ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 72.50 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 144.50 บาท/กก.
(C) ตับหมู 92.50 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน 142.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เนื้อแดง 138.50 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ 137.00 บาท/กก.
(G) สะโพกหมู 142.00 บาท/กก.
(H) สันนอก 148.75 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) สันใน 146.25 บาท/กก.
(J) สามชั้น 153.50 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 152.50 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ไส้อ่อนหมู 137.50 บาท/กก.
(N) หมูบด 120.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
24/05/2562 72.50 144.50 92.50 142.00 138.50 137.00 142.00 148.75 146.25 153.50 152.50 40.00 137.50 120.00
23/05/2562 72.50 144.50 92.50 142.00 138.50 137.00 142.00 148.75 146.25 153.50 152.50 40.00 137.50 120.00
22/05/2562 72.50 145.00 92.50 142.00 138.50 137.00 142.00 148.75 146.25 153.50 152.50 40.00 137.50 120.00
21/05/2562 72.50 145.00 92.50 142.00 138.50 137.00 142.00 148.75 146.25 153.50 152.50 40.00 137.50 120.00
20/05/2562 72.50 145.00 92.50 142.00 138.50 137.00 142.00 148.75 146.25 153.50 152.50 40.00 137.50 120.00
19/05/2562 72.50 144.50 92.50 142.00 138.50 137.00 142.00 148.75 146.25 153.50 152.50 40.00 137.50 122.50
18/05/2562 72.50 144.50 92.50 142.00 138.50 137.00 142.00 148.75 146.25 153.50 152.50 40.00 137.50 122.50
17/05/2562 72.50 144.50 92.50 142.00 138.50 137.00 142.00 148.75 146.25 153.50 152.50 40.00 137.50 122.50
16/05/2562 72.50 144.50 92.50 142.00 138.50 137.00 142.00 148.75 146.25 153.50 152.50 40.00 137.50 122.50
15/05/2562 72.50 144.50 92.50 142.00 138.50 137.00 142.00 148.75 146.25 153.50 152.50 40.00 137.50 125.00
14/05/2562 72.50 144.50 92.50 142.00 138.50 137.00 142.00 148.75 146.25 153.50 152.50 40.00 137.50 125.00
13/05/2562 71.50 144.50 92.50 142.00 138.50 137.00 142.00 148.75 146.25 153.50 152.50 40.00 137.50 110.00
12/05/2562 72.50 141.00 92.50 143.00 136.50 133.00 143.00 146.75 143.75 151.00 152.50 40.00 137.50 125.00
11/05/2562 72.50 141.00 92.50 143.00 136.50 133.00 143.00 146.75 143.75 151.00 152.50 40.00 137.50 125.00
10/05/2562 65.00 147.00 100.00 - 140.00 - - 142.50 142.50 147.00 170.00 - 135.00 120.00
09/05/2562 72.50 141.00 92.50 143.00 136.50 133.00 143.00 146.75 143.75 151.00 152.50 40.00 137.50 125.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product