ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก 15.00 บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 26.67 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 15.00 บาท/ลูก
(E) สับปะรดภูแล 100.00 บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ 7.07 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
23/01/2560 20.00 15.00 26.67 15.00 100.00 7.07
22/01/2560 20.00 15.00 25.67 15.50 100.00 -
21/01/2560 20.00 15.00 25.67 16.50 100.00 -
20/01/2560 20.00 15.00 26.00 16.50 100.00 7.30
19/01/2560 20.00 15.00 25.67 16.50 100.00 7.33
18/01/2560 25.00 15.00 27.50 12.50 100.00 7.33
17/01/2560 25.00 15.00 27.50 12.50 120.00 7.33
16/01/2560 25.00 15.00 26.67 12.50 120.00 7.87
15/01/2560 25.00 15.00 26.67 12.50 120.00 -
14/01/2560 25.00 15.00 27.50 12.50 120.00 -
13/01/2560 25.00 15.00 26.67 12.50 120.00 7.87
12/01/2560 25.00 15.00 26.67 12.50 120.00 -
11/01/2560 25.00 15.00 26.67 12.50 120.00 7.87
10/01/2560 25.00 15.00 27.50 12.50 - -
09/01/2560 25.00 15.00 26.67 12.50 120.00 8.13
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product