ราคาเงาะ

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เงาะโรงเรียน (ลัง) 33.83 บาท/กก.
(B) เงาะโรงเรียน (คละ) 28.00 บาท/กก.
(C) เงาะโรงเรียน (พวง) 40.00 บาท/กก.
(D) เงาะสีชมพู (คละ) 27.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เงาะสีทอง (ลัง) 30.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) เงาะโรงเรียน (ลัง) (B) เงาะโรงเรียน (คละ) (C) เงาะโรงเรียน (พวง) (D) เงาะสีชมพู (คละ) (E) เงาะสีทอง (ลัง)
25/05/2562 33.83 28.00 40.00 27.00 30.00
24/05/2562 31.67 25.00 - 26.00 28.00
23/05/2562 33.17 25.00 - 26.00 28.00
22/05/2562 33.67 27.00 - 27.00 -
21/05/2562 41.00 28.00 40.00 45.00 27.00
20/05/2562 42.33 30.00 40.00 50.00 25.00
19/05/2562 36.50 30.00 - 29.00 25.00
18/05/2562 34.50 32.00 50.00 26.00 32.00
17/05/2562 151.67 32.00 - 26.00 30.00
16/05/2562 33.33 30.00 38.00 26.50 30.00
15/05/2562 31.67 28.00 40.00 25.00 28.00
14/05/2562 32.17 28.00 - 25.00 28.00
13/05/2562 39.67 28.00 - 50.00 26.00
12/05/2562 30.50 28.00 38.00 22.00 -
11/05/2562 30.67 - 38.00 22.00 23.00
10/05/2562 30.67 28.00 38.00 22.00 23.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเงาะที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเงาะรายวัน, ราคาเงาะโรงเรียน (ลัง), ราคาเงาะโรงเรียน (คละ), ราคาเงาะโรงเรียน (พวง), ราคาเงาะสีชมพู (คละ), ราคาเงาะสีทอง (ลัง),
bg product