ราคาส้มโอ

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มโอขาวน้ำผึ้ง 75.00 บาท/ลูก
(B) ส้มโอขาวแป้น - บาท/ลูก
(C) ส้มโอขาวพวง - บาท/ลูก
(D) ส้มโอขาวใหญ่ - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโอขาวแตงกวา 80.00 บาท/ลูก
(F) ส้มโอทองดี 55.00 บาท/ลูก
     
     
วันที่ (A) ส้มโอขาวน้ำผึ้ง (B) ส้มโอขาวแป้น (C) ส้มโอขาวพวง (D) ส้มโอขาวใหญ่ (E) ส้มโอขาวแตงกวา (F) ส้มโอทองดี
18/07/2561 75.00 - - - 80.00 55.00
17/07/2561 70.00 - - - - 60.00
16/07/2561 75.00 - - - 80.00 55.00
15/07/2561 85.00 - - - 100.00 50.00
14/07/2561 85.00 - - - 100.00 50.00
13/07/2561 85.00 - - - 100.00 50.00
12/07/2561 75.00 - - - 80.00 47.50
11/07/2561 75.00 - - - 80.00 47.50
10/07/2561 80.00 - - - 90.00 47.50
09/07/2561 70.00 - - 70.00 70.00 45.00
08/07/2561 70.00 40.00 - - 70.00 50.00
07/07/2561 70.00 - - - 70.00 50.00
06/07/2561 70.00 - - 70.00 70.00 50.00
05/07/2561 70.00 - - - - 60.00
04/07/2561 75.00 - - - 80.00 50.00
03/07/2561 75.00 - - - 80.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มโอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มโอรายวัน, ราคาส้มโอขาวน้ำผึ้ง, ราคาส้มโอขาวแป้น, ราคาส้มโอขาวพวง, ราคาส้มโอขาวใหญ่, ราคาส้มโอขาวแตงกวา, ราคาส้มโอทองดี,
bg product