ราคาองุ่น

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) องุ่นเขียวเบอร์ยอด 57.50 บาท/กก.
(B) องุ่นเขียวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) องุ่นดำเบอร์ยอด - บาท/กก.
(D) องุ่นดำเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) องุ่นเขียวเบอร์ยอด (B) องุ่นเขียวเบอร์เล็ก (C) องุ่นดำเบอร์ยอด (D) องุ่นดำเบอร์เล็ก
24/05/2562 57.50 - - -
23/05/2562 52.00 - - -
22/05/2562 52.00 - - -
21/05/2562 52.00 - - -
20/05/2562 52.00 48.00 - -
18/05/2562 62.50 - - -
17/05/2562 61.67 - - -
16/05/2562 61.67 - - -
15/05/2562 60.00 - - -
14/05/2562 61.00 50.00 32.00 -
13/05/2562 59.33 50.00 32.00 -
12/05/2562 54.00 - - -
11/05/2562 54.33 - - -
10/05/2562 55.00 - - -
09/05/2562 45.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาองุ่นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาองุ่นรายวัน, ราคาองุ่นเขียวเบอร์ยอด, ราคาองุ่นเขียวเบอร์เล็ก, ราคาองุ่นดำเบอร์ยอด, ราคาองุ่นดำเบอร์เล็ก,
bg product