ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ด

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เป็ดสดทั้งตัว 175.00 บาท/กก.
(B) เศษเนื้อแดง 70.00 บาท/กก.
(C) เศษมันเป็ด 55.00 บาท/กก.
(D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ 4.65 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก 4.00 บาท/ฟอง
     
     
     
วันที่ (A) เป็ดสดทั้งตัว (B) เศษเนื้อแดง (C) เศษมันเป็ด (D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ (E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก
24/05/2562 175.00 70.00 55.00 4.65 4.00
23/05/2562 175.00 70.00 55.00 4.65 4.00
22/05/2562 175.00 70.00 55.00 4.65 4.00
21/05/2562 175.00 70.00 55.00 4.65 4.00
20/05/2562 175.00 70.00 55.00 4.25 4.40
19/05/2562 175.00 70.00 55.00 4.25 4.40
18/05/2562 175.00 70.00 55.00 4.25 4.40
17/05/2562 175.00 70.00 55.00 4.25 4.40
16/05/2562 175.00 70.00 55.00 4.25 4.40
15/05/2562 100.00 70.00 55.00 4.25 4.40
14/05/2562 175.00 70.00 55.00 4.25 4.40
13/05/2562 175.00 70.00 55.00 4.25 4.40
12/05/2562 175.00 70.00 50.00 4.25 4.40
11/05/2562 175.00 70.00 50.00 4.25 4.40
10/05/2562 100.00 - - 4.00 4.80
09/05/2562 175.00 70.00 50.00 4.65 4.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดรายวัน, ราคาเป็ดสดทั้งตัว, ราคาเศษเนื้อแดง, ราคาเศษมันเป็ด, ราคาไข่เป็ดเบอร์ใหญ่, ราคาไข่เป็ดเบอร์เล็ก,
bg product