ราคาหน่อไม้

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หน่อไม้ไผ่หวาน 12.50 บาท/กก.
(B) หน่อไม้ไผ่ตง - บาท/กก.
(C) หน่อไม้ฝรั่ง 102.50 บาท/กก.
(D) หน่อไม้ดอง 31.50 บาท/กก.
วันที่ (A) หน่อไม้ไผ่หวาน (B) หน่อไม้ไผ่ตง (C) หน่อไม้ฝรั่ง (D) หน่อไม้ดอง
23/05/2561 12.50 - 102.50 31.50
22/05/2561 20.25 15.00 105.00 31.50
21/05/2561 20.75 15.00 106.67 31.50
20/05/2561 19.75 15.00 100.00 33.00
19/05/2561 20.75 15.00 103.33 31.50
18/05/2561 21.00 15.00 103.33 31.50
17/05/2561 21.50 15.00 105.00 33.00
16/05/2561 17.50 15.00 105.00 33.00
15/05/2561 16.00 15.00 103.33 31.50
14/05/2561 24.00 20.00 100.00 31.50
13/05/2561 24.50 20.00 100.00 33.00
12/05/2561 24.50 20.00 96.67 31.50
11/05/2561 25.00 20.00 101.67 31.50
10/05/2561 25.50 20.00 101.67 31.50
09/05/2561 24.00 - 98.33 31.50
08/05/2561 22.50 - 102.50 31.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาหน่อไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหน่อไม้รายวัน, ราคาหน่อไม้ไผ่หวาน, ราคาหน่อไม้ไผ่ตง, ราคาหน่อไม้ฝรั่ง, ราคาหน่อไม้ดอง,
bg product