ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 67.67 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 104.00 บาท/กก.
(C) ตับหมู 81.67 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน 110.00 บาท/กก.
(E) เนื้อแดง 113.75 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ 100.00 บาท/กก.
(G) สะโพกหมู 110.00 บาท/กก.
(H) สันนอก 120.67 บาท/กก.
(I) สันใน 118.00 บาท/กก.
(J) สามชั้น 116.00 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 155.00 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู 45.00 บาท/กก.
(M) ไส้อ่อนหมู 127.50 บาท/กก.
(N) หมูบด 100.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
23/01/2560 67.67 104.00 81.67 110.00 113.75 100.00 110.00 120.67 118.00 116.00 155.00 45.00 127.50 100.00
22/01/2560 66.33 104.00 81.67 110.00 107.50 100.00 110.00 116.67 115.00 114.00 155.00 45.00 127.50 100.00
21/01/2560 66.33 104.00 81.67 110.00 107.50 100.00 110.00 116.67 115.00 114.00 155.00 45.00 127.50 100.00
20/01/2560 59.50 118.50 87.50 105.00 108.33 95.00 105.00 115.00 115.00 117.00 155.00 45.00 127.50 100.00
19/01/2560 66.33 102.33 81.67 105.00 106.25 95.00 105.00 115.00 113.75 112.75 155.00 45.00 127.50 100.00
18/01/2560 59.50 118.50 87.50 105.00 105.00 95.00 105.00 112.50 112.50 115.50 155.00 45.00 127.50 100.00
17/01/2560 59.50 118.50 87.50 105.00 108.33 95.00 105.00 115.00 115.00 117.00 155.00 45.00 127.50 100.00
16/01/2560 66.33 102.33 81.67 105.00 106.25 95.00 105.00 115.00 113.75 112.75 155.00 45.00 127.50 100.00
15/01/2560 66.33 102.33 81.67 105.00 106.25 95.00 105.00 115.00 113.75 112.75 155.00 45.00 127.50 100.00
14/01/2560 56.00 116.00 87.50 100.00 111.67 90.00 100.00 118.33 118.33 117.00 155.00 45.00 127.50 100.00
13/01/2560 64.00 100.67 81.67 100.00 108.75 90.00 100.00 118.33 116.25 112.75 155.00 45.00 127.50 100.00
12/01/2560 64.00 100.67 91.67 100.00 108.75 90.00 100.00 118.33 118.75 112.75 155.00 45.00 127.50 100.00
11/01/2560 64.00 100.67 91.67 100.00 101.67 90.00 100.00 110.00 113.33 108.67 155.00 45.00 127.50 100.00
10/01/2560 56.00 116.00 87.50 100.00 111.67 90.00 100.00 118.33 118.33 117.00 155.00 45.00 127.50 100.00
09/01/2560 64.00 100.67 91.67 100.00 108.75 90.00 100.00 118.33 118.75 112.75 155.00 45.00 127.50 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product