ราคาเงาะ
ประจำวันที่ 15 กันยายน 2562
เงาะโรงเรียน (ลัง)
31.50
บาท/กก.
เงาะโรงเรียน (คละ)
18.00
บาท/กก.
เงาะโรงเรียน (พวง)
-
บาท/กก.
เงาะสีชมพู (คละ)
28.00
บาท/กก.
เงาะสีทอง (ลัง)
23.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
เงาะ
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม