ราคาลูกน้ำเต้า

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลูกน้ำเต้า 11.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ลูกน้ำเต้า
19/09/2561 11.00
18/09/2561 17.50
17/09/2561 17.50
16/09/2561 20.50
15/09/2561 18.50
14/09/2561 19.50
13/09/2561 17.50
12/09/2561 17.50
11/09/2561 18.00
10/09/2561 18.00
09/09/2561 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลูกน้ำเต้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลูกน้ำเต้ารายวัน, ราคาลูกน้ำเต้า,
bg product