ราคาหอย

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอยแครง 130.00 บาท/กก.
(B) หอยลาย 120.00 บาท/กก.
(C) หอยขม 65.00 บาท/กก.
(D) หอยหวาน - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หอยตลับ - บาท/กก.
(F) หอยเชลล์ - บาท/กก.
(G) หอยแมลงภู่ - บาท/กก.
     
วันที่ (A) หอยแครง (B) หอยลาย (C) หอยขม (D) หอยหวาน (E) หอยตลับ (F) หอยเชลล์ (G) หอยแมลงภู่
27/05/2561 130.00 120.00 65.00 - - - -
26/05/2561 155.00 100.00 112.50 190.00 60.00 150.00 65.00
25/05/2561 180.00 80.00 160.00 190.00 60.00 150.00 65.00
24/05/2561 155.00 100.00 112.50 190.00 60.00 150.00 65.00
23/05/2561 155.00 100.00 112.50 190.00 60.00 150.00 65.00
22/05/2561 155.00 100.00 112.50 190.00 60.00 150.00 60.00
21/05/2561 130.00 120.00 112.50 - - - -
20/05/2561 155.00 100.00 112.50 190.00 60.00 150.00 60.00
19/05/2561 155.00 100.00 112.50 190.00 60.00 150.00 60.00
18/05/2561 155.00 100.00 112.50 190.00 60.00 150.00 60.00
17/05/2561 130.00 120.00 112.50 - - - -
16/05/2561 155.00 100.00 112.50 190.00 60.00 150.00 60.00
15/05/2561 150.00 100.00 112.50 190.00 60.00 150.00 60.00
14/05/2561 155.00 120.00 112.50 190.00 60.00 - 60.00
13/05/2561 130.00 120.00 112.50 - - - -
12/05/2561 155.00 120.00 112.50 190.00 60.00 150.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหอยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหอยรายวัน, ราคาหอยแครง, ราคาหอยลาย, ราคาหอยขม, ราคาหอยหวาน, ราคาหอยตลับ, ราคาหอยเชลล์, ราคาหอยแมลงภู่,
bg product