ราคามัน

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มันแกวเบอร์ใหญ่ 14.50 บาท/กก.
(B) มันเทศเบอร์ใหญ่ 22.00 บาท/กก.
(C) มันไข่เบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 28.00 บาท/กก.
(F) มันเทียน - บาท/กก.
(G) มันต่อเผือก - บาท/กก.
(H) มันญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) มันแกวเบอร์ใหญ่ (B) มันเทศเบอร์ใหญ่ (C) มันไข่เบอร์ใหญ่ (D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ (E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ (F) มันเทียน (G) มันต่อเผือก (H) มันญี่ปุ่น
24/05/2562 14.50 22.00 20.00 - 28.00 - - 60.00
23/05/2562 15.33 26.00 23.33 - 28.00 27.00 32.00 60.00
22/05/2562 26.00 26.00 22.00 - 28.00 27.00 32.00 60.00
21/05/2562 29.00 22.00 18.00 - 28.75 - - 60.00
20/05/2562 16.33 26.00 22.00 - 27.50 27.00 32.00 60.00
19/05/2562 16.50 30.00 24.00 - 27.50 27.00 32.00 60.00
18/05/2562 16.50 30.00 24.00 - 27.50 27.00 32.00 60.00
17/05/2562 27.50 22.00 18.00 - 27.50 - 18.00 60.00
16/05/2562 20.50 22.00 16.50 - 28.75 - 18.00 60.00
15/05/2562 15.33 26.00 21.00 - 27.50 27.00 25.00 60.00
14/05/2562 13.00 22.00 16.50 - 27.50 - 18.00 60.00
13/05/2562 13.00 22.00 16.50 - 27.50 - 18.00 60.00
12/05/2562 13.00 - 15.00 - 26.25 - - 60.00
11/05/2562 13.00 22.00 16.50 - 26.25 - 18.00 60.00
10/05/2562 29.00 22.00 16.50 - 26.25 - 18.00 60.00
09/05/2562 13.00 22.00 16.50 - 28.75 - 18.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันรายวัน, ราคามันแกวเบอร์ใหญ่, ราคามันเทศเบอร์ใหญ่, ราคามันไข่เบอร์ใหญ่, ราคามันมือเสือเบอร์ใหญ่, ราคามันฝรั่งเบอร์ใหญ่, ราคามันเทียน, ราคามันต่อเผือก, ราคามันญี่ปุ่น,
bg product