ราคาอาโวคาโด

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) อาโวคาโด 70.00 บาท/กก.
(B) อะโวคาโดนิวซีแลนด์ 55.71 บาท/ลูก
วันที่ (A) อาโวคาโด (B) อะโวคาโดนิวซีแลนด์
16/07/2562 70.00 55.71
15/07/2562 70.00 55.71
14/07/2562 70.00 55.71
13/07/2562 70.00 -
12/07/2562 70.00 55.71
11/07/2562 70.00 50.00
10/07/2562 70.00 50.00
09/07/2562 70.00 50.00
08/07/2562 55.00 49.29
07/07/2562 70.00 -
06/07/2562 70.00 -
05/07/2562 70.00 49.29
04/07/2562 70.00 49.29
03/07/2562 70.00 -
02/07/2562 70.00 -
01/07/2562 70.00 49.29
ข้อมูลนี้เป็นราคาอาโวคาโดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาอาโวคาโดรายวัน, ราคาอาโวคาโด, ราคาอะโวคาโดนิวซีแลนด์,
bg product