ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ด

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เป็ดสดทั้งตัว 125.00 บาท/กก.
(B) เศษเนื้อแดง 70.00 บาท/กก.
(C) เศษมันเป็ด 50.00 บาท/กก.
(D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ 4.65 บาท/ฟอง
(E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก 4.05 บาท/ฟอง
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
วันที่ (A) เป็ดสดทั้งตัว (B) เศษเนื้อแดง (C) เศษมันเป็ด (D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ (E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก
26/05/2560 125.00 70.00 50.00 4.65 4.05
25/05/2560 125.00 70.00 50.00 4.65 4.05
24/05/2560 137.50 70.00 50.00 4.30 3.30
23/05/2560 137.50 70.00 50.00 4.65 4.05
22/05/2560 95.00 70.00 50.00 4.65 4.05
21/05/2560 137.50 70.00 50.00 4.65 4.05
20/05/2560 137.50 70.00 50.00 4.30 3.30
19/05/2560 137.50 70.00 50.00 4.30 3.30
18/05/2560 137.50 70.00 50.00 4.30 3.30
17/05/2560 137.50 70.00 50.00 4.65 4.05
16/05/2560 137.50 70.00 50.00 4.65 4.05
15/05/2560 137.50 70.00 50.00 4.65 4.05
14/05/2560 137.50 70.00 50.00 4.65 4.05
13/05/2560 137.50 70.00 50.00 4.65 4.05
12/05/2560 137.50 70.00 50.00 4.65 4.05
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดรายวัน, ราคาเป็ดสดทั้งตัว, ราคาเศษเนื้อแดง, ราคาเศษมันเป็ด, ราคาไข่เป็ดเบอร์ใหญ่, ราคาไข่เป็ดเบอร์เล็ก,
bg product