ราคาเต้าหู้

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เต้าหู้กระดาน 30.00 บาท/ห่อ
(B) เต้าหู้อ่อน 25.00 บาท/ห่อ
(C) ฟองเต้าหู้ 180.00 บาท/ชิ้น
วันที่ (A) เต้าหู้กระดาน (B) เต้าหู้อ่อน (C) ฟองเต้าหู้
26/03/2562 30.00 25.00 180.00
23/03/2562 30.00 25.00 180.00
22/03/2562 30.00 25.00 180.00
21/03/2562 30.00 25.00 180.00
20/03/2562 30.00 25.00 180.00
19/03/2562 30.00 25.00 180.00
16/03/2562 30.00 25.00 180.00
15/03/2562 30.00 25.00 180.00
14/03/2562 30.00 25.00 180.00
13/03/2562 30.00 25.00 180.00
12/03/2562 30.00 25.00 180.00
11/03/2562 30.00 25.00 180.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเต้าหู้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเต้าหู้รายวัน, ราคาเต้าหู้กระดาน, ราคาเต้าหู้อ่อน, ราคาฟองเต้าหู้,
bg product