ราคาสร้อยทอง

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สร้อยทองยาว 77.50 บาท/กำ
(B) สร้อยทองสั้น 50.00 บาท/กำ
(A)
(B)
วันที่ (A) สร้อยทองยาว (B) สร้อยทองสั้น
24/03/2561 77.50 50.00
23/03/2561 70.00 30.00
22/03/2561 85.00 55.00
21/03/2561 70.00 60.00
20/03/2561 65.00 40.00
19/03/2561 65.00 40.00
18/03/2561 55.00 27.50
17/03/2561 55.00 27.50
16/03/2561 57.50 35.00
15/03/2561 62.50 40.00
14/03/2561 62.50 40.00
13/03/2561 57.50 30.00
12/03/2561 55.00 30.00
11/03/2561 55.00 30.00
10/03/2561 55.00 30.00
09/03/2561 55.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสร้อยทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสร้อยทองรายวัน, ราคาสร้อยทองยาว, ราคาสร้อยทองสั้น,
bg product