ราคาสละ

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สละ 45.00 บาท/กก.
(B) สละสุมาลี 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) สละ (B) สละสุมาลี
26/03/2562 45.00 50.00
25/03/2562 45.00 50.00
24/03/2562 55.00 -
23/03/2562 55.00 50.00
22/03/2562 50.00 45.00
21/03/2562 45.00 50.00
20/03/2562 55.00 50.00
19/03/2562 50.00 45.00
18/03/2562 55.00 50.00
17/03/2562 55.00 -
16/03/2562 50.00 60.00
15/03/2562 56.50 60.00
14/03/2562 56.50 60.00
13/03/2562 55.00 60.00
12/03/2562 55.00 55.00
11/03/2562 65.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสละที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสละรายวัน, ราคาสละ, ราคาสละสุมาลี,
bg product