ราคาหัวหอม

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมแดงไม่ตัดหมวด 40.00 บาท/กก.
(B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง 30.00 บาท/กก.
(C) หอมแขก 22.00 บาท/กก.
(D) หอมหัวใหญ่ 22.00 บาท/กก.
วันที่ (A) หอมแดงไม่ตัดหมวด (B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง (C) หอมแขก (D) หอมหัวใหญ่
27/05/2561 40.00 30.00 22.00 22.00
26/05/2561 35.00 30.00 20.00 18.50
25/05/2561 32.50 - 18.00 15.00
24/05/2561 37.50 30.00 20.00 18.50
23/05/2561 35.00 30.00 20.00 18.50
22/05/2561 35.00 30.00 20.00 18.50
21/05/2561 35.00 30.00 20.00 18.50
20/05/2561 37.50 30.00 20.00 18.50
19/05/2561 34.33 30.00 20.00 18.50
18/05/2561 34.33 30.00 20.00 18.50
17/05/2561 37.50 30.00 20.00 18.50
16/05/2561 35.00 30.00 19.00 18.50
15/05/2561 32.67 30.00 19.00 18.50
14/05/2561 32.67 30.00 19.00 18.50
13/05/2561 35.00 30.00 19.00 18.50
12/05/2561 32.67 30.00 19.00 18.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาหัวหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหัวหอมรายวัน, ราคาหอมแดงไม่ตัดหมวด, ราคาหอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง, ราคาหอมแขก, ราคาหอมหัวใหญ่,
bg product