ราคาอ้อยโรงงาน
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563
อ้อยโรงงาน
852.00
บาท/ตัน
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
อ้อยโรงงาน
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม