ราคาหมึก

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หมึกกระดองเบอร์ใหญ่ 300.00 บาท/กก.
(B) หมึกกระดองเบอร์เล็ก 230.00 บาท/กก.
(C) หมึกกล้วยเบอร์ใหญ่ 252.50 บาท/กก.
(D) หมึกกล้วยเบอร์เล็ก 230.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หมึกไข่เบอร์ใหญ่ 310.00 บาท/กก.
(F) หมึกไข่เบอร์เล็ก 200.00 บาท/กก.
(G) หมึกสายเบอร์ใหญ่ 160.00 บาท/กก.
(H) หมึกสายเบอร์เล็ก 140.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) หมึกศอก 1,800.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) หมึกกระดองเบอร์ใหญ่ (B) หมึกกระดองเบอร์เล็ก (C) หมึกกล้วยเบอร์ใหญ่ (D) หมึกกล้วยเบอร์เล็ก (E) หมึกไข่เบอร์ใหญ่ (F) หมึกไข่เบอร์เล็ก (G) หมึกสายเบอร์ใหญ่ (H) หมึกสายเบอร์เล็ก (I) หมึกศอก
24/05/2562 300.00 230.00 252.50 230.00 310.00 200.00 160.00 140.00 1,800.00
23/05/2562 - - 225.00 - 310.00 200.00 - - 1,800.00
22/05/2562 300.00 230.00 252.50 230.00 310.00 200.00 160.00 140.00 1,800.00
21/05/2562 300.00 230.00 252.50 230.00 310.00 200.00 160.00 140.00 1,800.00
20/05/2562 300.00 230.00 252.50 230.00 310.00 200.00 160.00 - 1,800.00
19/05/2562 300.00 230.00 252.50 230.00 310.00 200.00 160.00 140.00 1,800.00
18/05/2562 300.00 230.00 252.50 230.00 310.00 200.00 160.00 140.00 1,800.00
17/05/2562 300.00 230.00 252.50 230.00 310.00 200.00 160.00 140.00 1,800.00
16/05/2562 300.00 230.00 252.50 230.00 310.00 200.00 160.00 140.00 1,800.00
15/05/2562 300.00 230.00 252.50 230.00 310.00 200.00 160.00 140.00 1,800.00
14/05/2562 300.00 230.00 252.50 230.00 310.00 200.00 160.00 - 1,800.00
13/05/2562 300.00 230.00 252.50 230.00 310.00 200.00 160.00 140.00 1,800.00
12/05/2562 300.00 230.00 252.50 230.00 310.00 200.00 160.00 140.00 1,800.00
11/05/2562 300.00 230.00 252.50 230.00 310.00 200.00 160.00 140.00 1,800.00
10/05/2562 - - 225.00 - 310.00 200.00 - - -
09/05/2562 300.00 230.00 252.50 230.00 310.00 200.00 160.00 140.00 1,800.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหมึกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหมึกรายวัน, ราคาหมึกกระดองเบอร์ใหญ่, ราคาหมึกกระดองเบอร์เล็ก, ราคาหมึกกล้วยเบอร์ใหญ่, ราคาหมึกกล้วยเบอร์เล็ก, ราคาหมึกไข่เบอร์ใหญ่, ราคาหมึกไข่เบอร์เล็ก, ราคาหมึกสายเบอร์ใหญ่, ราคาหมึกสายเบอร์เล็ก, ราคาหมึกศอก,
bg product