ราคายางพารา

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 43.33 บาท/กก.
(B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% - บาท/กก.
(C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% - บาท/กก.
(D) เศษยาง 36.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) น้ำยางสด 42.50 บาท/กก.
(F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 46.12 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี (B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% (C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% (D) เศษยาง (E) น้ำยางสด (F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3
18/07/2561 43.33 - - 36.50 42.50 46.12
17/07/2561 43.25 - - 36.00 42.50 45.99
16/07/2561 42.70 - - 36.00 43.00 45.79
13/07/2561 42.55 - - 35.50 43.00 45.69
12/07/2561 42.55 - - 35.50 43.00 45.61
11/07/2561 42.49 - - 35.50 42.50 45.49
10/07/2561 42.47 - - 35.50 42.50 45.63
09/07/2561 42.47 - - 35.00 42.00 45.29
06/07/2561 42.82 - - 35.00 42.00 45.00
05/07/2561 42.46 - - 35.50 42.00 44.59
04/07/2561 42.09 - - 35.50 42.00 45.15
03/07/2561 43.10 - - 36.00 42.00 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคายางพาราที่ได้จากเว็บไซต์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (นครศรีธรรมราช)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (บุรีรัมย์)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (ยะลา)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สงขลา)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สุราษฎร์ธานี)notifications_none, สมาคมยางพาราไทยnotifications, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางnotifications, สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคายางพารารายวัน, ราคายางแผ่นดิบ คุณภาพดี, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%, ราคาเศษยาง, ราคาน้ำยางสด, ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3,
bg product