ราคาหน่อไม้

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หน่อไม้ไผ่หวาน 9.75 บาท/กก.
(B) หน่อไม้ไผ่ตง 12.00 บาท/กก.
(C) หน่อไม้ฝรั่ง 120.00 บาท/กก.
(D) หน่อไม้ดอง 30.00 บาท/กก.
วันที่ (A) หน่อไม้ไผ่หวาน (B) หน่อไม้ไผ่ตง (C) หน่อไม้ฝรั่ง (D) หน่อไม้ดอง
18/07/2561 9.75 12.00 120.00 30.00
17/07/2561 9.75 12.00 113.33 30.00
16/07/2561 10.25 12.00 113.33 30.00
15/07/2561 10.25 12.00 120.00 30.00
14/07/2561 10.25 12.00 120.00 30.00
13/07/2561 7.50 - 120.00 30.00
12/07/2561 7.50 - 120.00 30.00
11/07/2561 9.75 12.00 120.00 30.00
10/07/2561 10.00 12.00 120.00 30.00
09/07/2561 10.00 12.00 116.67 30.00
08/07/2561 10.00 12.00 120.00 30.00
07/07/2561 10.00 12.00 116.67 30.00
06/07/2561 10.00 12.00 120.00 30.00
05/07/2561 10.00 12.00 116.67 30.00
04/07/2561 9.75 12.00 120.00 30.00
03/07/2561 9.75 12.00 116.67 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหน่อไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหน่อไม้รายวัน, ราคาหน่อไม้ไผ่หวาน, ราคาหน่อไม้ไผ่ตง, ราคาหน่อไม้ฝรั่ง, ราคาหน่อไม้ดอง,
bg product