ราคายางพารา

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 39.60 บาท/กก.
(B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% - บาท/กก.
(C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% - บาท/กก.
(D) เศษยาง - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) น้ำยางสด 40.50 บาท/กก.
(F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 42.09 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี (B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% (C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% (D) เศษยาง (E) น้ำยางสด (F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3
19/09/2561 39.60 - - - 40.50 42.09
18/09/2561 39.60 - - - 40.50 42.21
17/09/2561 40.59 - - 36.00 40.50 42.29
14/09/2561 40.10 - - - 40.50 42.73
13/09/2561 40.89 - - 36.50 40.50 42.63
12/09/2561 40.78 - - 36.50 38.50 42.51
11/09/2561 2,025.66 - - 36.00 40.50 42.27
10/09/2561 40.83 - - 36.00 38.50 41.61
07/09/2561 40.83 - - 36.00 41.50 42.39
06/09/2561 41.06 - - 36.00 41.50 43.08
05/09/2561 41.19 - - 36.00 41.25 43.33
04/09/2561 41.37 - - 36.00 41.00 43.07
ข้อมูลนี้เป็นราคายางพาราที่ได้จากเว็บไซต์ สมาคมยางพาราไทยnotifications_none, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคายางพารารายวัน, ราคายางแผ่นดิบ คุณภาพดี, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%, ราคาเศษยาง, ราคาน้ำยางสด, ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3,
bg product