ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ 12.00 บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก 8.00 บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 5.00 บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สับปะรดภูแล - บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
27/05/2561 12.00 8.00 15.00 5.00 - -
26/05/2561 12.00 8.00 15.00 5.50 120.00 -
25/05/2561 - - 15.00 6,120.00 - -
24/05/2561 14.00 8.00 10.50 4.00 120.00 -
23/05/2561 13.00 5.00 10.50 4.00 120.00 -
22/05/2561 12.00 8.00 19.50 6.50 120.00 -
21/05/2561 18.00 10.00 11.00 3.50 - -
20/05/2561 12.00 8.00 19.50 6.50 120.00 -
19/05/2561 12.00 8.00 19.50 6.50 120.00 -
18/05/2561 14.00 8.00 15.00 5.00 120.00 -
17/05/2561 15.00 10.00 15.50 5.50 120.00 -
16/05/2561 15.00 10.00 15.50 5.50 120.00 -
15/05/2561 18.00 10.00 15.50 5.50 120.00 -
14/05/2561 15.00 12.00 16.00 7.50 100.00 -
13/05/2561 18.00 12.00 22.00 10.00 100.00 -
12/05/2561 14.50 11.00 20.50 10.00 100.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product