ราคาสาลี่

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สาลี่หอม 525.00 บาท/กล่อง
(B) สาลี่น้ำผึ้ง 415.00 บาท/กล่อง
(C) สาลี่ญี่ปุ่น - บาท/กล่อง
(D) สาลี่ทอง 500.00 บาท/กล่อง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สาลี่หิมะ - บาท/กล่อง
     
     
     
วันที่ (A) สาลี่หอม (B) สาลี่น้ำผึ้ง (C) สาลี่ญี่ปุ่น (D) สาลี่ทอง (E) สาลี่หิมะ
20/11/2561 525.00 415.00 - 500.00 -
19/11/2561 - 400.00 - 500.00 480.00
17/11/2561 597.50 452.50 - 480.00 550.00
16/11/2561 525.00 422.50 - 500.00 480.00
15/11/2561 525.00 430.00 - 500.00 480.00
14/11/2561 - 400.00 - 500.00 480.00
13/11/2561 - 450.00 - 480.00 450.00
12/11/2561 - 450.00 - 480.00 450.00
11/11/2561 500.00 450.00 - - -
10/11/2561 - 450.00 - 480.00 450.00
09/11/2561 500.00 455.00 - 480.00 450.00
08/11/2561 500.00 455.00 - 480.00 450.00
07/11/2561 520.00 443.33 - 480.00 485.00
06/11/2561 500.00 455.00 - 480.00 450.00
05/11/2561 500.00 455.00 - 480.00 450.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสาลี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสาลี่รายวัน, ราคาสาลี่หอม, ราคาสาลี่น้ำผึ้ง, ราคาสาลี่ญี่ปุ่น, ราคาสาลี่ทอง, ราคาสาลี่หิมะ,
bg product