ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ด

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เป็ดสดทั้งตัว 95.00 บาท/กก.
(B) เศษเนื้อแดง 70.00 บาท/กก.
(C) เศษมันเป็ด 50.00 บาท/กก.
(D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ 4.00 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก 3.00 บาท/ฟอง
     
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
วันที่ (A) เป็ดสดทั้งตัว (B) เศษเนื้อแดง (C) เศษมันเป็ด (D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ (E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก
20/01/2561 95.00 70.00 50.00 4.00 3.00
19/01/2561 97.50 70.00 50.00 4.50 3.90
18/01/2561 97.50 70.00 50.00 4.50 3.90
17/01/2561 97.50 70.00 50.00 4.50 3.90
16/01/2561 97.50 70.00 50.00 4.50 3.90
15/01/2561 95.00 70.00 50.00 4.00 3.00
13/01/2561 95.00 70.00 50.00 4.00 3.00
12/01/2561 97.50 70.00 50.00 4.50 3.90
11/01/2561 97.50 70.00 50.00 4.50 3.90
10/01/2561 97.50 70.00 50.00 4.50 3.90
09/01/2561 97.50 70.00 50.00 4.50 3.90
08/01/2561 97.50 70.00 50.00 4.50 3.90
07/01/2561 97.50 70.00 50.00 4.50 3.90
06/01/2561 100.00 - - 5.00 4.80
05/01/2561 97.50 70.00 50.00 4.50 3.90
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคามะนาว
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะนาวแป้น เบอร์ 1 2.23 บาท/ลูก
มะนาวแป้น เบอร์ 2 1.60 บาท/ลูก
มะนาวแป้น เบอร์ 3 1.10 บาท/ลูก
มะนาวแป้น เบอร์ 4 0.85 บาท/ลูก
19/01/2561
ราคามะกรูด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ใบมะกรูด 60.00 บาท/กก.
ลูกมะกรูด 22.00 บาท/ร้อยลูก
19/01/2561
ราคามะเขือ
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะเขือเทศผลใหญ่ 12.00 บาท/กก.
มะเขือเทศราชินี 35.00 บาท/กก.
มะเขือเทศสีดา 13.00 บาท/กก.
มะเขือเทศเชอร์รี่ - บาท/กก.
มะเขือเปราะ 21.00 บาท/กก.
มะเขือไข่เต่า 24.00 บาท/กก.
มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 70.00 บาท/กก.
มะเขือม่วง 45.00 บาท/กก.
มะเขือยาว 21.50 บาท/กก.
มะเขือลาย 30.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาฟักทอง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
ยอดฟักทอง - บาท/กำ
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดรายวัน, ราคาเป็ดสดทั้งตัว, ราคาเศษเนื้อแดง, ราคาเศษมันเป็ด, ราคาไข่เป็ดเบอร์ใหญ่, ราคาไข่เป็ดเบอร์เล็ก,
bg product