ราคาสร้อยทอง

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สร้อยทองยาว 100.00 บาท/กำ
(B) สร้อยทองสั้น 75.00 บาท/กำ
วันที่ (A) สร้อยทองยาว (B) สร้อยทองสั้น
24/05/2562 100.00 75.00
23/05/2562 90.00 50.00
22/05/2562 105.00 85.00
21/05/2562 105.00 75.00
20/05/2562 105.00 65.00
19/05/2562 95.00 65.00
18/05/2562 95.00 65.00
17/05/2562 97.50 65.00
16/05/2562 97.50 65.00
15/05/2562 70.00 50.00
14/05/2562 60.00 35.00
13/05/2562 60.00 35.00
12/05/2562 60.00 40.00
11/05/2562 60.00 40.00
10/05/2562 60.00 30.00
09/05/2562 62.50 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสร้อยทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสร้อยทองรายวัน, ราคาสร้อยทองยาว, ราคาสร้อยทองสั้น,
bg product