ราคาลูกน้ำเต้า

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลูกน้ำเต้า 25.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ลูกน้ำเต้า
24/05/2562 25.00
23/05/2562 26.50
22/05/2562 26.00
21/05/2562 29.00
20/05/2562 27.00
19/05/2562 27.00
18/05/2562 27.00
17/05/2562 27.00
16/05/2562 28.50
15/05/2562 27.00
14/05/2562 27.00
13/05/2562 24.50
12/05/2562 24.50
11/05/2562 24.50
10/05/2562 26.00
09/05/2562 19.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาลูกน้ำเต้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลูกน้ำเต้ารายวัน, ราคาลูกน้ำเต้า,
bg product