ราคาเงาะ

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เงาะโรงเรียน (ลัง) 27.50 บาท/กก.
(B) เงาะโรงเรียน (คละ) 25.00 บาท/กก.
(C) เงาะโรงเรียน (พวง) 45.00 บาท/กก.
(D) เงาะสีชมพู (คละ) 23.75 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เงาะสีทอง (ลัง) 25.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) เงาะโรงเรียน (ลัง) (B) เงาะโรงเรียน (คละ) (C) เงาะโรงเรียน (พวง) (D) เงาะสีชมพู (คละ) (E) เงาะสีทอง (ลัง)
23/05/2561 27.50 25.00 45.00 23.75 25.00
22/05/2561 29.50 24.00 45.00 22.00 22.00
21/05/2561 30.50 25.00 45.00 25.00 23.00
20/05/2561 30.50 14.00 55.00 25.00 25.00
19/05/2561 35.75 17.00 5.00 26.00 30.00
18/05/2561 36.25 17.00 55.00 28.00 30.00
17/05/2561 39.50 17.00 60.00 31.00 30.00
16/05/2561 38.75 17.00 70.00 31.00 30.00
15/05/2561 41.75 16.00 70.00 30.00 33.00
14/05/2561 43.00 17.00 - 32.00 30.00
13/05/2561 40.50 17.00 - 32.00 30.00
12/05/2561 43.00 17.00 - 32.00 30.00
11/05/2561 43.25 20.00 - 32.00 33.00
10/05/2561 41.75 25.00 60.00 32.00 38.00
09/05/2561 45.00 25.00 - 35.00 40.00
08/05/2561 46.50 25.00 - 35.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเงาะที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเงาะรายวัน, ราคาเงาะโรงเรียน (ลัง), ราคาเงาะโรงเรียน (คละ), ราคาเงาะโรงเรียน (พวง), ราคาเงาะสีชมพู (คละ), ราคาเงาะสีทอง (ลัง),
bg product