ราคาละมุด

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่ 21.50 บาท/กก.
(D) ละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก 15.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่ 31.00 บาท/กก.
(F) ละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก 21.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่ (B) ละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก (C) ละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่ (D) ละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก (E) ละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่ (F) ละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก
17/11/2561 - - 21.50 15.00 31.00 21.00
16/11/2561 - - 20.50 15.00 31.00 21.00
15/11/2561 - - 21.50 15.00 31.00 21.00
14/11/2561 - - 22.00 - - -
13/11/2561 - - 22.00 - - -
12/11/2561 - - 20.00 - - -
11/11/2561 - - 20.00 15.00 31.00 19.00
10/11/2561 - - 20.00 - - -
09/11/2561 - - 20.00 15.00 31.00 20.00
08/11/2561 - - 20.00 15.00 31.00 20.00
07/11/2561 - - 20.00 15.00 31.00 20.00
06/11/2561 - - 21.00 15.00 31.00 20.00
05/11/2561 - - 21.00 15.00 31.00 20.00
04/11/2561 - - 20.00 15.00 31.50 20.00
03/11/2561 - - 19.00 15.00 31.50 20.00
02/11/2561 - - 19.00 15.00 31.50 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาละมุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาละมุดรายวัน, ราคาละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่, ราคาละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก, ราคาละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่, ราคาละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก, ราคาละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่, ราคาละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก,
bg product