ราคาเต้าหู้

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เต้าหู้กระดาน 30.00 บาท/ห่อ
(B) เต้าหู้อ่อน 25.00 บาท/ห่อ
(C) ฟองเต้าหู้ 180.00 บาท/ชิ้น
วันที่ (A) เต้าหู้กระดาน (B) เต้าหู้อ่อน (C) ฟองเต้าหู้
24/05/2562 30.00 25.00 180.00
23/05/2562 30.00 25.00 180.00
22/05/2562 30.00 25.00 180.00
21/05/2562 30.00 25.00 180.00
20/05/2562 30.00 25.00 180.00
19/05/2562 30.00 25.00 180.00
18/05/2562 30.00 25.00 180.00
17/05/2562 30.00 25.00 180.00
16/05/2562 30.00 25.00 180.00
15/05/2562 30.00 25.00 180.00
14/05/2562 30.00 25.00 180.00
13/05/2562 30.00 25.00 180.00
12/05/2562 30.00 25.00 180.00
11/05/2562 30.00 25.00 180.00
10/05/2562 30.00 25.00 180.00
09/05/2562 30.00 25.00 180.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเต้าหู้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเต้าหู้รายวัน, ราคาเต้าหู้กระดาน, ราคาเต้าหู้อ่อน, ราคาฟองเต้าหู้,
bg product