ราคาสาลี่

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สาลี่หอม 525.00 บาท/กล่อง
(B) สาลี่น้ำผึ้ง 350.00 บาท/กล่อง
(C) สาลี่ญี่ปุ่น - บาท/กล่อง
(D) สาลี่ทอง - บาท/กล่อง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สาลี่หิมะ 500.00 บาท/กล่อง
     
     
     
วันที่ (A) สาลี่หอม (B) สาลี่น้ำผึ้ง (C) สาลี่ญี่ปุ่น (D) สาลี่ทอง (E) สาลี่หิมะ
19/09/2561 525.00 350.00 - - 500.00
18/09/2561 525.00 350.00 - - 500.00
17/09/2561 550.00 350.00 - - 500.00
16/09/2561 550.00 380.00 - - -
15/09/2561 550.00 350.00 - - 500.00
14/09/2561 550.00 335.00 - - 500.00
13/09/2561 550.00 337.50 - - 500.00
12/09/2561 550.00 337.50 - - 500.00
11/09/2561 550.00 337.50 - - 500.00
10/09/2561 500.00 318.33 - 390.00 500.00
09/09/2561 550.00 355.00 - - -
08/09/2561 465.00 318.33 - 370.00 480.00
07/09/2561 550.00 337.50 - - 500.00
06/09/2561 550.00 337.50 - - -
05/09/2561 550.00 337.50 - - -
04/09/2561 550.00 390.00 - 320.00 477.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาสาลี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสาลี่รายวัน, ราคาสาลี่หอม, ราคาสาลี่น้ำผึ้ง, ราคาสาลี่ญี่ปุ่น, ราคาสาลี่ทอง, ราคาสาลี่หิมะ,
bg product