ราคาเนื้อไก่

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไก่บ้าน 125.00 บาท/กก.
(B) ไก่ทั้งตัว 70.00 บาท/กก.
(C) ไก่ผ่าซีก 85.00 บาท/กก.
(D) อกไก่ 70.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ซี่โครงไก่ 30.00 บาท/กก.
(F) ปีกบนไก่ 90.00 บาท/กก.
(G) ปีกกลางไก่ 120.00 บาท/กก.
(H) ปีกไก่เต็ม 90.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) น่องไก่ 75.00 บาท/กก.
(J) สะโพกไก่ - บาท/กก.
(K) เครื่องในไก่ - บาท/กก.
(L) ตีนไก่ 85.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) เนื้อไก่บด - บาท/กก.
(N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ไก่บ้าน (B) ไก่ทั้งตัว (C) ไก่ผ่าซีก (D) อกไก่ (E) ซี่โครงไก่ (F) ปีกบนไก่ (G) ปีกกลางไก่ (H) ปีกไก่เต็ม (I) น่องไก่ (J) สะโพกไก่ (K) เครื่องในไก่ (L) ตีนไก่ (M) เนื้อไก่บด (N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม
16/07/2562 125.00 70.00 85.00 70.00 30.00 90.00 120.00 90.00 75.00 - - 85.00 - -
15/07/2562 125.00 70.00 85.00 70.00 30.00 90.00 120.00 90.00 75.00 - - 85.00 - 36.50
14/07/2562 125.00 70.00 85.00 70.00 30.00 90.00 120.00 90.00 75.00 - - 85.00 - -
13/07/2562 125.00 70.00 85.00 70.00 30.00 90.00 120.00 90.00 75.00 - - 85.00 - -
12/07/2562 125.00 70.00 85.00 70.00 30.00 90.00 120.00 90.00 75.00 - - 85.00 - 36.00
11/07/2562 125.00 70.00 85.00 70.00 30.00 90.00 120.00 90.00 75.00 - - 85.00 - 36.00
10/07/2562 125.00 70.00 85.00 70.00 30.00 90.00 120.00 90.00 75.00 - - 85.00 - 36.00
09/07/2562 125.00 70.00 85.00 70.00 30.00 90.00 120.00 90.00 75.00 - - 85.00 - 36.00
08/07/2562 125.00 70.00 85.00 70.00 30.00 90.00 120.00 90.00 75.00 - - 85.00 - 36.00
07/07/2562 125.00 70.00 85.00 70.00 30.00 90.00 120.00 90.00 75.00 - - 85.00 - -
06/07/2562 125.00 70.00 85.00 70.00 30.00 90.00 120.00 90.00 75.00 - - 85.00 - -
05/07/2562 125.00 70.00 85.00 70.00 30.00 90.00 120.00 90.00 75.00 - - 85.00 - 36.00
04/07/2562 125.00 70.00 85.00 70.00 30.00 90.00 120.00 90.00 75.00 - - 85.00 - 36.00
03/07/2562 125.00 70.00 85.00 70.00 30.00 90.00 120.00 90.00 75.00 - - 85.00 - 36.00
02/07/2562 125.00 70.00 85.00 70.00 30.00 90.00 120.00 90.00 75.00 - - 85.00 - 36.00
01/07/2562 125.00 70.00 85.00 70.00 30.00 90.00 120.00 90.00 75.00 - - 85.00 - 36.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (CP จ.ชลบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ฟาร์มคุณณรงค์ จ.นครปฐม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อไก่รายวัน, ราคาไก่บ้าน, ราคาไก่ทั้งตัว, ราคาไก่ผ่าซีก, ราคาอกไก่, ราคาซี่โครงไก่, ราคาปีกบนไก่, ราคาปีกกลางไก่, ราคาปีกไก่เต็ม, ราคาน่องไก่, ราคาสะโพกไก่, ราคาเครื่องในไก่, ราคาตีนไก่, ราคาเนื้อไก่บด, ราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม,
bg product