ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ด

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เป็ดสดทั้งตัว 140.00 บาท/กก.
(B) เศษเนื้อแดง - บาท/กก.
(C) เศษมันเป็ด - บาท/กก.
(D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ 5.00 บาท/ฟอง
(E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก 4.80 บาท/ฟอง
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
วันที่ (A) เป็ดสดทั้งตัว (B) เศษเนื้อแดง (C) เศษมันเป็ด (D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ (E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก
22/09/2560 140.00 - - 5.00 4.80
21/09/2560 125.00 70.00 50.00 4.75 4.23
20/09/2560 125.00 70.00 50.00 4.75 4.23
19/09/2560 125.00 70.00 50.00 4.75 4.23
18/09/2560 125.00 70.00 50.00 4.75 4.23
17/09/2560 125.00 70.00 50.00 4.75 4.23
16/09/2560 125.00 70.00 50.00 4.75 4.23
15/09/2560 125.00 70.00 50.00 4.75 4.23
14/09/2560 125.00 70.00 50.00 4.75 4.23
13/09/2560 125.00 70.00 50.00 4.75 3.90
12/09/2560 125.00 70.00 50.00 4.75 3.90
11/09/2560 125.00 70.00 50.00 4.75 3.90
10/09/2560 125.00 70.00 50.00 4.75 3.90
09/09/2560 125.00 70.00 50.00 4.75 3.90
08/09/2560 125.00 70.00 50.00 4.75 3.90
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดรายวัน, ราคาเป็ดสดทั้งตัว, ราคาเศษเนื้อแดง, ราคาเศษมันเป็ด, ราคาไข่เป็ดเบอร์ใหญ่, ราคาไข่เป็ดเบอร์เล็ก,
bg product