ราคาเงาะ

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เงาะโรงเรียน (ลัง) 42.00 บาท/กก.
(B) เงาะโรงเรียน (คละ) - บาท/กก.
(C) เงาะโรงเรียน (พวง) - บาท/กก.
(D) เงาะสีชมพู (คละ) - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เงาะสีทอง (ลัง) 32.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) เงาะโรงเรียน (ลัง) (B) เงาะโรงเรียน (คละ) (C) เงาะโรงเรียน (พวง) (D) เงาะสีชมพู (คละ) (E) เงาะสีทอง (ลัง)
18/07/2561 42.00 - - - 32.00
17/07/2561 43.50 - - - -
16/07/2561 41.25 - - - 33.00
15/07/2561 43.75 - - - 33.00
14/07/2561 40.25 - - - 33.00
13/07/2561 42.00 - - - -
12/07/2561 42.50 - - - -
11/07/2561 42.00 - - - -
10/07/2561 41.75 - - - -
09/07/2561 40.50 - - - 38.00
08/07/2561 39.50 32.00 - - 28.00
07/07/2561 39.50 32.00 - - 35.00
06/07/2561 42.50 - 45.00 40.00 35.00
05/07/2561 40.00 - - - -
04/07/2561 37.75 30.00 - - 30.00
03/07/2561 37.75 30.00 45.00 - 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเงาะที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเงาะรายวัน, ราคาเงาะโรงเรียน (ลัง), ราคาเงาะโรงเรียน (คละ), ราคาเงาะโรงเรียน (พวง), ราคาเงาะสีชมพู (คละ), ราคาเงาะสีทอง (ลัง),
bg product