ราคาสตรอว์เบอร์รี

ประจำวันที่ 12 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) เบอร์เล็ก 100.00 บาท/กก.
(C) คละ - บาท/กก.
(D) พันธุ์ 80 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เบอร์ใหญ่ (B) เบอร์เล็ก (C) คละ (D) พันธุ์ 80
12/04/2562 - 100.00 - 100.00
11/04/2562 - 100.00 - 100.00
10/04/2562 - 100.00 - 100.00
09/04/2562 - 100.00 - 100.00
08/04/2562 - 100.00 - 100.00
03/04/2562 - 920.00 - 920.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสตรอว์เบอร์รีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสตรอว์เบอร์รีรายวัน, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาคละ, ราคาพันธุ์ 80,
bg product