ราคาอาโวคาโด

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) อาโวคาโด 65.00 บาท/กก.
(B) อะโวคาโดนิวซีแลนด์ - บาท/ลูก
วันที่ (A) อาโวคาโด (B) อะโวคาโดนิวซีแลนด์
19/09/2561 65.00 -
18/09/2561 65.00 -
17/09/2561 65.00 -
16/09/2561 65.00 -
15/09/2561 65.00 -
14/09/2561 65.00 -
13/09/2561 65.00 -
12/09/2561 65.00 -
11/09/2561 65.00 -
10/09/2561 65.00 55.36
09/09/2561 65.00 -
08/09/2561 65.00 57.14
07/09/2561 65.00 -
06/09/2561 65.00 -
05/09/2561 65.00 -
04/09/2561 65.00 57.14
ข้อมูลนี้เป็นราคาอาโวคาโดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาอาโวคาโดรายวัน, ราคาอาโวคาโด, ราคาอะโวคาโดนิวซีแลนด์,
bg product