ราคาส้มโอ

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มโอขาวน้ำผึ้ง 70.00 บาท/ลูก
(B) ส้มโอขาวแป้น - บาท/ลูก
(C) ส้มโอขาวพวง - บาท/ลูก
(D) ส้มโอขาวใหญ่ - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโอขาวแตงกวา - บาท/ลูก
(F) ส้มโอทองดี 60.00 บาท/ลูก
     
     
วันที่ (A) ส้มโอขาวน้ำผึ้ง (B) ส้มโอขาวแป้น (C) ส้มโอขาวพวง (D) ส้มโอขาวใหญ่ (E) ส้มโอขาวแตงกวา (F) ส้มโอทองดี
16/01/2562 70.00 - - - - 60.00
15/01/2562 70.00 - - - - 60.00
14/01/2562 65.00 - - - 70.00 45.00
13/01/2562 70.00 - - - 70.00 50.00
12/01/2562 70.00 - - - 70.00 50.00
11/01/2562 70.00 - - - - 60.00
10/01/2562 70.00 - - - - 50.00
09/01/2562 70.00 - - - - 45.00
08/01/2562 70.00 - - - - 60.00
07/01/2562 75.00 - - - - 60.00
06/01/2562 75.00 - - - - 60.00
05/01/2562 75.00 - - - - 60.00
04/01/2562 75.00 - - - - 60.00
03/01/2562 70.00 - - - - 60.00
02/01/2562 70.00 - - - - 60.00
01/01/2562 70.00 - - - - 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มโอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มโอรายวัน, ราคาส้มโอขาวน้ำผึ้ง, ราคาส้มโอขาวแป้น, ราคาส้มโอขาวพวง, ราคาส้มโอขาวใหญ่, ราคาส้มโอขาวแตงกวา, ราคาส้มโอทองดี,
bg product