ราคาเต้าหู้
ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
เต้าหู้กระดาน
37.00
บาท/ห่อ
เต้าหู้อ่อน
30.00
บาท/ห่อ
ฟองเต้าหู้
180.00
บาท/ชิ้น
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
เต้าหู้
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม