ราคาองุ่น

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) องุ่นเขียวเบอร์ยอด 42.33 บาท/กก.
(B) องุ่นเขียวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) องุ่นดำเบอร์ยอด - บาท/กก.
(D) องุ่นดำเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) องุ่นเขียวเบอร์ยอด (B) องุ่นเขียวเบอร์เล็ก (C) องุ่นดำเบอร์ยอด (D) องุ่นดำเบอร์เล็ก
19/09/2561 42.33 - - -
18/09/2561 46.67 - - -
17/09/2561 41.00 - - -
15/09/2561 50.00 - - -
14/09/2561 46.00 - 30.00 -
13/09/2561 41.00 - 30.00 -
12/09/2561 41.00 - 30.00 -
11/09/2561 46.00 - 30.00 -
10/09/2561 42.00 - 30.00 -
08/09/2561 53.00 - 28.00 -
07/09/2561 53.00 - 28.00 -
06/09/2561 - - 30.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาองุ่นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาองุ่นรายวัน, ราคาองุ่นเขียวเบอร์ยอด, ราคาองุ่นเขียวเบอร์เล็ก, ราคาองุ่นดำเบอร์ยอด, ราคาองุ่นดำเบอร์เล็ก,
bg product