ราคาสละ

ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สละ - บาท/กก.
(B) สละสุมาลี 70.00 บาท/กก.
วันที่ (A) สละ (B) สละสุมาลี
15/01/2562 - 70.00
14/01/2562 75.00 75.00
13/01/2562 75.00 -
12/01/2562 75.00 70.00
11/01/2562 75.00 70.00
10/01/2562 75.00 75.00
09/01/2562 75.00 75.00
08/01/2562 - 75.00
07/01/2562 - 65.00
05/01/2562 - 65.00
04/01/2562 - 65.00
03/01/2562 - 65.00
02/01/2562 - 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสละที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสละรายวัน, ราคาสละ, ราคาสละสุมาลี,
bg product