ราคาเต้าหู้

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เต้าหู้กระดาน 65.00 บาท/ห่อ
(B) เต้าหู้อ่อน 25.00 บาท/ห่อ
(C) ฟองเต้าหู้ 185.00 บาท/ชิ้น
วันที่ (A) เต้าหู้กระดาน (B) เต้าหู้อ่อน (C) ฟองเต้าหู้
17/11/2561 65.00 25.00 185.00
16/11/2561 65.00 25.00 185.00
15/11/2561 65.00 25.00 185.00
11/11/2561 65.00 25.00 185.00
09/11/2561 65.00 25.00 185.00
08/11/2561 65.00 25.00 185.00
07/11/2561 65.00 25.00 185.00
06/11/2561 65.00 25.00 185.00
05/11/2561 65.00 25.00 185.00
04/11/2561 65.00 25.00 185.00
03/11/2561 65.00 25.00 185.00
02/11/2561 65.00 25.00 185.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเต้าหู้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเต้าหู้รายวัน, ราคาเต้าหู้กระดาน, ราคาเต้าหู้อ่อน, ราคาฟองเต้าหู้,
bg product