8.00 บาท/กก.
(H) มันญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
วันที่ (A) มันแกวเบอร์ใหญ่ (B) มันเทศเบอร์ใหญ่ (C) มันไข่เบอร์ใหญ่ (D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ (E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ (F) มันเทียน (G) มันต่อเผือก (H) มันญี่ปุ่น
20/02/2560 7.00 7.50 9.00 - 31.00 - 8.00 60.00
19/02/2560 7.00 7.00 9.00 - 32.75 - 8.00 60.00
18/02/2560 7.00 9.00 9.00 - 31.50 - - 60.00
17/02/2560 7.00 7.50 9.00 - 33.00 - 8.00 60.00
16/02/2560 7.50 9.00 8.50 - 32.33 14.00 8.33 60.00
15/02/2560 7.00 7.50 9.00 - 32.33 - 8.00 60.00
14/02/2560 7.00 7.50 9.00 - 32.33 - 8.00 60.00
13/02/2560 7.00 7.50 9.00 - 31.00 - 8.00 60.00
12/02/2560 7.00 7.50 9.00 - 32.33 - 8.00 60.00
11/02/2560 7.00 7.50 9.00 - 32.33 - 8.00 60.00
10/02/2560 7.00 7.50 9.00 - 32.33 - 8.00 60.00
09/02/2560 7.00 9.00 9.00 - 31.50 - - 60.00
08/02/2560 7.00 7.50 9.00 - 32.33 - 8.00 60.00
07/02/2560 7.00 7.50 9.00 - 32.33 - 8.00 60.00
06/02/2560 7.00 9.00 9.00 - 31.50 - - 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันรายวัน, ราคามันแกวเบอร์ใหญ่, ราคามันเทศเบอร์ใหญ่, ราคามันไข่เบอร์ใหญ่, ราคามันมือเสือเบอร์ใหญ่, ราคามันฝรั่งเบอร์ใหญ่, ราคามันเทียน, ราคามันต่อเผือก, ราคามันญี่ปุ่น,
bg product