ราคาสละ

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สละ 50.00 บาท/กก.
(B) สละสุมาลี - บาท/กก.
วันที่ (A) สละ (B) สละสุมาลี
27/05/2561 50.00 -
26/05/2561 60.00 50.00
25/05/2561 - 50.00
24/05/2561 60.00 -
23/05/2561 50.00 45.00
22/05/2561 50.00 48.00
21/05/2561 50.00 48.00
20/05/2561 50.00 -
19/05/2561 39.00 45.00
18/05/2561 50.00 55.00
17/05/2561 60.00 -
16/05/2561 60.00 -
15/05/2561 40.50 45.00
14/05/2561 50.00 45.00
13/05/2561 50.00 -
12/05/2561 50.00 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสละที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสละรายวัน, ราคาสละ, ราคาสละสุมาลี,
bg product