ราคาลองกอง

ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ช่อเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ช่อเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ช่อคละ - บาท/กก.
(D) เบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เบอร์เล็ก 40.00 บาท/กก.
(F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ช่อเบอร์ใหญ่ (B) ช่อเบอร์เล็ก (C) ช่อคละ (D) เบอร์ใหญ่ (E) เบอร์เล็ก (F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ (G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก
10/03/2561 - - - 100.00 40.00 - -
06/03/2561 - - - 110.00 55.00 - -
05/03/2561 - - - 80.00 35.00 - -
04/03/2561 - - - 100.00 55.00 - -
03/03/2561 - - - 85.00 25.00 - -
02/03/2561 - - - 80.00 35.00 - -
01/03/2561 - - - 80.00 25.00 - -
26/02/2561 - - - 120.00 35.00 - -
24/02/2561 - - - 100.00 40.00 - -
23/02/2561 - - - 80.00 35.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลองกองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลองกองรายวัน, ราคาช่อเบอร์ใหญ่, ราคาช่อเบอร์เล็ก, ราคาช่อคละ, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก,
bg product