ราคาหอย

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอยแครง 160.00 บาท/กก.
(B) หอยลาย 120.00 บาท/กก.
(C) หอยขม 47.50 บาท/กก.
(D) หอยหวาน 160.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หอยตลับ 60.00 บาท/กก.
(F) หอยเชลล์ 180.00 บาท/กก.
(G) หอยแมลงภู่ 70.00 บาท/กก.
     
วันที่ (A) หอยแครง (B) หอยลาย (C) หอยขม (D) หอยหวาน (E) หอยตลับ (F) หอยเชลล์ (G) หอยแมลงภู่
20/11/2561 160.00 120.00 47.50 160.00 60.00 180.00 70.00
19/11/2561 170.00 100.00 50.00 160.00 60.00 180.00 70.00
18/11/2561 170.00 100.00 50.00 160.00 60.00 180.00 70.00
17/11/2561 160.00 120.00 47.50 160.00 60.00 180.00 70.00
16/11/2561 160.00 120.00 47.50 160.00 60.00 180.00 70.00
15/11/2561 160.00 120.00 47.50 160.00 60.00 180.00 70.00
14/11/2561 170.00 100.00 50.00 160.00 60.00 180.00 70.00
13/11/2561 170.00 100.00 50.00 160.00 60.00 180.00 70.00
12/11/2561 170.00 100.00 50.00 180.00 60.00 180.00 70.00
11/11/2561 160.00 120.00 47.50 180.00 60.00 180.00 70.00
10/11/2561 170.00 100.00 50.00 180.00 60.00 180.00 70.00
09/11/2561 155.00 120.00 47.50 180.00 60.00 180.00 70.00
08/11/2561 155.00 120.00 47.50 180.00 60.00 180.00 70.00
07/11/2561 155.00 120.00 47.50 180.00 60.00 180.00 70.00
06/11/2561 155.00 120.00 47.50 180.00 60.00 180.00 70.00
05/11/2561 155.00 120.00 47.50 180.00 60.00 180.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหอยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหอยรายวัน, ราคาหอยแครง, ราคาหอยลาย, ราคาหอยขม, ราคาหอยหวาน, ราคาหอยตลับ, ราคาหอยเชลล์, ราคาหอยแมลงภู่,
bg product