ราคาลองกอง

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ช่อเบอร์ใหญ่ 75.00 บาท/กก.
(B) ช่อเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ช่อคละ - บาท/กก.
(D) เบอร์ใหญ่ 55.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เบอร์เล็ก 38.00 บาท/กก.
(F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
วันที่ (A) ช่อเบอร์ใหญ่ (B) ช่อเบอร์เล็ก (C) ช่อคละ (D) เบอร์ใหญ่ (E) เบอร์เล็ก (F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ (G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก
16/07/2562 75.00 - - 55.00 38.00 - -
15/07/2562 16.00 - - 55.00 38.00 - -
14/07/2562 - - - 55.00 38.00 - -
13/07/2562 25.00 - - 55.00 38.00 - -
12/07/2562 38.00 - - 55.00 30.00 - -
11/07/2562 23.00 - - 55.00 35.00 - -
10/07/2562 20.00 - - - - - -
09/07/2562 23.00 - - 60.00 28.00 - -
08/07/2562 47.00 - - 60.00 28.00 - -
07/07/2562 - - - 50.00 30.00 - -
06/07/2562 - - - 55.00 30.00 - -
05/07/2562 23.00 - - 60.00 35.00 - -
04/07/2562 40.00 - - 55.00 30.00 - -
03/07/2562 40.00 - - 55.00 25.00 - -
02/07/2562 20.00 - - 50.00 23.00 - -
01/07/2562 21.00 - - 50.00 23.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลองกองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลองกองรายวัน, ราคาช่อเบอร์ใหญ่, ราคาช่อเบอร์เล็ก, ราคาช่อคละ, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก,
bg product