ราคายางพารา

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 84.60 บาท/กก.
(B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% 82.79 บาท/กก.
(C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% 76.80 บาท/กก.
(D) เศษยาง 36.50 บาท/กก.
(E) น้ำยางสด 73.25 บาท/กก.
(F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 86.12 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี (B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% (C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% (D) เศษยาง (E) น้ำยางสด (F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3
20/02/2560 84.60 82.79 76.80 36.50 73.25 86.12
17/02/2560 87.65 86.54 83.80 38.25 79.17 88.92
16/02/2560 89.61 88.34 84.91 39.00 77.25 91.86
15/02/2560 90.37 89.29 85.15 40.50 73.93 93.03
14/02/2560 90.98 90.23 85.56 40.00 72.33 95.59
10/02/2560 88.35 87.70 84.50 38.25 71.25 92.16
09/02/2560 88.69 87.69 83.69 38.25 72.25 92.14
08/02/2560 88.41 87.97 83.50 39.00 72.58 92.51
07/02/2560 86.76 86.15 82.50 38.00 72.18 89.67
06/02/2560 87.87 86.87 80.09 38.00 70.35 90.45
ข้อมูลนี้เป็นราคายางพาราที่ได้จากเว็บไซต์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (นครศรีธรรมราช)notifications, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (บุรีรัมย์)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (ยะลา)notifications, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สงขลา)notifications, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สุราษฎร์ธานี)notifications, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางnotifications, สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคายางพารารายวัน, ราคายางแผ่นดิบ คุณภาพดี, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%, ราคาเศษยาง, ราคาน้ำยางสด, ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3,
bg product