ราคาสตรอว์เบอร์รี

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) เบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) คละ 125.00 บาท/กก.
(D) พันธุ์ 80 - บาท/กก.
วันที่ (A) เบอร์ใหญ่ (B) เบอร์เล็ก (C) คละ (D) พันธุ์ 80
16/01/2562 - - 125.00 -
15/01/2562 - - 125.00 -
14/01/2562 - 110.00 140.00 110.00
13/01/2562 - 110.00 140.00 110.00
12/01/2562 - 110.00 140.00 110.00
11/01/2562 - - 150.00 -
10/01/2562 - - 150.00 -
09/01/2562 - - 150.00 -
08/01/2562 - - 165.00 -
07/01/2562 180.00 180.00 165.00 180.00
06/01/2562 180.00 180.00 165.00 180.00
05/01/2562 180.00 180.00 165.00 180.00
04/01/2562 180.00 180.00 165.00 180.00
03/01/2562 - 130.00 165.00 130.00
02/01/2562 - - 165.00 -
01/01/2562 - 180.00 165.00 180.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสตรอว์เบอร์รีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสตรอว์เบอร์รีรายวัน, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาคละ, ราคาพันธุ์ 80,
bg product