ราคาลิ้นจี่

ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) จักรพรรดิ์เบอร์ใหญ่ 40.00 บาท/กก.
(B) จักรพรรดิ์เบอร์เล็ก 28.00 บาท/กก.
(C) ฮงฮวยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ฮงฮวยเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ค่อมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) ค่อมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) จักรพรรดิ์เบอร์ใหญ่ (B) จักรพรรดิ์เบอร์เล็ก (C) ฮงฮวยเบอร์ใหญ่ (D) ฮงฮวยเบอร์เล็ก (E) ค่อมเบอร์ใหญ่ (F) ค่อมเบอร์เล็ก
09/07/2561 40.00 28.00 - - - -
08/07/2561 40.00 31.50 - - - -
07/07/2561 40.00 31.50 - - - -
06/07/2561 40.00 31.50 - - - -
05/07/2561 40.00 28.00 - - - -
04/07/2561 40.00 29.00 - - - -
03/07/2561 40.00 29.00 - - - -
02/07/2561 37.50 25.00 - - - -
01/07/2561 37.50 27.50 - - - -
30/06/2561 40.00 27.50 - - - -
29/06/2561 37.50 27.50 - - - -
28/06/2561 37.50 27.50 - - - -
27/06/2561 40.00 30.00 - - - -
26/06/2561 37.50 27.50 - - - -
25/06/2561 35.00 25.00 - - - -
24/06/2561 35.00 22.50 - - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลิ้นจี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลิ้นจี่รายวัน, ราคาจักรพรรดิ์เบอร์ใหญ่, ราคาจักรพรรดิ์เบอร์เล็ก, ราคาฮงฮวยเบอร์ใหญ่, ราคาฮงฮวยเบอร์เล็ก, ราคาค่อมเบอร์ใหญ่, ราคาค่อมเบอร์เล็ก,
bg product