ราคาองุ่น

ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) องุ่นเขียวเบอร์ยอด - บาท/กก.
(B) องุ่นเขียวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) องุ่นดำเบอร์ยอด 30.00 บาท/กก.
(D) องุ่นดำเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) องุ่นเขียวเบอร์ยอด (B) องุ่นเขียวเบอร์เล็ก (C) องุ่นดำเบอร์ยอด (D) องุ่นดำเบอร์เล็ก
23/06/2561 - - 30.00 -
21/06/2561 - - 30.00 -
17/06/2561 35.00 - 20.00 -
16/06/2561 35.00 - 30.00 -
15/06/2561 40.00 - 30.00 -
14/06/2561 40.00 - 30.00 -
13/06/2561 40.00 - - -
12/06/2561 50.00 - - -
11/06/2561 50.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาองุ่นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาองุ่นรายวัน, ราคาองุ่นเขียวเบอร์ยอด, ราคาองุ่นเขียวเบอร์เล็ก, ราคาองุ่นดำเบอร์ยอด, ราคาองุ่นดำเบอร์เล็ก,
bg product