ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ด

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เป็ดสดทั้งตัว 250.00 บาท/กก.
(B) เศษเนื้อแดง 70.00 บาท/กก.
(C) เศษมันเป็ด 70.00 บาท/กก.
(D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ 5.00 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก 4.50 บาท/ฟอง
     
     
     
วันที่ (A) เป็ดสดทั้งตัว (B) เศษเนื้อแดง (C) เศษมันเป็ด (D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ (E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก
16/07/2562 250.00 70.00 70.00 5.00 4.50
15/07/2562 250.00 70.00 70.00 5.00 4.50
14/07/2562 250.00 70.00 70.00 5.00 4.50
13/07/2562 250.00 70.00 70.00 5.00 4.50
12/07/2562 250.00 70.00 70.00 5.00 4.50
11/07/2562 250.00 70.00 70.00 5.00 4.50
10/07/2562 250.00 70.00 70.00 5.00 4.50
09/07/2562 250.00 70.00 70.00 5.00 4.50
08/07/2562 250.00 70.00 70.00 5.00 4.50
07/07/2562 250.00 70.00 70.00 5.00 4.50
06/07/2562 250.00 70.00 70.00 5.00 4.50
05/07/2562 250.00 70.00 55.00 5.00 4.50
04/07/2562 250.00 70.00 55.00 5.00 4.50
03/07/2562 250.00 70.00 55.00 5.00 4.50
02/07/2562 250.00 70.00 55.00 5.00 4.50
01/07/2562 250.00 70.00 55.00 5.00 4.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดรายวัน, ราคาเป็ดสดทั้งตัว, ราคาเศษเนื้อแดง, ราคาเศษมันเป็ด, ราคาไข่เป็ดเบอร์ใหญ่, ราคาไข่เป็ดเบอร์เล็ก,
bg product