ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 65.00 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 122.50 บาท/กก.
(C) ตับหมู 98.00 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน - บาท/กก.
(E) เนื้อแดง 120.00 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ - บาท/กก.
(G) สะโพกหมู - บาท/กก.
(H) สันนอก 109.00 บาท/กก.
(I) สันใน 109.00 บาท/กก.
(J) สามชั้น 124.00 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 160.00 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู - บาท/กก.
(M) ไส้อ่อนหมู 136.00 บาท/กก.
(N) หมูบด 100.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
28/07/2560 65.00 122.50 98.00 - 120.00 - - 109.00 109.00 124.00 160.00 - 136.00 100.00
27/07/2560 65.00 126.25 91.50 100.00 116.67 95.00 100.00 118.00 123.00 123.00 155.00 45.00 130.50 100.00
26/07/2560 65.00 126.25 91.50 100.00 116.67 95.00 100.00 118.00 123.00 123.00 155.00 45.00 130.50 100.00
25/07/2560 65.00 126.25 91.50 100.00 116.67 95.00 100.00 118.00 123.00 123.00 155.00 45.00 130.50 100.00
24/07/2560 65.00 126.25 91.50 100.00 116.67 95.00 100.00 118.00 123.00 123.00 155.00 45.00 130.50 100.00
23/07/2560 65.00 126.25 91.50 100.00 115.00 90.00 100.00 118.00 123.00 123.00 150.00 45.00 130.50 95.00
22/07/2560 65.00 126.25 91.50 100.00 115.00 90.00 100.00 118.00 123.00 123.00 150.00 45.00 130.50 95.00
21/07/2560 65.00 126.25 91.50 100.00 115.00 90.00 100.00 118.00 123.00 123.00 150.00 45.00 130.50 95.00
20/07/2560 65.00 126.25 91.50 100.00 115.00 90.00 100.00 118.00 123.00 123.00 150.00 45.00 130.50 95.00
19/07/2560 65.00 126.25 91.50 100.00 115.00 90.00 100.00 118.00 123.00 123.00 150.00 45.00 130.50 95.00
18/07/2560 65.00 126.25 91.50 100.00 105.00 90.00 100.00 109.50 112.00 119.50 150.00 45.00 130.50 95.00
17/07/2560 65.00 126.25 91.50 100.00 105.00 90.00 100.00 109.50 112.00 119.50 150.00 45.00 130.50 95.00
16/07/2560 65.00 130.00 85.00 100.00 112.50 90.00 100.00 122.50 130.00 122.50 140.00 45.00 125.00 90.00
15/07/2560 65.00 126.25 91.50 100.00 115.00 90.00 100.00 118.00 123.00 123.00 150.00 45.00 130.50 95.00
14/07/2560 65.00 126.25 91.50 100.00 115.00 90.00 100.00 118.00 123.00 123.00 150.00 45.00 130.50 95.00
13/07/2560 65.00 126.25 91.50 100.00 115.00 90.00 100.00 118.00 123.00 123.00 150.00 45.00 130.50 95.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product