ราคาลูกน้ำเต้า

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลูกน้ำเต้า 11.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ลูกน้ำเต้า
26/03/2562 11.00
25/03/2562 15.00
24/03/2562 12.00
23/03/2562 12.00
22/03/2562 13.00
21/03/2562 12.00
20/03/2562 12.00
19/03/2562 11.00
18/03/2562 20.00
16/03/2562 15.00
15/03/2562 15.00
14/03/2562 15.00
13/03/2562 15.00
12/03/2562 15.00
11/03/2562 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลูกน้ำเต้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลูกน้ำเต้ารายวัน, ราคาลูกน้ำเต้า,
bg product