ราคาลองกอง

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ช่อเบอร์ใหญ่ 75.00 บาท/กก.
(B) ช่อเบอร์เล็ก 50.00 บาท/กก.
(C) ช่อคละ 40.00 บาท/กก.
(D) เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เบอร์เล็ก - บาท/กก.
(F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
วันที่ (A) ช่อเบอร์ใหญ่ (B) ช่อเบอร์เล็ก (C) ช่อคละ (D) เบอร์ใหญ่ (E) เบอร์เล็ก (F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ (G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก
27/05/2561 75.00 50.00 40.00 - - - -
26/05/2561 75.00 50.00 40.00 58.00 20.00 - -
25/05/2561 - - - 100.00 35.00 - -
24/05/2561 75.00 50.00 40.00 100.00 40.00 - -
23/05/2561 80.00 55.00 35.00 100.00 30.00 - -
22/05/2561 80.00 50.00 40.00 65.00 30.00 - -
21/05/2561 85.00 55.00 25.00 60.00 40.00 - -
20/05/2561 85.00 55.00 25.00 65.00 30.00 - -
19/05/2561 75.00 55.00 40.00 70.00 50.00 - -
18/05/2561 75.00 55.00 40.00 70.00 50.00 - -
17/05/2561 80.00 47.50 20.00 70.00 50.00 - -
16/05/2561 80.00 47.50 20.00 70.00 45.00 - -
15/05/2561 85.00 65.00 25.00 70.00 45.00 - -
14/05/2561 70.00 40.00 25.00 58.00 38.00 - -
13/05/2561 70.00 40.00 25.00 58.00 38.00 - -
12/05/2561 75.00 55.00 45.00 60.00 40.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลองกองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลองกองรายวัน, ราคาช่อเบอร์ใหญ่, ราคาช่อเบอร์เล็ก, ราคาช่อคละ, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก,
bg product