ราคาหอย

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอยแครง 140.00 บาท/กก.
(B) หอยลาย 130.00 บาท/กก.
(C) หอยขม 60.00 บาท/กก.
(D) หอยหวาน - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หอยตลับ - บาท/กก.
(F) หอยเชลล์ - บาท/กก.
(G) หอยแมลงภู่ - บาท/กก.
     
วันที่ (A) หอยแครง (B) หอยลาย (C) หอยขม (D) หอยหวาน (E) หอยตลับ (F) หอยเชลล์ (G) หอยแมลงภู่
26/03/2562 140.00 130.00 60.00 - - - -
25/03/2562 190.00 120.00 100.00 190.00 60.00 220.00 70.00
24/03/2562 190.00 120.00 100.00 190.00 60.00 220.00 70.00
23/03/2562 172.50 130.00 80.00 190.00 60.00 220.00 70.00
22/03/2562 172.50 130.00 80.00 190.00 60.00 220.00 70.00
21/03/2562 172.50 130.00 80.00 190.00 60.00 220.00 70.00
20/03/2562 172.50 130.00 80.00 190.00 60.00 220.00 70.00
19/03/2562 172.50 130.00 80.00 190.00 60.00 220.00 70.00
18/03/2562 190.00 120.00 100.00 190.00 60.00 220.00 70.00
17/03/2562 190.00 120.00 100.00 190.00 60.00 220.00 70.00
16/03/2562 155.00 140.00 60.00 - - - -
15/03/2562 172.50 115.00 80.00 190.00 60.00 220.00 70.00
14/03/2562 172.50 115.00 80.00 190.00 60.00 220.00 70.00
13/03/2562 172.50 115.00 80.00 190.00 60.00 220.00 70.00
12/03/2562 172.50 115.00 80.00 190.00 60.00 220.00 70.00
11/03/2562 172.50 115.00 80.00 190.00 60.00 220.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหอยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหอยรายวัน, ราคาหอยแครง, ราคาหอยลาย, ราคาหอยขม, ราคาหอยหวาน, ราคาหอยตลับ, ราคาหอยเชลล์, ราคาหอยแมลงภู่,
bg product