ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 10.00 บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สับปะรดภูแล 100.00 บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ 7.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
15/07/2562 - - 25.00 10.00 100.00 7.00
14/07/2562 - - 20.00 5.00 120.00 -
13/07/2562 - - 25.00 - - -
12/07/2562 - - 25.00 10.00 100.00 7.00
11/07/2562 - - 27.50 13.00 100.00 7.00
10/07/2562 - - 20.00 - - -
09/07/2562 - - 27.50 12.00 100.00 7.00
08/07/2562 - - 27.50 10.00 100.00 -
07/07/2562 - - 28.00 10.00 100.00 -
06/07/2562 - - 28.00 15.00 100.00 -
05/07/2562 - - 26.50 18.00 100.00 6.80
04/07/2562 - - 26.50 18.00 100.00 6.80
03/07/2562 - - 31.50 15.00 100.00 6.80
02/07/2562 - - 26.50 15.00 100.00 6.80
01/07/2562 - - 26.50 15.00 100.00 -
30/06/2562 - - 28.00 15.00 100.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product