ราคาหน่อไม้

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หน่อไม้ไผ่หวาน 20.00 บาท/กก.
(B) หน่อไม้ไผ่ตง 40.00 บาท/กก.
(C) หน่อไม้ฝรั่ง 123.33 บาท/กก.
(D) หน่อไม้ดอง 30.00 บาท/กก.
วันที่ (A) หน่อไม้ไผ่หวาน (B) หน่อไม้ไผ่ตง (C) หน่อไม้ฝรั่ง (D) หน่อไม้ดอง
25/05/2562 20.00 40.00 123.33 30.00
24/05/2562 26.25 40.00 130.00 30.00
23/05/2562 26.25 40.00 123.33 30.00
22/05/2562 26.75 40.00 130.00 30.00
21/05/2562 29.75 45.00 123.33 30.00
20/05/2562 30.25 44.99 135.00 30.00
19/05/2562 31.00 45.00 140.00 30.00
18/05/2562 31.00 45.00 142.50 30.00
17/05/2562 31.00 45.00 160.00 30.00
16/05/2562 30.00 50.00 173.33 30.00
15/05/2562 32.00 50.00 170.00 30.00
14/05/2562 32.50 50.00 170.00 30.00
13/05/2562 32.50 50.00 166.67 30.00
12/05/2562 32.50 50.00 170.00 30.00
11/05/2562 32.50 50.00 166.67 30.00
10/05/2562 32.50 50.00 160.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหน่อไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหน่อไม้รายวัน, ราคาหน่อไม้ไผ่หวาน, ราคาหน่อไม้ไผ่ตง, ราคาหน่อไม้ฝรั่ง, ราคาหน่อไม้ดอง,
bg product