ราคาสับปะรด
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่
26.50
บาท/ลูก
สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก
13.50
บาท/ลูก
สับปะรดภูแล
100.00
บาท/กก.
สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
12.37
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
สับปะรด
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม