ราคาลูกชิ้น

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลูกชิ้นหมู 135.50 บาท/กก.
(B) ลูกชิ้นปลา 70.00 บาท/กก.
(C) ลูกชิ้นเนื้อ 200.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ลูกชิ้นหมู (B) ลูกชิ้นปลา (C) ลูกชิ้นเนื้อ
24/05/2562 135.50 70.00 200.00
23/05/2562 135.50 70.00 200.00
22/05/2562 135.50 70.00 200.00
21/05/2562 135.50 70.00 200.00
20/05/2562 135.50 70.00 200.00
19/05/2562 135.50 70.00 200.00
18/05/2562 135.50 70.00 200.00
17/05/2562 135.50 70.00 200.00
16/05/2562 135.50 70.00 200.00
15/05/2562 135.50 70.00 200.00
14/05/2562 135.50 70.00 200.00
13/05/2562 135.50 70.00 200.00
12/05/2562 138.00 70.00 200.00
11/05/2562 138.00 70.00 200.00
10/05/2562 76.00 - -
09/05/2562 138.00 70.00 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลูกชิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลูกชิ้นรายวัน, ราคาลูกชิ้นหมู, ราคาลูกชิ้นปลา, ราคาลูกชิ้นเนื้อ,
bg product