ราคาองุ่น

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) องุ่นเขียวเบอร์ยอด 55.00 บาท/กก.
(B) องุ่นเขียวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) องุ่นดำเบอร์ยอด - บาท/กก.
(D) องุ่นดำเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) องุ่นเขียวเบอร์ยอด (B) องุ่นเขียวเบอร์เล็ก (C) องุ่นดำเบอร์ยอด (D) องุ่นดำเบอร์เล็ก
24/03/2561 55.00 - - -
23/03/2561 53.50 40.00 - -
22/03/2561 53.50 - 40.00 -
21/03/2561 50.00 40.00 - -
20/03/2561 58.00 30.00 - -
19/03/2561 50.00 - - -
18/03/2561 56.00 - 40.00 -
17/03/2561 56.00 - 40.00 -
16/03/2561 50.00 - - -
15/03/2561 52.50 - 40.00 -
14/03/2561 52.50 - 40.00 -
13/03/2561 60.00 - 40.00 -
12/03/2561 58.50 - 40.00 -
11/03/2561 58.50 - 40.00 -
10/03/2561 57.50 - 40.00 -
09/03/2561 41.50 - 40.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาองุ่นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาองุ่นรายวัน, ราคาองุ่นเขียวเบอร์ยอด, ราคาองุ่นเขียวเบอร์เล็ก, ราคาองุ่นดำเบอร์ยอด, ราคาองุ่นดำเบอร์เล็ก,
bg product