ราคาอ้อยโรงงาน

ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) อ้อยโรงงาน 825.76 บาท/ตัน
วันที่ (A) อ้อยโรงงาน
08/05/2561 825.76
04/05/2561 910.81
03/05/2561 910.81
02/05/2561 910.81
01/05/2561 910.81
27/04/2561 910.81
25/04/2561 914.59
24/04/2561 907.66
23/04/2561 907.66
ข้อมูลนี้เป็นราคาอ้อยโรงงานที่ได้จากเว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (บ.ไทยเอกลักษณ์)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (บ.น้ำตาลนครเพชร)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาอ้อยโรงงานรายวัน, ราคาอ้อยโรงงาน,
bg product