ราคายางพารา

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 82.05 บาท/กก.
(B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% 81.19 บาท/กก.
(C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% 74.59 บาท/กก.
(D) เศษยาง 39.00 บาท/กก.
(E) น้ำยางสด 81.43 บาท/กก.
(F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 86.12 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี (B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% (C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% (D) เศษยาง (E) น้ำยางสด (F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3
23/01/2560 82.05 81.19 74.59 39.00 81.43 86.12
20/01/2560 82.31 81.15 77.09 39.00 80.75 86.73
19/01/2560 83.33 84.69 77.69 40.00 80.68 88.54
18/01/2560 83.49 82.77 77.28 40.00 80.00 88.66
17/01/2560 83.91 83.30 78.51 40.00 79.33 88.88
16/01/2560 83.51 82.81 78.66 39.00 77.33 87.57
13/01/2560 81.58 81.40 77.25 38.00 73.18 85.84
12/01/2560 80.71 80.22 75.90 37.00 70.33 85.18
11/01/2560 78.60 78.04 74.90 37.00 68.18 83.34
10/01/2560 76.35 75.46 71.76 35.50 65.00 81.13
09/01/2560 75.21 74.16 70.38 34.00 63.75 79.53
ข้อมูลนี้เป็นราคายางพาราที่ได้จากเว็บไซต์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (นครศรีธรรมราช)notifications, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (บุรีรัมย์)notifications, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (ยะลา)notifications, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สงขลา)notifications, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สุราษฎร์ธานี)notifications, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางnotifications, สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคายางพารารายวัน, ราคายางแผ่นดิบ คุณภาพดี, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%, ราคาเศษยาง, ราคาน้ำยางสด, ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3,
bg product