ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 58.50 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 131.50 บาท/กก.
(C) ตับหมู 89.00 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน 120.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เนื้อแดง 110.00 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ 110.00 บาท/กก.
(G) สะโพกหมู 120.00 บาท/กก.
(H) สันนอก 125.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) สันใน 125.00 บาท/กก.
(J) สามชั้น 130.00 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 147.50 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู 30.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ไส้อ่อนหมู 130.00 บาท/กก.
(N) หมูบด 92.50 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
18/07/2561 58.50 131.50 89.00 120.00 110.00 110.00 120.00 125.00 125.00 130.00 147.50 30.00 130.00 92.50
17/07/2561 58.50 131.50 89.00 120.00 110.00 110.00 120.00 125.00 125.00 130.00 147.50 30.00 130.00 92.50
16/07/2561 58.50 131.50 89.00 120.00 110.00 110.00 120.00 125.00 125.00 130.00 147.50 30.00 130.00 92.50
15/07/2561 58.50 131.50 89.00 120.00 110.00 110.00 120.00 125.00 125.00 130.00 147.50 30.00 130.00 92.50
14/07/2561 58.50 131.50 89.00 120.00 110.00 110.00 120.00 125.00 125.00 130.00 147.50 30.00 130.00 92.50
13/07/2561 58.50 131.50 89.00 120.00 110.00 110.00 120.00 125.00 125.00 130.00 147.50 30.00 130.00 92.50
12/07/2561 58.50 131.50 89.00 120.00 110.00 110.00 120.00 125.00 125.00 130.00 147.50 50.00 130.00 92.50
11/07/2561 58.50 131.50 89.00 120.00 110.00 110.00 120.00 125.00 125.00 130.00 147.50 50.00 130.00 92.50
10/07/2561 58.50 131.50 89.00 120.00 110.00 110.00 120.00 125.00 125.00 130.00 147.50 50.00 130.00 92.50
09/07/2561 58.50 131.50 89.00 120.00 110.00 110.00 120.00 125.00 125.00 130.00 147.50 30.00 130.00 92.50
08/07/2561 58.50 131.50 89.00 120.00 110.00 110.00 120.00 125.00 125.00 130.00 147.50 30.00 130.00 92.50
07/07/2561 58.50 131.50 89.00 120.00 110.00 110.00 120.00 125.00 125.00 130.00 150.00 30.00 130.00 92.50
06/07/2561 58.50 131.50 89.00 120.00 110.00 110.00 120.00 125.00 125.00 130.00 150.00 30.00 130.00 92.50
05/07/2561 58.50 131.50 89.00 120.00 110.00 110.00 120.00 125.00 125.00 130.00 150.00 30.00 130.00 92.50
04/07/2561 58.50 131.50 89.00 120.00 110.00 110.00 120.00 125.00 125.00 130.00 150.00 30.00 130.00 92.50
03/07/2561 58.50 131.50 89.00 120.00 110.00 110.00 120.00 125.00 125.00 130.00 150.00 30.00 130.00 92.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product