ราคาส้มโอ

ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มโอขาวน้ำผึ้ง 90.00 บาท/ลูก
(B) ส้มโอขาวแป้น - บาท/ลูก
(C) ส้มโอขาวพวง - บาท/ลูก
(D) ส้มโอขาวใหญ่ - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโอขาวแตงกวา - บาท/ลูก
(F) ส้มโอทองดี 55.00 บาท/ลูก
     
     
วันที่ (A) ส้มโอขาวน้ำผึ้ง (B) ส้มโอขาวแป้น (C) ส้มโอขาวพวง (D) ส้มโอขาวใหญ่ (E) ส้มโอขาวแตงกวา (F) ส้มโอทองดี
21/07/2562 90.00 - - - - 55.00
20/07/2562 90.00 - - - - 55.00
19/07/2562 90.00 - - - - 55.00
18/07/2562 90.00 - - - - 55.00
17/07/2562 90.00 - - - - 55.00
16/07/2562 90.00 - - 80.00 - 55.00
15/07/2562 90.00 - - 80.00 - 60.00
14/07/2562 90.00 - - 80.00 - 60.00
13/07/2562 - - - 80.00 - 60.00
12/07/2562 90.00 - - 80.00 - 60.00
11/07/2562 90.00 - - - 90.00 60.00
09/07/2562 90.00 - - - 90.00 60.00
08/07/2562 90.00 - - - 90.00 60.00
07/07/2562 90.00 - - - 90.00 60.00
06/07/2562 90.00 - - - - 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มโอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มโอรายวัน, ราคาส้มโอขาวน้ำผึ้ง, ราคาส้มโอขาวแป้น, ราคาส้มโอขาวพวง, ราคาส้มโอขาวใหญ่, ราคาส้มโอขาวแตงกวา, ราคาส้มโอทองดี,
bg product