ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ 23.00 บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก 12.00 บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 22.50 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 10.00 บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สับปะรดภูแล - บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ 5.03 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
26/03/2562 23.00 12.00 22.50 10.00 - 5.03
25/03/2562 23.00 12.00 23.67 11.00 100.00 -
24/03/2562 18.00 10.00 20.00 10.00 100.00 -
23/03/2562 18.00 14.00 21.67 12.50 100.00 -
22/03/2562 25.00 12.00 22.67 11.00 100.00 -
21/03/2562 20.00 12.00 21.67 10.00 100.00 4.90
20/03/2562 18.00 10.00 23.33 13.50 100.00 4.90
19/03/2562 23.00 12.00 22.50 10.00 - 4.80
18/03/2562 - - 21.67 7.50 100.00 4.73
17/03/2562 18.00 10.00 22.50 13.50 100.00 -
16/03/2562 20.00 14.00 21.00 11.00 100.00 -
15/03/2562 20.00 14.00 21.00 11.00 100.00 4.73
14/03/2562 20.00 12.00 21.67 11.00 140.00 4.60
13/03/2562 23.00 10.00 21.00 10.00 100.00 4.60
12/03/2562 20.00 14.00 21.67 11.00 100.00 4.50
11/03/2562 23.00 12.00 22.50 12.00 - 4.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product