ราคาอาโวคาโด

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) อาโวคาโด 60.00 บาท/กก.
(B) อะโวคาโดนิวซีแลนด์ - บาท/ลูก
วันที่ (A) อาโวคาโด (B) อะโวคาโดนิวซีแลนด์
26/05/2561 60.00 -
25/05/2561 60.00 -
24/05/2561 60.00 -
23/05/2561 60.00 -
22/05/2561 60.00 -
21/05/2561 60.00 -
20/05/2561 60.00 -
19/05/2561 60.00 -
18/05/2561 60.00 -
16/05/2561 60.00 -
15/05/2561 60.00 -
13/05/2561 - 60.71
12/05/2561 60.00 60.71
ข้อมูลนี้เป็นราคาอาโวคาโดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาอาโวคาโดรายวัน, ราคาอาโวคาโด, ราคาอะโวคาโดนิวซีแลนด์,
bg product