ราคาลางสาด

ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เบอร์ใหญ่ 70.00 บาท/กก.
(B) เบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(C) เบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) เบอร์ใหญ่ (B) เบอร์กลาง (C) เบอร์เล็ก
14/03/2560 70.00 45.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลางสาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลางสาดรายวัน, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์กลาง, ราคาเบอร์เล็ก,
bg product