ราคาละมุด

ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(D) ละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) ละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่ (B) ละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก (C) ละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่ (D) ละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก (E) ละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่ (F) ละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก
20/05/2562 - - 25.00 - - -
17/05/2562 - - 15.50 10.00 22.50 12.00
16/05/2562 - - 15.50 10.00 22.50 12.00
15/05/2562 - - 15.50 10.00 22.50 12.00
14/05/2562 - - 15.50 10.00 22.50 12.00
13/05/2562 - - 15.50 10.00 22.50 12.00
12/05/2562 - - 15.50 10.00 22.50 12.00
11/05/2562 - - 15.50 10.00 22.50 12.00
10/05/2562 - - 15.50 10.00 22.50 12.00
09/05/2562 - - 15.50 10.00 22.50 12.00
06/05/2562 - - 15.00 9.00 21.00 14.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาละมุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาละมุดรายวัน, ราคาละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่, ราคาละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก, ราคาละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่, ราคาละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก, ราคาละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่, ราคาละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก,
bg product