ราคามัน

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มันแกวเบอร์ใหญ่ 45.00 บาท/กก.
(B) มันเทศเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/กก.
(C) มันไข่เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(F) มันเทียน - บาท/กก.
(G) มันต่อเผือก - บาท/กก.
(H) มันญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) มันแกวเบอร์ใหญ่ (B) มันเทศเบอร์ใหญ่ (C) มันไข่เบอร์ใหญ่ (D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ (E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ (F) มันเทียน (G) มันต่อเผือก (H) มันญี่ปุ่น
16/07/2562 45.00 24.00 - - 30.00 - - 60.00
15/07/2562 32.50 29.50 35.00 - 30.00 30.00 43.00 70.00
14/07/2562 20.00 35.00 35.00 - 30.00 30.00 43.00 70.00
13/07/2562 33.00 29.50 28.50 - 30.00 30.00 43.00 70.00
12/07/2562 20.00 29.50 28.50 - 30.00 30.00 43.00 70.00
11/07/2562 20.00 29.50 28.50 - 30.00 30.00 43.00 70.00
10/07/2562 20.00 29.50 28.50 - 30.00 30.00 43.00 70.00
09/07/2562 20.00 29.50 28.50 - 30.00 30.00 43.00 70.00
08/07/2562 33.00 29.50 28.50 - 30.00 30.00 43.00 60.00
07/07/2562 20.00 35.00 35.00 - 30.00 30.00 40.00 70.00
06/07/2562 20.00 35.00 35.00 - 30.00 30.00 40.00 70.00
05/07/2562 42.50 29.50 28.50 - 30.00 30.00 40.00 70.00
04/07/2562 20.00 29.50 28.50 - 30.00 30.00 38.00 70.00
03/07/2562 20.00 29.50 28.50 - 30.00 30.00 38.00 70.00
02/07/2562 20.00 28.00 27.50 - 30.00 28.00 37.00 70.00
01/07/2562 32.50 28.00 27.50 - 26.00 28.00 37.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันรายวัน, ราคามันแกวเบอร์ใหญ่, ราคามันเทศเบอร์ใหญ่, ราคามันไข่เบอร์ใหญ่, ราคามันมือเสือเบอร์ใหญ่, ราคามันฝรั่งเบอร์ใหญ่, ราคามันเทียน, ราคามันต่อเผือก, ราคามันญี่ปุ่น,
bg product