ราคามัม

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มัมใหญ่ 90.00 บาท/กำ
(B) มัมรอง - บาท/กำ
(C) มัมมาเลย์ 160.00 บาท/กำ
วันที่ (A) มัมใหญ่ (B) มัมรอง (C) มัมมาเลย์
23/05/2561 90.00 - 160.00
22/05/2561 90.00 - 160.00
21/05/2561 90.00 - 160.00
20/05/2561 90.00 - 160.00
19/05/2561 90.00 - 160.00
18/05/2561 90.00 - 160.00
17/05/2561 90.00 - 160.00
16/05/2561 90.00 - 160.00
15/05/2561 90.00 - 160.00
14/05/2561 90.00 - 160.00
13/05/2561 90.00 - 160.00
12/05/2561 90.00 - 160.00
11/05/2561 85.00 - 160.00
10/05/2561 90.00 - 160.00
09/05/2561 90.00 - 160.00
08/05/2561 87.50 - 160.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามัมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามัมรายวัน, ราคามัมใหญ่, ราคามัมรอง, ราคามัมมาเลย์,
bg product