ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 55.00 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 45.00 บาท/กก.
(C) ตับหมู 120.00 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน 70.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เนื้อแดง 110.00 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ 95.00 บาท/กก.
(G) สะโพกหมู 110.00 บาท/กก.
(H) สันนอก 110.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) สันใน 115.00 บาท/กก.
(J) สามชั้น 110.00 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 140.00 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู 35.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ไส้อ่อนหมู 125.00 บาท/กก.
(N) หมูบด 100.00 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
20/01/2561 55.00 45.00 120.00 70.00 110.00 95.00 110.00 110.00 115.00 110.00 140.00 35.00 125.00 100.00
19/01/2561 55.00 93.75 75.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 108.75 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
18/01/2561 55.00 93.75 80.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 106.25 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
17/01/2561 55.00 93.75 80.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 106.25 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
16/01/2561 55.00 93.75 80.00 100.00 87.50 85.00 100.00 101.25 106.25 95.00 152.50 30.00 130.00 97.50
15/01/2561 45.00 120.00 80.00 100.00 85.00 85.00 100.00 100.00 110.00 100.00 140.00 30.00 125.00 100.00
13/01/2561 45.00 120.00 80.00 100.00 85.00 85.00 100.00 100.00 110.00 100.00 140.00 30.00 125.00 100.00
12/01/2561 55.00 93.75 75.00 100.00 87.50 85.00 100.00 101.25 106.25 95.00 152.50 30.00 130.00 97.50
11/01/2561 55.00 93.75 75.00 100.00 87.50 85.00 100.00 101.25 106.25 95.00 152.50 30.00 130.00 97.50
10/01/2561 55.00 93.75 75.00 100.00 87.50 85.00 100.00 101.25 106.25 95.00 152.50 30.00 130.00 97.50
09/01/2561 55.00 93.75 75.00 100.00 87.50 85.00 100.00 101.25 106.25 95.00 152.50 30.00 130.00 97.50
08/01/2561 55.00 93.75 75.00 100.00 87.50 85.00 100.00 101.25 106.25 95.00 152.50 30.00 130.00 97.50
07/01/2561 55.00 93.75 75.00 100.00 87.50 85.00 100.00 101.25 106.25 95.00 152.50 30.00 130.00 97.50
06/01/2561 65.00 67.50 80.00 - 90.00 - - 102.50 102.50 90.00 165.00 - 135.00 95.00
05/01/2561 51.67 102.50 73.33 100.00 86.67 85.00 100.00 100.83 107.50 96.67 148.33 30.00 128.33 98.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาขิง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ขิงซอย 30.00 บาท/กก.
ขิงแก่ 29.00 บาท/กก.
ขิงอ่อน 40.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาไข่ไก่
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ไข่ไก่เบอร์ 0 3.33 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 1 3.43 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 2 3.25 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 3 2.92 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 4 2.68 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 5 2.00 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ต้ม 3.50 บาท/ฟอง
ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม - บาท/ฟอง
20/01/2561
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ข้าวโพดเม็ด 9.56 บาท/กก.
19/01/2561
ราคาคะน้า
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
แขนงคะน้า - บาท/กก.
คะน้าต้น 27.00 บาท/กก.
คะน้ายอด 21.50 บาท/กก.
คะน้าฮ่องกง 20.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product