ราคาเนื้อไก่

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไก่บ้าน 125.00 บาท/กก.
(B) ไก่ทั้งตัว 77.50 บาท/กก.
(C) ไก่ผ่าซีก 80.00 บาท/กก.
(D) อกไก่ 80.00 บาท/กก.
(E) ซี่โครงไก่ 28.00 บาท/กก.
(F) ปีกบนไก่ 75.00 บาท/กก.
(G) ปีกกลางไก่ - บาท/กก.
(H) ปีกไก่เต็ม 85.00 บาท/กก.
(I) น่องไก่ - บาท/กก.
(J) สะโพกไก่ 95.00 บาท/กก.
(K) เครื่องในไก่ 80.00 บาท/กก.
(L) ตีนไก่ 75.00 บาท/กก.
(M) เนื้อไก่บด 72.50 บาท/กก.
(N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ไก่บ้าน (B) ไก่ทั้งตัว (C) ไก่ผ่าซีก (D) อกไก่ (E) ซี่โครงไก่ (F) ปีกบนไก่ (G) ปีกกลางไก่ (H) ปีกไก่เต็ม (I) น่องไก่ (J) สะโพกไก่ (K) เครื่องในไก่ (L) ตีนไก่ (M) เนื้อไก่บด (N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม
22/09/2560 125.00 77.50 80.00 80.00 28.00 75.00 - 85.00 - 95.00 80.00 75.00 72.50 -
21/09/2560 125.00 73.33 82.50 77.50 26.50 77.50 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 77.50 72.50 38.00
20/09/2560 125.00 73.33 82.50 77.50 26.50 77.50 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 77.50 72.50 38.00
19/09/2560 125.00 73.33 82.50 77.50 26.50 77.50 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 77.50 72.50 38.00
18/09/2560 125.00 73.33 82.50 77.50 26.50 77.50 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 77.50 72.50 -
17/09/2560 125.00 73.33 82.50 77.50 26.50 77.50 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 77.50 72.50 -
16/09/2560 125.00 73.33 82.50 77.50 26.50 77.50 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 77.50 72.50 -
15/09/2560 125.00 73.33 82.50 77.50 26.50 77.50 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 77.50 72.50 40.00
14/09/2560 125.00 73.33 82.50 77.50 26.50 77.50 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 77.50 72.50 40.00
13/09/2560 125.00 73.33 82.50 77.50 26.50 80.00 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 77.50 72.50 40.00
12/09/2560 125.00 73.33 82.50 77.50 26.50 80.00 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 77.50 72.50 40.00
11/09/2560 125.00 73.33 82.50 77.50 26.50 80.00 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 77.50 72.50 40.00
10/09/2560 125.00 73.33 82.50 77.50 26.50 80.00 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 77.50 72.50 -
09/09/2560 125.00 73.33 82.50 77.50 26.50 80.00 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 77.50 72.50 -
08/09/2560 125.00 73.33 82.50 77.50 26.50 80.00 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 77.50 72.50 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (CP จ.ชลบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ฟาร์มคุณณรงค์ จ.นครปฐม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อไก่รายวัน, ราคาไก่บ้าน, ราคาไก่ทั้งตัว, ราคาไก่ผ่าซีก, ราคาอกไก่, ราคาซี่โครงไก่, ราคาปีกบนไก่, ราคาปีกกลางไก่, ราคาปีกไก่เต็ม, ราคาน่องไก่, ราคาสะโพกไก่, ราคาเครื่องในไก่, ราคาตีนไก่, ราคาเนื้อไก่บด, ราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม,
bg product