ราคาหัวหอม

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมแดงไม่ตัดหมวด 45.00 บาท/กก.
(B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) หอมแขก 23.50 บาท/กก.
(D) หอมหัวใหญ่ 25.00 บาท/กก.
วันที่ (A) หอมแดงไม่ตัดหมวด (B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง (C) หอมแขก (D) หอมหัวใหญ่
24/05/2562 45.00 - 23.50 25.00
23/05/2562 45.00 - 23.50 25.00
22/05/2562 40.00 - 19.00 21.00
21/05/2562 40.00 - 17.50 20.00
20/05/2562 40.00 - 17.50 20.00
19/05/2562 40.00 - 17.50 20.00
18/05/2562 40.00 - 17.50 20.00
17/05/2562 39.00 - 17.50 21.50
16/05/2562 39.00 - 18.50 22.50
15/05/2562 37.50 - 18.50 22.50
14/05/2562 37.50 - 18.50 22.50
13/05/2562 37.50 - 20.50 22.50
12/05/2562 35.00 - 19.50 20.00
11/05/2562 35.00 - 19.50 20.00
10/05/2562 35.00 - 19.50 20.00
09/05/2562 35.00 - 19.50 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหัวหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหัวหอมรายวัน, ราคาหอมแดงไม่ตัดหมวด, ราคาหอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง, ราคาหอมแขก, ราคาหอมหัวใหญ่,
bg product