ราคาองุ่น
ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2563
องุ่นเขียวเบอร์ยอด
53.00
บาท/กก.
องุ่นเขียวเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
องุ่นดำเบอร์ยอด
-
บาท/กก.
องุ่นดำเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
องุ่น
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม