ราคามัม
ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
มัมใหญ่
90.00
บาท/กำ
มัมรอง
-
บาท/กำ
มัมมาเลย์
160.00
บาท/กำ
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
มัม
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม