ราคาลูกชิ้น

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลูกชิ้นหมู 195.00 บาท/กก.
(B) ลูกชิ้นปลา 75.00 บาท/กก.
(C) ลูกชิ้นเนื้อ 200.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ลูกชิ้นหมู (B) ลูกชิ้นปลา (C) ลูกชิ้นเนื้อ
16/07/2562 195.00 75.00 200.00
15/07/2562 195.00 75.00 200.00
14/07/2562 195.00 75.00 200.00
13/07/2562 195.00 75.00 200.00
12/07/2562 195.00 75.00 200.00
11/07/2562 195.00 75.00 200.00
10/07/2562 195.00 75.00 200.00
09/07/2562 195.00 75.00 200.00
08/07/2562 195.00 75.00 200.00
07/07/2562 195.00 75.00 200.00
06/07/2562 195.00 75.00 200.00
05/07/2562 195.00 75.00 200.00
04/07/2562 195.00 75.00 200.00
03/07/2562 195.00 75.00 200.00
02/07/2562 195.00 75.00 200.00
01/07/2562 195.00 75.00 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลูกชิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลูกชิ้นรายวัน, ราคาลูกชิ้นหมู, ราคาลูกชิ้นปลา, ราคาลูกชิ้นเนื้อ,
bg product