ราคาเนื้อไก่

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไก่บ้าน 120.00 บาท/กก.
(B) ไก่ทั้งตัว 60.00 บาท/กก.
(C) ไก่ผ่าซีก 80.00 บาท/กก.
(D) อกไก่ 80.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ซี่โครงไก่ 30.00 บาท/กก.
(F) ปีกบนไก่ 75.00 บาท/กก.
(G) ปีกกลางไก่ - บาท/กก.
(H) ปีกไก่เต็ม - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) น่องไก่ - บาท/กก.
(J) สะโพกไก่ 95.00 บาท/กก.
(K) เครื่องในไก่ 80.00 บาท/กก.
(L) ตีนไก่ 75.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) เนื้อไก่บด 70.00 บาท/กก.
(N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ไก่บ้าน (B) ไก่ทั้งตัว (C) ไก่ผ่าซีก (D) อกไก่ (E) ซี่โครงไก่ (F) ปีกบนไก่ (G) ปีกกลางไก่ (H) ปีกไก่เต็ม (I) น่องไก่ (J) สะโพกไก่ (K) เครื่องในไก่ (L) ตีนไก่ (M) เนื้อไก่บด (N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม
27/05/2561 120.00 60.00 80.00 80.00 30.00 75.00 - - - 95.00 80.00 75.00 70.00 -
26/05/2561 120.00 62.50 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 80.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
25/05/2561 120.00 65.00 85.00 75.00 25.00 75.00 120.00 80.00 75.00 - - 75.00 - -
24/05/2561 120.00 62.50 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 80.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
23/05/2561 120.00 62.50 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 80.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
22/05/2561 120.00 62.50 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 80.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
21/05/2561 120.00 62.50 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 80.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
20/05/2561 120.00 62.50 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 80.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
19/05/2561 120.00 62.50 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 80.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
18/05/2561 120.00 62.50 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 80.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
17/05/2561 120.00 62.50 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 80.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
16/05/2561 120.00 62.50 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 80.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
15/05/2561 120.00 62.50 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 8.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
14/05/2561 120.00 62.50 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 80.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
13/05/2561 120.00 62.50 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 80.00 75.00 95.00 80.00 77.50 70.00 -
12/05/2561 120.00 62.50 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 80.00 75.00 95.00 80.00 77.50 70.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (CP จ.ชลบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ฟาร์มคุณณรงค์ จ.นครปฐม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อไก่รายวัน, ราคาไก่บ้าน, ราคาไก่ทั้งตัว, ราคาไก่ผ่าซีก, ราคาอกไก่, ราคาซี่โครงไก่, ราคาปีกบนไก่, ราคาปีกกลางไก่, ราคาปีกไก่เต็ม, ราคาน่องไก่, ราคาสะโพกไก่, ราคาเครื่องในไก่, ราคาตีนไก่, ราคาเนื้อไก่บด, ราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม,
bg product