ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ด

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เป็ดสดทั้งตัว 172.50 บาท/กก.
(B) เศษเนื้อแดง 70.00 บาท/กก.
(C) เศษมันเป็ด 50.00 บาท/กก.
(D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ 4.25 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก 4.15 บาท/ฟอง
     
     
     
วันที่ (A) เป็ดสดทั้งตัว (B) เศษเนื้อแดง (C) เศษมันเป็ด (D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ (E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก
23/03/2562 172.50 70.00 50.00 4.25 4.15
22/03/2562 172.50 70.00 50.00 4.25 4.15
21/03/2562 172.50 70.00 50.00 4.25 4.15
20/03/2562 172.50 70.00 50.00 4.25 4.15
19/03/2562 172.50 70.00 50.00 4.25 4.15
18/03/2562 250.00 70.00 50.00 4.50 3.50
17/03/2562 250.00 70.00 50.00 4.50 3.50
16/03/2562 95.00 - - 4.00 4.80
15/03/2562 172.50 70.00 50.00 4.25 4.15
14/03/2562 172.50 70.00 50.00 4.25 4.15
13/03/2562 172.50 70.00 50.00 4.25 4.15
12/03/2562 172.50 70.00 50.00 4.25 4.15
11/03/2562 172.50 70.00 50.00 4.25 4.15
10/03/2562 250.00 70.00 50.00 4.50 3.50
09/03/2562 172.50 70.00 50.00 4.25 4.75
08/03/2562 172.50 70.00 50.00 4.25 4.75
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดรายวัน, ราคาเป็ดสดทั้งตัว, ราคาเศษเนื้อแดง, ราคาเศษมันเป็ด, ราคาไข่เป็ดเบอร์ใหญ่, ราคาไข่เป็ดเบอร์เล็ก,
bg product