ราคาหัวหอม

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมแดงไม่ตัดหมวด - บาท/กก.
(B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) หอมแขก 20.00 บาท/กก.
(D) หอมหัวใหญ่ 25.00 บาท/กก.
วันที่ (A) หอมแดงไม่ตัดหมวด (B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง (C) หอมแขก (D) หอมหัวใหญ่
16/01/2562 - - 20.00 25.00
15/01/2562 44.00 - 19.00 37.50
14/01/2562 44.00 - 19.00 37.50
13/01/2562 50.00 - 19.00 37.50
12/01/2562 41.00 - 19.00 37.50
11/01/2562 41.00 - 19.00 37.50
10/01/2562 41.00 - 19.00 37.50
09/01/2562 41.00 - 19.00 37.50
08/01/2562 41.00 - 19.00 37.50
07/01/2562 42.50 - 19.00 37.50
06/01/2562 50.00 - 19.00 37.50
05/01/2562 40.00 - 19.00 37.50
04/01/2562 40.00 - 19.00 37.50
03/01/2562 40.00 - 19.00 37.50
02/01/2562 40.00 - 19.00 37.50
01/01/2562 50.00 - 19.00 37.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาหัวหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหัวหอมรายวัน, ราคาหอมแดงไม่ตัดหมวด, ราคาหอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง, ราคาหอมแขก, ราคาหอมหัวใหญ่,
bg product