ราคาละมุด

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่ 14.50 บาท/กก.
(D) ละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก 7.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่ 21.00 บาท/กก.
(F) ละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก 11.00 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) ละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่ (B) ละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก (C) ละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่ (D) ละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก (E) ละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่ (F) ละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก
24/03/2561 - - 14.50 7.00 21.00 11.00
23/03/2561 10.00 8.00 14.50 7.00 24.50 11.00
22/03/2561 10.00 5.00 15.50 7.50 23.50 9.00
21/03/2561 - - 15.50 7.50 19.00 9.00
20/03/2561 - - 15.50 7.50 19.00 9.00
19/03/2561 - - 15.50 7.50 19.00 9.00
18/03/2561 14.00 8.00 15.50 7.50 21.50 12.50
17/03/2561 10.00 4.00 14.00 6.50 20.00 8.50
16/03/2561 20.00 - 14.00 6.50 22.00 10.00
15/03/2561 - - 15.00 8.00 18.50 8.00
14/03/2561 14.00 10.00 15.00 8.00 20.50 9.50
13/03/2561 - - 12.50 6.00 21.00 10.00
12/03/2561 10.00 10.00 12.50 6.00 20.00 10.00
11/03/2561 10.00 4.00 12.50 6.00 20.00 8.50
10/03/2561 - - 12.50 6.00 20.00 9.00
09/03/2561 - - 12.50 8.00 21.00 9.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาละมุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาละมุดรายวัน, ราคาละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่, ราคาละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก, ราคาละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่, ราคาละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก, ราคาละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่, ราคาละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก,
bg product