ราคาเงาะ
ประจำวันที่ 03 มิถุนายน 2563
เงาะโรงเรียน (ลัง)
22.00
บาท/กก.
เงาะโรงเรียน (คละ)
-
บาท/กก.
เงาะโรงเรียน (พวง)
-
บาท/กก.
เงาะสีชมพู (คละ)
18.00
บาท/กก.
เงาะสีทอง (ลัง)
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
เงาะ
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม