ราคาเนื้อไก่

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไก่บ้าน 110.83 บาท/กก.
(B) ไก่ทั้งตัว 64.38 บาท/กก.
(C) ไก่ผ่าซีก 70.00 บาท/กก.
(D) อกไก่ 70.00 บาท/กก.
(E) ซี่โครงไก่ 23.75 บาท/กก.
(F) ปีกบนไก่ 78.00 บาท/กก.
(G) ปีกกลางไก่ - บาท/กก.
(H) ปีกไก่เต็ม 80.00 บาท/กก.
(I) น่องไก่ - บาท/กก.
(J) สะโพกไก่ 77.50 บาท/กก.
(K) เครื่องในไก่ 67.50 บาท/กก.
(L) ตีนไก่ 71.25 บาท/กก.
(M) เนื้อไก่บด 60.00 บาท/กก.
(N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ไก่บ้าน (B) ไก่ทั้งตัว (C) ไก่ผ่าซีก (D) อกไก่ (E) ซี่โครงไก่ (F) ปีกบนไก่ (G) ปีกกลางไก่ (H) ปีกไก่เต็ม (I) น่องไก่ (J) สะโพกไก่ (K) เครื่องในไก่ (L) ตีนไก่ (M) เนื้อไก่บด (N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม
29/03/2560 110.83 64.38 70.00 70.00 23.75 78.00 - 80.00 - 77.50 67.50 71.25 60.00 -
28/03/2560 115.83 63.13 77.50 71.67 24.17 81.50 120.00 81.67 75.00 77.50 67.50 72.50 60.00 39.00
27/03/2560 113.13 64.50 77.50 71.67 24.17 81.50 120.00 81.25 75.00 77.50 67.50 72.50 60.00 -
26/03/2560 114.17 63.13 77.50 71.67 24.17 81.50 120.00 83.33 75.00 77.50 67.50 72.50 60.00 -
25/03/2560 114.17 64.38 77.50 71.67 22.50 81.50 120.00 81.67 75.00 80.00 67.50 72.50 60.00 -
24/03/2560 114.17 64.38 77.50 71.67 22.50 81.50 120.00 81.67 75.00 80.00 67.50 72.50 60.00 38.00
23/03/2560 116.25 61.25 75.00 72.50 23.75 81.50 120.00 85.00 75.00 90.00 65.00 73.75 70.00 38.00
22/03/2560 116.25 60.83 75.00 70.00 22.50 81.50 120.00 82.50 75.00 80.00 65.00 72.50 60.00 -
21/03/2560 114.17 63.13 75.00 70.00 22.50 81.50 120.00 81.67 75.00 80.00 65.00 72.50 60.00 38.00
20/03/2560 115.00 65.00 85.00 70.00 22.50 85.00 120.00 81.67 75.00 70.00 65.00 72.50 50.00 -
19/03/2560 114.17 61.88 75.00 70.00 22.50 81.50 120.00 81.67 75.00 80.00 65.00 72.50 60.00 -
18/03/2560 114.17 61.88 75.00 70.00 22.50 81.50 120.00 81.67 75.00 80.00 65.00 72.50 60.00 -
17/03/2560 114.17 61.88 75.00 70.00 22.50 81.50 120.00 81.67 75.00 80.00 65.00 72.50 60.00 38.00
16/03/2560 114.17 61.88 75.00 70.00 22.50 81.50 120.00 81.67 75.00 80.00 65.00 72.50 60.00 38.00
15/03/2560 116.25 59.17 75.00 70.00 22.50 81.50 120.00 82.50 75.00 80.00 65.00 72.50 60.00 38.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (CP จ.ชลบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ฟาร์มคุณณรงค์ จ.นครปฐม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อไก่รายวัน, ราคาไก่บ้าน, ราคาไก่ทั้งตัว, ราคาไก่ผ่าซีก, ราคาอกไก่, ราคาซี่โครงไก่, ราคาปีกบนไก่, ราคาปีกกลางไก่, ราคาปีกไก่เต็ม, ราคาน่องไก่, ราคาสะโพกไก่, ราคาเครื่องในไก่, ราคาตีนไก่, ราคาเนื้อไก่บด, ราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม,
bg product