ราคาสาลี่

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สาลี่หอม 450.00 บาท/กล่อง
(B) สาลี่น้ำผึ้ง 340.00 บาท/กล่อง
(C) สาลี่ญี่ปุ่น - บาท/กล่อง
(D) สาลี่ทอง - บาท/กล่อง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สาลี่หิมะ - บาท/กล่อง
     
     
     
วันที่ (A) สาลี่หอม (B) สาลี่น้ำผึ้ง (C) สาลี่ญี่ปุ่น (D) สาลี่ทอง (E) สาลี่หิมะ
27/05/2561 450.00 340.00 - - -
26/05/2561 450.00 320.00 480.00 480.00 450.00
25/05/2561 - 300.00 480.00 480.00 450.00
24/05/2561 450.00 340.00 - - -
23/05/2561 450.00 320.00 480.00 480.00 450.00
22/05/2561 450.00 320.00 480.00 480.00 450.00
21/05/2561 450.00 320.00 480.00 480.00 450.00
20/05/2561 450.00 340.00 - - -
19/05/2561 450.00 320.00 - 450.00 420.00
18/05/2561 480.00 320.00 - 450.00 420.00
17/05/2561 480.00 340.00 - - -
16/05/2561 480.00 340.00 - - -
15/05/2561 507.50 310.00 - 360.00 420.00
14/05/2561 507.50 310.00 - 360.00 415.00
13/05/2561 507.50 315.00 - 270.00 410.00
12/05/2561 507.50 310.00 - 360.00 415.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสาลี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสาลี่รายวัน, ราคาสาลี่หอม, ราคาสาลี่น้ำผึ้ง, ราคาสาลี่ญี่ปุ่น, ราคาสาลี่ทอง, ราคาสาลี่หิมะ,
bg product