ราคาลิลลี่

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลิลลี่เชียงใหม่ 350.00 บาท/กำ
(B) ลิลลี่มาเลย์ 150.00 บาท/ช่อ
(C) ลิลลี่ฮอลแลนด์ 400.00 บาท/ช่อ
วันที่ (A) ลิลลี่เชียงใหม่ (B) ลิลลี่มาเลย์ (C) ลิลลี่ฮอลแลนด์
19/09/2561 350.00 150.00 400.00
18/09/2561 333.33 150.00 400.00
17/09/2561 350.00 150.00 400.00
16/09/2561 - 150.00 400.00
15/09/2561 350.00 180.00 400.00
14/09/2561 250.00 150.00 350.00
13/09/2561 250.00 150.00 350.00
12/09/2561 250.00 150.00 350.00
11/09/2561 250.00 150.00 350.00
10/09/2561 250.00 150.00 350.00
09/09/2561 - 150.00 350.00
08/09/2561 250.00 150.00 350.00
07/09/2561 266.67 150.00 400.00
06/09/2561 250.00 200.00 400.00
05/09/2561 250.00 200.00 400.00
04/09/2561 250.00 200.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลิลลี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลิลลี่รายวัน, ราคาลิลลี่เชียงใหม่, ราคาลิลลี่มาเลย์, ราคาลิลลี่ฮอลแลนด์,
bg product