ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ด

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เป็ดสดทั้งตัว 100.00 บาท/กก.
(B) เศษเนื้อแดง - บาท/กก.
(C) เศษมันเป็ด - บาท/กก.
(D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ 5.00 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก 4.80 บาท/ฟอง
     
     
     
วันที่ (A) เป็ดสดทั้งตัว (B) เศษเนื้อแดง (C) เศษมันเป็ด (D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ (E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก
27/05/2561 100.00 - - 5.00 4.80
26/05/2561 97.50 70.00 50.00 4.75 4.07
25/05/2561 95.00 70.00 50.00 4.50 3.33
24/05/2561 97.50 70.00 50.00 4.75 4.07
23/05/2561 97.50 70.00 50.00 4.75 4.07
22/05/2561 97.50 70.00 50.00 4.75 4.07
21/05/2561 97.50 70.00 50.00 4.75 4.07
20/05/2561 97.50 70.00 50.00 4.75 4.07
19/05/2561 97.50 70.00 50.00 4.75 4.07
18/05/2561 97.50 70.00 50.00 4.75 4.07
17/05/2561 97.50 70.00 50.00 4.75 4.07
16/05/2561 97.50 70.00 50.00 4.75 4.07
15/05/2561 97.50 70.00 50.00 4.75 4.07
14/05/2561 100.00 - - 4.75 4.07
13/05/2561 97.50 70.00 50.00 4.58 4.07
12/05/2561 97.50 70.00 50.00 4.58 4.07
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดรายวัน, ราคาเป็ดสดทั้งตัว, ราคาเศษเนื้อแดง, ราคาเศษมันเป็ด, ราคาไข่เป็ดเบอร์ใหญ่, ราคาไข่เป็ดเบอร์เล็ก,
bg product