ราคาหมึก
ประจำวันที่ 07 มีนาคม 2564
หมึกกระดองเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
หมึกกระดองเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
หมึกกล้วยเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
หมึกกล้วยเบอร์เล็ก
220.00
บาท/กก.
หมึกไข่เบอร์ใหญ่
315.00
บาท/กก.
หมึกไข่เบอร์เล็ก
230.00
บาท/กก.
หมึกสายเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
หมึกสายเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
หมึกศอก
1800.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
หมึก
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม