ราคาสะตอ

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สะตอฝัก 8.17 บาท/ฝัก
(B) สะตอแกะ 400.00 บาท/กก.
วันที่ (A) สะตอฝัก (B) สะตอแกะ
19/09/2561 8.17 400.00
18/09/2561 8.17 400.00
17/09/2561 8.17 400.00
16/09/2561 9.75 400.00
15/09/2561 6.51 400.00
14/09/2561 8.17 400.00
13/09/2561 8.00 400.00
12/09/2561 8.00 400.00
11/09/2561 8.00 400.00
10/09/2561 8.00 400.00
09/09/2561 9.75 400.00
08/09/2561 8.00 400.00
07/09/2561 8.00 400.00
06/09/2561 7.33 400.00
05/09/2561 7.33 400.00
04/09/2561 7.50 400.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสะตอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสะตอรายวัน, ราคาสะตอฝัก, ราคาสะตอแกะ,
bg product