ราคาสาลี่

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สาลี่หอม 575.00 บาท/กล่อง
(B) สาลี่น้ำผึ้ง 580.00 บาท/กล่อง
(C) สาลี่ญี่ปุ่น 480.00 บาท/กล่อง
(D) สาลี่ทอง 530.00 บาท/กล่อง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สาลี่หิมะ - บาท/กล่อง
     
     
     
วันที่ (A) สาลี่หอม (B) สาลี่น้ำผึ้ง (C) สาลี่ญี่ปุ่น (D) สาลี่ทอง (E) สาลี่หิมะ
25/05/2562 575.00 580.00 480.00 530.00 -
24/05/2562 550.00 573.33 480.00 575.00 -
23/05/2562 615.00 583.33 480.00 595.00 510.00
22/05/2562 615.00 560.00 480.00 595.00 520.00
21/05/2562 590.00 560.00 480.00 595.00 520.00
20/05/2562 590.00 560.00 500.00 595.00 520.00
19/05/2562 590.00 590.00 500.00 640.00 520.00
18/05/2562 590.00 577.50 500.00 640.00 510.00
17/05/2562 590.00 543.33 500.00 595.00 510.00
16/05/2562 590.00 543.33 500.00 595.00 510.00
15/05/2562 590.00 543.33 500.00 595.00 510.00
14/05/2562 590.00 536.67 500.00 595.00 505.00
13/05/2562 525.00 516.67 500.00 535.00 500.00
12/05/2562 570.00 540.00 500.00 510.00 500.00
11/05/2562 590.00 496.67 500.00 595.00 505.00
10/05/2562 605.00 480.00 500.00 595.00 505.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสาลี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสาลี่รายวัน, ราคาสาลี่หอม, ราคาสาลี่น้ำผึ้ง, ราคาสาลี่ญี่ปุ่น, ราคาสาลี่ทอง, ราคาสาลี่หิมะ,
bg product