ราคายางพารา

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 50.10 บาท/กก.
(B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% 48.83 บาท/กก.
(C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% 44.83 บาท/กก.
(D) เศษยาง 45.00 บาท/กก.
(E) น้ำยางสด 48.00 บาท/กก.
(F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 51.61 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี (B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% (C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% (D) เศษยาง (E) น้ำยางสด (F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3
21/09/2560 50.10 48.83 44.83 45.00 48.00 51.61
20/09/2560 50.15 48.40 41.56 - 50.20 51.45
19/09/2560 51.32 49.52 43.92 43.50 48.93 51.79
18/09/2560 52.37 51.12 45.29 44.25 51.50 53.98
15/09/2560 53.83 52.22 48.95 46.50 53.93 54.71
14/09/2560 54.68 53.17 48.95 46.35 53.50 55.47
13/09/2560 55.00 53.69 48.95 45.85 53.43 55.67
12/09/2560 54.43 52.96 48.49 45.85 53.18 54.78
11/09/2560 54.34 52.43 48.49 45.85 53.93 54.95
08/09/2560 55.76 54.47 48.95 47.00 54.83 56.81
ข้อมูลนี้เป็นราคายางพาราที่ได้จากเว็บไซต์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (นครศรีธรรมราช)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (บุรีรัมย์)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (ยะลา)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สงขลา)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สุราษฎร์ธานี)notifications_none, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางnotifications_none, สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคายางพารารายวัน, ราคายางแผ่นดิบ คุณภาพดี, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%, ราคาเศษยาง, ราคาน้ำยางสด, ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3,
bg product