ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 65.00 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 90.00 บาท/กก.
(C) ตับหมู 85.00 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เนื้อแดง 100.00 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ - บาท/กก.
(G) สะโพกหมู - บาท/กก.
(H) สันนอก 100.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) สันใน 100.00 บาท/กก.
(J) สามชั้น 115.00 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 165.00 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ไส้อ่อนหมู 135.00 บาท/กก.
(N) หมูบด 80.00 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
19/11/2560 65.00 90.00 85.00 - 100.00 - - 100.00 100.00 115.00 165.00 - 135.00 80.00
18/11/2560 60.00 110.00 82.50 110.00 97.50 95.00 110.00 105.00 110.00 117.50 152.50 35.00 130.00 90.00
17/11/2560 60.00 110.00 82.50 110.00 97.50 95.00 110.00 105.00 110.00 117.50 152.50 35.00 130.00 90.00
16/11/2560 60.00 110.00 82.50 110.00 97.50 95.00 110.00 105.00 110.00 117.50 152.50 35.00 128.33 93.33
15/11/2560 60.00 109.75 80.00 110.00 97.50 95.00 110.00 105.00 110.00 110.00 152.50 35.00 130.00 90.00
14/11/2560 60.00 116.50 80.00 110.00 96.67 95.00 110.00 106.67 113.33 113.33 148.33 35.00 128.33 93.33
13/11/2560 60.00 109.75 80.00 110.00 97.50 95.00 110.00 105.00 110.00 110.00 152.50 35.00 130.00 90.00
12/11/2560 60.00 112.25 80.00 105.00 97.50 95.00 105.00 102.50 110.00 112.50 152.50 35.00 130.00 90.00
11/11/2560 60.00 112.25 80.00 105.00 97.50 95.00 105.00 102.50 110.00 112.50 152.50 35.00 130.00 90.00
10/11/2560 60.00 112.25 80.00 105.00 97.50 95.00 105.00 102.50 110.00 112.50 152.50 35.00 130.00 90.00
09/11/2560 60.00 112.25 80.00 105.00 97.50 95.00 105.00 102.50 110.00 112.50 152.50 35.00 130.00 90.00
08/11/2560 60.00 112.25 80.00 105.00 97.50 95.00 105.00 102.50 110.00 112.50 152.50 35.00 130.00 90.00
07/11/2560 60.00 112.25 80.00 105.00 97.50 95.00 105.00 102.50 110.00 112.50 152.50 35.00 130.00 90.00
06/11/2560 60.00 112.25 80.00 105.00 97.50 95.00 105.00 102.50 110.00 112.50 152.50 35.00 130.00 90.00
05/11/2560 62.50 107.25 80.00 95.00 92.50 85.00 95.00 97.50 105.00 107.50 152.50 35.00 130.00 90.00
04/11/2560 60.00 125.00 80.00 95.00 85.00 85.00 95.00 95.00 110.00 115.00 140.00 35.00 125.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product