ราคาหน่อไม้

ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หน่อไม้ไผ่หวาน 15.00 บาท/กก.
(B) หน่อไม้ไผ่ตง 15.00 บาท/กก.
(C) หน่อไม้ฝรั่ง 140.00 บาท/กก.
(D) หน่อไม้ดอง - บาท/กก.
วันที่ (A) หน่อไม้ไผ่หวาน (B) หน่อไม้ไผ่ตง (C) หน่อไม้ฝรั่ง (D) หน่อไม้ดอง
21/07/2562 15.00 15.00 140.00 -
20/07/2562 15.00 15.00 125.00 30.00
19/07/2562 15.00 15.00 170.00 30.00
18/07/2562 15.00 15.00 140.00 -
17/07/2562 15.00 15.00 140.00 -
16/07/2562 15.00 15.00 125.00 30.00
15/07/2562 15.00 15.00 125.00 30.00
14/07/2562 15.00 15.00 140.00 -
13/07/2562 16.00 16.00 125.00 30.00
12/07/2562 15.00 15.00 125.00 3.00
11/07/2562 16.00 16.00 125.00 30.00
10/07/2562 16.00 - 125.00 30.00
09/07/2562 18.00 30.00 125.00 30.00
08/07/2562 18.00 30.00 130.00 30.00
07/07/2562 18.00 30.00 140.00 -
06/07/2562 18.00 30.00 140.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาหน่อไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหน่อไม้รายวัน, ราคาหน่อไม้ไผ่หวาน, ราคาหน่อไม้ไผ่ตง, ราคาหน่อไม้ฝรั่ง, ราคาหน่อไม้ดอง,
bg product