ราคาลิลลี่

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลิลลี่เชียงใหม่ 400.00 บาท/กำ
(B) ลิลลี่มาเลย์ 180.00 บาท/ช่อ
(C) ลิลลี่ฮอลแลนด์ 375.00 บาท/ช่อ
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ลิลลี่เชียงใหม่ (B) ลิลลี่มาเลย์ (C) ลิลลี่ฮอลแลนด์
24/03/2561 400.00 180.00 375.00
23/03/2561 400.00 180.00 400.00
22/03/2561 400.00 180.00 400.00
21/03/2561 400.00 150.00 300.00
20/03/2561 400.00 150.00 325.00
19/03/2561 400.00 150.00 300.00
18/03/2561 400.00 150.00 275.00
17/03/2561 400.00 150.00 275.00
16/03/2561 400.00 150.00 275.00
15/03/2561 350.00 150.00 275.00
14/03/2561 350.00 150.00 400.00
13/03/2561 350.00 150.00 400.00
12/03/2561 350.00 150.00 400.00
11/03/2561 350.00 150.00 400.00
10/03/2561 350.00 150.00 400.00
09/03/2561 350.00 180.00 350.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลิลลี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลิลลี่รายวัน, ราคาลิลลี่เชียงใหม่, ราคาลิลลี่มาเลย์, ราคาลิลลี่ฮอลแลนด์,
bg product