ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก 15.00 บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 22.50 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 10.00 บาท/ลูก
(E) สับปะรดภูแล - บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ 5.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
26/05/2560 20.00 15.00 22.50 10.00 - 5.00
25/05/2560 20.00 15.00 25.00 10.00 120.00 5.07
24/05/2560 - - 27.50 10.00 120.00 -
23/05/2560 22.00 15.00 25.00 10.00 120.00 5.07
22/05/2560 21.00 15.00 25.00 10.00 120.00 5.07
21/05/2560 20.00 15.00 25.00 10.00 120.00 -
20/05/2560 - - 27.50 10.00 120.00 -
19/05/2560 - - 27.50 10.00 120.00 4.93
18/05/2560 - - 30.00 10.00 120.00 4.93
17/05/2560 25.00 12.50 24.00 12.00 120.00 5.00
16/05/2560 25.00 12.50 24.00 12.00 120.00 4.90
15/05/2560 20.00 15.00 24.33 10.00 100.00 4.90
14/05/2560 20.00 15.00 24.33 10.00 100.00 -
13/05/2560 20.00 15.00 24.00 10.00 100.00 -
12/05/2560 20.00 15.00 24.00 10.00 100.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product