ราคาลิ้นจี่

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) จักรพรรดิ์เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) จักรพรรดิ์เบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ฮงฮวยเบอร์ใหญ่ 27.50 บาท/กก.
(D) ฮงฮวยเบอร์เล็ก 20.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ค่อมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) ค่อมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) จักรพรรดิ์เบอร์ใหญ่ (B) จักรพรรดิ์เบอร์เล็ก (C) ฮงฮวยเบอร์ใหญ่ (D) ฮงฮวยเบอร์เล็ก (E) ค่อมเบอร์ใหญ่ (F) ค่อมเบอร์เล็ก
23/05/2561 - - 27.50 20.00 - -
22/05/2561 - - 25.00 17.50 25.00 18.00
21/05/2561 - - 30.00 23.50 35.00 20.00
20/05/2561 - - 25.00 19.50 30.00 19.00
19/05/2561 - - 25.00 17.50 26.50 19.00
18/05/2561 - - 25.00 17.50 26.50 19.00
17/05/2561 - - 26.50 21.00 29.00 21.50
16/05/2561 - - 40.00 17.50 31.00 23.50
15/05/2561 - - 26.50 19.00 30.00 22.50
14/05/2561 - - 32.50 20.00 32.50 25.00
13/05/2561 - - 32.50 20.00 32.50 25.00
12/05/2561 - - 29.00 20.00 30.00 21.00
11/05/2561 - - 30.00 22.50 32.50 25.00
10/05/2561 - - 32.00 20.00 30.00 22.50
09/05/2561 - - - - 35.00 27.50
08/05/2561 - - 40.00 28.00 27.50 27.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาลิ้นจี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลิ้นจี่รายวัน, ราคาจักรพรรดิ์เบอร์ใหญ่, ราคาจักรพรรดิ์เบอร์เล็ก, ราคาฮงฮวยเบอร์ใหญ่, ราคาฮงฮวยเบอร์เล็ก, ราคาค่อมเบอร์ใหญ่, ราคาค่อมเบอร์เล็ก,
bg product