ราคาลองกอง

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ช่อเบอร์ใหญ่ 50.00 บาท/กก.
(B) ช่อเบอร์เล็ก 37.50 บาท/กก.
(C) ช่อคละ 33.00 บาท/กก.
(D) เบอร์ใหญ่ 60.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เบอร์เล็ก 28.00 บาท/กก.
(F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
วันที่ (A) ช่อเบอร์ใหญ่ (B) ช่อเบอร์เล็ก (C) ช่อคละ (D) เบอร์ใหญ่ (E) เบอร์เล็ก (F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ (G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก
24/05/2562 50.00 37.50 33.00 60.00 28.00 - -
23/05/2562 47.50 50.00 30.00 60.00 30.00 - -
22/05/2562 45.00 35.00 40.00 60.00 35.00 - -
21/05/2562 60.00 38.00 35.00 60.00 35.00 - -
20/05/2562 52.50 38.00 35.00 65.00 35.00 - -
19/05/2562 70.00 38.00 35.00 60.00 32.00 - -
18/05/2562 70.00 38.00 35.00 60.00 32.00 - -
17/05/2562 57.50 38.00 35.00 60.00 40.00 - -
16/05/2562 45.00 38.00 35.00 65.00 35.00 - -
15/05/2562 50.00 38.00 35.00 65.00 35.00 - -
14/05/2562 47.50 38.00 35.00 65.00 35.00 - -
13/05/2562 46.50 37.50 25.00 65.00 32.00 - -
12/05/2562 75.00 37.50 25.00 70.00 35.00 - -
11/05/2562 51.00 37.50 25.00 70.00 35.00 - -
10/05/2562 60.00 37.50 25.00 60.00 30.00 - -
09/05/2562 47.50 37.50 25.00 70.00 35.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลองกองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลองกองรายวัน, ราคาช่อเบอร์ใหญ่, ราคาช่อเบอร์เล็ก, ราคาช่อคละ, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก,
bg product