ราคาสะตอ

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สะตอฝัก 11.00 บาท/ฝัก
(B) สะตอแกะ - บาท/กก.
วันที่ (A) สะตอฝัก (B) สะตอแกะ
16/01/2562 11.00 -
15/01/2562 9.80 550.00
14/01/2562 9.80 550.00
13/01/2562 14.50 550.00
12/01/2562 9.75 550.00
11/01/2562 9.78 550.00
10/01/2562 9.52 550.00
09/01/2562 9.83 550.00
08/01/2562 9.82 550.00
07/01/2562 9.85 450.00
06/01/2562 14.50 450.00
05/01/2562 9.80 -
04/01/2562 9.73 450.00
03/01/2562 9.73 450.00
02/01/2562 14.50 450.00
01/01/2562 14.50 450.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสะตอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสะตอรายวัน, ราคาสะตอฝัก, ราคาสะตอแกะ,
bg product