ราคาหัวหอม

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมแดงไม่ตัดหมวด 42.50 บาท/กก.
(B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง 40.00 บาท/กก.
(C) หอมแขก 21.67 บาท/กก.
(D) หอมหัวใหญ่ 22.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) หอมแดงไม่ตัดหมวด (B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง (C) หอมแขก (D) หอมหัวใหญ่
26/05/2560 42.50 40.00 21.67 22.00
25/05/2560 40.00 30.00 20.50 22.00
24/05/2560 42.00 44.00 20.50 22.00
23/05/2560 40.00 30.00 20.50 22.00
22/05/2560 41.00 37.00 21.00 22.00
21/05/2560 40.00 30.00 20.00 23.50
20/05/2560 40.00 - 18.00 25.00
19/05/2560 40.00 40.00 21.50 22.00
18/05/2560 40.00 - 19.00 22.00
17/05/2560 70.00 30.00 20.50 22.00
16/05/2560 40.00 30.00 20.50 22.00
15/05/2560 40.00 35.00 21.67 22.00
14/05/2560 40.00 35.00 21.00 22.00
13/05/2560 40.00 30.00 19.50 22.00
12/05/2560 40.00 30.00 19.50 22.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหัวหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหัวหอมรายวัน, ราคาหอมแดงไม่ตัดหมวด, ราคาหอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง, ราคาหอมแขก, ราคาหอมหัวใหญ่,
bg product