ราคาสตรอว์เบอร์รี

ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) เบอร์เล็ก 60.00 บาท/กก.
(C) คละ - บาท/กก.
(D) พันธุ์ 80 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เบอร์ใหญ่ (B) เบอร์เล็ก (C) คละ (D) พันธุ์ 80
09/04/2561 - 60.00 - 80.00
08/04/2561 - 80.00 - 80.00
07/04/2561 - 40.00 - 80.00
05/04/2561 - 40.00 - 100.00
04/04/2561 - 40.00 - 100.00
03/04/2561 - - - 80.00
02/04/2561 - - 70.00 80.00
01/04/2561 - - 70.00 80.00
31/03/2561 - - 70.00 65.00
30/03/2561 - - 70.00 65.00
29/03/2561 - - 55.00 50.00
28/03/2561 - - 55.00 70.00
27/03/2561 - - 55.00 70.00
26/03/2561 - - 55.00 80.00
25/03/2561 - - 55.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสตรอว์เบอร์รีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสตรอว์เบอร์รีรายวัน, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาคละ, ราคาพันธุ์ 80,
bg product