ราคาลางสาด

ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เบอร์ใหญ่ 85.00 บาท/กก.
(B) เบอร์กลาง 65.00 บาท/กก.
(C) เบอร์เล็ก 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เบอร์ใหญ่ (B) เบอร์กลาง (C) เบอร์เล็ก
18/12/2561 85.00 65.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลางสาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลางสาดรายวัน, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์กลาง, ราคาเบอร์เล็ก,
bg product