ราคาเนื้อวัว

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขอบกระด้ง 220.00 บาท/กก.
(B) ขี้ริ้ว 210.00 บาท/กก.
(C) เครื่องใน 220.00 บาท/กก.
(D) ดอกจอก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) น่อง 220.00 บาท/กก.
(F) ซี่โครง 200.00 บาท/กก.
(G) เนื้อแดง 220.00 บาท/กก.
(H) เนื้อปลีก 220.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) เศษเนื้อ 220.00 บาท/กก.
(J) สันคอ 190.00 บาท/กก.
(K) เนื้อวัวบด - บาท/กก.
(L) เนื้อก้อน 220.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) สันใน 140.00 บาท/กก.
(N) สันนอก - บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ขอบกระด้ง (B) ขี้ริ้ว (C) เครื่องใน (D) ดอกจอก (E) น่อง (F) ซี่โครง (G) เนื้อแดง (H) เนื้อปลีก (I) เศษเนื้อ (J) สันคอ (K) เนื้อวัวบด (L) เนื้อก้อน (M) สันใน (N) สันนอก
20/01/2561 220.00 210.00 220.00 - 220.00 200.00 220.00 220.00 220.00 190.00 - 220.00 140.00 -
19/01/2561 210.00 220.00 135.00 220.00 220.00 200.00 210.00 220.00 135.00 210.00 220.00 220.00 300.00 -
18/01/2561 210.00 220.00 140.00 220.00 220.00 200.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
17/01/2561 210.00 220.00 135.00 220.00 220.00 200.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
16/01/2561 210.00 220.00 140.00 220.00 220.00 200.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
15/01/2561 220.00 220.00 150.00 - 220.00 200.00 220.00 220.00 150.00 220.00 - 230.00 300.00 -
13/01/2561 220.00 220.00 150.00 - 220.00 200.00 220.00 220.00 150.00 220.00 - 230.00 300.00 -
12/01/2561 210.00 220.00 140.00 220.00 220.00 200.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
11/01/2561 210.00 220.00 140.00 220.00 220.00 200.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
10/01/2561 210.00 220.00 140.00 220.00 220.00 200.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
09/01/2561 210.00 220.00 140.00 220.00 220.00 200.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
08/01/2561 210.00 220.00 140.00 220.00 220.00 200.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
07/01/2561 210.00 220.00 140.00 220.00 220.00 200.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
06/01/2561 200.00 220.00 130.00 220.00 220.00 200.00 230.00 220.00 130.00 220.00 220.00 - - -
05/01/2561 210.00 220.00 143.33 220.00 220.00 200.00 223.33 220.00 143.33 220.00 220.00 230.00 300.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อวัวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคามะละกอ
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะละกอฮอลแลนด์ 28.00 บาท/กก.
มะละกอแขกดำ 18.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคามะพร้าว
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 17.00 บาท/ลูก
มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 15.00 บาท/ลูก
มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/ลูก
ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) 16.50 บาท/ผล
19/01/2561
ราคามะนาว
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะนาวแป้น เบอร์ 1 2.23 บาท/ลูก
มะนาวแป้น เบอร์ 2 1.60 บาท/ลูก
มะนาวแป้น เบอร์ 3 1.10 บาท/ลูก
มะนาวแป้น เบอร์ 4 0.85 บาท/ลูก
19/01/2561
ราคามะม่วง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 50.00 บาท/กก.
มะม่วงแก้วเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 60.00 บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 5.00 บาท/กก.
มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
มะม่วงแรดเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อวัวรายวัน, ราคาขอบกระด้ง, ราคาขี้ริ้ว, ราคาเครื่องใน, ราคาดอกจอก, ราคาน่อง, ราคาซี่โครง, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อปลีก, ราคาเศษเนื้อ, ราคาสันคอ, ราคาเนื้อวัวบด, ราคาเนื้อก้อน, ราคาสันใน, ราคาสันนอก,
bg product