ราคามัน

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มันแกวเบอร์ใหญ่ 14.00 บาท/กก.
(B) มันเทศเบอร์ใหญ่ 16.50 บาท/กก.
(C) มันไข่เบอร์ใหญ่ 16.50 บาท/กก.
(D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(F) มันเทียน 18.00 บาท/กก.
(G) มันต่อเผือก 19.50 บาท/กก.
(H) มันญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
วันที่ (A) มันแกวเบอร์ใหญ่ (B) มันเทศเบอร์ใหญ่ (C) มันไข่เบอร์ใหญ่ (D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ (E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ (F) มันเทียน (G) มันต่อเผือก (H) มันญี่ปุ่น
20/01/2561 14.00 16.50 16.50 - 25.00 18.00 19.50 60.00
19/01/2561 20.33 15.00 16.33 - 30.50 18.00 17.00 60.00
18/01/2561 20.33 15.00 16.33 - 30.50 18.00 17.00 60.00
17/01/2561 20.33 15.00 16.33 - 30.50 18.00 17.00 60.00
16/01/2561 23.50 13.00 16.50 - 31.00 - - 70.00
15/01/2561 - 14.00 17.00 - 27.00 - - 70.00
14/01/2561 14.00 19.00 15.00 - 27.00 18.00 17.00 70.00
13/01/2561 14.00 16.50 15.50 - 27.00 18.00 15.00 70.00
12/01/2561 20.33 15.00 15.67 - 31.00 18.00 15.00 70.00
11/01/2561 10.50 15.50 15.50 - 31.00 18.00 17.00 70.00
10/01/2561 20.33 15.00 15.67 - 31.00 18.00 17.00 70.00
09/01/2561 10.50 15.00 16.00 - 31.00 18.00 18.50 70.00
08/01/2561 20.33 15.00 16.00 - 31.00 18.00 18.50 70.00
07/01/2561 10.50 15.50 15.50 - 31.00 18.00 17.00 70.00
06/01/2561 20.33 15.00 15.67 - 31.00 18.00 17.50 70.00
05/01/2561 20.33 15.00 15.67 - 31.00 18.00 17.50 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาส้ม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 26.00 บาท/กก.
ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 24.00 บาท/กก.
ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 10.00 บาท/กก.
ส้มโชกุนเบอร์ 7 40.00 บาท/กก.
ส้มโชกุนเบอร์ 5 35.00 บาท/กก.
ส้มโชกุนเบอร์ 3 - บาท/กก.
ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 35.00 บาท/กก.
ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 32.50 บาท/กก.
ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 - บาท/กก.
ส้มเหนือเบอร์ 00 - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาเมล่อน-แคนตาลูป
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
เมล่อนญี่ปุ่น 400.00 บาท/กก.
เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก - บาท/กก.
20/01/2561
ราคายางพารา
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 43.80 บาท/กก.
ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% - บาท/กก.
ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% - บาท/กก.
เศษยาง - บาท/กก.
น้ำยางสด 44.00 บาท/กก.
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 50.05 บาท/กก.
19/01/2561
ราคามันสําปะหลัง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
หัวมันสดเชื้อแป้ง 30% 2.67 บาท/กก.
หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% 2.42 บาท/กก.
มันเส้น 6.40 บาท/กก.
17/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคามันรายวัน, ราคามันแกวเบอร์ใหญ่, ราคามันเทศเบอร์ใหญ่, ราคามันไข่เบอร์ใหญ่, ราคามันมือเสือเบอร์ใหญ่, ราคามันฝรั่งเบอร์ใหญ่, ราคามันเทียน, ราคามันต่อเผือก, ราคามันญี่ปุ่น,
bg product