ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ด

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เป็ดสดทั้งตัว 137.50 บาท/กก.
(B) เศษเนื้อแดง 70.00 บาท/กก.
(C) เศษมันเป็ด 50.00 บาท/กก.
(D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ 4.35 บาท/ฟอง
(E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก 3.90 บาท/ฟอง
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
วันที่ (A) เป็ดสดทั้งตัว (B) เศษเนื้อแดง (C) เศษมันเป็ด (D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ (E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก
20/02/2560 137.50 70.00 50.00 4.35 3.90
19/02/2560 - - - 5.00 4.80
18/02/2560 137.50 70.00 70.00 4.50 3.90
17/02/2560 137.50 70.00 50.00 4.35 3.90
16/02/2560 137.50 70.00 50.00 4.35 3.90
15/02/2560 95.00 70.00 50.00 4.50 3.90
14/02/2560 95.00 70.00 50.00 4.50 3.90
13/02/2560 137.50 70.00 50.00 4.50 3.90
12/02/2560 137.50 70.00 50.00 4.50 3.90
11/02/2560 137.50 70.00 50.00 4.50 3.90
10/02/2560 137.50 70.00 50.00 4.50 3.90
09/02/2560 137.50 70.00 50.00 4.50 3.90
08/02/2560 95.00 70.00 50.00 4.50 3.90
07/02/2560 137.50 70.00 50.00 4.50 3.90
06/02/2560 137.50 70.00 50.00 4.50 3.90
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดรายวัน, ราคาเป็ดสดทั้งตัว, ราคาเศษเนื้อแดง, ราคาเศษมันเป็ด, ราคาไข่เป็ดเบอร์ใหญ่, ราคาไข่เป็ดเบอร์เล็ก,
bg product