ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 60.00 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 117.50 บาท/กก.
(C) ตับหมู 100.00 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เนื้อแดง 122.50 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ - บาท/กก.
(G) สะโพกหมู - บาท/กก.
(H) สันนอก 122.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) สันใน 122.50 บาท/กก.
(J) สามชั้น 130.00 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 130.00 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ไส้อ่อนหมู 130.00 บาท/กก.
(N) หมูบด 120.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
16/01/2562 60.00 117.50 100.00 - 122.50 - - 122.50 122.50 130.00 130.00 - 130.00 120.00
15/01/2562 60.00 118.75 95.00 120.00 121.25 130.00 120.00 123.75 123.75 132.50 125.00 30.00 130.00 112.50
14/01/2562 60.00 118.75 95.00 120.00 121.25 130.00 120.00 123.75 123.75 132.50 125.00 30.00 130.00 112.50
13/01/2562 60.00 118.75 95.00 120.00 121.25 130.00 120.00 123.75 123.75 132.50 125.00 30.00 130.00 112.50
12/01/2562 60.00 118.75 95.00 120.00 121.25 130.00 120.00 123.75 123.75 132.50 125.00 30.00 130.00 112.50
11/01/2562 60.00 118.75 95.00 120.00 121.25 130.00 120.00 123.75 123.75 132.50 125.00 30.00 130.00 112.50
10/01/2562 60.00 118.75 95.00 120.00 121.25 130.00 120.00 123.75 123.75 132.50 125.00 30.00 130.00 112.50
09/01/2562 60.00 118.75 95.00 120.00 121.25 130.00 120.00 123.75 123.75 132.50 125.00 30.00 130.00 112.50
08/01/2562 60.00 118.75 95.00 120.00 121.25 130.00 120.00 123.75 123.75 132.50 125.00 30.00 130.00 112.50
07/01/2562 60.00 118.75 95.00 120.00 121.25 130.00 120.00 123.75 123.75 132.50 125.00 30.00 130.00 112.50
06/01/2562 60.00 118.75 95.00 120.00 121.25 130.00 120.00 123.75 123.75 132.50 125.00 30.00 130.00 112.50
05/01/2562 60.00 118.75 95.00 120.00 121.25 130.00 120.00 123.75 123.75 132.50 125.00 30.00 130.00 112.50
04/01/2562 60.00 118.75 95.00 120.00 121.25 130.00 120.00 123.75 123.75 132.50 125.00 30.00 130.00 112.50
03/01/2562 60.00 118.75 95.00 120.00 121.25 130.00 120.00 123.75 123.75 132.50 125.00 30.00 130.00 112.50
02/01/2562 60.00 118.75 95.00 115.00 118.75 130.00 120.00 123.75 123.75 132.50 125.00 30.00 130.00 112.50
01/01/2562 60.00 118.75 95.00 115.00 118.75 130.00 120.00 123.75 123.75 132.50 125.00 30.00 130.00 112.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product