ราคาหัวหอม

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมแดงไม่ตัดหมวด 52.50 บาท/กก.
(B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(C) หอมแขก 19.00 บาท/กก.
(D) หอมหัวใหญ่ 18.00 บาท/กก.
วันที่ (A) หอมแดงไม่ตัดหมวด (B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง (C) หอมแขก (D) หอมหัวใหญ่
20/11/2561 52.50 45.00 19.00 18.00
19/11/2561 52.50 - 18.00 16.00
18/11/2561 50.00 - 18.00 16.00
17/11/2561 50.00 45.00 19.00 18.00
16/11/2561 54.00 45.00 19.00 18.00
15/11/2561 55.00 45.00 19.00 18.00
14/11/2561 55.00 - 18.00 16.00
13/11/2561 55.00 - 18.00 15.00
12/11/2561 55.00 - 18.00 15.00
11/11/2561 50.00 45.00 19.00 18.00
10/11/2561 55.00 - 18.00 16.00
09/11/2561 55.00 45.00 19.00 18.00
08/11/2561 55.00 45.00 19.00 18.00
07/11/2561 54.00 45.00 17.50 19.00
06/11/2561 54.00 45.00 17.50 19.00
05/11/2561 54.00 45.00 21.50 21.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาหัวหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหัวหอมรายวัน, ราคาหอมแดงไม่ตัดหมวด, ราคาหอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง, ราคาหอมแขก, ราคาหอมหัวใหญ่,
bg product