ราคาลองกอง

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ช่อเบอร์ใหญ่ 70.00 บาท/กก.
(B) ช่อเบอร์เล็ก 50.00 บาท/กก.
(C) ช่อคละ 30.00 บาท/กก.
(D) เบอร์ใหญ่ 55.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เบอร์เล็ก 28.00 บาท/กก.
(F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
วันที่ (A) ช่อเบอร์ใหญ่ (B) ช่อเบอร์เล็ก (C) ช่อคละ (D) เบอร์ใหญ่ (E) เบอร์เล็ก (F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ (G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก
18/07/2561 70.00 50.00 30.00 55.00 28.00 - -
17/07/2561 70.00 50.00 30.00 - - - -
16/07/2561 73.00 42.50 24.00 60.00 27.00 - -
15/07/2561 73.00 42.50 24.00 65.00 32.00 - -
14/07/2561 75.00 44.00 30.00 65.00 32.00 - -
13/07/2561 70.00 50.00 20.00 65.00 32.00 - -
12/07/2561 80.00 60.00 40.00 65.00 30.00 - -
11/07/2561 80.00 60.00 40.00 65.00 30.00 - -
10/07/2561 80.00 60.00 40.00 65.00 32.00 - -
09/07/2561 70.00 50.00 20.00 65.00 35.00 - -
08/07/2561 70.00 50.00 20.00 65.00 45.00 - -
07/07/2561 70.00 50.00 20.00 65.00 30.00 - -
06/07/2561 70.00 40.00 33.00 65.00 30.00 - -
05/07/2561 70.00 40.00 33.00 - - - -
04/07/2561 75.00 44.00 22.00 60.00 40.00 - -
03/07/2561 70.00 35.00 20.00 60.00 40.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลองกองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลองกองรายวัน, ราคาช่อเบอร์ใหญ่, ราคาช่อเบอร์เล็ก, ราคาช่อคละ, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก,
bg product