ราคาลูกชิ้น

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลูกชิ้นหมู 76.00 บาท/กก.
(B) ลูกชิ้นปลา - บาท/กก.
(C) ลูกชิ้นเนื้อ - บาท/กก.
วันที่ (A) ลูกชิ้นหมู (B) ลูกชิ้นปลา (C) ลูกชิ้นเนื้อ
16/01/2562 76.00 - -
15/01/2562 138.00 70.00 200.00
14/01/2562 138.00 70.00 200.00
13/01/2562 138.00 70.00 200.00
12/01/2562 138.00 70.00 200.00
11/01/2562 138.00 70.00 200.00
10/01/2562 138.00 70.00 200.00
09/01/2562 138.00 70.00 200.00
08/01/2562 138.00 70.00 200.00
07/01/2562 138.00 70.00 200.00
06/01/2562 138.00 70.00 200.00
05/01/2562 138.00 70.00 200.00
04/01/2562 138.00 70.00 200.00
03/01/2562 138.00 70.00 200.00
02/01/2562 138.00 70.00 200.00
01/01/2562 138.00 70.00 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลูกชิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลูกชิ้นรายวัน, ราคาลูกชิ้นหมู, ราคาลูกชิ้นปลา, ราคาลูกชิ้นเนื้อ,
bg product