ราคามัน

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มันแกวเบอร์ใหญ่ 21.67 บาท/กก.
(B) มันเทศเบอร์ใหญ่ 15.67 บาท/กก.
(C) มันไข่เบอร์ใหญ่ 14.67 บาท/กก.
(D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(F) มันเทียน 20.00 บาท/กก.
(G) มันต่อเผือก 17.00 บาท/กก.
(H) มันญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) มันแกวเบอร์ใหญ่ (B) มันเทศเบอร์ใหญ่ (C) มันไข่เบอร์ใหญ่ (D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ (E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ (F) มันเทียน (G) มันต่อเผือก (H) มันญี่ปุ่น
18/07/2561 21.67 15.67 14.67 - 25.00 20.00 17.00 60.00
17/07/2561 12.50 15.67 14.67 - 25.00 20.00 17.00 60.00
16/07/2561 12.00 15.67 13.67 - 25.00 18.00 17.00 60.00
15/07/2561 12.00 16.50 15.50 - 25.00 18.00 17.00 60.00
14/07/2561 12.00 15.67 13.67 - 25.00 18.00 14.50 60.00
13/07/2561 12.00 15.67 13.67 - 25.00 18.00 14.50 60.00
12/07/2561 10.00 14.00 16.00 - 24.50 - - 60.00
11/07/2561 12.00 15.67 13.67 - 27.00 18.00 14.50 60.00
10/07/2561 12.00 15.67 13.67 - 27.00 18.00 14.50 60.00
09/07/2561 26.00 14.00 13.00 - 27.00 - 12.00 60.00
08/07/2561 12.00 16.50 15.50 - 27.00 18.00 17.00 60.00
07/07/2561 22.00 15.67 13.67 - 27.00 18.00 14.50 60.00
06/07/2561 10.00 14.00 13.00 - 27.00 - 12.00 60.00
05/07/2561 10.33 15.67 13.67 - 27.00 18.00 14.50 60.00
04/07/2561 10.00 14.00 13.00 - 27.00 - 12.00 60.00
03/07/2561 22.00 15.67 13.67 - 27.00 18.00 14.50 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันรายวัน, ราคามันแกวเบอร์ใหญ่, ราคามันเทศเบอร์ใหญ่, ราคามันไข่เบอร์ใหญ่, ราคามันมือเสือเบอร์ใหญ่, ราคามันฝรั่งเบอร์ใหญ่, ราคามันเทียน, ราคามันต่อเผือก, ราคามันญี่ปุ่น,
bg product