ราคาลองกอง

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ช่อเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/กก.
(B) ช่อเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ช่อคละ - บาท/กก.
(D) เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เบอร์เล็ก - บาท/กก.
(F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
วันที่ (A) ช่อเบอร์ใหญ่ (B) ช่อเบอร์เล็ก (C) ช่อคละ (D) เบอร์ใหญ่ (E) เบอร์เล็ก (F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ (G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก
20/11/2561 16.00 - - - - - -
19/11/2561 - - - 60.00 25.00 - -
18/11/2561 - - - 45.00 22.00 - -
17/11/2561 - - - 45.00 22.00 - -
16/11/2561 45.00 - - 45.00 22.00 - -
15/11/2561 57.50 50.00 30.00 - - - -
14/11/2561 25.00 - - 45.00 20.00 - -
13/11/2561 16.00 - - - - - -
12/11/2561 12.00 - - 45.00 20.00 - -
11/11/2561 70.00 50.00 30.00 60.00 40.00 - -
10/11/2561 45.00 - - 60.00 45.00 - -
09/11/2561 42.50 50.00 30.00 60.00 45.00 - -
08/11/2561 42.50 50.00 30.00 58.00 25.00 - -
07/11/2561 50.00 40.00 30.00 58.00 23.00 - -
06/11/2561 44.00 40.00 30.00 58.00 23.00 - -
05/11/2561 55.00 40.00 30.00 55.00 27.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลองกองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลองกองรายวัน, ราคาช่อเบอร์ใหญ่, ราคาช่อเบอร์เล็ก, ราคาช่อคละ, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก,
bg product