ราคามัน

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มันแกวเบอร์ใหญ่ 10.67 บาท/กก.
(B) มันเทศเบอร์ใหญ่ 12.75 บาท/กก.
(C) มันไข่เบอร์ใหญ่ 15.67 บาท/กก.
(D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 32.17 บาท/กก.
(F) มันเทียน 14.00 บาท/กก.
(G) มันต่อเผือก 11.00 บาท/กก.
(H) มันญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
วันที่ (A) มันแกวเบอร์ใหญ่ (B) มันเทศเบอร์ใหญ่ (C) มันไข่เบอร์ใหญ่ (D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ (E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ (F) มันเทียน (G) มันต่อเผือก (H) มันญี่ปุ่น
26/05/2560 10.67 12.75 15.67 - 32.17 14.00 11.00 60.00
25/05/2560 10.67 14.33 15.67 - 31.25 14.00 11.50 60.00
24/05/2560 5.00 15.00 15.00 - 25.00 14.00 10.00 60.00
23/05/2560 17.33 14.33 15.67 - 31.25 14.00 11.50 60.00
22/05/2560 10.67 12.25 15.67 - 30.83 14.00 10.33 60.00
21/05/2560 6.00 13.50 15.50 - 31.25 14.00 10.00 60.00
20/05/2560 12.50 12.33 15.50 - 28.50 14.00 10.33 60.00
19/05/2560 20.00 11.00 16.00 - 28.50 - 10.50 60.00
18/05/2560 22.50 12.33 15.50 - 28.50 14.00 10.33 60.00
17/05/2560 17.33 14.33 15.67 - 31.25 14.00 11.50 60.00
16/05/2560 10.67 14.33 15.67 - 31.25 14.00 11.50 60.00
15/05/2560 17.33 12.75 15.67 - 31.50 14.00 11.00 60.00
14/05/2560 6.00 11.67 15.50 - 31.50 14.00 10.00 60.00
13/05/2560 10.67 14.33 15.67 - 31.25 14.00 11.50 60.00
12/05/2560 10.67 12.75 15.67 - 30.83 14.00 11.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันรายวัน, ราคามันแกวเบอร์ใหญ่, ราคามันเทศเบอร์ใหญ่, ราคามันไข่เบอร์ใหญ่, ราคามันมือเสือเบอร์ใหญ่, ราคามันฝรั่งเบอร์ใหญ่, ราคามันเทียน, ราคามันต่อเผือก, ราคามันญี่ปุ่น,
bg product