ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก 15.00 บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 26.00 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 12.50 บาท/ลูก
(E) สับปะรดภูแล 120.00 บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
20/02/2560 24.00 15.00 26.00 12.50 120.00 -
19/02/2560 20.00 15.00 26.00 12.50 120.00 -
18/02/2560 20.00 15.00 26.50 12.50 120.00 -
17/02/2560 20.00 15.00 26.00 12.50 120.00 -
16/02/2560 20.00 15.00 26.00 12.50 120.00 -
15/02/2560 20.00 15.00 26.67 12.50 100.00 -
14/02/2560 20.00 15.00 26.67 11.00 100.00 -
13/02/2560 20.00 15.00 25.00 15.00 - -
12/02/2560 20.00 15.00 26.67 12.50 100.00 -
11/02/2560 24.00 15.00 26.67 10.00 100.00 -
10/02/2560 22.00 14.00 25.00 10.00 100.00 -
09/02/2560 20.00 15.00 27.50 12.50 100.00 -
08/02/2560 20.00 15.00 26.67 12.50 100.00 -
07/02/2560 20.00 15.00 26.67 12.50 100.00 -
06/02/2560 20.00 15.00 26.00 12.00 100.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product