ราคาเนื้อไก่

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไก่บ้าน 117.50 บาท/กก.
(B) ไก่ทั้งตัว 61.88 บาท/กก.
(C) ไก่ผ่าซีก 80.00 บาท/กก.
(D) อกไก่ 70.00 บาท/กก.
(E) ซี่โครงไก่ 22.67 บาท/กก.
(F) ปีกบนไก่ 82.50 บาท/กก.
(G) ปีกกลางไก่ 120.00 บาท/กก.
(H) ปีกไก่เต็ม 81.67 บาท/กก.
(I) น่องไก่ 75.00 บาท/กก.
(J) สะโพกไก่ 82.50 บาท/กก.
(K) เครื่องในไก่ 72.50 บาท/กก.
(L) ตีนไก่ 71.67 บาท/กก.
(M) เนื้อไก่บด 60.00 บาท/กก.
(N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม 40.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ไก่บ้าน (B) ไก่ทั้งตัว (C) ไก่ผ่าซีก (D) อกไก่ (E) ซี่โครงไก่ (F) ปีกบนไก่ (G) ปีกกลางไก่ (H) ปีกไก่เต็ม (I) น่องไก่ (J) สะโพกไก่ (K) เครื่องในไก่ (L) ตีนไก่ (M) เนื้อไก่บด (N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม
23/01/2560 117.50 61.88 80.00 70.00 22.67 82.50 120.00 81.67 75.00 82.50 72.50 71.67 60.00 40.00
22/01/2560 117.50 61.88 80.00 70.00 22.67 82.50 120.00 81.67 75.00 82.50 72.50 71.67 60.00 -
21/01/2560 117.50 61.88 80.00 70.00 22.67 82.50 120.00 81.67 75.00 82.50 72.50 71.67 60.00 -
20/01/2560 117.50 64.17 80.00 75.00 25.00 82.50 120.00 82.50 75.00 90.00 80.00 77.50 70.00 39.00
19/01/2560 117.50 61.88 80.00 70.00 22.67 82.50 120.00 81.67 75.00 82.50 72.50 71.67 60.00 38.00
18/01/2560 121.25 66.25 80.00 75.00 25.00 82.50 120.00 85.00 75.00 90.00 80.00 77.50 70.00 37.00
17/01/2560 117.50 64.17 80.00 75.00 25.00 82.50 120.00 82.50 75.00 90.00 80.00 77.50 70.00 37.00
16/01/2560 114.17 61.88 80.00 70.00 22.67 82.50 120.00 81.67 75.00 82.50 72.50 71.67 60.00 37.00
15/01/2560 114.17 61.88 80.00 70.00 22.67 82.50 120.00 81.67 75.00 82.50 72.50 71.67 60.00 -
14/01/2560 117.50 65.83 80.00 75.00 25.00 82.50 120.00 87.50 75.00 90.00 80.00 77.50 70.00 -
13/01/2560 117.50 63.13 80.00 70.00 22.67 82.50 120.00 85.00 75.00 82.50 72.50 71.67 60.00 37.00
12/01/2560 117.50 63.13 80.00 70.00 22.67 82.50 120.00 85.00 75.00 82.50 72.50 71.67 60.00 -
11/01/2560 116.25 62.50 80.00 70.00 22.67 82.50 120.00 82.50 75.00 82.50 72.50 71.67 60.00 37.00
10/01/2560 117.50 65.83 80.00 75.00 25.00 82.50 120.00 87.50 75.00 90.00 80.00 77.50 70.00 -
09/01/2560 117.50 63.13 80.00 70.00 22.67 82.50 120.00 85.00 75.00 82.50 72.50 71.67 60.00 38.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (CP จ.ชลบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ฟาร์มคุณณรงค์ จ.นครปฐม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อไก่รายวัน, ราคาไก่บ้าน, ราคาไก่ทั้งตัว, ราคาไก่ผ่าซีก, ราคาอกไก่, ราคาซี่โครงไก่, ราคาปีกบนไก่, ราคาปีกกลางไก่, ราคาปีกไก่เต็ม, ราคาน่องไก่, ราคาสะโพกไก่, ราคาเครื่องในไก่, ราคาตีนไก่, ราคาเนื้อไก่บด, ราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม,
bg product