ราคาสตรอว์เบอร์รี

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) เบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) คละ 55.00 บาท/กก.
(D) พันธุ์ 80 - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) เบอร์ใหญ่ (B) เบอร์เล็ก (C) คละ (D) พันธุ์ 80
24/03/2561 - - 55.00 -
23/03/2561 - - 55.00 -
22/03/2561 - - 55.00 -
21/03/2561 60.00 40.00 55.00 -
20/03/2561 - 30.00 55.00 80.00
19/03/2561 - 30.00 55.00 80.00
18/03/2561 - 30.00 55.00 80.00
17/03/2561 - - 55.00 50.00
16/03/2561 - - 55.00 50.00
15/03/2561 - 30.00 55.00 50.00
14/03/2561 - - 55.00 70.00
13/03/2561 - 30.00 55.00 70.00
12/03/2561 - 30.00 55.00 70.00
11/03/2561 - 30.00 55.00 70.00
10/03/2561 - 30.00 55.00 70.00
09/03/2561 - 40.00 55.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสตรอว์เบอร์รีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสตรอว์เบอร์รีรายวัน, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาคละ, ราคาพันธุ์ 80,
bg product