ราคาสาลี่

ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สาลี่หอม 650.00 บาท/กล่อง
(B) สาลี่น้ำผึ้ง 930.00 บาท/กล่อง
(C) สาลี่ญี่ปุ่น - บาท/กล่อง
(D) สาลี่ทอง 680.00 บาท/กล่อง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สาลี่หิมะ 530.00 บาท/กล่อง
     
     
     
วันที่ (A) สาลี่หอม (B) สาลี่น้ำผึ้ง (C) สาลี่ญี่ปุ่น (D) สาลี่ทอง (E) สาลี่หิมะ
21/07/2562 650.00 930.00 - 680.00 530.00
20/07/2562 650.00 930.00 700.00 680.00 530.00
19/07/2562 620.00 930.00 700.00 670.00 530.00
18/07/2562 620.00 930.00 - 670.00 530.00
17/07/2562 620.00 930.00 - 670.00 530.00
16/07/2562 440.00 925.00 690.00 670.00 530.00
15/07/2562 640.00 925.00 - 680.00 530.00
13/07/2562 640.00 925.00 - 680.00 -
12/07/2562 850.00 625.00 - 670.00 -
11/07/2562 850.00 925.00 - 670.00 -
10/07/2562 850.00 640.00 - - 420.00
09/07/2562 850.00 940.00 - - 420.00
08/07/2562 820.00 940.00 - - -
07/07/2562 820.00 990.00 - 550.00 460.00
06/07/2562 820.00 990.00 - 550.00 460.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสาลี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสาลี่รายวัน, ราคาสาลี่หอม, ราคาสาลี่น้ำผึ้ง, ราคาสาลี่ญี่ปุ่น, ราคาสาลี่ทอง, ราคาสาลี่หิมะ,
bg product