ราคาหัวหอม
ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
หอมแดงไม่ตัดหมวด
55.00
บาท/กก.
หอมหัวใหญ่
-
บาท/กก.
หอมแขก
45.00
บาท/กก.
หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
หัวหอม
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม