ราคายางพารา

ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 52.92 บาท/กก.
(B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% 51.87 บาท/กก.
(C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% 47.79 บาท/กก.
(D) เศษยาง 22.00 บาท/กก.
(E) น้ำยางสด 46.18 บาท/กก.
(F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 54.23 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี (B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% (C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% (D) เศษยาง (E) น้ำยางสด (F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3
27/07/2560 52.92 51.87 47.79 22.00 46.18 54.23
26/07/2560 53.00 51.78 47.59 21.00 46.08 54.85
25/07/2560 52.57 51.40 47.89 21.00 46.00 54.59
24/07/2560 52.48 50.52 47.59 22.50 46.08 54.47
21/07/2560 52.56 51.08 48.49 22.50 46.18 54.31
20/07/2560 52.78 51.56 49.59 22.00 46.18 54.52
19/07/2560 51.55 49.98 46.09 22.00 46.43 52.92
18/07/2560 51.93 55.61 47.59 22.00 46.83 53.33
17/07/2560 51.50 49.99 46.00 21.25 45.67 52.42
14/07/2560 50.10 48.75 45.00 20.00 43.33 51.49
13/07/2560 49.73 48.61 45.00 20.00 41.75 51.60
ข้อมูลนี้เป็นราคายางพาราที่ได้จากเว็บไซต์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (นครศรีธรรมราช)notifications, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (บุรีรัมย์)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (ยะลา)notifications, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สงขลา)notifications, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สุราษฎร์ธานี)notifications, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางnotifications, สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคายางพารารายวัน, ราคายางแผ่นดิบ คุณภาพดี, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%, ราคาเศษยาง, ราคาน้ำยางสด, ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3,
bg product