ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 60.00 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 126.00 บาท/กก.
(C) ตับหมู 100.00 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เนื้อแดง 140.00 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ - บาท/กก.
(G) สะโพกหมู - บาท/กก.
(H) สันนอก 142.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) สันใน 142.50 บาท/กก.
(J) สามชั้น 147.00 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 165.00 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ไส้อ่อนหมู 135.00 บาท/กก.
(N) หมูบด 120.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
26/03/2562 60.00 126.00 100.00 - 140.00 - - 142.50 142.50 147.00 165.00 - 135.00 120.00
25/03/2562 80.00 120.00 80.00 120.00 130.00 130.00 120.00 120.00 125.00 130.00 120.00 35.00 140.00 120.00
24/03/2562 80.00 120.00 80.00 120.00 130.00 130.00 120.00 120.00 125.00 130.00 120.00 35.00 140.00 120.00
23/03/2562 70.00 123.00 90.00 120.00 135.00 130.00 120.00 131.25 131.25 138.50 142.50 35.00 137.50 120.00
22/03/2562 70.00 123.00 90.00 120.00 135.00 130.00 120.00 131.25 131.25 138.50 142.50 35.00 137.50 120.00
21/03/2562 70.00 123.00 90.00 120.00 135.00 130.00 120.00 131.25 131.25 138.50 142.50 35.00 137.50 120.00
20/03/2562 70.00 123.00 90.00 120.00 135.00 130.00 120.00 131.25 131.25 141.00 142.50 35.00 137.50 120.00
19/03/2562 70.00 128.00 90.00 125.00 140.00 130.00 130.00 136.25 133.75 141.00 145.00 35.00 137.50 120.00
18/03/2562 80.00 130.00 80.00 125.00 140.00 130.00 130.00 130.00 125.00 135.00 125.00 35.00 140.00 120.00
17/03/2562 80.00 130.00 80.00 125.00 140.00 130.00 130.00 130.00 125.00 135.00 125.00 35.00 140.00 120.00
16/03/2562 60.00 126.00 100.00 - 140.00 - - 142.50 142.50 147.00 165.00 - 135.00 120.00
15/03/2562 70.00 128.00 90.00 125.00 140.00 130.00 130.00 136.25 133.75 141.00 145.00 35.00 137.50 120.00
14/03/2562 70.00 128.00 90.00 125.00 140.00 130.00 130.00 136.25 133.75 141.00 145.00 35.00 137.50 120.00
13/03/2562 70.00 128.00 90.00 125.00 140.00 130.00 130.00 136.25 133.75 141.00 145.00 35.00 137.50 120.00
12/03/2562 70.00 128.00 90.00 125.00 140.00 130.00 130.00 136.25 133.75 141.00 145.00 35.00 137.50 115.00
11/03/2562 70.00 128.00 90.00 125.00 140.00 130.00 130.00 136.25 133.75 141.00 145.00 35.00 137.50 115.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product