ราคาเงาะ

ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เงาะโรงเรียน (ลัง) 45.00 บาท/กก.
(B) เงาะโรงเรียน (คละ) - บาท/กก.
(C) เงาะโรงเรียน (พวง) - บาท/กก.
(D) เงาะสีชมพู (คละ) - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เงาะสีทอง (ลัง) - บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) เงาะโรงเรียน (ลัง) (B) เงาะโรงเรียน (คละ) (C) เงาะโรงเรียน (พวง) (D) เงาะสีชมพู (คละ) (E) เงาะสีทอง (ลัง)
15/01/2562 45.00 - - - -
12/01/2562 56.50 - - - -
09/01/2562 43.00 - - - -
08/01/2562 80.00 20.00 45.00 - -
07/01/2562 45.00 - - - -
06/01/2562 80.00 - - - -
05/01/2562 62.50 - - - -
04/01/2562 47.00 - - - -
03/01/2562 50.00 - - - -
02/01/2562 50.00 - - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาเงาะที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเงาะรายวัน, ราคาเงาะโรงเรียน (ลัง), ราคาเงาะโรงเรียน (คละ), ราคาเงาะโรงเรียน (พวง), ราคาเงาะสีชมพู (คละ), ราคาเงาะสีทอง (ลัง),
bg product