ราคายางพารา

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 69.26 บาท/กก.
(B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% 66.38 บาท/กก.
(C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% 61.76 บาท/กก.
(D) เศษยาง - บาท/กก.
(E) น้ำยางสด 67.50 บาท/กก.
(F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 69.93 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี (B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% (C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% (D) เศษยาง (E) น้ำยางสด (F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3
26/05/2560 69.26 66.38 61.76 - 67.50 69.93
25/05/2560 70.15 68.00 63.30 27.00 67.50 71.08
24/05/2560 70.65 67.61 64.61 - 68.00 71.69
23/05/2560 70.23 66.98 64.15 - 67.50 71.74
22/05/2560 69.93 66.98 63.50 25.00 66.25 70.90
19/05/2560 68.01 64.87 59.47 - 65.00 70.37
18/05/2560 68.58 66.17 61.40 26.00 64.43 69.55
17/05/2560 69.53 67.53 62.59 26.00 64.43 70.57
16/05/2560 69.15 67.30 61.65 25.50 63.50 70.30
15/05/2560 68.26 65.99 61.25 25.00 61.75 69.58
ข้อมูลนี้เป็นราคายางพาราที่ได้จากเว็บไซต์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (นครศรีธรรมราช)notifications, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (บุรีรัมย์)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (ยะลา)notifications, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สงขลา)notifications, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สุราษฎร์ธานี)notifications_none, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางnotifications, สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคายางพารารายวัน, ราคายางแผ่นดิบ คุณภาพดี, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%, ราคาเศษยาง, ราคาน้ำยางสด, ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3,
bg product