ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 110.00 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 140.00 บาท/กก.
(C) ตับหมู 85.00 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน 220.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เนื้อแดง 220.00 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ 137.00 บาท/กก.
(G) สะโพกหมู 142.00 บาท/กก.
(H) สันนอก 140.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) สันใน 140.00 บาท/กก.
(J) สามชั้น 155.00 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 135.00 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ไส้อ่อนหมู 150.00 บาท/กก.
(N) หมูบด 100.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
16/07/2562 110.00 140.00 85.00 220.00 220.00 137.00 142.00 140.00 140.00 155.00 135.00 40.00 150.00 100.00
15/07/2562 110.00 140.00 85.00 220.00 220.00 137.00 142.00 140.00 140.00 155.00 135.00 40.00 150.00 100.00
14/07/2562 110.00 140.00 85.00 220.00 220.00 137.00 142.00 140.00 140.00 155.00 135.00 40.00 150.00 100.00
13/07/2562 110.00 140.00 85.00 220.00 220.00 137.00 142.00 140.00 140.00 155.00 135.00 40.00 150.00 100.00
12/07/2562 110.00 140.00 85.00 220.00 220.00 137.00 142.00 140.00 140.00 155.00 135.00 40.00 150.00 100.00
11/07/2562 110.00 140.00 85.00 220.00 220.00 137.00 142.00 140.00 140.00 155.00 135.00 40.00 150.00 100.00
10/07/2562 110.00 140.00 85.00 220.00 220.00 137.00 142.00 140.00 140.00 155.00 135.00 40.00 150.00 100.00
09/07/2562 110.00 140.00 85.00 220.00 220.00 137.00 142.00 140.00 140.00 155.00 135.00 40.00 150.00 100.00
08/07/2562 110.00 140.00 85.00 220.00 220.00 137.00 142.00 140.00 140.00 155.00 135.00 40.00 150.00 100.00
07/07/2562 110.00 140.00 85.00 220.00 220.00 137.00 142.00 140.00 140.00 155.00 135.00 40.00 150.00 100.00
06/07/2562 110.00 140.00 85.00 220.00 220.00 137.00 142.00 140.00 140.00 155.00 135.00 40.00 150.00 100.00
05/07/2562 115.00 110.00 85.00 220.00 220.00 137.00 142.00 140.00 150.00 160.00 135.00 40.00 150.00 100.00
04/07/2562 115.00 110.00 - 220.00 220.00 - 142.00 140.00 150.00 160.00 135.00 40.00 150.00 100.00
03/07/2562 115.00 110.00 85.00 220.00 220.00 137.00 142.00 140.00 150.00 160.00 135.00 40.00 150.00 100.00
02/07/2562 115.00 110.00 85.00 220.00 220.00 137.00 142.00 140.00 150.00 160.00 135.00 40.00 150.00 100.00
01/07/2562 80.00 110.00 85.00 220.00 220.00 137.00 142.00 155.00 150.00 160.00 135.00 40.00 140.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product