ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก 10.00 บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 11.50 บาท/ลูก
(E) สับปะรดภูแล 100.00 บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
22/09/2560 20.00 10.00 25.00 11.50 100.00 -
21/09/2560 22.00 10.00 25.00 12.50 100.00 4.33
20/09/2560 20.00 10.00 25.00 12.50 100.00 4.33
19/09/2560 20.00 15.00 18.00 13.00 - 4.33
18/09/2560 20.00 10.00 25.00 12.50 100.00 -
17/09/2560 20.00 10.00 25.00 12.50 100.00 -
16/09/2560 20.00 10.00 26.67 12.50 100.00 -
15/09/2560 25.00 10.00 24.33 11.50 100.00 4.35
14/09/2560 20.00 10.00 26.67 14.00 100.00 4.35
13/09/2560 22.00 15.00 27.50 10.00 - 4.35
12/09/2560 20.00 15.00 24.33 13.00 100.00 4.35
11/09/2560 25.00 15.00 26.00 11.50 100.00 4.35
10/09/2560 25.00 10.00 25.00 11.50 100.00 -
09/09/2560 25.00 15.00 27.00 11.50 100.00 -
08/09/2560 25.00 10.00 26.00 14.00 100.00 4.35
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product