ราคาลูกชิ้น

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลูกชิ้นหมู 145.00 บาท/กก.
(B) ลูกชิ้นปลา 70.00 บาท/กก.
(C) ลูกชิ้นเนื้อ 200.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ลูกชิ้นหมู (B) ลูกชิ้นปลา (C) ลูกชิ้นเนื้อ
19/09/2561 145.00 70.00 200.00
18/09/2561 145.00 70.00 200.00
17/09/2561 145.00 70.00 200.00
16/09/2561 145.00 70.00 200.00
15/09/2561 145.00 70.00 200.00
14/09/2561 145.00 70.00 200.00
13/09/2561 145.00 70.00 200.00
12/09/2561 145.00 70.00 200.00
11/09/2561 145.00 70.00 200.00
10/09/2561 145.00 70.00 200.00
09/09/2561 145.00 70.00 200.00
08/09/2561 145.00 70.00 200.00
07/09/2561 147.50 70.00 200.00
06/09/2561 145.00 70.00 200.00
05/09/2561 145.00 70.00 200.00
04/09/2561 145.00 70.00 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลูกชิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลูกชิ้นรายวัน, ราคาลูกชิ้นหมู, ราคาลูกชิ้นปลา, ราคาลูกชิ้นเนื้อ,
bg product