ราคายางพารา

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 48.38 บาท/กก.
(B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% - บาท/กก.
(C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% - บาท/กก.
(D) เศษยาง 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) น้ำยางสด 51.50 บาท/กก.
(F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 54.10 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี (B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% (C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% (D) เศษยาง (E) น้ำยางสด (F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3
26/03/2562 48.38 - - 40.00 51.50 54.10
25/03/2562 47.40 - - - 51.50 54.10
22/03/2562 48.60 - - 41.00 51.40 54.08
21/03/2562 48.45 - - 40.50 51.20 54.00
20/03/2562 48.29 - - 40.50 51.00 53.75
19/03/2562 48.09 - - 40.50 45.75 53.25
18/03/2562 47.44 - - 40.00 50.75 53.05
15/03/2562 47.31 - - 40.00 50.75 53.00
14/03/2562 47.31 - - 40.50 50.50 52.50
13/03/2562 47.30 - - 40.50 50.50 52.15
12/03/2562 47.26 - - 40.50 50.50 52.00
11/03/2562 46.99 - - 40.00 50.25 51.50
ข้อมูลนี้เป็นราคายางพาราที่ได้จากเว็บไซต์ สมาคมยางพาราไทยnotifications, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคายางพารารายวัน, ราคายางแผ่นดิบ คุณภาพดี, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%, ราคาเศษยาง, ราคาน้ำยางสด, ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3,
bg product