ราคาเนื้อวัว

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขอบกระด้ง 220.00 บาท/กก.
(B) ขี้ริ้ว 220.00 บาท/กก.
(C) เครื่องใน 130.00 บาท/กก.
(D) ดอกจอก 220.00 บาท/กก.
(E) น่อง 220.00 บาท/กก.
(F) ซี่โครง 200.00 บาท/กก.
(G) เนื้อแดง 230.00 บาท/กก.
(H) เนื้อปลีก 220.00 บาท/กก.
(I) เศษเนื้อ 130.00 บาท/กก.
(J) สันคอ 220.00 บาท/กก.
(K) เนื้อวัวบด 220.00 บาท/กก.
(L) เนื้อก้อน - บาท/กก.
(M) สันใน - บาท/กก.
(N) สันนอก - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ขอบกระด้ง (B) ขี้ริ้ว (C) เครื่องใน (D) ดอกจอก (E) น่อง (F) ซี่โครง (G) เนื้อแดง (H) เนื้อปลีก (I) เศษเนื้อ (J) สันคอ (K) เนื้อวัวบด (L) เนื้อก้อน (M) สันใน (N) สันนอก
28/07/2560 220.00 220.00 130.00 220.00 220.00 200.00 230.00 220.00 130.00 220.00 220.00 - - -
27/07/2560 225.00 220.00 131.67 220.00 220.00 200.00 230.00 220.00 135.00 220.00 220.00 230.00 295.00 250.00
26/07/2560 225.00 220.00 131.67 220.00 220.00 200.00 230.00 220.00 135.00 220.00 220.00 230.00 295.00 250.00
25/07/2560 225.00 220.00 131.67 220.00 220.00 200.00 230.00 220.00 135.00 220.00 220.00 230.00 295.00 250.00
24/07/2560 225.00 220.00 131.67 220.00 220.00 200.00 230.00 220.00 135.00 220.00 220.00 230.00 295.00 250.00
23/07/2560 225.00 220.00 131.67 220.00 220.00 200.00 230.00 220.00 135.00 220.00 220.00 230.00 295.00 250.00
22/07/2560 225.00 220.00 131.67 220.00 220.00 200.00 230.00 220.00 135.00 220.00 220.00 230.00 295.00 250.00
21/07/2560 225.00 220.00 131.67 220.00 220.00 200.00 230.00 220.00 135.00 220.00 220.00 230.00 295.00 250.00
20/07/2560 225.00 220.00 131.67 220.00 220.00 200.00 230.00 220.00 135.00 220.00 220.00 230.00 295.00 250.00
19/07/2560 225.00 220.00 131.67 220.00 220.00 200.00 230.00 220.00 135.00 220.00 220.00 230.00 295.00 250.00
18/07/2560 225.00 220.00 135.00 220.00 220.00 200.00 230.00 220.00 135.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
17/07/2560 225.00 220.00 135.00 220.00 220.00 200.00 230.00 220.00 135.00 220.00 220.00 230.00 300.00 -
16/07/2560 230.00 220.00 132.50 - 220.00 200.00 230.00 220.00 140.00 220.00 - 230.00 295.00 230.00
15/07/2560 225.00 220.00 131.67 220.00 220.00 200.00 230.00 220.00 135.00 220.00 220.00 230.00 295.00 230.00
14/07/2560 225.00 220.00 131.67 220.00 220.00 200.00 230.00 220.00 135.00 220.00 220.00 230.00 295.00 230.00
13/07/2560 225.00 220.00 131.67 220.00 220.00 200.00 230.00 220.00 135.00 220.00 220.00 230.00 295.00 230.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อวัวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อวัวรายวัน, ราคาขอบกระด้ง, ราคาขี้ริ้ว, ราคาเครื่องใน, ราคาดอกจอก, ราคาน่อง, ราคาซี่โครง, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อปลีก, ราคาเศษเนื้อ, ราคาสันคอ, ราคาเนื้อวัวบด, ราคาเนื้อก้อน, ราคาสันใน, ราคาสันนอก,
bg product