ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 61.00 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 127.25 บาท/กก.
(C) ตับหมู 89.00 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน 135.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เนื้อแดง 127.50 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ 125.00 บาท/กก.
(G) สะโพกหมู 135.00 บาท/กก.
(H) สันนอก 129.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) สันใน 129.50 บาท/กก.
(J) สามชั้น 132.50 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 147.50 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู 35.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ไส้อ่อนหมู 119.50 บาท/กก.
(N) หมูบด 102.50 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
19/09/2561 61.00 127.25 89.00 135.00 127.50 125.00 135.00 129.50 129.50 132.50 147.50 35.00 119.50 102.50
18/09/2561 61.00 127.25 89.00 135.00 127.50 125.00 135.00 129.50 129.50 132.50 145.00 35.00 119.50 102.50
17/09/2561 61.00 127.25 89.00 135.00 127.50 125.00 135.00 129.50 129.50 132.50 147.50 35.00 119.50 102.50
16/09/2561 61.00 127.25 89.00 135.00 127.50 130.00 135.00 129.50 129.50 132.50 147.50 35.00 119.50 102.50
15/09/2561 61.00 127.25 89.00 135.00 127.50 130.00 135.00 129.50 129.50 132.50 147.50 35.00 119.50 102.50
14/09/2561 61.00 127.25 89.00 135.00 127.50 130.00 135.00 129.50 129.50 132.50 147.50 35.00 119.50 102.50
13/09/2561 61.00 127.25 89.00 135.00 127.50 130.00 135.00 129.50 129.50 132.50 147.50 35.00 119.50 102.50
12/09/2561 61.00 127.25 89.00 135.00 127.50 130.00 135.00 129.50 129.50 132.50 147.50 35.00 119.50 102.50
11/09/2561 61.00 127.25 89.00 135.00 127.50 130.00 135.00 129.50 129.50 132.50 147.50 35.00 119.50 102.50
10/09/2561 61.00 127.25 89.00 135.00 127.50 130.00 135.00 129.50 129.50 132.50 147.50 35.00 119.50 102.50
09/09/2561 61.00 127.25 89.00 135.00 127.50 130.00 135.00 129.50 129.50 132.50 147.50 35.00 119.50 102.50
08/09/2561 61.00 127.25 89.00 135.00 127.50 125.00 135.00 129.50 129.50 132.50 147.50 35.00 119.50 102.50
07/09/2561 61.00 127.25 89.00 135.00 127.50 125.00 135.00 129.50 129.50 132.50 147.50 35.00 119.50 102.50
06/09/2561 61.00 127.25 89.00 135.00 127.50 125.00 135.00 129.50 128.00 137.50 147.50 35.00 119.50 102.50
05/09/2561 61.00 127.25 89.00 135.00 127.50 125.00 135.00 129.50 128.00 137.50 147.50 35.00 119.50 102.50
04/09/2561 61.00 127.25 89.00 135.00 127.50 125.00 135.00 129.50 128.00 137.50 147.50 35.00 119.50 102.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product