ราคามัม

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มัมใหญ่ 115.00 บาท/กำ
(B) มัมรอง - บาท/กำ
(C) มัมมาเลย์ 170.00 บาท/กำ
วันที่ (A) มัมใหญ่ (B) มัมรอง (C) มัมมาเลย์
24/05/2562 115.00 - 170.00
23/05/2562 115.00 - 172.50
22/05/2562 115.00 - 172.50
21/05/2562 115.00 - 175.00
20/05/2562 115.00 - 175.00
19/05/2562 90.00 - 170.00
18/05/2562 90.00 - 170.00
17/05/2562 120.00 - 175.00
16/05/2562 115.00 - 175.00
15/05/2562 115.00 - 170.00
14/05/2562 115.00 - 170.00
13/05/2562 115.00 - 170.00
12/05/2562 90.00 - 160.00
11/05/2562 110.00 - 170.00
10/05/2562 110.00 - 170.00
09/05/2562 105.00 - 170.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามัมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามัมรายวัน, ราคามัมใหญ่, ราคามัมรอง, ราคามัมมาเลย์,
bg product