ราคายางพารา

ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 41.88 บาท/กก.
(B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% - บาท/กก.
(C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% - บาท/กก.
(D) เศษยาง 35.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) น้ำยางสด 40.00 บาท/กก.
(F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 45.80 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี (B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% (C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% (D) เศษยาง (E) น้ำยางสด (F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3
15/01/2562 41.88 - - 35.50 40.00 45.80
14/01/2562 42.44 - - 36.00 39.50 45.70
11/01/2562 42.44 - - 36.00 39.50 45.50
10/01/2562 42.24 - - 36.00 39.50 45.70
09/01/2562 42.39 - - 36.50 39.50 45.50
08/01/2562 41.45 - - 35.50 39.50 45.13
07/01/2562 41.40 - - 35.50 39.00 45.51
04/01/2562 41.59 - - 35.00 38.50 45.05
03/01/2562 40.51 - - 34.50 36.25 44.01
02/01/2562 39.83 - - 34.50 38.00 43.71
ข้อมูลนี้เป็นราคายางพาราที่ได้จากเว็บไซต์ สมาคมยางพาราไทยnotifications, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคายางพารารายวัน, ราคายางแผ่นดิบ คุณภาพดี, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%, ราคาเศษยาง, ราคาน้ำยางสด, ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3,
bg product