ราคาองุ่น

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) องุ่นเขียวเบอร์ยอด 38.00 บาท/กก.
(B) องุ่นเขียวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) องุ่นดำเบอร์ยอด - บาท/กก.
(D) องุ่นดำเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) องุ่นเขียวเบอร์ยอด (B) องุ่นเขียวเบอร์เล็ก (C) องุ่นดำเบอร์ยอด (D) องุ่นดำเบอร์เล็ก
20/11/2561 38.00 - - -
19/11/2561 37.00 - - -
18/11/2561 35.00 - - -
17/11/2561 36.50 - - -
16/11/2561 36.00 - - -
15/11/2561 38.67 - - -
14/11/2561 38.00 - - -
13/11/2561 36.50 - - -
12/11/2561 36.50 - - -
11/11/2561 35.00 - - -
10/11/2561 38.00 - - -
09/11/2561 36.00 - - -
08/11/2561 38.33 - - -
07/11/2561 37.67 - - -
06/11/2561 36.33 - - -
05/11/2561 35.33 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาองุ่นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาองุ่นรายวัน, ราคาองุ่นเขียวเบอร์ยอด, ราคาองุ่นเขียวเบอร์เล็ก, ราคาองุ่นดำเบอร์ยอด, ราคาองุ่นดำเบอร์เล็ก,
bg product