ราคาสาลี่

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สาลี่หอม 550.00 บาท/กล่อง
(B) สาลี่น้ำผึ้ง 335.00 บาท/กล่อง
(C) สาลี่ญี่ปุ่น - บาท/กล่อง
(D) สาลี่ทอง - บาท/กล่อง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สาลี่หิมะ - บาท/กล่อง
     
     
     
วันที่ (A) สาลี่หอม (B) สาลี่น้ำผึ้ง (C) สาลี่ญี่ปุ่น (D) สาลี่ทอง (E) สาลี่หิมะ
23/07/2561 550.00 335.00 - - -
22/07/2561 432.50 332.50 200.00 - 350.00
21/07/2561 485.00 321.67 275.00 450.00 350.00
20/07/2561 445.00 333.33 210.00 405.00 300.00
19/07/2561 445.00 333.33 210.00 405.00 300.00
18/07/2561 445.00 326.67 210.00 400.00 300.00
17/07/2561 445.00 333.33 200.00 405.00 400.00
16/07/2561 550.00 370.00 - 450.00 400.00
15/07/2561 490.00 350.00 340.00 360.00 350.00
14/07/2561 490.00 340.00 330.00 450.00 415.00
13/07/2561 575.00 340.00 - 375.00 360.00
12/07/2561 550.00 370.00 - - -
11/07/2561 400.00 316.67 300.00 370.00 350.00
10/07/2561 600.00 310.00 300.00 380.00 400.00
09/07/2561 600.00 310.00 330.00 385.00 410.00
08/07/2561 600.00 305.00 330.00 310.00 320.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสาลี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสาลี่รายวัน, ราคาสาลี่หอม, ราคาสาลี่น้ำผึ้ง, ราคาสาลี่ญี่ปุ่น, ราคาสาลี่ทอง, ราคาสาลี่หิมะ,
bg product