ราคาหัวหอม

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมแดงไม่ตัดหมวด 72.50 บาท/กก.
(B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) หอมแขก 18.00 บาท/กก.
(D) หอมหัวใหญ่ 22.00 บาท/กก.
วันที่ (A) หอมแดงไม่ตัดหมวด (B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง (C) หอมแขก (D) หอมหัวใหญ่
16/07/2562 72.50 - 18.00 22.00
15/07/2562 70.00 - 20.00 25.00
14/07/2562 70.00 - 20.00 25.00
13/07/2562 64.00 - 24.00 32.00
12/07/2562 64.00 - 24.00 32.00
11/07/2562 64.00 - 24.00 32.00
10/07/2562 61.50 - 22.00 30.00
09/07/2562 64.00 - 30.00 35.00
08/07/2562 59.00 - 18.00 22.00
07/07/2562 60.00 - 22.00 29.00
06/07/2562 60.00 - 22.00 29.00
05/07/2562 57.50 - 30.00 32.00
04/07/2562 57.50 - 30.00 32.00
03/07/2562 57.50 - 30.00 40.00
02/07/2562 57.50 - 30.00 40.00
01/07/2562 55.00 - 20.00 28.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหัวหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหัวหอมรายวัน, ราคาหอมแดงไม่ตัดหมวด, ราคาหอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง, ราคาหอมแขก, ราคาหอมหัวใหญ่,
bg product