ราคาลำไย

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะโหลกเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) กะโหลกเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) สีชมพูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) สีชมพูเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แห้วเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แห้วเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(G) อีดอเบอร์ใหญ่ 55.00 บาท/กก.
(H) อีดอเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) กะโหลกเบอร์ใหญ่ (B) กะโหลกเบอร์เล็ก (C) สีชมพูเบอร์ใหญ่ (D) สีชมพูเบอร์เล็ก (E) แห้วเบอร์ใหญ่ (F) แห้วเบอร์เล็ก (G) อีดอเบอร์ใหญ่ (H) อีดอเบอร์เล็ก
20/11/2561 - - - - - - 55.00 -
19/11/2561 - - - - - - 47.50 35.00
18/11/2561 - - - - - - 45.00 35.00
17/11/2561 - - - - - - 45.00 35.00
16/11/2561 - - - - - - 46.00 35.00
15/11/2561 - - - - - - 48.00 -
14/11/2561 - - - - - - 51.50 32.00
13/11/2561 - - - - - - 48.00 -
12/11/2561 - - - - - - 51.00 32.00
11/11/2561 - - - - - - 50.00 26.00
10/11/2561 - - - - - - 57.50 35.00
09/11/2561 - - - - - - 51.50 35.00
08/11/2561 - - - - - - 49.50 35.00
07/11/2561 - - - - - - 48.50 35.00
06/11/2561 - - - - - - 50.00 35.00
05/11/2561 - - - - - - 50.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลำไยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลำไยรายวัน, ราคากะโหลกเบอร์ใหญ่, ราคากะโหลกเบอร์เล็ก, ราคาสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคาสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคาแห้วเบอร์ใหญ่, ราคาแห้วเบอร์เล็ก, ราคาอีดอเบอร์ใหญ่, ราคาอีดอเบอร์เล็ก,
bg product