ราคาลูกน้ำเต้า

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลูกน้ำเต้า 16.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ลูกน้ำเต้า
16/07/2562 16.00
15/07/2562 16.00
14/07/2562 20.00
13/07/2562 16.00
12/07/2562 18.00
11/07/2562 16.00
10/07/2562 16.00
09/07/2562 20.00
08/07/2562 20.00
07/07/2562 20.00
06/07/2562 20.00
05/07/2562 20.00
04/07/2562 20.00
03/07/2562 20.00
02/07/2562 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลูกน้ำเต้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลูกน้ำเต้ารายวัน, ราคาลูกน้ำเต้า,
bg product