ราคาสะตอ

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สะตอฝัก 11.67 บาท/ฝัก
(B) สะตอแกะ 450.00 บาท/กก.
วันที่ (A) สะตอฝัก (B) สะตอแกะ
24/05/2562 11.67 450.00
23/05/2562 14.17 450.00
22/05/2562 14.67 400.00
21/05/2562 14.67 500.00
20/05/2562 15.17 500.00
19/05/2562 19.00 500.00
18/05/2562 21.00 450.00
17/05/2562 15.17 500.00
16/05/2562 15.17 500.00
15/05/2562 15.83 500.00
14/05/2562 16.33 500.00
13/05/2562 16.17 500.00
12/05/2562 19.25 500.00
11/05/2562 15.83 500.00
10/05/2562 15.83 500.00
09/05/2562 15.00 500.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสะตอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสะตอรายวัน, ราคาสะตอฝัก, ราคาสะตอแกะ,
bg product