ราคาอาโวคาโด

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) อาโวคาโด 60.00 บาท/กก.
(B) อะโวคาโดนิวซีแลนด์ - บาท/ลูก
วันที่ (A) อาโวคาโด (B) อะโวคาโดนิวซีแลนด์
20/11/2561 60.00 -
19/11/2561 60.00 -
18/11/2561 60.00 -
17/11/2561 60.00 48.21
16/11/2561 60.00 -
15/11/2561 60.00 -
14/11/2561 60.00 -
13/11/2561 60.00 -
12/11/2561 60.00 -
11/11/2561 60.00 -
10/11/2561 60.00 -
09/11/2561 60.00 -
08/11/2561 60.00 -
07/11/2561 60.00 48.93
06/11/2561 60.00 -
05/11/2561 70.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาอาโวคาโดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาอาโวคาโดรายวัน, ราคาอาโวคาโด, ราคาอะโวคาโดนิวซีแลนด์,
bg product