ราคาสละ

ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สละ 40.00 บาท/กก.
(B) สละสุมาลี - บาท/กก.
วันที่ (A) สละ (B) สละสุมาลี
21/07/2562 40.00 -
20/07/2562 40.00 75.00
19/07/2562 40.00 75.00
18/07/2562 40.00 -
17/07/2562 40.00 -
16/07/2562 40.00 75.00
15/07/2562 40.00 75.00
14/07/2562 38.00 -
13/07/2562 38.00 75.00
12/07/2562 39.00 50.00
11/07/2562 39.00 70.00
10/07/2562 - 70.00
09/07/2562 40.00 70.00
08/07/2562 40.00 70.00
07/07/2562 40.00 -
06/07/2562 38.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาสละที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสละรายวัน, ราคาสละ, ราคาสละสุมาลี,
bg product