ราคาลิลลี่
ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ลิลลี่เชียงใหม่
250.00
บาท/กำ
ลิลลี่มาเลย์
150.00
บาท/ช่อ
ลิลลี่ฮอลแลนด์
400.00
บาท/ช่อ
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ลิลลี่
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม