ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 67.67 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 99.50 บาท/กก.
(C) ตับหมู 81.67 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน 110.00 บาท/กก.
(E) เนื้อแดง 112.50 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ 100.00 บาท/กก.
(G) สะโพกหมู 110.00 บาท/กก.
(H) สันนอก 117.33 บาท/กก.
(I) สันใน 113.00 บาท/กก.
(J) สามชั้น 114.50 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 155.00 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู 45.00 บาท/กก.
(M) ไส้อ่อนหมู 127.50 บาท/กก.
(N) หมูบด 97.50 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
20/02/2560 67.67 99.50 81.67 110.00 112.50 100.00 110.00 117.33 113.00 114.50 155.00 45.00 127.50 97.50
19/02/2560 69.00 86.75 80.00 - 110.00 - - 107.00 106.00 109.00 160.00 - 130.00 100.00
18/02/2560 74.33 99.50 81.67 110.00 112.50 100.00 110.00 117.33 113.00 114.50 155.00 45.00 127.50 175.00
17/02/2560 67.67 97.83 81.67 110.00 113.75 100.00 110.00 120.67 119.25 117.00 155.00 45.00 127.50 100.00
16/02/2560 67.67 97.83 81.67 110.00 113.75 100.00 110.00 120.67 119.25 117.00 155.00 45.00 127.50 97.50
15/02/2560 67.67 97.83 81.67 110.00 106.67 100.00 110.00 113.50 110.67 112.67 155.00 45.00 127.50 100.00
14/02/2560 67.67 97.83 81.67 110.00 106.67 100.00 110.00 113.50 109.00 112.67 155.00 45.00 127.50 100.00
13/02/2560 67.67 97.83 81.67 110.00 113.75 100.00 110.00 120.67 119.25 117.00 155.00 45.00 127.50 100.00
12/02/2560 67.67 101.17 81.67 110.00 113.75 100.00 110.00 120.67 119.25 117.00 155.00 45.00 127.50 100.00
11/02/2560 67.67 101.17 81.67 110.00 113.75 100.00 110.00 120.67 120.50 117.00 155.00 45.00 127.50 100.00
10/02/2560 67.67 104.00 83.33 110.00 113.75 100.00 110.00 122.33 121.75 118.50 155.00 45.00 127.50 100.00
09/02/2560 61.50 121.00 90.00 110.00 118.33 100.00 110.00 122.33 125.67 124.67 155.00 45.00 127.50 100.00
08/02/2560 67.67 104.00 83.33 110.00 106.67 100.00 110.00 116.00 114.00 114.67 155.00 45.00 127.50 100.00
07/02/2560 67.67 104.00 83.33 110.00 113.75 100.00 110.00 122.33 121.75 118.50 155.00 45.00 127.50 100.00
06/02/2560 61.50 121.00 90.00 110.00 118.33 100.00 110.00 122.33 125.67 124.67 155.00 45.00 127.50 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product