ราคาสละ

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สละ 55.00 บาท/กก.
(B) สละสุมาลี 45.00 บาท/กก.
วันที่ (A) สละ (B) สละสุมาลี
20/11/2561 55.00 45.00
19/11/2561 55.00 45.00
18/11/2561 55.00 -
17/11/2561 55.00 -
16/11/2561 55.00 45.00
15/11/2561 55.00 45.00
14/11/2561 - 45.00
13/11/2561 - 45.00
12/11/2561 25.00 45.00
11/11/2561 55.00 -
10/11/2561 - 45.00
09/11/2561 55.00 45.00
08/11/2561 55.00 45.00
07/11/2561 55.00 45.00
06/11/2561 55.00 45.00
05/11/2561 55.00 42.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสละที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสละรายวัน, ราคาสละ, ราคาสละสุมาลี,
bg product