ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ด

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เป็ดสดทั้งตัว 100.00 บาท/กก.
(B) เศษเนื้อแดง - บาท/กก.
(C) เศษมันเป็ด - บาท/กก.
(D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ 5.00 บาท/ฟอง
(E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก 4.80 บาท/ฟอง
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
วันที่ (A) เป็ดสดทั้งตัว (B) เศษเนื้อแดง (C) เศษมันเป็ด (D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ (E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก
28/07/2560 100.00 - - 5.00 4.80
27/07/2560 125.00 70.00 50.00 4.75 4.05
26/07/2560 125.00 70.00 50.00 4.75 4.05
25/07/2560 125.00 70.00 50.00 4.65 3.90
24/07/2560 125.00 70.00 50.00 4.65 3.90
23/07/2560 125.00 70.00 50.00 4.65 3.90
22/07/2560 125.00 70.00 50.00 4.65 3.90
21/07/2560 125.00 70.00 50.00 4.65 3.90
20/07/2560 125.00 70.00 50.00 4.65 3.90
19/07/2560 125.00 70.00 50.00 4.65 3.90
18/07/2560 97.50 70.00 50.00 4.65 3.90
17/07/2560 97.50 70.00 50.00 4.65 3.90
16/07/2560 137.50 70.00 50.00 4.30 3.00
15/07/2560 125.00 70.00 50.00 4.65 3.90
14/07/2560 125.00 70.00 50.00 4.65 3.90
13/07/2560 125.00 70.00 50.00 4.65 3.90
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดรายวัน, ราคาเป็ดสดทั้งตัว, ราคาเศษเนื้อแดง, ราคาเศษมันเป็ด, ราคาไข่เป็ดเบอร์ใหญ่, ราคาไข่เป็ดเบอร์เล็ก,
bg product