ราคายางพารา

ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 67.21 บาท/กก.
(B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% 66.47 บาท/กก.
(C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% 61.02 บาท/กก.
(D) เศษยาง 28.00 บาท/กก.
(E) น้ำยางสด 64.25 บาท/กก.
(F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 69.95 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี (B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% (C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% (D) เศษยาง (E) น้ำยางสด (F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3
28/03/2560 67.21 66.47 61.02 28.00 64.25 69.95
27/03/2560 67.15 65.66 61.71 28.00 67.08 68.92
24/03/2560 69.22 67.85 64.50 30.00 68.68 72.14
23/03/2560 70.03 68.33 65.12 30.00 69.68 72.95
22/03/2560 71.28 69.30 66.97 31.00 70.83 73.36
21/03/2560 72.34 70.57 68.08 33.00 71.33 81.37
20/03/2560 73.23 56.54 69.35 33.50 70.93 75.70
17/03/2560 72.86 71.60 67.30 32.50 69.43 76.50
16/03/2560 71.70 70.49 66.92 33.00 68.93 74.87
15/03/2560 72.15 70.82 66.90 32.25 67.93 74.92
ข้อมูลนี้เป็นราคายางพาราที่ได้จากเว็บไซต์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (นครศรีธรรมราช)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (บุรีรัมย์)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (ยะลา)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สงขลา)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สุราษฎร์ธานี)notifications_none, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางnotifications_none, สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคายางพารารายวัน, ราคายางแผ่นดิบ คุณภาพดี, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%, ราคาเศษยาง, ราคาน้ำยางสด, ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3,
bg product