ราคาลิ้นจี่

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) จักรพรรดิ์เบอร์ใหญ่ 120.00 บาท/กก.
(B) จักรพรรดิ์เบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ฮงฮวยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ฮงฮวยเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ค่อมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) ค่อมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) จักรพรรดิ์เบอร์ใหญ่ (B) จักรพรรดิ์เบอร์เล็ก (C) ฮงฮวยเบอร์ใหญ่ (D) ฮงฮวยเบอร์เล็ก (E) ค่อมเบอร์ใหญ่ (F) ค่อมเบอร์เล็ก
25/05/2562 120.00 - - - - -
24/05/2562 100.00 67.50 39.00 25.00 - -
23/05/2562 100.00 75.00 40.00 - - -
22/05/2562 80.00 50.00 40.00 33.00 - -
21/05/2562 80.00 50.00 38.00 26.50 36.50 27.50
20/05/2562 80.00 35.00 39.00 26.00 36.50 31.50
19/05/2562 - - 39.00 25.00 35.00 25.00
18/05/2562 - - 37.50 25.00 35.00 20.00
17/05/2562 - - 37.50 27.50 37.50 27.50
16/05/2562 - - 37.50 27.50 35.00 20.00
15/05/2562 - - 37.50 24.00 36.50 26.50
14/05/2562 - - 35.00 24.00 38.00 33.00
13/05/2562 - - 34.00 25.00 35.00 30.00
12/05/2562 - - 34.00 25.00 35.00 30.00
11/05/2562 - - 34.00 20.00 40.00 35.00
10/05/2562 - - 40.00 33.00 40.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลิ้นจี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลิ้นจี่รายวัน, ราคาจักรพรรดิ์เบอร์ใหญ่, ราคาจักรพรรดิ์เบอร์เล็ก, ราคาฮงฮวยเบอร์ใหญ่, ราคาฮงฮวยเบอร์เล็ก, ราคาค่อมเบอร์ใหญ่, ราคาค่อมเบอร์เล็ก,
bg product