ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก 13.00 บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 21.50 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 10.00 บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สับปะรดภูแล 100.00 บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
17/11/2561 25.00 13.00 21.50 10.00 100.00 -
16/11/2561 25.00 12.00 21.67 9.00 100.00 2.83
15/11/2561 25.00 12.00 22.50 10.00 - 2.83
14/11/2561 - - 22.50 8.00 100.00 2.83
13/11/2561 - - 25.00 - - 2.83
12/11/2561 - - 20.00 8.00 100.00 2.83
11/11/2561 23.00 10.00 21.50 11.00 - -
10/11/2561 - - 22.50 10.00 - -
09/11/2561 18.00 10.00 21.33 11.50 - 2.77
08/11/2561 18.00 10.00 19.67 11.50 - 2.87
07/11/2561 23.00 10.00 23.33 10.00 - 2.87
06/11/2561 25.00 15.00 24.33 10.00 - 2.95
05/11/2561 25.00 15.00 23.33 10.00 100.00 2.95
04/11/2561 25.00 15.00 23.00 10.00 100.00 -
03/11/2561 25.00 15.00 23.67 10.00 - -
02/11/2561 20.50 7.00 21.50 13.00 - 3.03
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product