ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ด

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เป็ดสดทั้งตัว 95.00 บาท/กก.
(B) เศษเนื้อแดง - บาท/กก.
(C) เศษมันเป็ด - บาท/กก.
(D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ 4.00 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก 4.80 บาท/ฟอง
     
     
     
วันที่ (A) เป็ดสดทั้งตัว (B) เศษเนื้อแดง (C) เศษมันเป็ด (D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ (E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก
16/01/2562 95.00 - - 4.00 4.80
15/01/2562 162.50 75.00 70.00 4.25 4.23
14/01/2562 162.50 75.00 70.00 4.25 4.23
13/01/2562 162.50 75.00 70.00 4.25 4.23
12/01/2562 162.50 75.00 70.00 4.25 4.20
11/01/2562 230.00 75.00 70.00 4.25 4.23
10/01/2562 230.00 75.00 70.00 4.25 4.23
09/01/2562 230.00 75.00 70.00 4.25 4.23
08/01/2562 230.00 75.00 70.00 4.25 4.23
07/01/2562 170.00 75.00 70.00 4.25 4.23
06/01/2562 170.00 75.00 70.00 4.25 4.23
05/01/2562 170.00 75.00 70.00 4.25 4.23
04/01/2562 170.00 75.00 70.00 4.25 4.23
03/01/2562 170.00 75.00 70.00 4.25 4.23
02/01/2562 170.00 75.00 70.00 4.25 4.23
01/01/2562 170.00 75.00 70.00 4.25 4.23
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดรายวัน, ราคาเป็ดสดทั้งตัว, ราคาเศษเนื้อแดง, ราคาเศษมันเป็ด, ราคาไข่เป็ดเบอร์ใหญ่, ราคาไข่เป็ดเบอร์เล็ก,
bg product