ราคาสร้อยทอง

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สร้อยทองยาว 100.00 บาท/กำ
(B) สร้อยทองสั้น 80.00 บาท/กำ
วันที่ (A) สร้อยทองยาว (B) สร้อยทองสั้น
16/01/2562 100.00 80.00
15/01/2562 110.00 80.00
14/01/2562 120.00 100.00
13/01/2562 120.00 100.00
12/01/2562 120.00 100.00
11/01/2562 120.00 100.00
10/01/2562 120.00 100.00
09/01/2562 120.00 100.00
08/01/2562 120.00 95.00
07/01/2562 130.00 100.00
06/01/2562 140.00 100.00
05/01/2562 130.00 100.00
04/01/2562 120.00 100.00
03/01/2562 110.00 100.00
02/01/2562 120.00 100.00
01/01/2562 120.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสร้อยทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสร้อยทองรายวัน, ราคาสร้อยทองยาว, ราคาสร้อยทองสั้น,
bg product