ราคาหมึก

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หมึกกระดองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) หมึกกระดองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) หมึกกล้วยเบอร์ใหญ่ 230.00 บาท/กก.
(D) หมึกกล้วยเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หมึกไข่เบอร์ใหญ่ 230.00 บาท/กก.
(F) หมึกไข่เบอร์เล็ก 180.00 บาท/กก.
(G) หมึกสายเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) หมึกสายเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) หมึกศอก 660.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) หมึกกระดองเบอร์ใหญ่ (B) หมึกกระดองเบอร์เล็ก (C) หมึกกล้วยเบอร์ใหญ่ (D) หมึกกล้วยเบอร์เล็ก (E) หมึกไข่เบอร์ใหญ่ (F) หมึกไข่เบอร์เล็ก (G) หมึกสายเบอร์ใหญ่ (H) หมึกสายเบอร์เล็ก (I) หมึกศอก
23/05/2561 - - 230.00 - 230.00 180.00 - - 660.00
22/05/2561 270.00 190.00 240.00 - 230.00 180.00 160.00 - 660.00
21/05/2561 - - 230.00 - 230.00 180.00 - - 660.00
20/05/2561 270.00 190.00 240.00 - 230.00 180.00 160.00 - 660.00
19/05/2561 270.00 190.00 250.00 200.00 230.00 180.00 160.00 130.00 660.00
18/05/2561 270.00 190.00 250.00 - 230.00 180.00 160.00 - 660.00
17/05/2561 270.00 190.00 245.00 200.00 230.00 180.00 160.00 130.00 660.00
16/05/2561 270.00 190.00 245.00 - 230.00 180.00 160.00 - 660.00
15/05/2561 270.00 190.00 245.00 - 230.00 180.00 160.00 - 660.00
14/05/2561 270.00 200.00 240.00 - 230.00 180.00 160.00 - 660.00
13/05/2561 - - 230.00 - 230.00 180.00 - - 660.00
12/05/2561 260.00 210.00 245.00 - 230.00 180.00 160.00 - 660.00
11/05/2561 - - 230.00 - 230.00 180.00 - - 660.00
10/05/2561 260.00 210.00 245.00 - 230.00 180.00 160.00 - 680.00
09/05/2561 260.00 210.00 245.00 - 230.00 180.00 160.00 - 680.00
08/05/2561 260.00 210.00 245.00 - 230.00 180.00 160.00 - 680.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหมึกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหมึกรายวัน, ราคาหมึกกระดองเบอร์ใหญ่, ราคาหมึกกระดองเบอร์เล็ก, ราคาหมึกกล้วยเบอร์ใหญ่, ราคาหมึกกล้วยเบอร์เล็ก, ราคาหมึกไข่เบอร์ใหญ่, ราคาหมึกไข่เบอร์เล็ก, ราคาหมึกสายเบอร์ใหญ่, ราคาหมึกสายเบอร์เล็ก, ราคาหมึกศอก,
bg product