ราคาสะตอ

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สะตอฝัก 7.68 บาท/ฝัก
(B) สะตอแกะ 450.00 บาท/กก.
วันที่ (A) สะตอฝัก (B) สะตอแกะ
20/11/2561 7.68 450.00
19/11/2561 7.02 450.00
18/11/2561 14.00 500.00
17/11/2561 12.50 500.00
16/11/2561 8.35 400.00
15/11/2561 10.17 400.00
14/11/2561 8.02 400.00
13/11/2561 8.02 400.00
12/11/2561 11.25 400.00
11/11/2561 12.50 400.00
10/11/2561 10.25 400.00
09/11/2561 10.50 400.00
08/11/2561 10.33 400.00
07/11/2561 9.83 450.00
06/11/2561 9.83 450.00
05/11/2561 9.83 450.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสะตอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสะตอรายวัน, ราคาสะตอฝัก, ราคาสะตอแกะ,
bg product