ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ด

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เป็ดสดทั้งตัว 102.50 บาท/กก.
(B) เศษเนื้อแดง 70.00 บาท/กก.
(C) เศษมันเป็ด 50.00 บาท/กก.
(D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ 4.67 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก 4.23 บาท/ฟอง
     
     
     
วันที่ (A) เป็ดสดทั้งตัว (B) เศษเนื้อแดง (C) เศษมันเป็ด (D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ (E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก
18/07/2561 102.50 70.00 50.00 4.67 4.23
17/07/2561 102.50 70.00 50.00 4.67 4.23
16/07/2561 102.50 70.00 50.00 4.67 4.23
15/07/2561 102.50 70.00 50.00 4.67 4.23
14/07/2561 102.50 70.00 50.00 4.67 4.23
13/07/2561 102.50 70.00 50.00 4.67 4.23
12/07/2561 102.50 70.00 50.00 4.67 4.23
11/07/2561 102.50 70.00 50.00 4.67 4.23
10/07/2561 102.50 70.00 50.00 4.67 4.23
09/07/2561 102.50 70.00 50.00 4.67 4.23
08/07/2561 102.50 70.00 50.00 4.67 4.23
07/07/2561 102.50 70.00 50.00 4.67 4.23
06/07/2561 102.50 70.00 50.00 4.67 4.23
05/07/2561 102.50 70.00 50.00 4.66 4.23
04/07/2561 102.50 70.00 50.00 4.66 4.23
03/07/2561 102.50 70.00 50.00 4.75 4.23
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดรายวัน, ราคาเป็ดสดทั้งตัว, ราคาเศษเนื้อแดง, ราคาเศษมันเป็ด, ราคาไข่เป็ดเบอร์ใหญ่, ราคาไข่เป็ดเบอร์เล็ก,
bg product