ราคาลิลลี่

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลิลลี่เชียงใหม่ - บาท/กำ
(B) ลิลลี่มาเลย์ 180.00 บาท/ช่อ
(C) ลิลลี่ฮอลแลนด์ 375.00 บาท/ช่อ
วันที่ (A) ลิลลี่เชียงใหม่ (B) ลิลลี่มาเลย์ (C) ลิลลี่ฮอลแลนด์
16/01/2562 - 180.00 375.00
15/01/2562 300.00 180.00 375.00
14/01/2562 300.00 180.00 375.00
13/01/2562 - 180.00 375.00
12/01/2562 300.00 180.00 375.00
11/01/2562 300.00 180.00 375.00
10/01/2562 300.00 180.00 425.00
09/01/2562 300.00 170.00 425.00
08/01/2562 300.00 180.00 450.00
07/01/2562 300.00 180.00 450.00
06/01/2562 - 165.00 450.00
05/01/2562 300.00 180.00 450.00
04/01/2562 283.33 165.00 400.00
03/01/2562 300.00 180.00 425.00
02/01/2562 300.00 170.00 450.00
01/01/2562 - 170.00 450.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลิลลี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลิลลี่รายวัน, ราคาลิลลี่เชียงใหม่, ราคาลิลลี่มาเลย์, ราคาลิลลี่ฮอลแลนด์,
bg product