ราคาสะตอ

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สะตอฝัก 5.53 บาท/ฝัก
(B) สะตอแกะ 300.00 บาท/กก.
วันที่ (A) สะตอฝัก (B) สะตอแกะ
16/07/2562 5.53 300.00
15/07/2562 7.50 300.00
14/07/2562 11.00 300.00
13/07/2562 6.75 300.00
12/07/2562 6.75 350.00
11/07/2562 6.50 350.00
10/07/2562 6.25 350.00
09/07/2562 6.75 350.00
08/07/2562 6.75 350.00
07/07/2562 9.00 350.00
06/07/2562 9.00 350.00
05/07/2562 6.50 350.00
04/07/2562 6.50 350.00
03/07/2562 8.25 400.00
02/07/2562 7.50 399.99
01/07/2562 4.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาสะตอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสะตอรายวัน, ราคาสะตอฝัก, ราคาสะตอแกะ,
bg product