ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก 15.00 บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 24.67 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 10.00 บาท/ลูก
(E) สับปะรดภูแล 120.00 บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
29/03/2560 20.00 15.00 24.67 10.00 120.00 -
28/03/2560 20.00 15.00 24.67 11.00 120.00 7.63
27/03/2560 20.00 15.00 22.00 10.00 - -
26/03/2560 20.00 15.00 24.67 10.00 120.00 -
25/03/2560 20.00 15.00 25.00 10.00 100.00 -
24/03/2560 20.00 15.00 24.33 7.50 120.00 7.07
23/03/2560 20.00 15.00 32.50 15.00 120.00 7.07
22/03/2560 20.00 15.00 25.00 10.00 120.00 -
21/03/2560 20.00 15.00 26.67 12.50 120.00 6.97
20/03/2560 20.00 15.00 26.67 12.50 100.00 -
19/03/2560 20.00 15.00 26.67 12.50 100.00 -
18/03/2560 20.00 15.00 26.67 12.50 100.00 -
17/03/2560 20.00 15.00 26.67 12.50 100.00 6.97
16/03/2560 20.00 15.00 25.00 15.00 - 6.97
15/03/2560 20.00 15.00 26.67 12.50 100.00 6.97
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product