ราคาอาโวคาโด
ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
อาโวคาโด
-
บาท/กก.
อะโวคาโดนิวซีแลนด์
2.00
บาท/ลูก
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
อาโวคาโด
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม