ราคามัม

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มัมใหญ่ 80.00 บาท/กำ
(B) มัมรอง - บาท/กำ
(C) มัมมาเลย์ 160.00 บาท/กำ
วันที่ (A) มัมใหญ่ (B) มัมรอง (C) มัมมาเลย์
24/03/2562 80.00 - 160.00
23/03/2562 80.00 - 160.00
22/03/2562 80.00 - 160.00
21/03/2562 85.00 - 160.00
20/03/2562 85.00 - 160.00
19/03/2562 85.00 - 160.00
18/03/2562 80.00 - 160.00
17/03/2562 - - 160.00
16/03/2562 80.00 - 160.00
15/03/2562 80.00 - 160.00
14/03/2562 85.00 - 160.00
13/03/2562 85.00 - 160.00
12/03/2562 80.00 - 160.00
11/03/2562 80.00 - 160.00
10/03/2562 80.00 - 160.00
09/03/2562 82.50 - 160.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามัมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามัมรายวัน, ราคามัมใหญ่, ราคามัมรอง, ราคามัมมาเลย์,
bg product