ราคาลิลลี่

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลิลลี่เชียงใหม่ - บาท/กำ
(B) ลิลลี่มาเลย์ 180.00 บาท/ช่อ
(C) ลิลลี่ฮอลแลนด์ 450.00 บาท/ช่อ
วันที่ (A) ลิลลี่เชียงใหม่ (B) ลิลลี่มาเลย์ (C) ลิลลี่ฮอลแลนด์
20/11/2561 - 180.00 450.00
19/11/2561 300.00 170.00 400.00
18/11/2561 - 170.00 400.00
17/11/2561 300.00 170.00 400.00
16/11/2561 300.00 190.00 400.00
15/11/2561 300.00 190.00 400.00
14/11/2561 300.00 - -
13/11/2561 250.00 - -
12/11/2561 250.00 - -
11/11/2561 250.00 190.00 400.00
10/11/2561 250.00 - -
09/11/2561 250.00 180.00 350.00
08/11/2561 250.00 180.00 350.00
07/11/2561 250.00 180.00 350.00
06/11/2561 250.00 180.00 350.00
05/11/2561 250.00 180.00 350.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลิลลี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลิลลี่รายวัน, ราคาลิลลี่เชียงใหม่, ราคาลิลลี่มาเลย์, ราคาลิลลี่ฮอลแลนด์,
bg product