ราคาละมุด

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่ 10.00 บาท/กก.
(B) ละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก 4.00 บาท/กก.
(C) ละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) ละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่ (B) ละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก (C) ละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่ (D) ละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก (E) ละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่ (F) ละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก
23/05/2561 10.00 4.00 - - - -
22/05/2561 10.00 4.00 - - - -
18/05/2561 10.00 5.00 - - - -
17/05/2561 10.00 5.00 - - - -
16/05/2561 10.00 5.00 - - - -
15/05/2561 10.00 5.00 - - - -
14/05/2561 12.00 6.00 11.00 4.50 20.00 10.00
13/05/2561 12.00 6.00 11.00 4.50 20.00 10.00
12/05/2561 - - 11.00 4.50 20.00 10.00
11/05/2561 - - 10.50 4.50 20.00 10.00
10/05/2561 - - 10.50 4.50 20.00 10.00
09/05/2561 12.00 6.00 11.00 4.50 20.00 10.00
08/05/2561 12.00 6.00 12.50 5.50 19.00 10.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาละมุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาละมุดรายวัน, ราคาละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่, ราคาละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก, ราคาละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่, ราคาละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก, ราคาละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่, ราคาละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก,
bg product