ราคาสละ

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สละ 47.50 บาท/กก.
(B) สละสุมาลี 55.00 บาท/กก.
วันที่ (A) สละ (B) สละสุมาลี
25/05/2562 47.50 55.00
24/05/2562 47.50 55.00
23/05/2562 65.00 55.00
22/05/2562 65.00 35.00
21/05/2562 55.00 55.00
20/05/2562 55.00 60.00
19/05/2562 55.00 -
18/05/2562 42.50 -
17/05/2562 55.00 45.00
16/05/2562 52.50 55.00
15/05/2562 52.50 45.00
14/05/2562 52.50 45.00
13/05/2562 52.50 45.00
12/05/2562 50.00 -
11/05/2562 50.00 45.00
10/05/2562 52.50 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาสละที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสละรายวัน, ราคาสละ, ราคาสละสุมาลี,
bg product