ราคาส้มโอ

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มโอขาวน้ำผึ้ง 65.00 บาท/ลูก
(B) ส้มโอขาวแป้น - บาท/ลูก
(C) ส้มโอขาวพวง - บาท/ลูก
(D) ส้มโอขาวใหญ่ - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโอขาวแตงกวา 80.00 บาท/ลูก
(F) ส้มโอทองดี 50.00 บาท/ลูก
     
     
วันที่ (A) ส้มโอขาวน้ำผึ้ง (B) ส้มโอขาวแป้น (C) ส้มโอขาวพวง (D) ส้มโอขาวใหญ่ (E) ส้มโอขาวแตงกวา (F) ส้มโอทองดี
17/11/2561 65.00 - - - 80.00 50.00
16/11/2561 65.00 - - - 80.00 50.00
15/11/2561 70.00 - - - - 60.00
14/11/2561 60.00 - - - 80.00 40.00
12/11/2561 60.00 - - - 80.00 40.00
11/11/2561 65.00 - - 80.00 - 55.00
10/11/2561 70.00 - - 80.00 - 50.00
09/11/2561 70.00 - - 80.00 - 55.00
08/11/2561 65.00 - - 60.00 - 50.00
07/11/2561 60.00 - - 60.00 - 45.00
06/11/2561 60.00 - - 60.00 - 45.00
05/11/2561 62.50 - - - 65.00 45.00
04/11/2561 62.50 - - 70.00 - 45.00
03/11/2561 62.50 - - 70.00 - 45.00
02/11/2561 60.00 - - - - 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มโอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มโอรายวัน, ราคาส้มโอขาวน้ำผึ้ง, ราคาส้มโอขาวแป้น, ราคาส้มโอขาวพวง, ราคาส้มโอขาวใหญ่, ราคาส้มโอขาวแตงกวา, ราคาส้มโอทองดี,
bg product