ราคาลูกน้ำเต้า

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลูกน้ำเต้า 7.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ลูกน้ำเต้า
16/01/2562 7.50
15/01/2562 12.25
14/01/2562 12.75
13/01/2562 12.25
12/01/2562 13.50
11/01/2562 12.75
10/01/2562 13.00
09/01/2562 14.00
08/01/2562 12.50
07/01/2562 15.00
06/01/2562 13.50
05/01/2562 12.50
04/01/2562 13.00
03/01/2562 11.75
02/01/2562 13.75
01/01/2562 16.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาลูกน้ำเต้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลูกน้ำเต้ารายวัน, ราคาลูกน้ำเต้า,
bg product