ราคามัม

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มัมใหญ่ 90.00 บาท/กำ
(B) มัมรอง - บาท/กำ
(C) มัมมาเลย์ 160.00 บาท/กำ
วันที่ (A) มัมใหญ่ (B) มัมรอง (C) มัมมาเลย์
19/09/2561 90.00 - 160.00
18/09/2561 120.00 - 160.00
17/09/2561 90.00 - 160.00
16/09/2561 100.00 - 160.00
15/09/2561 90.00 - 160.00
14/09/2561 90.00 - 160.00
13/09/2561 90.00 - 160.00
12/09/2561 90.00 - 160.00
11/09/2561 90.00 - 160.00
10/09/2561 90.00 - 160.00
09/09/2561 100.00 - 160.00
08/09/2561 90.00 - 160.00
07/09/2561 80.00 - 160.00
06/09/2561 90.00 - 160.00
05/09/2561 90.00 - 160.00
04/09/2561 90.00 - 160.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามัมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามัมรายวัน, ราคามัมใหญ่, ราคามัมรอง, ราคามัมมาเลย์,
bg product