ราคาหัวหอม

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมแดงไม่ตัดหมวด 40.00 บาท/กก.
(B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง 30.00 บาท/กก.
(C) หอมแขก 22.00 บาท/กก.
(D) หอมหัวใหญ่ 22.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) หอมแดงไม่ตัดหมวด (B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง (C) หอมแขก (D) หอมหัวใหญ่
19/11/2560 40.00 30.00 22.00 22.00
18/11/2560 71.67 30.00 21.50 21.00
17/11/2560 68.33 30.00 21.50 20.50
16/11/2560 71.67 30.00 22.50 22.00
15/11/2560 75.00 30.00 22.50 22.00
14/11/2560 71.67 30.00 21.50 21.00
13/11/2560 71.67 30.00 21.50 21.00
12/11/2560 65.00 30.00 21.50 21.00
11/11/2560 71.67 30.00 21.50 21.00
10/11/2560 71.67 30.00 21.50 21.00
09/11/2560 65.00 30.00 21.50 21.00
08/11/2560 65.00 30.00 21.50 21.00
07/11/2560 65.00 30.00 21.50 21.00
06/11/2560 65.00 30.00 21.50 21.00
05/11/2560 65.00 30.00 21.50 21.00
04/11/2560 80.00 - 25.00 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหัวหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหัวหอมรายวัน, ราคาหอมแดงไม่ตัดหมวด, ราคาหอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง, ราคาหอมแขก, ราคาหอมหัวใหญ่,
bg product