ราคาอาโวคาโด

ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) อาโวคาโด 60.00 บาท/กก.
(B) อะโวคาโดนิวซีแลนด์ 46.43 บาท/ลูก
วันที่ (A) อาโวคาโด (B) อะโวคาโดนิวซีแลนด์
15/01/2562 60.00 46.43
14/01/2562 60.00 46.43
13/01/2562 60.00 46.43
12/01/2562 60.00 -
11/01/2562 60.00 46.43
10/01/2562 60.00 -
09/01/2562 60.00 -
08/01/2562 60.00 46.43
07/01/2562 60.00 46.43
06/01/2562 60.00 -
05/01/2562 60.00 -
04/01/2562 60.00 46.43
03/01/2562 60.00 -
02/01/2562 60.00 -
01/01/2562 60.00 -
31/12/2561 60.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาอาโวคาโดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาอาโวคาโดรายวัน, ราคาอาโวคาโด, ราคาอะโวคาโดนิวซีแลนด์,
bg product