ราคายางพารา

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 50.27 บาท/กก.
(B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% - บาท/กก.
(C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% - บาท/กก.
(D) เศษยาง 42.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) น้ำยางสด 50.60 บาท/กก.
(F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 53.63 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี (B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% (C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% (D) เศษยาง (E) น้ำยางสด (F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3
24/05/2562 50.27 - - 42.00 50.60 53.63
23/05/2562 - - - - - 53.59
22/05/2562 50.25 - - 42.00 50.80 53.70
21/05/2562 49.99 - - 41.50 50.60 53.44
17/05/2562 48.90 - - - 50.50 53.35
16/05/2562 49.55 - - 41.00 50.20 53.25
15/05/2562 49.41 - - 41.00 50.50 53.25
14/05/2562 49.40 - - 41.50 50.80 53.40
13/05/2562 49.75 - - 41.50 50.80 53.40
10/05/2562 48.70 - - - 50.70 53.30
ข้อมูลนี้เป็นราคายางพาราที่ได้จากเว็บไซต์ สมาคมยางพาราไทยnotifications, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคายางพารารายวัน, ราคายางแผ่นดิบ คุณภาพดี, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%, ราคาเศษยาง, ราคาน้ำยางสด, ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3,
bg product