ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 60.00 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 109.17 บาท/กก.
(C) ตับหมู 84.33 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน 120.00 บาท/กก.
(E) เนื้อแดง 118.75 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ 115.00 บาท/กก.
(G) สะโพกหมู 120.00 บาท/กก.
(H) สันนอก 133.33 บาท/กก.
(I) สันใน 125.00 บาท/กก.
(J) สามชั้น 121.25 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 150.00 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู 45.00 บาท/กก.
(M) ไส้อ่อนหมู 133.00 บาท/กก.
(N) หมูบด 105.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
26/05/2560 60.00 109.17 84.33 120.00 118.75 115.00 120.00 133.33 125.00 121.25 150.00 45.00 133.00 105.00
25/05/2560 65.00 124.75 87.50 120.00 126.67 115.00 120.00 133.33 135.00 131.67 150.00 45.00 133.00 105.00
24/05/2560 57.50 102.50 77.50 120.00 113.33 115.00 120.00 135.00 123.33 118.33 140.00 45.00 130.00 110.00
23/05/2560 65.00 124.75 87.50 120.00 126.67 115.00 120.00 133.33 135.00 131.67 150.00 45.00 133.00 105.00
22/05/2560 60.00 106.50 81.67 120.00 113.33 115.00 120.00 130.00 118.33 116.67 150.00 45.00 133.00 105.00
21/05/2560 65.00 124.75 87.50 120.00 126.67 115.00 120.00 133.33 135.00 131.67 150.00 45.00 133.00 105.00
20/05/2560 57.50 102.50 77.50 120.00 115.00 115.00 120.00 135.00 123.33 118.33 140.00 45.00 130.00 110.00
19/05/2560 57.50 102.50 77.50 120.00 115.00 115.00 120.00 135.00 123.33 118.33 140.00 45.00 130.00 110.00
18/05/2560 65.00 135.00 85.00 120.00 125.00 115.00 120.00 135.00 137.50 132.50 140.00 45.00 130.00 110.00
17/05/2560 65.00 124.75 87.50 120.00 123.33 115.00 120.00 131.67 133.33 131.67 150.00 45.00 133.00 105.00
16/05/2560 65.00 124.75 87.50 120.00 123.33 115.00 120.00 131.67 133.33 131.67 150.00 45.00 133.00 105.00
15/05/2560 60.00 106.50 81.67 120.00 116.25 115.00 120.00 131.67 123.75 121.25 150.00 45.00 133.00 105.00
14/05/2560 60.00 106.50 81.67 120.00 116.25 115.00 120.00 131.67 123.75 122.50 150.00 45.00 133.00 105.00
13/05/2560 65.00 124.75 87.50 120.00 123.33 115.00 120.00 131.67 133.33 131.67 150.00 45.00 133.00 105.00
12/05/2560 65.00 124.75 87.50 120.00 123.33 115.00 120.00 131.67 133.33 131.67 150.00 45.00 133.00 105.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product