ราคาอ้อยโรงงาน

ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) อ้อยโรงงาน 777.43 บาท/ตัน
วันที่ (A) อ้อยโรงงาน
28/03/2562 777.43
27/03/2562 772.39
26/03/2562 770.50
21/03/2562 777.43
20/03/2562 774.91
19/03/2562 773.65
18/03/2562 775.54
15/03/2562 775.54
14/03/2562 773.65
13/03/2562 783.73
ข้อมูลนี้เป็นราคาอ้อยโรงงานที่ได้จากเว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (บ.ไทยเอกลักษณ์)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (บ.น้ำตาลนครเพชร)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาอ้อยโรงงานรายวัน, ราคาอ้อยโรงงาน,
bg product