ราคามัน

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มันแกวเบอร์ใหญ่ 7.00 บาท/กก.
(B) มันเทศเบอร์ใหญ่ 12.00 บาท/กก.
(C) มันไข่เบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/กก.
(D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 31.00 บาท/กก.
(F) มันเทียน - บาท/กก.
(G) มันต่อเผือก - บาท/กก.
(H) มันญี่ปุ่น - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
วันที่ (A) มันแกวเบอร์ใหญ่ (B) มันเทศเบอร์ใหญ่ (C) มันไข่เบอร์ใหญ่ (D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ (E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ (F) มันเทียน (G) มันต่อเผือก (H) มันญี่ปุ่น
22/09/2560 7.00 12.00 16.00 - 31.00 - - -
21/09/2560 8.00 15.50 14.50 - 27.00 18.00 15.00 60.00
20/09/2560 8.00 15.50 14.50 - 27.00 18.00 15.00 60.00
19/09/2560 8.00 15.50 14.50 - 27.00 18.00 15.00 60.00
18/09/2560 8.00 15.50 14.50 - 27.00 18.00 15.00 60.00
17/09/2560 8.00 15.50 14.50 - 27.00 18.00 15.00 60.00
16/09/2560 8.00 15.50 14.50 - 27.00 18.00 15.00 60.00
15/09/2560 8.00 15.50 14.50 - 27.00 18.00 15.00 60.00
14/09/2560 7.00 15.50 14.50 - 27.00 18.00 15.00 60.00
13/09/2560 7.00 12.00 16.00 - 27.00 - - 60.00
12/09/2560 7.00 15.50 14.50 - 27.00 18.00 15.00 60.00
11/09/2560 7.00 15.50 13.50 - 27.00 18.00 15.00 60.00
10/09/2560 7.00 15.50 14.50 - 27.00 18.00 15.00 60.00
09/09/2560 7.00 15.50 13.50 - 26.50 18.00 15.00 60.00
08/09/2560 7.00 15.50 13.50 - 27.00 18.00 15.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันรายวัน, ราคามันแกวเบอร์ใหญ่, ราคามันเทศเบอร์ใหญ่, ราคามันไข่เบอร์ใหญ่, ราคามันมือเสือเบอร์ใหญ่, ราคามันฝรั่งเบอร์ใหญ่, ราคามันเทียน, ราคามันต่อเผือก, ราคามันญี่ปุ่น,
bg product