ราคาเนื้อไก่

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไก่บ้าน 122.50 บาท/กก.
(B) ไก่ทั้งตัว 67.50 บาท/กก.
(C) ไก่ผ่าซีก 90.00 บาท/กก.
(D) อกไก่ 65.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ซี่โครงไก่ 25.00 บาท/กก.
(F) ปีกบนไก่ 76.50 บาท/กก.
(G) ปีกกลางไก่ 120.00 บาท/กก.
(H) ปีกไก่เต็ม 85.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) น่องไก่ 75.00 บาท/กก.
(J) สะโพกไก่ 65.00 บาท/กก.
(K) เครื่องในไก่ 65.00 บาท/กก.
(L) ตีนไก่ 80.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) เนื้อไก่บด 50.00 บาท/กก.
(N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม 34.50 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ไก่บ้าน (B) ไก่ทั้งตัว (C) ไก่ผ่าซีก (D) อกไก่ (E) ซี่โครงไก่ (F) ปีกบนไก่ (G) ปีกกลางไก่ (H) ปีกไก่เต็ม (I) น่องไก่ (J) สะโพกไก่ (K) เครื่องในไก่ (L) ตีนไก่ (M) เนื้อไก่บด (N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม
24/05/2562 122.50 67.50 90.00 65.00 25.00 76.50 120.00 85.00 75.00 65.00 65.00 80.00 50.00 34.50
23/05/2562 122.50 67.50 90.00 65.00 25.00 76.50 120.00 85.00 75.00 65.00 65.00 80.00 50.00 34.50
22/05/2562 122.50 67.50 90.00 65.00 25.00 76.50 120.00 85.00 75.00 65.00 65.00 80.00 50.00 34.50
21/05/2562 122.50 67.50 90.00 65.00 25.00 76.50 120.00 85.00 75.00 65.00 65.00 80.00 50.00 34.50
20/05/2562 122.50 67.50 90.00 65.00 25.00 76.50 120.00 85.00 75.00 65.00 65.00 80.00 50.00 -
19/05/2562 122.50 67.50 90.00 65.00 25.00 76.50 120.00 85.00 75.00 65.00 65.00 80.00 50.00 -
18/05/2562 122.50 67.50 90.00 65.00 25.00 76.50 120.00 85.00 75.00 65.00 65.00 80.00 50.00 -
17/05/2562 122.50 67.50 90.00 65.00 25.00 76.50 120.00 85.00 75.00 65.00 65.00 80.00 50.00 34.50
16/05/2562 122.50 67.50 90.00 65.00 25.00 76.50 120.00 85.00 75.00 65.00 65.00 80.00 50.00 34.50
15/05/2562 122.50 67.50 90.00 65.00 25.00 76.50 120.00 85.00 75.00 65.00 65.00 80.00 50.00 34.50
14/05/2562 122.50 67.50 90.00 65.00 25.00 76.50 120.00 85.00 75.00 65.00 65.00 80.00 50.00 34.50
13/05/2562 122.50 67.50 90.00 65.00 25.00 76.50 120.00 85.00 75.00 65.00 65.00 80.00 50.00 34.50
12/05/2562 122.50 67.50 90.00 65.00 25.00 76.50 120.00 85.00 75.00 65.00 65.00 80.00 50.00 -
11/05/2562 122.50 67.50 90.00 65.00 25.00 76.50 120.00 85.00 75.00 65.00 65.00 80.00 50.00 -
10/05/2562 120.00 65.00 95.00 60.00 25.00 68.00 - - - 65.00 65.00 75.00 50.00 34.50
09/05/2562 122.50 67.50 90.00 65.00 25.00 76.50 120.00 85.00 75.00 65.00 65.00 80.00 50.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (CP จ.ชลบุรี)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ฟาร์มคุณณรงค์ จ.นครปฐม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อไก่รายวัน, ราคาไก่บ้าน, ราคาไก่ทั้งตัว, ราคาไก่ผ่าซีก, ราคาอกไก่, ราคาซี่โครงไก่, ราคาปีกบนไก่, ราคาปีกกลางไก่, ราคาปีกไก่เต็ม, ราคาน่องไก่, ราคาสะโพกไก่, ราคาเครื่องในไก่, ราคาตีนไก่, ราคาเนื้อไก่บด, ราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม,
bg product