ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก 15.00 บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 26.00 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 8.50 บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สับปะรดภูแล - บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ 6.80 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
24/05/2562 25.00 15.00 26.00 8.50 - 6.80
23/05/2562 25.00 12.00 25.33 7.50 - 6.80
22/05/2562 25.00 15.00 26.67 8.50 - 6.70
21/05/2562 23.00 11.00 24.00 7.50 100.00 6.70
20/05/2562 23.00 12.00 23.33 10.00 100.00 -
19/05/2562 25.00 12.00 24.00 10.00 100.00 -
18/05/2562 20.00 15.00 25.00 14.00 - -
17/05/2562 20.00 15.00 25.00 14.00 - 6.47
16/05/2562 23.00 11.00 24.00 10.00 - 6.47
15/05/2562 23.00 11.00 26.67 10.00 100.00 6.27
14/05/2562 23.00 11.00 25.00 9.00 - 6.27
13/05/2562 20.00 15.00 27.67 14.00 100.00 6.27
12/05/2562 20.00 15.00 26.50 14.00 100.00 -
11/05/2562 20.00 15.00 24.33 14.00 100.00 -
10/05/2562 20.00 15.00 24.33 14.00 100.00 6.20
09/05/2562 20.00 15.00 24.33 14.00 100.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product