ราคาเต้าหู้

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เต้าหู้กระดาน 65.00 บาท/ห่อ
(B) เต้าหู้อ่อน 25.00 บาท/ห่อ
(C) ฟองเต้าหู้ 185.00 บาท/ชิ้น
วันที่ (A) เต้าหู้กระดาน (B) เต้าหู้อ่อน (C) ฟองเต้าหู้
19/09/2561 65.00 25.00 185.00
18/09/2561 65.00 25.00 185.00
17/09/2561 65.00 25.00 185.00
16/09/2561 65.00 25.00 185.00
15/09/2561 65.00 25.00 185.00
14/09/2561 65.00 25.00 185.00
13/09/2561 65.00 25.00 185.00
12/09/2561 65.00 25.00 185.00
11/09/2561 65.00 25.00 185.00
10/09/2561 65.00 25.00 185.00
09/09/2561 65.00 25.00 185.00
08/09/2561 65.00 25.00 185.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเต้าหู้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเต้าหู้รายวัน, ราคาเต้าหู้กระดาน, ราคาเต้าหู้อ่อน, ราคาฟองเต้าหู้,
bg product