ราคาอ้อยโรงงาน

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) อ้อยโรงงาน 770.50 บาท/ตัน
วันที่ (A) อ้อยโรงงาน
26/03/2562 770.50
21/03/2562 777.43
20/03/2562 774.91
19/03/2562 773.65
18/03/2562 775.54
15/03/2562 775.54
14/03/2562 773.65
13/03/2562 783.73
12/03/2562 774.91
11/03/2562 767.98
ข้อมูลนี้เป็นราคาอ้อยโรงงานที่ได้จากเว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (บ.ไทยเอกลักษณ์)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (บ.น้ำตาลนครเพชร)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาอ้อยโรงงานรายวัน, ราคาอ้อยโรงงาน,
bg product