ราคาสตรอว์เบอร์รี

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) เบอร์เล็ก 220.00 บาท/กก.
(C) คละ - บาท/กก.
(D) พันธุ์ 80 220.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เบอร์ใหญ่ (B) เบอร์เล็ก (C) คละ (D) พันธุ์ 80
19/11/2561 - 220.00 - 220.00
18/11/2561 180.00 180.00 - 180.00
17/11/2561 180.00 180.00 - 180.00
16/11/2561 180.00 180.00 - 180.00
14/11/2561 - 280.00 - 280.00
12/11/2561 - 280.00 - 280.00
11/11/2561 - 180.00 - 180.00
10/11/2561 - 200.00 - 200.00
09/11/2561 - 180.00 - 180.00
08/11/2561 - 180.00 - 180.00
07/11/2561 - 170.00 - 170.00
06/11/2561 - 40.00 - 40.00
05/11/2561 - 180.00 - 180.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสตรอว์เบอร์รีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสตรอว์เบอร์รีรายวัน, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาคละ, ราคาพันธุ์ 80,
bg product