ราคาหอย

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอยแครง 155.00 บาท/กก.
(B) หอยลาย 140.00 บาท/กก.
(C) หอยขม 60.00 บาท/กก.
(D) หอยหวาน - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หอยตลับ - บาท/กก.
(F) หอยเชลล์ - บาท/กก.
(G) หอยแมลงภู่ - บาท/กก.
     
วันที่ (A) หอยแครง (B) หอยลาย (C) หอยขม (D) หอยหวาน (E) หอยตลับ (F) หอยเชลล์ (G) หอยแมลงภู่
16/01/2562 155.00 140.00 60.00 - - - -
15/01/2562 162.50 115.00 47.50 200.00 60.00 220.00 70.00
14/01/2562 162.50 115.00 47.50 200.00 60.00 220.00 70.00
13/01/2562 162.50 115.00 47.50 200.00 60.00 220.00 70.00
12/01/2562 162.50 115.00 47.50 200.00 60.00 220.00 70.00
11/01/2562 162.50 115.00 47.50 200.00 60.00 220.00 70.00
10/01/2562 162.50 115.00 47.50 200.00 60.00 220.00 70.00
09/01/2562 162.50 115.00 47.50 200.00 60.00 220.00 70.00
08/01/2562 162.50 115.00 47.50 200.00 60.00 220.00 70.00
07/01/2562 162.50 115.00 47.50 190.00 60.00 220.00 70.00
06/01/2562 162.50 115.00 47.50 190.00 60.00 220.00 70.00
05/01/2562 167.50 115.00 47.50 190.00 60.00 220.00 70.00
04/01/2562 167.50 115.00 47.50 190.00 60.00 220.00 70.00
03/01/2562 172.50 115.00 47.50 190.00 60.00 220.00 70.00
02/01/2562 172.50 115.00 47.50 190.00 60.00 220.00 70.00
01/01/2562 167.50 115.00 47.50 190.00 60.00 220.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหอยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหอยรายวัน, ราคาหอยแครง, ราคาหอยลาย, ราคาหอยขม, ราคาหอยหวาน, ราคาหอยตลับ, ราคาหอยเชลล์, ราคาหอยแมลงภู่,
bg product