ราคาหมึก

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หมึกกระดองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) หมึกกระดองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) หมึกกล้วยเบอร์ใหญ่ 230.00 บาท/กก.
(D) หมึกกล้วยเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หมึกไข่เบอร์ใหญ่ 230.00 บาท/กก.
(F) หมึกไข่เบอร์เล็ก 180.00 บาท/กก.
(G) หมึกสายเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) หมึกสายเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) หมึกศอก 1,500.00 บาท/กก.
     
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
วันที่ (A) หมึกกระดองเบอร์ใหญ่ (B) หมึกกระดองเบอร์เล็ก (C) หมึกกล้วยเบอร์ใหญ่ (D) หมึกกล้วยเบอร์เล็ก (E) หมึกไข่เบอร์ใหญ่ (F) หมึกไข่เบอร์เล็ก (G) หมึกสายเบอร์ใหญ่ (H) หมึกสายเบอร์เล็ก (I) หมึกศอก
24/03/2561 - - 230.00 - 230.00 180.00 - - 1,500.00
23/03/2561 260.00 200.00 245.00 - 230.00 180.00 160.00 - 1,500.00
22/03/2561 260.00 200.00 245.00 - 230.00 180.00 160.00 - 1,500.00
21/03/2561 260.00 200.00 245.00 - 230.00 180.00 160.00 - 1,500.00
20/03/2561 260.00 200.00 245.00 - 230.00 180.00 160.00 - 1,500.00
19/03/2561 250.00 200.00 240.00 - 230.00 180.00 160.00 - 1,500.00
18/03/2561 260.00 200.00 245.00 - 230.00 180.00 160.00 - 1,500.00
17/03/2561 250.00 200.00 240.00 - 230.00 180.00 160.00 - 1,500.00
16/03/2561 250.00 200.00 240.00 - 230.00 180.00 160.00 - 1,500.00
15/03/2561 - - 230.00 - 230.00 180.00 - - 1,500.00
14/03/2561 250.00 200.00 240.00 - 230.00 180.00 160.00 - 1,500.00
13/03/2561 250.00 200.00 240.00 - 230.00 180.00 160.00 - 1,500.00
12/03/2561 250.00 200.00 240.00 - 230.00 180.00 160.00 - 1,500.00
11/03/2561 - - 230.00 - 230.00 180.00 - - 1,500.00
10/03/2561 260.00 200.00 240.00 - 230.00 180.00 160.00 - 1,500.00
09/03/2561 260.00 200.00 240.00 - 230.00 180.00 160.00 - 1,500.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหมึกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหมึกรายวัน, ราคาหมึกกระดองเบอร์ใหญ่, ราคาหมึกกระดองเบอร์เล็ก, ราคาหมึกกล้วยเบอร์ใหญ่, ราคาหมึกกล้วยเบอร์เล็ก, ราคาหมึกไข่เบอร์ใหญ่, ราคาหมึกไข่เบอร์เล็ก, ราคาหมึกสายเบอร์ใหญ่, ราคาหมึกสายเบอร์เล็ก, ราคาหมึกศอก,
bg product