ราคาองุ่น

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) องุ่นเขียวเบอร์ยอด 46.50 บาท/กก.
(B) องุ่นเขียวเบอร์เล็ก 25.00 บาท/กก.
(C) องุ่นดำเบอร์ยอด - บาท/กก.
(D) องุ่นดำเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) องุ่นเขียวเบอร์ยอด (B) องุ่นเขียวเบอร์เล็ก (C) องุ่นดำเบอร์ยอด (D) องุ่นดำเบอร์เล็ก
23/05/2561 46.50 25.00 - -
22/05/2561 58.00 - - -
21/05/2561 48.00 - 30.00 -
20/05/2561 48.00 - 30.00 -
19/05/2561 48.00 - 30.00 -
18/05/2561 48.00 - 32.50 -
17/05/2561 45.00 - 30.00 -
16/05/2561 45.00 - 30.00 -
15/05/2561 45.00 - 30.00 -
14/05/2561 43.00 - 32.00 -
13/05/2561 43.00 - 32.00 -
12/05/2561 50.00 30.00 30.00 -
11/05/2561 47.50 25.00 - -
10/05/2561 44.00 - - -
09/05/2561 45.00 - 30.00 -
08/05/2561 45.00 - 35.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาองุ่นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาองุ่นรายวัน, ราคาองุ่นเขียวเบอร์ยอด, ราคาองุ่นเขียวเบอร์เล็ก, ราคาองุ่นดำเบอร์ยอด, ราคาองุ่นดำเบอร์เล็ก,
bg product