ราคายางพารา

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 47.10 บาท/กก.
(B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% - บาท/กก.
(C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% - บาท/กก.
(D) เศษยาง 36.70 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) น้ำยางสด 45.00 บาท/กก.
(F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 48.63 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี (B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% (C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% (D) เศษยาง (E) น้ำยางสด (F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3
15/07/2562 47.10 - - 36.70 45.00 48.63
10/07/2562 48.70 - - 37.50 47.00 48.69
09/07/2562 49.01 - - 37.75 47.00 -
08/07/2562 50.26 - - 38.25 47.50 53.50
02/07/2562 54.85 - - 41.50 51.00 55.29
01/07/2562 55.09 - - 41.50 51.50 56.39
ข้อมูลนี้เป็นราคายางพาราที่ได้จากเว็บไซต์ สมาคมยางพาราไทยnotifications_none, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคายางพารารายวัน, ราคายางแผ่นดิบ คุณภาพดี, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%, ราคาเศษยาง, ราคาน้ำยางสด, ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3,
bg product