ราคาลิลลี่

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลิลลี่เชียงใหม่ - บาท/กำ
(B) ลิลลี่มาเลย์ 150.00 บาท/ช่อ
(C) ลิลลี่ฮอลแลนด์ 350.00 บาท/ช่อ
วันที่ (A) ลิลลี่เชียงใหม่ (B) ลิลลี่มาเลย์ (C) ลิลลี่ฮอลแลนด์
27/05/2561 - 150.00 350.00
26/05/2561 400.00 150.00 350.00
25/05/2561 400.00 - -
24/05/2561 400.00 150.00 350.00
23/05/2561 400.00 180.00 350.00
22/05/2561 400.00 180.00 350.00
21/05/2561 400.00 180.00 350.00
20/05/2561 400.00 180.00 350.00
19/05/2561 400.00 130.00 350.00
18/05/2561 400.00 130.00 350.00
17/05/2561 400.00 130.00 350.00
16/05/2561 400.00 150.00 375.00
15/05/2561 400.00 150.00 350.00
14/05/2561 400.00 150.00 350.00
13/05/2561 400.00 150.00 350.00
12/05/2561 400.00 150.00 350.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลิลลี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลิลลี่รายวัน, ราคาลิลลี่เชียงใหม่, ราคาลิลลี่มาเลย์, ราคาลิลลี่ฮอลแลนด์,
bg product