ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ด

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เป็ดสดทั้งตัว 170.00 บาท/กก.
(B) เศษเนื้อแดง 75.00 บาท/กก.
(C) เศษมันเป็ด 70.00 บาท/กก.
(D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ 5.00 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก 4.23 บาท/ฟอง
     
     
     
วันที่ (A) เป็ดสดทั้งตัว (B) เศษเนื้อแดง (C) เศษมันเป็ด (D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ (E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก
20/11/2561 170.00 75.00 70.00 5.00 4.23
19/11/2561 230.00 75.00 70.00 5.00 3.66
18/11/2561 230.00 75.00 70.00 5.00 3.66
17/11/2561 170.00 75.00 70.00 5.00 4.23
16/11/2561 170.00 75.00 70.00 5.00 4.23
15/11/2561 170.00 75.00 70.00 5.00 4.23
14/11/2561 230.00 75.00 70.00 5.00 3.66
13/11/2561 230.00 75.00 70.00 5.00 3.66
12/11/2561 230.00 75.00 70.00 5.00 3.66
11/11/2561 170.00 75.00 70.00 5.00 4.23
10/11/2561 230.00 75.00 70.00 5.00 3.66
09/11/2561 170.00 75.00 70.00 5.00 4.20
08/11/2561 170.00 75.00 70.00 5.00 4.23
07/11/2561 170.00 75.00 70.00 5.00 4.20
06/11/2561 170.00 75.00 70.00 5.00 4.20
05/11/2561 170.00 75.00 70.00 5.00 4.08
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดรายวัน, ราคาเป็ดสดทั้งตัว, ราคาเศษเนื้อแดง, ราคาเศษมันเป็ด, ราคาไข่เป็ดเบอร์ใหญ่, ราคาไข่เป็ดเบอร์เล็ก,
bg product