ราคาหัวหอม
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2566
หอมแดงไม่ตัดหมวด
-
บาท/กก.
หอมหัวใหญ่
75.00
บาท/กก.
หอมแขก
-
บาท/กก.
หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง
100.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
หัวหอม
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม