ราคามัม

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มัมใหญ่ 90.00 บาท/กำ
(B) มัมรอง - บาท/กำ
(C) มัมมาเลย์ 160.00 บาท/กำ
วันที่ (A) มัมใหญ่ (B) มัมรอง (C) มัมมาเลย์
18/07/2561 90.00 - 160.00
17/07/2561 90.00 - 160.00
16/07/2561 90.00 - 160.00
15/07/2561 100.00 - 160.00
14/07/2561 100.00 - 160.00
13/07/2561 90.00 - 160.00
12/07/2561 100.00 - 160.00
11/07/2561 90.00 - 160.00
10/07/2561 90.00 - 160.00
09/07/2561 90.00 - 160.00
08/07/2561 90.00 - 160.00
07/07/2561 90.00 - 160.00
06/07/2561 82.50 - 160.00
05/07/2561 100.00 - 160.00
04/07/2561 100.00 - 160.00
03/07/2561 100.00 - 160.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามัมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามัมรายวัน, ราคามัมใหญ่, ราคามัมรอง, ราคามัมมาเลย์,
bg product