ราคามัม

ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มัมใหญ่ 100.00 บาท/กำ
(B) มัมรอง - บาท/กำ
(C) มัมมาเลย์ 180.00 บาท/กำ
วันที่ (A) มัมใหญ่ (B) มัมรอง (C) มัมมาเลย์
13/07/2562 100.00 - 180.00
12/07/2562 100.00 - 180.00
11/07/2562 100.00 - 180.00
10/07/2562 100.00 - 180.00
09/07/2562 100.00 - 180.00
08/07/2562 100.00 - 180.00
06/07/2562 100.00 - 180.00
05/07/2562 100.00 - 180.00
04/07/2562 100.00 - 180.00
03/07/2562 120.00 - 180.00
02/07/2562 120.00 - 180.00
01/07/2562 120.00 - 180.00
29/06/2562 120.00 - 180.00
28/06/2562 120.00 - 180.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามัมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามัมรายวัน, ราคามัมใหญ่, ราคามัมรอง, ราคามัมมาเลย์,
bg product