ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ 23.00 บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก 12.00 บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 10.00 บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สับปะรดภูแล - บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
16/01/2562 23.00 12.00 20.00 10.00 - -
15/01/2562 23.00 12.00 22.50 10.00 - 3.47
14/01/2562 20.00 10.00 24.00 12.00 100.00 3.47
13/01/2562 20.00 10.00 23.50 12.00 100.00 -
12/01/2562 20.00 12.00 24.00 12.00 100.00 -
11/01/2562 18.00 13.00 22.50 12.00 - 3.33
10/01/2562 21.00 12.00 22.50 10.00 - 3.23
09/01/2562 18.00 13.00 22.50 12.00 - 3.23
08/01/2562 18.00 13.00 22.50 12.00 - 3.23
07/01/2562 23.00 10.00 24.00 9.50 100.00 3.23
06/01/2562 18.00 13.00 22.50 11.00 100.00 -
05/01/2562 18.00 13.00 23.33 11.00 100.00 -
04/01/2562 23.00 10.00 22.67 11.00 100.00 3.13
03/01/2562 25.00 12.00 24.33 10.00 100.00 3.13
02/01/2562 25.00 12.00 24.00 10.00 - 2.90
01/01/2562 25.00 12.00 24.00 10.00 100.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product