ราคาหน่อไม้

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หน่อไม้ไผ่หวาน 45.00 บาท/กก.
(B) หน่อไม้ไผ่ตง - บาท/กก.
(C) หน่อไม้ฝรั่ง 100.00 บาท/กก.
(D) หน่อไม้ดอง 30.00 บาท/กก.
วันที่ (A) หน่อไม้ไผ่หวาน (B) หน่อไม้ไผ่ตง (C) หน่อไม้ฝรั่ง (D) หน่อไม้ดอง
26/03/2562 45.00 - 100.00 30.00
25/03/2562 40.00 50.00 110.00 30.00
24/03/2562 40.00 50.00 110.00 -
23/03/2562 40.00 50.00 108.33 30.00
22/03/2562 40.00 50.00 108.33 30.00
21/03/2562 42.50 - 115.00 30.00
20/03/2562 42.50 - 115.00 30.00
19/03/2562 40.00 - 115.00 30.00
18/03/2562 40.00 - 125.00 30.00
16/03/2562 40.00 - 115.00 30.00
15/03/2562 40.00 50.00 111.67 30.00
14/03/2562 40.00 50.00 113.33 30.00
13/03/2562 40.00 - 113.33 30.00
12/03/2562 40.00 50.00 113.33 30.00
11/03/2562 40.00 50.00 106.67 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหน่อไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหน่อไม้รายวัน, ราคาหน่อไม้ไผ่หวาน, ราคาหน่อไม้ไผ่ตง, ราคาหน่อไม้ฝรั่ง, ราคาหน่อไม้ดอง,
bg product