ราคาสะตอ

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สะตอฝัก 7.50 บาท/ฝัก
(B) สะตอแกะ - บาท/กก.
วันที่ (A) สะตอฝัก (B) สะตอแกะ
23/07/2561 7.50 -
22/07/2561 9.75 300.00
21/07/2561 9.75 300.00
20/07/2561 9.75 300.00
19/07/2561 9.75 300.00
18/07/2561 9.75 400.00
17/07/2561 8.75 300.00
16/07/2561 8.75 250.00
15/07/2561 10.25 500.00
14/07/2561 10.25 500.00
13/07/2561 7.50 -
12/07/2561 7.50 -
11/07/2561 11.50 400.00
10/07/2561 12.50 400.00
09/07/2561 12.50 250.00
08/07/2561 12.50 250.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสะตอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสะตอรายวัน, ราคาสะตอฝัก, ราคาสะตอแกะ,
bg product