ราคาเนื้อไก่

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไก่บ้าน 120.00 บาท/กก.
(B) ไก่ทั้งตัว 67.50 บาท/กก.
(C) ไก่ผ่าซีก 85.00 บาท/กก.
(D) อกไก่ 75.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ซี่โครงไก่ 25.00 บาท/กก.
(F) ปีกบนไก่ 85.00 บาท/กก.
(G) ปีกกลางไก่ 120.00 บาท/กก.
(H) ปีกไก่เต็ม 85.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) น่องไก่ 75.00 บาท/กก.
(J) สะโพกไก่ - บาท/กก.
(K) เครื่องในไก่ - บาท/กก.
(L) ตีนไก่ 75.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) เนื้อไก่บด - บาท/กก.
(N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม - บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ไก่บ้าน (B) ไก่ทั้งตัว (C) ไก่ผ่าซีก (D) อกไก่ (E) ซี่โครงไก่ (F) ปีกบนไก่ (G) ปีกกลางไก่ (H) ปีกไก่เต็ม (I) น่องไก่ (J) สะโพกไก่ (K) เครื่องในไก่ (L) ตีนไก่ (M) เนื้อไก่บด (N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม
20/01/2561 120.00 67.50 85.00 75.00 25.00 85.00 120.00 85.00 75.00 - - 75.00 - -
19/01/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 33.00
18/01/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
17/01/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
16/01/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 33.00
15/01/2561 120.00 67.50 85.00 75.00 25.00 75.00 120.00 85.00 75.00 - - 75.00 - -
14/01/2561 120.00 70.00 - - - - - 85.00 - - - - - -
13/01/2561 120.00 67.50 85.00 75.00 25.00 75.00 120.00 85.00 75.00 - - 75.00 - -
12/01/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
11/01/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 33.00
10/01/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 33.00
09/01/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 33.00
08/01/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
07/01/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
06/01/2561 120.00 65.00 80.00 80.00 30.00 75.00 - 85.00 - 95.00 80.00 75.00 70.00 -
05/01/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 33.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (CP จ.ชลบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ฟาร์มคุณณรงค์ จ.นครปฐม)notifications_none, ...
ราคาปลาตะเพียน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 53.00 บาท/กก.
ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาดุก
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาดุกนาเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
ปลาดุกนาเบอร์เล็ก 90.00 บาท/กก.
ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 38.00 บาท/กก.
ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก 40.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลานิล
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลานิลเบอร์ใหญ่ 55.00 บาท/กก.
ปลานิลเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
ปลานิลเบอร์เล็ก 38.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาทับทิม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 75.00 บาท/กก.
ปลาทับทิมเบอร์กลาง 65.00 บาท/กก.
ปลาทับทิมเบอร์เล็ก 55.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อไก่รายวัน, ราคาไก่บ้าน, ราคาไก่ทั้งตัว, ราคาไก่ผ่าซีก, ราคาอกไก่, ราคาซี่โครงไก่, ราคาปีกบนไก่, ราคาปีกกลางไก่, ราคาปีกไก่เต็ม, ราคาน่องไก่, ราคาสะโพกไก่, ราคาเครื่องในไก่, ราคาตีนไก่, ราคาเนื้อไก่บด, ราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม,
bg product