ราคาหัวหอม

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมแดงไม่ตัดหมวด 65.00 บาท/กก.
(B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง 57.50 บาท/กก.
(C) หอมแขก 28.00 บาท/กก.
(D) หอมหัวใหญ่ 27.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) หอมแดงไม่ตัดหมวด (B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง (C) หอมแขก (D) หอมหัวใหญ่
23/01/2560 65.00 57.50 28.00 27.00
22/01/2560 65.00 57.50 28.00 27.00
21/01/2560 65.00 57.50 28.00 27.00
20/01/2560 75.00 70.00 27.00 27.00
19/01/2560 65.00 57.50 28.00 27.00
18/01/2560 80.00 70.00 28.50 27.50
17/01/2560 80.00 70.00 28.50 27.50
16/01/2560 68.33 57.50 29.00 27.50
15/01/2560 68.33 57.50 29.00 27.50
14/01/2560 80.00 70.00 28.50 27.50
13/01/2560 68.33 57.50 29.00 27.50
12/01/2560 68.33 57.50 29.00 27.50
11/01/2560 68.33 57.50 29.00 27.50
10/01/2560 80.00 70.00 28.50 27.50
09/01/2560 68.33 57.50 29.00 27.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาหัวหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหัวหอมรายวัน, ราคาหอมแดงไม่ตัดหมวด, ราคาหอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง, ราคาหอมแขก, ราคาหอมหัวใหญ่,
bg product