ราคามัม

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มัมใหญ่ 100.00 บาท/กำ
(B) มัมรอง - บาท/กำ
(C) มัมมาเลย์ 160.00 บาท/กำ
วันที่ (A) มัมใหญ่ (B) มัมรอง (C) มัมมาเลย์
20/11/2561 100.00 - 160.00
19/11/2561 95.00 - 160.00
18/11/2561 100.00 - 160.00
17/11/2561 95.00 - 160.00
16/11/2561 95.00 - 160.00
15/11/2561 95.00 - 160.00
14/11/2561 100.00 - 160.00
13/11/2561 100.00 - 160.00
12/11/2561 90.00 - 160.00
11/11/2561 90.00 - 160.00
10/11/2561 90.00 - 160.00
09/11/2561 95.00 - 160.00
08/11/2561 95.00 - 160.00
07/11/2561 95.00 - 160.00
06/11/2561 95.00 - 160.00
05/11/2561 100.00 - 160.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามัมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามัมรายวัน, ราคามัมใหญ่, ราคามัมรอง, ราคามัมมาเลย์,
bg product