ราคาอาโวคาโด

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) อาโวคาโด 60.00 บาท/กก.
(B) อะโวคาโดนิวซีแลนด์ 60.71 บาท/ลูก
วันที่ (A) อาโวคาโด (B) อะโวคาโดนิวซีแลนด์
24/05/2562 60.00 60.71
23/05/2562 60.00 117.86
22/05/2562 70.00 117.86
21/05/2562 60.00 117.50
20/05/2562 60.00 117.50
19/05/2562 60.00 117.68
18/05/2562 60.00 117.68
17/05/2562 60.00 117.86
16/05/2562 60.00 117.86
15/05/2562 60.00 117.86
14/05/2562 60.00 117.86
13/05/2562 60.00 -
12/05/2562 60.00 117.86
11/05/2562 60.00 117.86
10/05/2562 60.00 117.86
09/05/2562 60.00 117.86
ข้อมูลนี้เป็นราคาอาโวคาโดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาอาโวคาโดรายวัน, ราคาอาโวคาโด, ราคาอะโวคาโดนิวซีแลนด์,
bg product