ราคามัน

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มันแกวเบอร์ใหญ่ 9.00 บาท/กก.
(B) มันเทศเบอร์ใหญ่ 8.50 บาท/กก.
(C) มันไข่เบอร์ใหญ่ 8.00 บาท/กก.
(D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 34.50 บาท/กก.
(F) มันเทียน - บาท/กก.
(G) มันต่อเผือก 10.00 บาท/กก.
(H) มันญี่ปุ่น - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
วันที่ (A) มันแกวเบอร์ใหญ่ (B) มันเทศเบอร์ใหญ่ (C) มันไข่เบอร์ใหญ่ (D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ (E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ (F) มันเทียน (G) มันต่อเผือก (H) มันญี่ปุ่น
29/03/2560 9.00 8.50 8.00 - 34.50 - 10.00 -
28/03/2560 9.00 8.33 8.00 - 32.50 - 10.00 60.00
27/03/2560 8.50 10.67 9.00 - 32.00 16.00 10.00 60.00
26/03/2560 9.00 8.50 8.00 - 32.00 - 8.00 60.00
25/03/2560 8.50 10.67 9.00 - 32.00 16.00 9.00 60.00
24/03/2560 9.00 8.50 8.00 - 32.00 - 8.00 60.00
23/03/2560 9.00 9.00 8.00 - 31.00 - - 60.00
22/03/2560 9.00 8.50 8.00 - 32.00 - 8.00 60.00
21/03/2560 8.50 10.00 9.00 - 32.00 16.00 9.00 60.00
20/03/2560 - 6.00 - - 31.67 - 8.00 60.00
19/03/2560 9.00 7.50 8.00 - 32.00 - 8.00 60.00
18/03/2560 9.00 7.50 8.00 - 33.33 - 8.00 60.00
17/03/2560 9.00 7.50 8.00 - 33.33 - 8.00 60.00
16/03/2560 8.50 9.67 8.50 - 34.17 15.00 7.00 60.00
15/03/2560 9.00 7.50 8.00 - 33.33 - 8.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันรายวัน, ราคามันแกวเบอร์ใหญ่, ราคามันเทศเบอร์ใหญ่, ราคามันไข่เบอร์ใหญ่, ราคามันมือเสือเบอร์ใหญ่, ราคามันฝรั่งเบอร์ใหญ่, ราคามันเทียน, ราคามันต่อเผือก, ราคามันญี่ปุ่น,
bg product