ราคามัน

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มันแกวเบอร์ใหญ่ 16.67 บาท/กก.
(B) มันเทศเบอร์ใหญ่ 22.50 บาท/กก.
(C) มันไข่เบอร์ใหญ่ 15.67 บาท/กก.
(D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 29.50 บาท/กก.
(F) มันเทียน 27.00 บาท/กก.
(G) มันต่อเผือก 21.00 บาท/กก.
(H) มันญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) มันแกวเบอร์ใหญ่ (B) มันเทศเบอร์ใหญ่ (C) มันไข่เบอร์ใหญ่ (D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ (E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ (F) มันเทียน (G) มันต่อเผือก (H) มันญี่ปุ่น
23/03/2562 16.67 22.50 15.67 - 29.50 27.00 21.00 60.00
22/03/2562 16.67 22.50 15.67 - 29.50 27.00 21.00 60.00
21/03/2562 16.67 22.50 15.67 - 29.50 27.00 21.00 60.00
20/03/2562 16.00 22.50 15.67 - 29.50 27.00 21.00 60.00
19/03/2562 26.33 22.50 15.67 - 29.50 27.00 21.00 60.00
18/03/2562 17.00 22.50 20.00 - 30.00 27.00 21.00 60.00
17/03/2562 20.00 25.00 28.00 - - 27.00 27.00 -
16/03/2562 25.33 20.00 15.00 - 29.00 27.00 21.00 -
15/03/2562 18.00 20.00 15.00 - 29.50 27.00 21.00 60.00
14/03/2562 25.33 20.00 15.00 - 29.50 27.00 21.00 60.00
13/03/2562 25.33 20.00 15.00 - 29.50 27.00 21.00 60.00
12/03/2562 25.33 20.00 15.00 - 29.50 27.00 21.00 60.00
11/03/2562 25.33 20.00 15.00 - 32.50 27.00 21.00 60.00
10/03/2562 20.00 25.00 28.00 - 30.00 27.00 27.00 60.00
09/03/2562 24.67 20.00 15.00 - 32.50 27.00 20.50 60.00
08/03/2562 27.00 15.00 8.50 - 29.00 - 14.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันรายวัน, ราคามันแกวเบอร์ใหญ่, ราคามันเทศเบอร์ใหญ่, ราคามันไข่เบอร์ใหญ่, ราคามันมือเสือเบอร์ใหญ่, ราคามันฝรั่งเบอร์ใหญ่, ราคามันเทียน, ราคามันต่อเผือก, ราคามันญี่ปุ่น,
bg product