ราคาสร้อยทอง

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สร้อยทองยาว 50.00 บาท/กำ
(B) สร้อยทองสั้น 30.00 บาท/กำ
วันที่ (A) สร้อยทองยาว (B) สร้อยทองสั้น
19/09/2561 50.00 30.00
18/09/2561 50.00 20.00
17/09/2561 50.00 25.00
16/09/2561 50.00 30.00
15/09/2561 55.00 30.00
14/09/2561 55.00 30.00
13/09/2561 55.00 30.00
12/09/2561 55.00 30.00
11/09/2561 50.00 30.00
10/09/2561 55.00 35.00
09/09/2561 60.00 35.00
08/09/2561 55.00 40.00
07/09/2561 50.00 30.00
06/09/2561 50.00 30.00
05/09/2561 50.00 30.00
04/09/2561 50.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสร้อยทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสร้อยทองรายวัน, ราคาสร้อยทองยาว, ราคาสร้อยทองสั้น,
bg product