ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก 10.00 บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 21.67 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 12.50 บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สับปะรดภูแล 100.00 บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ 3.15 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
19/09/2561 20.00 10.00 21.67 12.50 100.00 3.15
18/09/2561 20.00 10.00 23.33 12.50 120.00 3.15
17/09/2561 23.00 10.00 22.50 10.00 - 3.15
16/09/2561 23.00 10.00 22.50 10.00 120.00 -
15/09/2561 22.00 10.00 23.33 10.00 120.00 -
14/09/2561 20.00 10.00 22.50 15.00 - 3.10
13/09/2561 25.00 19.00 23.50 16.00 - 3.10
12/09/2561 23.00 16.00 22.50 15.00 - 3.10
11/09/2561 25.00 10.00 23.00 10.00 120.00 3.10
10/09/2561 25.00 15.00 23.00 10.00 120.00 3.10
09/09/2561 25.00 15.00 20.00 10.00 - -
08/09/2561 25.00 15.00 23.00 10.00 120.00 -
07/09/2561 23.00 10.00 23.33 5,060.00 120.00 3.10
06/09/2561 23.00 10.00 23.00 10.00 120.00 3.00
05/09/2561 24.00 16.00 24.00 12.50 120.00 3.00
04/09/2561 25.00 15.00 22.50 10.00 - 3.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product