ราคาลิลลี่

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลิลลี่เชียงใหม่ 280.00 บาท/กำ
(B) ลิลลี่มาเลย์ 200.00 บาท/ช่อ
(C) ลิลลี่ฮอลแลนด์ 400.00 บาท/ช่อ
วันที่ (A) ลิลลี่เชียงใหม่ (B) ลิลลี่มาเลย์ (C) ลิลลี่ฮอลแลนด์
18/07/2561 280.00 200.00 400.00
17/07/2561 280.00 200.00 400.00
16/07/2561 280.00 150.00 375.00
15/07/2561 - 150.00 375.00
14/07/2561 - 150.00 375.00
13/07/2561 - 150.00 400.00
12/07/2561 - 150.00 400.00
11/07/2561 280.00 180.00 350.00
10/07/2561 280.00 175.00 350.00
09/07/2561 353.33 175.00 350.00
08/07/2561 353.33 180.00 350.00
07/07/2561 353.33 170.00 350.00
06/07/2561 353.33 180.00 350.00
05/07/2561 400.00 180.00 375.00
04/07/2561 400.00 180.00 350.00
03/07/2561 400.00 150.00 375.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลิลลี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลิลลี่รายวัน, ราคาลิลลี่เชียงใหม่, ราคาลิลลี่มาเลย์, ราคาลิลลี่ฮอลแลนด์,
bg product