ราคาหัวหอม

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมแดงไม่ตัดหมวด 40.00 บาท/กก.
(B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง 30.00 บาท/กก.
(C) หอมแขก 25.00 บาท/กก.
(D) หอมหัวใหญ่ 19.50 บาท/กก.
วันที่ (A) หอมแดงไม่ตัดหมวด (B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง (C) หอมแขก (D) หอมหัวใหญ่
18/07/2561 40.00 30.00 25.00 19.50
17/07/2561 40.00 30.00 25.00 19.50
16/07/2561 38.67 30.00 25.00 19.50
15/07/2561 38.00 30.00 25.00 19.50
14/07/2561 38.33 30.00 25.00 19.50
13/07/2561 38.33 30.00 25.00 19.50
12/07/2561 37.50 30.00 25.00 19.50
11/07/2561 36.67 30.00 25.00 19.50
10/07/2561 36.67 30.00 25.00 19.50
09/07/2561 36.67 30.00 25.00 19.50
08/07/2561 35.00 30.00 25.00 19.50
07/07/2561 35.00 30.00 26.00 20.00
06/07/2561 35.00 30.00 26.00 15.00
05/07/2561 31.67 30.00 26.00 20.00
04/07/2561 35.00 30.00 26.00 20.00
03/07/2561 35.00 30.00 26.00 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหัวหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหัวหอมรายวัน, ราคาหอมแดงไม่ตัดหมวด, ราคาหอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง, ราคาหอมแขก, ราคาหอมหัวใหญ่,
bg product