ราคาเต้าหู้

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เต้าหู้กระดาน 35.00 บาท/ห่อ
(B) เต้าหู้อ่อน 28.00 บาท/ห่อ
(C) ฟองเต้าหู้ 180.00 บาท/ชิ้น
วันที่ (A) เต้าหู้กระดาน (B) เต้าหู้อ่อน (C) ฟองเต้าหู้
26/06/2562 35.00 28.00 180.00
25/06/2562 35.00 28.00 180.00
24/06/2562 35.00 28.00 180.00
23/06/2562 35.00 28.00 180.00
22/06/2562 35.00 28.00 180.00
21/06/2562 35.00 28.00 180.00
20/06/2562 35.00 28.00 180.00
19/06/2562 35.00 28.00 180.00
18/06/2562 35.00 28.00 180.00
17/06/2562 35.00 28.00 180.00
16/06/2562 35.00 28.00 180.00
15/06/2562 35.00 28.00 180.00
14/06/2562 35.00 28.00 180.00
13/06/2562 35.00 28.00 180.00
12/06/2562 35.00 28.00 180.00
11/06/2562 35.00 28.00 180.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเต้าหู้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเต้าหู้รายวัน, ราคาเต้าหู้กระดาน, ราคาเต้าหู้อ่อน, ราคาฟองเต้าหู้,
bg product