ราคาเนื้อวัว

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขอบกระด้ง 120.00 บาท/กก.
(B) ขี้ริ้ว 200.00 บาท/กก.
(C) เครื่องใน 120.00 บาท/กก.
(D) ดอกจอก 120.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) น่อง 220.00 บาท/กก.
(F) ซี่โครง 200.00 บาท/กก.
(G) เนื้อแดง 230.00 บาท/กก.
(H) เนื้อปลีก 210.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) เศษเนื้อ 120.00 บาท/กก.
(J) สันคอ 210.00 บาท/กก.
(K) เนื้อวัวบด 220.00 บาท/กก.
(L) เนื้อก้อน - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) สันใน - บาท/กก.
(N) สันนอก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ขอบกระด้ง (B) ขี้ริ้ว (C) เครื่องใน (D) ดอกจอก (E) น่อง (F) ซี่โครง (G) เนื้อแดง (H) เนื้อปลีก (I) เศษเนื้อ (J) สันคอ (K) เนื้อวัวบด (L) เนื้อก้อน (M) สันใน (N) สันนอก
26/03/2562 120.00 200.00 120.00 120.00 220.00 200.00 230.00 210.00 120.00 210.00 220.00 - - -
25/03/2562 200.00 200.00 100.00 - 200.00 190.00 200.00 200.00 190.00 200.00 - 220.00 280.00 -
24/03/2562 200.00 200.00 100.00 - 200.00 190.00 200.00 200.00 190.00 200.00 - 220.00 280.00 -
23/03/2562 160.00 200.00 110.00 120.00 210.00 195.00 215.00 205.00 155.00 205.00 220.00 220.00 280.00 -
22/03/2562 160.00 200.00 110.00 120.00 210.00 195.00 215.00 205.00 155.00 205.00 220.00 220.00 280.00 -
21/03/2562 160.00 200.00 110.00 120.00 210.00 195.00 215.00 205.00 155.00 205.00 220.00 220.00 280.00 -
20/03/2562 160.00 200.00 110.00 120.00 210.00 195.00 215.00 205.00 155.00 205.00 220.00 220.00 280.00 -
19/03/2562 160.00 200.00 110.00 120.00 210.00 195.00 215.00 205.00 155.00 205.00 220.00 220.00 280.00 -
18/03/2562 200.00 200.00 100.00 - 200.00 190.00 200.00 200.00 190.00 200.00 - 220.00 280.00 -
17/03/2562 200.00 200.00 100.00 - 200.00 190.00 200.00 200.00 190.00 200.00 - 220.00 280.00 -
16/03/2562 120.00 200.00 120.00 120.00 220.00 200.00 230.00 210.00 120.00 210.00 220.00 - - -
15/03/2562 160.00 200.00 110.00 120.00 210.00 195.00 215.00 205.00 155.00 205.00 220.00 220.00 280.00 -
14/03/2562 160.00 200.00 110.00 120.00 220.00 195.00 215.00 205.00 155.00 205.00 220.00 220.00 280.00 -
13/03/2562 160.00 200.00 110.00 120.00 220.00 195.00 215.00 205.00 155.00 205.00 220.00 220.00 280.00 -
12/03/2562 160.00 200.00 110.00 120.00 220.00 195.00 215.00 205.00 155.00 205.00 220.00 220.00 280.00 -
11/03/2562 160.00 200.00 110.00 120.00 220.00 195.00 215.00 205.00 155.00 205.00 220.00 220.00 280.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อวัวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อวัวรายวัน, ราคาขอบกระด้ง, ราคาขี้ริ้ว, ราคาเครื่องใน, ราคาดอกจอก, ราคาน่อง, ราคาซี่โครง, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อปลีก, ราคาเศษเนื้อ, ราคาสันคอ, ราคาเนื้อวัวบด, ราคาเนื้อก้อน, ราคาสันใน, ราคาสันนอก,
bg product