ราคาเนื้อไก่

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไก่บ้าน 116.67 บาท/กก.
(B) ไก่ทั้งตัว 66.25 บาท/กก.
(C) ไก่ผ่าซีก 83.75 บาท/กก.
(D) อกไก่ 75.00 บาท/กก.
(E) ซี่โครงไก่ 26.00 บาท/กก.
(F) ปีกบนไก่ 80.00 บาท/กก.
(G) ปีกกลางไก่ 130.00 บาท/กก.
(H) ปีกไก่เต็ม 86.67 บาท/กก.
(I) น่องไก่ 80.00 บาท/กก.
(J) สะโพกไก่ 85.00 บาท/กก.
(K) เครื่องในไก่ 72.50 บาท/กก.
(L) ตีนไก่ 58.33 บาท/กก.
(M) เนื้อไก่บด 61.25 บาท/กก.
(N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม 42.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ไก่บ้าน (B) ไก่ทั้งตัว (C) ไก่ผ่าซีก (D) อกไก่ (E) ซี่โครงไก่ (F) ปีกบนไก่ (G) ปีกกลางไก่ (H) ปีกไก่เต็ม (I) น่องไก่ (J) สะโพกไก่ (K) เครื่องในไก่ (L) ตีนไก่ (M) เนื้อไก่บด (N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม
26/05/2560 116.67 66.25 83.75 75.00 26.00 80.00 130.00 86.67 80.00 85.00 72.50 58.33 61.25 42.00
25/05/2560 116.67 68.33 83.75 77.50 29.00 80.00 130.00 90.00 80.00 95.00 75.00 80.00 72.50 42.00
24/05/2560 117.50 63.33 90.00 72.50 25.00 85.00 130.00 86.67 80.00 75.00 70.00 80.00 50.00 -
23/05/2560 116.67 68.33 83.75 77.50 29.00 80.00 130.00 90.00 80.00 95.00 75.00 80.00 72.50 42.00
22/05/2560 120.00 68.33 83.75 75.00 26.00 80.00 130.00 85.00 80.00 85.00 72.50 78.33 61.25 42.00
21/05/2560 116.67 70.00 83.75 77.50 29.00 80.00 130.00 90.00 80.00 95.00 75.00 80.00 72.50 -
20/05/2560 117.50 65.00 90.00 72.50 25.00 85.00 130.00 86.67 80.00 75.00 70.00 80.00 50.00 -
19/05/2560 117.50 65.00 90.00 72.50 26.50 85.00 130.00 86.67 80.00 75.00 70.00 80.00 50.00 42.00
18/05/2560 117.50 67.50 90.00 75.00 30.00 85.00 130.00 90.00 80.00 - - 85.00 - 42.00
17/05/2560 117.50 70.00 88.75 77.50 28.00 82.50 130.00 90.00 80.00 95.00 80.00 81.25 72.50 42.00
16/05/2560 117.50 70.00 88.75 77.50 28.00 82.50 130.00 90.00 80.00 95.00 80.00 81.25 72.50 42.00
15/05/2560 117.50 67.50 88.75 75.00 26.33 82.50 130.00 86.67 80.00 85.00 75.00 79.17 61.25 42.00
14/05/2560 117.50 68.75 88.75 75.00 26.33 82.50 130.00 86.67 80.00 85.00 75.00 79.17 61.25 -
13/05/2560 117.50 71.67 88.75 77.50 28.00 82.50 130.00 90.00 80.00 95.00 80.00 81.25 72.50 -
12/05/2560 117.50 71.67 88.75 77.50 28.00 82.50 130.00 90.00 80.00 95.00 80.00 81.25 72.50 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (CP จ.ชลบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ฟาร์มคุณณรงค์ จ.นครปฐม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อไก่รายวัน, ราคาไก่บ้าน, ราคาไก่ทั้งตัว, ราคาไก่ผ่าซีก, ราคาอกไก่, ราคาซี่โครงไก่, ราคาปีกบนไก่, ราคาปีกกลางไก่, ราคาปีกไก่เต็ม, ราคาน่องไก่, ราคาสะโพกไก่, ราคาเครื่องในไก่, ราคาตีนไก่, ราคาเนื้อไก่บด, ราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม,
bg product