ราคาลำไย

ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะโหลกเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) กะโหลกเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) สีชมพูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) สีชมพูเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แห้วเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แห้วเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(G) อีดอเบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/กก.
(H) อีดอเบอร์เล็ก 25.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
วันที่ (A) กะโหลกเบอร์ใหญ่ (B) กะโหลกเบอร์เล็ก (C) สีชมพูเบอร์ใหญ่ (D) สีชมพูเบอร์เล็ก (E) แห้วเบอร์ใหญ่ (F) แห้วเบอร์เล็ก (G) อีดอเบอร์ใหญ่ (H) อีดอเบอร์เล็ก
20/03/2561 - - - - - - 35.00 25.00
19/03/2561 - - - - - - 35.00 25.00
18/03/2561 - - - - - - 35.00 25.00
17/03/2561 - - - - - - 35.00 25.00
16/03/2561 - - - - - - 35.00 25.00
15/03/2561 - - - - - - 35.00 25.00
14/03/2561 - - - - - - 40.00 25.00
13/03/2561 - - - - - - 40.00 25.00
12/03/2561 - - - - - - 40.00 25.00
11/03/2561 - - - - - - - 35.00
10/03/2561 - - - - - - 40.00 30.00
09/03/2561 - - - - - - 40.00 30.00
08/03/2561 - - - - - - 40.00 30.00
06/03/2561 - - - - - - 40.00 -
05/03/2561 - - - - - - 40.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลำไยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลำไยรายวัน, ราคากะโหลกเบอร์ใหญ่, ราคากะโหลกเบอร์เล็ก, ราคาสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคาสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคาแห้วเบอร์ใหญ่, ราคาแห้วเบอร์เล็ก, ราคาอีดอเบอร์ใหญ่, ราคาอีดอเบอร์เล็ก,
bg product