ราคาเนื้อหมู
ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562
ขาหมู
82.50
บาท/กก.
ซี่โครงหมู
123.50
บาท/กก.
ตับหมู
100.00
บาท/กก.
เนื้อก้อน
210.00
บาท/กก.
เนื้อแดง
170.00
บาท/กก.
เนื้อไหล่
190.00
บาท/กก.
สะโพกหมู
130.00
บาท/กก.
สันนอก
135.00
บาท/กก.
สันใน
135.00
บาท/กก.
สามชั้น
145.00
บาท/กก.
ไส้ตันหมู
130.00
บาท/กก.
ไส้ใหญ่หมู
40.00
บาท/กก.
ไส้อ่อนหมู
150.00
บาท/กก.
หมูบด
110.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
เนื้อหมู
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม