ราคาหมึก

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หมึกกระดองเบอร์ใหญ่ 300.00 บาท/กก.
(B) หมึกกระดองเบอร์เล็ก 230.00 บาท/กก.
(C) หมึกกล้วยเบอร์ใหญ่ 280.00 บาท/กก.
(D) หมึกกล้วยเบอร์เล็ก 230.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หมึกไข่เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) หมึกไข่เบอร์เล็ก - บาท/กก.
(G) หมึกสายเบอร์ใหญ่ 160.00 บาท/กก.
(H) หมึกสายเบอร์เล็ก 140.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) หมึกศอก 1,800.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) หมึกกระดองเบอร์ใหญ่ (B) หมึกกระดองเบอร์เล็ก (C) หมึกกล้วยเบอร์ใหญ่ (D) หมึกกล้วยเบอร์เล็ก (E) หมึกไข่เบอร์ใหญ่ (F) หมึกไข่เบอร์เล็ก (G) หมึกสายเบอร์ใหญ่ (H) หมึกสายเบอร์เล็ก (I) หมึกศอก
16/07/2562 300.00 230.00 280.00 230.00 - - 160.00 140.00 1,800.00
15/07/2562 300.00 230.00 280.00 230.00 - - 160.00 140.00 1,800.00
14/07/2562 300.00 230.00 280.00 230.00 - - 160.00 140.00 1,800.00
13/07/2562 300.00 230.00 280.00 230.00 - - 160.00 140.00 1,800.00
12/07/2562 300.00 230.00 280.00 230.00 - - 160.00 140.00 1,800.00
11/07/2562 300.00 230.00 280.00 230.00 - - 160.00 140.00 1,800.00
10/07/2562 300.00 230.00 280.00 230.00 - - 160.00 140.00 1,800.00
09/07/2562 300.00 230.00 280.00 230.00 - - 160.00 140.00 1,800.00
08/07/2562 300.00 230.00 280.00 230.00 - - 160.00 140.00 1,800.00
07/07/2562 300.00 230.00 280.00 230.00 - - 160.00 140.00 1,800.00
06/07/2562 300.00 230.00 280.00 230.00 - - 160.00 140.00 1,800.00
05/07/2562 300.00 230.00 280.00 230.00 - - 160.00 140.00 1,800.00
04/07/2562 300.00 230.00 280.00 230.00 - - 160.00 140.00 1,800.00
03/07/2562 300.00 230.00 280.00 230.00 - - 160.00 140.00 1,800.00
02/07/2562 300.00 230.00 280.00 230.00 - - 160.00 140.00 1,800.00
01/07/2562 300.00 230.00 280.00 230.00 - - 160.00 140.00 1,800.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหมึกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหมึกรายวัน, ราคาหมึกกระดองเบอร์ใหญ่, ราคาหมึกกระดองเบอร์เล็ก, ราคาหมึกกล้วยเบอร์ใหญ่, ราคาหมึกกล้วยเบอร์เล็ก, ราคาหมึกไข่เบอร์ใหญ่, ราคาหมึกไข่เบอร์เล็ก, ราคาหมึกสายเบอร์ใหญ่, ราคาหมึกสายเบอร์เล็ก, ราคาหมึกศอก,
bg product