ราคาสตรอว์เบอร์รี

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) เบอร์เล็ก 60.00 บาท/กก.
(C) คละ - บาท/กก.
(D) พันธุ์ 80 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เบอร์ใหญ่ (B) เบอร์เล็ก (C) คละ (D) พันธุ์ 80
25/03/2562 - 60.00 - 60.00
24/03/2562 - 110.00 95.00 110.00
23/03/2562 - 110.00 85.00 110.00
22/03/2562 - 110.00 85.00 110.00
21/03/2562 - 110.00 - 110.00
20/03/2562 - 65.00 - 65.00
18/03/2562 - 85.00 - 85.00
17/03/2562 - 85.00 85.00 85.00
16/03/2562 - 85.00 - 85.00
15/03/2562 - 80.00 85.00 80.00
14/03/2562 - 80.00 85.00 80.00
13/03/2562 - 80.00 85.00 80.00
12/03/2562 - 100.00 85.00 100.00
11/03/2562 - - 85.00 -
10/03/2562 - - 85.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาสตรอว์เบอร์รีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสตรอว์เบอร์รีรายวัน, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาคละ, ราคาพันธุ์ 80,
bg product