ราคาหัวหอม

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมแดงไม่ตัดหมวด 72.50 บาท/กก.
(B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง 36.00 บาท/กก.
(C) หอมแขก 22.00 บาท/กก.
(D) หอมหัวใหญ่ 30.50 บาท/กก.
วันที่ (A) หอมแดงไม่ตัดหมวด (B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง (C) หอมแขก (D) หอมหัวใหญ่
19/09/2561 72.50 36.00 22.00 30.50
18/09/2561 72.50 36.00 22.00 30.50
17/09/2561 72.50 36.00 22.00 30.50
16/09/2561 80.00 36.00 22.00 30.50
15/09/2561 72.50 36.00 22.00 30.50
14/09/2561 72.50 36.00 22.00 30.50
13/09/2561 72.50 36.00 22.00 30.50
12/09/2561 72.50 36.00 22.00 30.50
11/09/2561 72.50 36.00 22.00 30.50
10/09/2561 58.33 30.00 28.50 32.50
09/09/2561 55.00 30.00 28.50 32.50
08/09/2561 59.33 30.00 28.50 32.50
07/09/2561 59.33 30.00 28.50 30.00
06/09/2561 59.33 30.00 36.00 30.00
05/09/2561 61.00 30.00 36.00 43.33
04/09/2561 61.00 30.00 36.00 43.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาหัวหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหัวหอมรายวัน, ราคาหอมแดงไม่ตัดหมวด, ราคาหอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง, ราคาหอมแขก, ราคาหอมหัวใหญ่,
bg product