ราคาลูกชิ้น

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลูกชิ้นหมู 115.00 บาท/กก.
(B) ลูกชิ้นปลา 70.00 บาท/กก.
(C) ลูกชิ้นเนื้อ 195.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ลูกชิ้นหมู (B) ลูกชิ้นปลา (C) ลูกชิ้นเนื้อ
20/11/2561 115.00 70.00 195.00
19/11/2561 135.00 70.00 195.00
18/11/2561 135.00 70.00 195.00
17/11/2561 115.00 70.00 195.00
16/11/2561 115.00 70.00 195.00
15/11/2561 115.00 70.00 195.00
14/11/2561 135.00 70.00 195.00
13/11/2561 135.00 70.00 195.00
12/11/2561 135.00 70.00 195.00
11/11/2561 115.00 70.00 195.00
10/11/2561 135.00 70.00 195.00
09/11/2561 115.00 70.00 195.00
08/11/2561 115.00 70.00 195.00
07/11/2561 115.00 70.00 195.00
06/11/2561 115.00 70.00 200.00
05/11/2561 115.00 70.00 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลูกชิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลูกชิ้นรายวัน, ราคาลูกชิ้นหมู, ราคาลูกชิ้นปลา, ราคาลูกชิ้นเนื้อ,
bg product