ราคาเงาะ

ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เงาะโรงเรียน (ลัง) 32.00 บาท/กก.
(B) เงาะโรงเรียน (คละ) 29.00 บาท/กก.
(C) เงาะโรงเรียน (พวง) 45.00 บาท/กก.
(D) เงาะสีชมพู (คละ) - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เงาะสีทอง (ลัง) 28.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) เงาะโรงเรียน (ลัง) (B) เงาะโรงเรียน (คละ) (C) เงาะโรงเรียน (พวง) (D) เงาะสีชมพู (คละ) (E) เงาะสีทอง (ลัง)
21/07/2562 32.00 29.00 45.00 - 28.00
20/07/2562 31.00 32.00 45.00 - 30.00
19/07/2562 32.50 35.00 50.00 - 28.00
18/07/2562 35.00 - 50.00 - 28.00
17/07/2562 38.00 35.00 - - 28.00
16/07/2562 38.50 38.00 - - -
15/07/2562 40.00 38.00 30.00 - -
14/07/2562 45.00 - - - -
13/07/2562 40.00 38.00 45.00 - -
12/07/2562 41.00 - - - 35.00
11/07/2562 42.50 38.00 - - 35.00
10/07/2562 42.00 - - - -
09/07/2562 48.00 38.00 - - 36.00
08/07/2562 43.50 - - - 35.00
07/07/2562 45.00 32.00 - - 35.00
06/07/2562 45.00 33.00 - - 32.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเงาะที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเงาะรายวัน, ราคาเงาะโรงเรียน (ลัง), ราคาเงาะโรงเรียน (คละ), ราคาเงาะโรงเรียน (พวง), ราคาเงาะสีชมพู (คละ), ราคาเงาะสีทอง (ลัง),
bg product