ราคาหัวปลี

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หัวปลี 5.00 บาท/กก.
วันที่ (A) หัวปลี
16/01/2562 5.00
15/01/2562 6.00
14/01/2562 5.75
13/01/2562 5.75
12/01/2562 5.50
11/01/2562 5.25
10/01/2562 6.00
09/01/2562 6.75
08/01/2562 7.50
07/01/2562 6.75
06/01/2562 6.75
05/01/2562 7.50
04/01/2562 7.25
03/01/2562 7.25
02/01/2562 7.25
01/01/2562 7.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาหัวปลีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหัวปลีรายวัน, ราคาหัวปลี,
bg product