ราคาอ้อยโรงงาน

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) อ้อยโรงงาน 949.60 บาท/ตัน
(A)
วันที่ (A) อ้อยโรงงาน
23/03/2561 949.60
22/03/2561 848.40
21/03/2561 982.80
19/03/2561 932.80
16/03/2561 932.80
15/03/2561 948.61
14/03/2561 948.61
13/03/2561 948.61
12/03/2561 948.60
09/03/2561 948.60
08/03/2561 931.60
ข้อมูลนี้เป็นราคาอ้อยโรงงานที่ได้จากเว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (บ.ไทยเอกลักษณ์)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (บ.น้ำตาลนครเพชร)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาอ้อยโรงงานรายวัน, ราคาอ้อยโรงงาน,
bg product