ราคาเงาะ

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เงาะโรงเรียน (ลัง) 28.83 บาท/กก.
(B) เงาะโรงเรียน (คละ) - บาท/กก.
(C) เงาะโรงเรียน (พวง) - บาท/กก.
(D) เงาะสีชมพู (คละ) - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เงาะสีทอง (ลัง) - บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) เงาะโรงเรียน (ลัง) (B) เงาะโรงเรียน (คละ) (C) เงาะโรงเรียน (พวง) (D) เงาะสีชมพู (คละ) (E) เงาะสีทอง (ลัง)
19/09/2561 28.83 - - - -
18/09/2561 28.83 - - - -
17/09/2561 26.50 - - - -
16/09/2561 27.25 20.00 - - -
15/09/2561 26.50 - - 25.00 -
14/09/2561 25.25 - - - -
13/09/2561 25.75 - - - -
12/09/2561 23.50 - - - -
11/09/2561 24.50 20.00 - - -
10/09/2561 25.17 20.00 - - -
09/09/2561 25.50 - - - -
08/09/2561 23.17 - - - -
07/09/2561 22.17 20.00 - - -
06/09/2561 22.17 17.00 - - 16.00
05/09/2561 21.33 17.00 - - 16.00
04/09/2561 19.25 - - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาเงาะที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเงาะรายวัน, ราคาเงาะโรงเรียน (ลัง), ราคาเงาะโรงเรียน (คละ), ราคาเงาะโรงเรียน (พวง), ราคาเงาะสีชมพู (คละ), ราคาเงาะสีทอง (ลัง),
bg product