ราคาสะตอ

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สะตอฝัก 13.50 บาท/ฝัก
(B) สะตอแกะ - บาท/กก.
วันที่ (A) สะตอฝัก (B) สะตอแกะ
27/05/2561 13.50 -
26/05/2561 15.75 400.00
25/05/2561 18.00 400.00
24/05/2561 15.75 400.00
23/05/2561 16.75 500.00
22/05/2561 16.75 650.00
21/05/2561 16.75 650.00
20/05/2561 16.75 650.00
19/05/2561 18.75 650.00
18/05/2561 18.75 650.00
17/05/2561 17.75 650.00
16/05/2561 18.75 600.00
15/05/2561 18.75 600.00
14/05/2561 18.75 650.00
13/05/2561 18.75 650.00
12/05/2561 18.75 650.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสะตอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสะตอรายวัน, ราคาสะตอฝัก, ราคาสะตอแกะ,
bg product