ราคาหน่อไม้

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หน่อไม้ไผ่หวาน 39.00 บาท/กก.
(B) หน่อไม้ไผ่ตง - บาท/กก.
(C) หน่อไม้ฝรั่ง 100.00 บาท/กก.
(D) หน่อไม้ดอง 33.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) หน่อไม้ไผ่หวาน (B) หน่อไม้ไผ่ตง (C) หน่อไม้ฝรั่ง (D) หน่อไม้ดอง
24/03/2561 39.00 - 100.00 33.00
23/03/2561 39.00 - 103.33 31.50
22/03/2561 39.00 - 110.00 33.00
21/03/2561 39.00 - 103.33 31.50
20/03/2561 45.00 - 108.33 31.50
19/03/2561 39.00 - 108.33 31.50
18/03/2561 41.00 - 147.50 33.00
17/03/2561 39.00 - 130.00 31.50
16/03/2561 40.00 - 130.00 31.50
15/03/2561 41.50 - 130.00 31.50
14/03/2561 40.00 - 123.33 31.50
13/03/2561 41.00 - 140.00 33.00
12/03/2561 41.00 - 140.00 33.00
11/03/2561 37.50 - 123.33 31.50
10/03/2561 40.00 - 123.33 31.50
09/03/2561 40.00 - 123.33 31.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาหน่อไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหน่อไม้รายวัน, ราคาหน่อไม้ไผ่หวาน, ราคาหน่อไม้ไผ่ตง, ราคาหน่อไม้ฝรั่ง, ราคาหน่อไม้ดอง,
bg product