ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 8.00 บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สับปะรดภูแล 100.00 บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ - บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
20/01/2561 - - 24.00 8.00 100.00 -
19/01/2561 15.00 10.00 20.00 15.00 - 3.60
18/01/2561 15.00 10.00 20.00 15.00 - -
17/01/2561 15.00 8.00 22.00 11.50 100.00 -
16/01/2561 15.00 10.00 22.00 11.50 100.00 3.50
15/01/2561 - - 24.00 8.00 100.00 -
13/01/2561 - - 24.00 8.00 100.00 -
12/01/2561 15.00 8.00 23.25 9.50 100.00 -
11/01/2561 20.00 10.00 25.25 9.50 100.00 3.33
10/01/2561 15.00 8.00 22.50 12.50 100.00 3.33
09/01/2561 15.00 8.00 22.50 12.50 100.00 3.33
08/01/2561 15.00 8.00 25.00 13.50 120.00 -
07/01/2561 15.00 8.00 25.00 13.50 100.00 -
06/01/2561 15.00 8.00 25.00 11.00 120.00 -
05/01/2561 15.00 7.00 25.50 13.50 100.00 3.20
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications_none, ...
ราคาปลานิล
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลานิลเบอร์ใหญ่ 55.00 บาท/กก.
ปลานิลเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
ปลานิลเบอร์เล็ก 38.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาแรด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาแรด 90.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาทับทิม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 75.00 บาท/กก.
ปลาทับทิมเบอร์กลาง 65.00 บาท/กก.
ปลาทับทิมเบอร์เล็ก 55.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาตะเพียน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 53.00 บาท/กก.
ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product