ราคาหอย

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอยแครง 165.00 บาท/กก.
(B) หอยลาย 120.00 บาท/กก.
(C) หอยขม 45.00 บาท/กก.
(D) หอยหวาน 180.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หอยตลับ 60.00 บาท/กก.
(F) หอยเชลล์ 180.00 บาท/กก.
(G) หอยแมลงภู่ 70.00 บาท/กก.
     
วันที่ (A) หอยแครง (B) หอยลาย (C) หอยขม (D) หอยหวาน (E) หอยตลับ (F) หอยเชลล์ (G) หอยแมลงภู่
19/09/2561 165.00 120.00 45.00 180.00 60.00 180.00 70.00
18/09/2561 167.50 120.00 45.00 180.00 60.00 180.00 70.00
17/09/2561 167.50 120.00 45.00 180.00 60.00 180.00 70.00
16/09/2561 167.50 120.00 45.00 170.00 60.00 180.00 70.00
15/09/2561 165.00 120.00 45.00 170.00 60.00 180.00 70.00
14/09/2561 165.00 120.00 45.00 170.00 60.00 180.00 70.00
13/09/2561 165.00 120.00 45.00 170.00 60.00 180.00 70.00
12/09/2561 167.50 120.00 45.00 180.00 60.00 180.00 70.00
11/09/2561 167.50 120.00 45.00 180.00 60.00 180.00 70.00
10/09/2561 162.50 117.50 45.00 180.00 60.00 180.00 70.00
09/09/2561 160.00 117.50 45.00 180.00 60.00 180.00 65.00
08/09/2561 160.00 117.50 45.00 180.00 60.00 180.00 65.00
07/09/2561 160.00 117.50 45.00 180.00 60.00 180.00 65.00
06/09/2561 160.00 117.50 45.00 180.00 60.00 180.00 65.00
05/09/2561 160.00 117.50 45.00 180.00 60.00 180.00 65.00
04/09/2561 160.00 117.50 45.00 180.00 60.00 180.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหอยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหอยรายวัน, ราคาหอยแครง, ราคาหอยลาย, ราคาหอยขม, ราคาหอยหวาน, ราคาหอยตลับ, ราคาหอยเชลล์, ราคาหอยแมลงภู่,
bg product