ราคาหอย

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอยแครง 140.00 บาท/กก.
(B) หอยลาย 135.00 บาท/กก.
(C) หอยขม 55.00 บาท/กก.
(D) หอยหวาน - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หอยตลับ - บาท/กก.
(F) หอยเชลล์ - บาท/กก.
(G) หอยแมลงภู่ - บาท/กก.
     
วันที่ (A) หอยแครง (B) หอยลาย (C) หอยขม (D) หอยหวาน (E) หอยตลับ (F) หอยเชลล์ (G) หอยแมลงภู่
23/07/2561 140.00 135.00 55.00 - - - -
22/07/2561 160.00 117.50 45.00 190.00 60.00 150.00 60.00
21/07/2561 160.00 117.50 45.00 190.00 60.00 150.00 60.00
20/07/2561 160.00 117.50 45.00 190.00 60.00 150.00 60.00
19/07/2561 160.00 117.50 45.00 190.00 60.00 150.00 60.00
18/07/2561 160.00 117.50 45.00 190.00 60.00 150.00 60.00
17/07/2561 160.00 117.50 45.00 190.00 60.00 150.00 60.00
16/07/2561 160.00 117.50 45.00 190.00 60.00 150.00 60.00
15/07/2561 140.00 135.00 45.00 - - - -
14/07/2561 160.00 117.50 55.00 190.00 60.00 150.00 60.00
13/07/2561 160.00 117.50 55.00 190.00 60.00 150.00 60.00
12/07/2561 150.00 127.50 55.00 190.00 60.00 150.00 60.00
11/07/2561 150.00 127.50 45.00 190.00 60.00 150.00 60.00
10/07/2561 150.00 127.50 45.00 190.00 60.00 150.00 60.00
09/07/2561 150.00 127.50 45.00 190.00 60.00 150.00 60.00
08/07/2561 150.00 127.50 45.00 190.00 60.00 150.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหอยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหอยรายวัน, ราคาหอยแครง, ราคาหอยลาย, ราคาหอยขม, ราคาหอยหวาน, ราคาหอยตลับ, ราคาหอยเชลล์, ราคาหอยแมลงภู่,
bg product