ราคาเนื้อวัว

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขอบกระด้ง 200.00 บาท/กก.
(B) ขี้ริ้ว 220.00 บาท/กก.
(C) เครื่องใน 130.00 บาท/กก.
(D) ดอกจอก 220.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) น่อง 220.00 บาท/กก.
(F) ซี่โครง 200.00 บาท/กก.
(G) เนื้อแดง 230.00 บาท/กก.
(H) เนื้อปลีก 220.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) เศษเนื้อ 130.00 บาท/กก.
(J) สันคอ 220.00 บาท/กก.
(K) เนื้อวัวบด 220.00 บาท/กก.
(L) เนื้อก้อน - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) สันใน - บาท/กก.
(N) สันนอก - บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ขอบกระด้ง (B) ขี้ริ้ว (C) เครื่องใน (D) ดอกจอก (E) น่อง (F) ซี่โครง (G) เนื้อแดง (H) เนื้อปลีก (I) เศษเนื้อ (J) สันคอ (K) เนื้อวัวบด (L) เนื้อก้อน (M) สันใน (N) สันนอก
19/11/2560 200.00 220.00 130.00 220.00 220.00 200.00 230.00 220.00 130.00 220.00 220.00 - - -
18/11/2560 210.00 220.00 135.00 220.00 220.00 200.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
17/11/2560 210.00 220.00 135.00 220.00 220.00 200.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
16/11/2560 210.00 220.00 135.00 220.00 220.00 200.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
15/11/2560 210.00 220.00 135.00 220.00 220.00 200.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
14/11/2560 210.00 220.00 135.00 220.00 220.00 200.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
13/11/2560 210.00 220.00 135.00 220.00 220.00 200.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
12/11/2560 210.00 220.00 135.00 220.00 220.00 200.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
11/11/2560 210.00 220.00 135.00 220.00 220.00 200.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
10/11/2560 210.00 220.00 135.00 220.00 220.00 200.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
09/11/2560 210.00 220.00 135.00 220.00 220.00 210.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
08/11/2560 210.00 220.00 135.00 220.00 220.00 210.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
07/11/2560 210.00 220.00 135.00 220.00 220.00 210.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
06/11/2560 210.00 220.00 135.00 220.00 220.00 210.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
05/11/2560 210.00 220.00 135.00 220.00 220.00 210.00 225.00 220.00 140.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
04/11/2560 220.00 220.00 140.00 - 220.00 220.00 220.00 220.00 150.00 220.00 - 230.00 300.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อวัวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อวัวรายวัน, ราคาขอบกระด้ง, ราคาขี้ริ้ว, ราคาเครื่องใน, ราคาดอกจอก, ราคาน่อง, ราคาซี่โครง, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อปลีก, ราคาเศษเนื้อ, ราคาสันคอ, ราคาเนื้อวัวบด, ราคาเนื้อก้อน, ราคาสันใน, ราคาสันนอก,
bg product