ราคาหัวหอม

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมแดงไม่ตัดหมวด 26.50 บาท/กก.
(B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) หอมแขก 37.00 บาท/กก.
(D) หอมหัวใหญ่ 27.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) หอมแดงไม่ตัดหมวด (B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง (C) หอมแขก (D) หอมหัวใหญ่
20/01/2561 26.50 - 37.00 27.00
19/01/2561 35.00 30.00 29.50 24.50
18/01/2561 35.00 30.00 29.50 24.50
17/01/2561 35.00 30.00 29.50 24.50
16/01/2561 35.00 30.00 28.50 24.50
15/01/2561 32.50 - 35.00 27.00
14/01/2561 35.00 - 35.00 27.00
13/01/2561 32.50 - 35.00 27.00
12/01/2561 36.00 30.00 28.50 24.50
11/01/2561 37.50 30.00 28.50 24.50
10/01/2561 36.00 30.00 28.50 24.50
09/01/2561 36.00 30.00 28.50 24.50
08/01/2561 38.33 30.00 28.50 24.50
07/01/2561 37.50 30.00 28.50 24.50
06/01/2561 38.33 30.00 28.50 24.50
05/01/2561 38.33 30.00 28.50 24.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาหัวหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาแตง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
แตงกวาทั่วไป 12.50 บาท/กก.
แตงกวาอ่อน 25.00 บาท/กก.
แตงร้าน 16.00 บาท/กก.
แตงกวาญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาต้นหอม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ต้นหอม 50.00 บาท/กก.
ต้นหอมญี่ปุ่น 55.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาตะไคร้
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ต้นตะไคร้ 20.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาดาวเรือง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ 140.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 120.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์กลาง 80.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์เล็ก 30.00 บาท/ร้อยดอก
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาหัวหอมรายวัน, ราคาหอมแดงไม่ตัดหมวด, ราคาหอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง, ราคาหอมแขก, ราคาหอมหัวใหญ่,
bg product