ราคาลูกน้ำเต้า

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลูกน้ำเต้า 21.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ลูกน้ำเต้า
17/11/2561 21.00
16/11/2561 13.00
15/11/2561 13.00
14/11/2561 16.00
13/11/2561 16.00
12/11/2561 16.00
11/11/2561 16.00
10/11/2561 18.00
09/11/2561 17.00
08/11/2561 17.00
07/11/2561 18.00
06/11/2561 22.00
05/11/2561 22.00
04/11/2561 18.00
03/11/2561 17.00
02/11/2561 17.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลูกน้ำเต้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลูกน้ำเต้ารายวัน, ราคาลูกน้ำเต้า,
bg product