ราคาลำไย

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะโหลกเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) กะโหลกเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) สีชมพูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) สีชมพูเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แห้วเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แห้วเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(G) อีดอเบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/กก.
(H) อีดอเบอร์เล็ก 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กะโหลกเบอร์ใหญ่ (B) กะโหลกเบอร์เล็ก (C) สีชมพูเบอร์ใหญ่ (D) สีชมพูเบอร์เล็ก (E) แห้วเบอร์ใหญ่ (F) แห้วเบอร์เล็ก (G) อีดอเบอร์ใหญ่ (H) อีดอเบอร์เล็ก
18/07/2561 - - - - - - 35.00 20.00
17/07/2561 - - - - - - 40.00 20.00
16/07/2561 - - - - - - 35.00 22.50
15/07/2561 - - - - - - 36.50 24.00
14/07/2561 - - - - - - 37.50 26.50
13/07/2561 - - - - - - 37.50 28.00
12/07/2561 - - - - - - 37.50 25.00
11/07/2561 - - - - - - 37.50 25.00
10/07/2561 - - - - - - 39.00 27.50
09/07/2561 - - - - - - 45.00 26.00
08/07/2561 - - - - - - 39.00 23.50
07/07/2561 - - - - - - 39.00 23.50
06/07/2561 - - - - - - 39.00 23.50
05/07/2561 - - - - - - 40.00 22.00
04/07/2561 - - - - - - 42.50 23.50
03/07/2561 - - - - - - 42.50 23.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาลำไยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลำไยรายวัน, ราคากะโหลกเบอร์ใหญ่, ราคากะโหลกเบอร์เล็ก, ราคาสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคาสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคาแห้วเบอร์ใหญ่, ราคาแห้วเบอร์เล็ก, ราคาอีดอเบอร์ใหญ่, ราคาอีดอเบอร์เล็ก,
bg product