ราคาลำไย

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะโหลกเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) กะโหลกเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) สีชมพูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) สีชมพูเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แห้วเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แห้วเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(G) อีดอเบอร์ใหญ่ 45.00 บาท/กก.
(H) อีดอเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) กะโหลกเบอร์ใหญ่ (B) กะโหลกเบอร์เล็ก (C) สีชมพูเบอร์ใหญ่ (D) สีชมพูเบอร์เล็ก (E) แห้วเบอร์ใหญ่ (F) แห้วเบอร์เล็ก (G) อีดอเบอร์ใหญ่ (H) อีดอเบอร์เล็ก
26/03/2562 - - - - - - 45.00 -
25/03/2562 - - - - - - 44.00 -
24/03/2562 - - - - - - 43.00 -
23/03/2562 - - - - - - 41.50 35.00
22/03/2562 - - - - - - 44.00 35.00
21/03/2562 - - - - - - 45.00 -
20/03/2562 - - - - - - 40.00 23.00
19/03/2562 - - - - - - 45.00 -
18/03/2562 - - - - - - 44.00 20.00
17/03/2562 - - - - - - 43.00 20.00
16/03/2562 - - - - - - 41.50 20.00
15/03/2562 - - - - - - 43.00 20.00
14/03/2562 - - - - - - 43.00 20.00
13/03/2562 - - - - - - 44.00 20.00
12/03/2562 - - - - - - 40.00 -
11/03/2562 - - - - - - 42.50 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลำไยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลำไยรายวัน, ราคากะโหลกเบอร์ใหญ่, ราคากะโหลกเบอร์เล็ก, ราคาสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคาสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคาแห้วเบอร์ใหญ่, ราคาแห้วเบอร์เล็ก, ราคาอีดอเบอร์ใหญ่, ราคาอีดอเบอร์เล็ก,
bg product