ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก 10.00 บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 23.75 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 10.50 บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สับปะรดภูแล 120.00 บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ 2.60 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
18/07/2561 15.00 10.00 23.75 10.50 120.00 2.60
17/07/2561 10.00 6.00 30.00 15.00 - 2.60
16/07/2561 20.00 10.00 25.00 12.50 100.00 2.50
15/07/2561 20.00 10.00 25.00 12.50 100.00 -
14/07/2561 20.00 10.00 25.00 12.50 100.00 -
13/07/2561 25.00 10.00 26.25 10.00 - 2.50
12/07/2561 25.00 7.00 26.25 8.00 - 2.50
11/07/2561 11.00 5.00 22.50 11.00 100.00 2.20
10/07/2561 14.00 6.00 22.50 10.00 100.00 2.20
09/07/2561 12.00 5.00 24.00 12.50 120.00 2.40
08/07/2561 12.00 5.00 24.00 12.50 120.00 -
07/07/2561 13.00 7.00 24.00 12.50 120.00 -
06/07/2561 14.00 8.50 25.50 13.50 120.00 2.93
05/07/2561 9.00 4.00 23.00 15.00 - 2.93
04/07/2561 10.00 6.00 25.50 12.50 120.00 2.93
03/07/2561 9.00 4.00 25.50 13.50 120.00 2.95
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product