ราคาลองกอง

ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ช่อเบอร์ใหญ่ 50.00 บาท/กก.
(B) ช่อเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ช่อคละ - บาท/กก.
(D) เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เบอร์เล็ก - บาท/กก.
(F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
วันที่ (A) ช่อเบอร์ใหญ่ (B) ช่อเบอร์เล็ก (C) ช่อคละ (D) เบอร์ใหญ่ (E) เบอร์เล็ก (F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ (G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก
15/01/2562 50.00 - - - - - -
14/01/2562 18.00 - - 55.00 30.00 20.00 -
13/01/2562 - - - 55.00 30.00 - -
12/01/2562 30.00 - - 55.00 30.00 - -
11/01/2562 70.00 - - - - - -
10/01/2562 55.00 - - - - - -
09/01/2562 75.00 - - - - - -
08/01/2562 75.00 - - - - - -
07/01/2562 33.00 - - 50.00 30.00 - -
06/01/2562 - - - 50.00 - - -
05/01/2562 50.00 - - - - - -
04/01/2562 17.00 - - - - - -
03/01/2562 95.00 75.00 65.00 - - - -
02/01/2562 95.00 75.00 65.00 - - - -
01/01/2562 95.00 75.00 65.00 50.00 30.00 - -
31/12/2561 95.00 75.00 65.00 - - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลองกองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลองกองรายวัน, ราคาช่อเบอร์ใหญ่, ราคาช่อเบอร์เล็ก, ราคาช่อคละ, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก,
bg product