ราคาส้มโอ

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มโอขาวน้ำผึ้ง 80.00 บาท/ลูก
(B) ส้มโอขาวแป้น - บาท/ลูก
(C) ส้มโอขาวพวง - บาท/ลูก
(D) ส้มโอขาวใหญ่ - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโอขาวแตงกวา - บาท/ลูก
(F) ส้มโอทองดี 60.00 บาท/ลูก
     
     
วันที่ (A) ส้มโอขาวน้ำผึ้ง (B) ส้มโอขาวแป้น (C) ส้มโอขาวพวง (D) ส้มโอขาวใหญ่ (E) ส้มโอขาวแตงกวา (F) ส้มโอทองดี
27/05/2561 80.00 - - - - 60.00
26/05/2561 75.00 - - 70.00 70.00 50.00
25/05/2561 70.00 - - 70.00 70.00 40.00
24/05/2561 75.00 - - 70.00 70.00 52.50
23/05/2561 75.00 - - 70.00 70.00 57.50
22/05/2561 85.00 - - - 90.00 55.00
21/05/2561 95.00 - - 60.00 120.00 60.00
20/05/2561 75.00 - - - 80.00 50.00
19/05/2561 75.00 - - - 80.00 50.00
18/05/2561 80.00 - - - 80.00 55.00
17/05/2561 80.00 - - - 80.00 55.00
16/05/2561 80.00 - - - 80.00 55.00
15/05/2561 80.00 - - - 80.00 55.00
14/05/2561 85.00 - - - 70.00 60.00
13/05/2561 75.00 - - - 70.00 60.00
12/05/2561 75.00 - - - 70.00 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มโอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มโอรายวัน, ราคาส้มโอขาวน้ำผึ้ง, ราคาส้มโอขาวแป้น, ราคาส้มโอขาวพวง, ราคาส้มโอขาวใหญ่, ราคาส้มโอขาวแตงกวา, ราคาส้มโอทองดี,
bg product