ราคาหน่อไม้

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หน่อไม้ไผ่หวาน 32.50 บาท/กก.
(B) หน่อไม้ไผ่ตง 45.00 บาท/กก.
(C) หน่อไม้ฝรั่ง 156.67 บาท/กก.
(D) หน่อไม้ดอง 30.00 บาท/กก.
วันที่ (A) หน่อไม้ไผ่หวาน (B) หน่อไม้ไผ่ตง (C) หน่อไม้ฝรั่ง (D) หน่อไม้ดอง
20/11/2561 32.50 45.00 156.67 30.00
19/11/2561 35.00 45.00 155.00 30.00
18/11/2561 45.00 45.00 180.00 -
17/11/2561 37.50 45.00 165.00 30.00
16/11/2561 40.00 50.00 153.33 29.00
15/11/2561 40.00 50.00 156.67 30.00
14/11/2561 50.00 50.00 160.00 30.00
13/11/2561 50.00 50.00 160.00 30.00
12/11/2561 50.00 50.00 165.00 30.00
11/11/2561 36.25 40.00 170.00 30.00
10/11/2561 45.00 27.50 170.00 30.00
09/11/2561 36.25 45.00 166.67 30.00
08/11/2561 36.25 35.00 166.67 30.00
07/11/2561 31.00 27.50 143.33 30.00
06/11/2561 31.00 23.50 153.33 30.00
05/11/2561 32.50 25.00 153.33 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหน่อไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหน่อไม้รายวัน, ราคาหน่อไม้ไผ่หวาน, ราคาหน่อไม้ไผ่ตง, ราคาหน่อไม้ฝรั่ง, ราคาหน่อไม้ดอง,
bg product