ราคาหน่อไม้

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หน่อไม้ไผ่หวาน - บาท/กก.
(B) หน่อไม้ไผ่ตง - บาท/กก.
(C) หน่อไม้ฝรั่ง 110.00 บาท/กก.
(D) หน่อไม้ดอง 30.00 บาท/กก.
วันที่ (A) หน่อไม้ไผ่หวาน (B) หน่อไม้ไผ่ตง (C) หน่อไม้ฝรั่ง (D) หน่อไม้ดอง
16/01/2562 - - 110.00 30.00
15/01/2562 40.00 - 116.67 30.00
14/01/2562 40.00 - 116.67 30.00
13/01/2562 40.00 50.00 115.00 30.00
12/01/2562 40.00 - 116.67 30.00
11/01/2562 40.00 50.00 130.00 30.00
10/01/2562 40.00 - 126.67 30.00
09/01/2562 40.00 - 130.00 30.00
08/01/2562 40.00 - 128.33 30.00
07/01/2562 37.50 - 126.67 30.00
06/01/2562 37.50 50.00 140.00 30.00
05/01/2562 40.00 50.00 156.67 30.00
04/01/2562 40.00 - 140.00 30.00
03/01/2562 40.00 - 145.00 30.00
02/01/2562 40.00 - 145.00 30.00
01/01/2562 50.00 50.00 127.50 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหน่อไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหน่อไม้รายวัน, ราคาหน่อไม้ไผ่หวาน, ราคาหน่อไม้ไผ่ตง, ราคาหน่อไม้ฝรั่ง, ราคาหน่อไม้ดอง,
bg product