ราคาส้มโอ

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มโอขาวน้ำผึ้ง 55.00 บาท/ลูก
(B) ส้มโอขาวแป้น - บาท/ลูก
(C) ส้มโอขาวพวง - บาท/ลูก
(D) ส้มโอขาวใหญ่ - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโอขาวแตงกวา 50.00 บาท/ลูก
(F) ส้มโอทองดี 45.00 บาท/ลูก
     
     
วันที่ (A) ส้มโอขาวน้ำผึ้ง (B) ส้มโอขาวแป้น (C) ส้มโอขาวพวง (D) ส้มโอขาวใหญ่ (E) ส้มโอขาวแตงกวา (F) ส้มโอทองดี
19/09/2561 55.00 - - - 50.00 45.00
18/09/2561 60.00 - - 70.00 50.00 42.50
17/09/2561 60.00 - - - - 50.00
16/09/2561 55.00 - - - 50.00 42.50
15/09/2561 55.00 - - 45.00 50.00 42.50
14/09/2561 60.00 - - - - 50.00
13/09/2561 60.00 - - - - 50.00
12/09/2561 60.00 - - - - 50.00
11/09/2561 60.00 - - - 70.00 42.50
10/09/2561 60.00 - - - 70.00 42.50
09/09/2561 60.00 - - - - 50.00
08/09/2561 60.00 - - - 70.00 42.50
07/09/2561 60.00 - - - 70.00 42.50
06/09/2561 60.00 - - - 60.00 42.50
05/09/2561 60.00 - - - 60.00 42.50
04/09/2561 60.00 - - - - 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มโอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มโอรายวัน, ราคาส้มโอขาวน้ำผึ้ง, ราคาส้มโอขาวแป้น, ราคาส้มโอขาวพวง, ราคาส้มโอขาวใหญ่, ราคาส้มโอขาวแตงกวา, ราคาส้มโอทองดี,
bg product