ราคาส้มโอ

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มโอขาวน้ำผึ้ง 85.00 บาท/ลูก
(B) ส้มโอขาวแป้น - บาท/ลูก
(C) ส้มโอขาวพวง - บาท/ลูก
(D) ส้มโอขาวใหญ่ 90.00 บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโอขาวแตงกวา - บาท/ลูก
(F) ส้มโอทองดี 65.00 บาท/ลูก
     
     
วันที่ (A) ส้มโอขาวน้ำผึ้ง (B) ส้มโอขาวแป้น (C) ส้มโอขาวพวง (D) ส้มโอขาวใหญ่ (E) ส้มโอขาวแตงกวา (F) ส้มโอทองดี
25/05/2562 85.00 - - 90.00 - 65.00
24/05/2562 75.00 - - - 70.00 65.00
23/05/2562 75.00 - - - 70.00 60.00
22/05/2562 75.00 - - 80.00 - 65.00
21/05/2562 75.00 - - 70.00 - 62.50
20/05/2562 75.00 - - 70.00 - 57.50
19/05/2562 70.00 - - 70.00 - 57.50
18/05/2562 70.00 - - 70.00 - 57.50
17/05/2562 75.00 37.50 - 70.00 - 62.50
16/05/2562 72.50 - - 70.00 - 60.00
15/05/2562 82.50 - - 90.00 95.00 57.50
14/05/2562 87.50 - - 100.00 - 57.50
13/05/2562 97.50 - - 120.00 120.00 57.50
12/05/2562 95.00 - - 120.00 120.00 55.00
11/05/2562 95.00 - - 120.00 120.00 55.00
10/05/2562 81.25 - - - 90.00 57.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มโอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มโอรายวัน, ราคาส้มโอขาวน้ำผึ้ง, ราคาส้มโอขาวแป้น, ราคาส้มโอขาวพวง, ราคาส้มโอขาวใหญ่, ราคาส้มโอขาวแตงกวา, ราคาส้มโอทองดี,
bg product