ราคาละมุด

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่ 16.50 บาท/กก.
(D) ละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก 11.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่ 26.50 บาท/กก.
(F) ละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก 13.50 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่ (B) ละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก (C) ละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่ (D) ละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก (E) ละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่ (F) ละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก
16/01/2562 - - 16.50 11.00 26.50 13.50
15/01/2562 - - 14.25 11.00 26.50 13.50
14/01/2562 - - 14.75 10.00 26.50 15.00
13/01/2562 - - 17.50 10.00 26.50 15.00
12/01/2562 - - 17.00 14.00 31.00 19.00
11/01/2562 - - 19.00 11.00 25.00 15.00
10/01/2562 - - 18.50 14.00 31.00 19.00
09/01/2562 - - 18.50 14.00 31.00 19.00
08/01/2562 - - 20.00 15.00 32.50 20.00
07/01/2562 - - 20.00 15.00 32.50 20.00
06/01/2562 - - 20.00 15.00 32.50 20.00
05/01/2562 - - 17.50 15.00 32.50 20.00
04/01/2562 - - 17.50 15.00 32.50 20.00
03/01/2562 - - 18.00 - - -
02/01/2562 - - 19.00 11.00 31.00 19.00
01/01/2562 - - 19.00 11.00 31.00 19.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาละมุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาละมุดรายวัน, ราคาละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่, ราคาละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก, ราคาละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่, ราคาละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก, ราคาละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่, ราคาละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก,
bg product