ราคาหอย

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอยแครง 172.50 บาท/กก.
(B) หอยลาย 117.50 บาท/กก.
(C) หอยขม 82.50 บาท/กก.
(D) หอยหวาน 160.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หอยตลับ 60.00 บาท/กก.
(F) หอยเชลล์ 220.00 บาท/กก.
(G) หอยแมลงภู่ 70.00 บาท/กก.
     
วันที่ (A) หอยแครง (B) หอยลาย (C) หอยขม (D) หอยหวาน (E) หอยตลับ (F) หอยเชลล์ (G) หอยแมลงภู่
24/05/2562 172.50 117.50 82.50 160.00 60.00 220.00 70.00
23/05/2562 172.50 117.50 82.50 160.00 60.00 220.00 70.00
22/05/2562 172.50 117.50 82.50 160.00 60.00 220.00 70.00
21/05/2562 172.50 117.50 82.50 160.00 60.00 220.00 70.00
20/05/2562 172.50 117.50 82.50 160.00 60.00 220.00 70.00
19/05/2562 172.50 117.50 82.50 160.00 60.00 220.00 70.00
18/05/2562 172.50 117.50 65.00 160.00 60.00 220.00 70.00
17/05/2562 172.50 117.50 82.50 160.00 60.00 220.00 70.00
16/05/2562 172.50 117.50 82.50 160.00 60.00 220.00 70.00
15/05/2562 172.50 117.50 82.50 160.00 60.00 220.00 70.00
14/05/2562 172.50 117.50 82.50 160.00 60.00 220.00 70.00
13/05/2562 172.50 117.50 82.50 160.00 60.00 220.00 70.00
12/05/2562 172.50 117.50 82.50 160.00 60.00 220.00 70.00
11/05/2562 172.50 117.50 82.50 160.00 60.00 220.00 70.00
10/05/2562 145.00 135.00 65.00 - - - -
09/05/2562 172.50 117.50 82.50 160.00 60.00 220.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหอยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหอยรายวัน, ราคาหอยแครง, ราคาหอยลาย, ราคาหอยขม, ราคาหอยหวาน, ราคาหอยตลับ, ราคาหอยเชลล์, ราคาหอยแมลงภู่,
bg product