ราคาสละ

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สละ 50.00 บาท/กก.
(B) สละสุมาลี 45.00 บาท/กก.
วันที่ (A) สละ (B) สละสุมาลี
18/07/2561 50.00 45.00
17/07/2561 44.00 45.00
16/07/2561 60.00 45.00
15/07/2561 60.00 -
14/07/2561 60.00 45.00
13/07/2561 41.50 45.00
12/07/2561 60.00 -
11/07/2561 60.00 48.00
10/07/2561 60.00 45.00
09/07/2561 37.50 48.00
08/07/2561 60.00 -
07/07/2561 50.00 55.00
06/07/2561 60.00 45.00
05/07/2561 56.50 45.00
04/07/2561 60.00 45.00
03/07/2561 60.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสละที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสละรายวัน, ราคาสละ, ราคาสละสุมาลี,
bg product