ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 54.00 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 84.25 บาท/กก.
(C) ตับหมู 80.00 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน - บาท/กก.
(E) เนื้อแดง 113.33 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ - บาท/กก.
(G) สะโพกหมู - บาท/กก.
(H) สันนอก 121.00 บาท/กก.
(I) สันใน 114.00 บาท/กก.
(J) สามชั้น 109.33 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 160.00 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู - บาท/กก.
(M) ไส้อ่อนหมู 130.00 บาท/กก.
(N) หมูบด 100.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
29/03/2560 54.00 84.25 80.00 - 113.33 - - 121.00 114.00 109.33 160.00 - 130.00 100.00
28/03/2560 57.67 97.83 81.67 110.00 110.00 100.00 110.00 120.67 115.50 112.00 150.00 45.00 127.50 100.00
27/03/2560 57.67 96.17 81.67 105.00 108.75 95.00 105.00 119.00 114.25 110.75 150.00 45.00 127.50 100.00
26/03/2560 57.67 96.17 81.67 105.00 108.75 95.00 105.00 119.00 114.25 110.75 150.00 45.00 127.50 100.00
25/03/2560 57.67 96.17 81.67 105.00 110.00 95.00 105.00 119.00 114.25 112.00 150.00 45.00 127.50 100.00
24/03/2560 57.67 96.17 81.67 105.00 110.00 95.00 105.00 119.00 114.25 112.00 150.00 45.00 127.50 100.00
23/03/2560 61.50 114.25 87.50 105.00 107.50 95.00 105.00 111.00 111.00 116.50 150.00 45.00 127.50 95.00
22/03/2560 57.67 96.17 81.67 105.00 103.33 95.00 105.00 111.00 107.33 109.33 150.00 45.00 127.50 95.00
21/03/2560 57.67 96.17 81.67 105.00 110.00 95.00 105.00 119.00 114.25 112.00 150.00 45.00 127.50 95.00
20/03/2560 57.50 90.00 77.50 105.00 106.67 95.00 105.00 125.00 116.67 110.00 140.00 45.00 125.00 90.00
19/03/2560 67.67 96.17 81.67 105.00 110.00 95.00 105.00 119.00 114.25 112.00 150.00 45.00 127.50 95.00
18/03/2560 67.67 96.17 81.67 105.00 110.00 95.00 105.00 119.00 114.25 112.00 150.00 45.00 127.50 95.00
17/03/2560 67.67 96.17 81.67 105.00 110.00 95.00 105.00 119.00 114.25 112.00 150.00 45.00 127.50 95.00
16/03/2560 67.67 96.17 81.67 105.00 110.00 95.00 105.00 119.00 114.25 112.00 150.00 45.00 127.50 95.00
15/03/2560 67.67 96.17 81.67 105.00 103.33 95.00 105.00 111.00 107.33 109.33 150.00 45.00 127.50 95.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product