ราคาเบญจมาศ

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เบญจมาศ 7.50 บาท/ดอก
(B) เบญจมาศมาเลย์ 16.00 บาท/ดอก
(A)
(B)
วันที่ (A) เบญจมาศ (B) เบญจมาศมาเลย์
24/03/2561 7.50 16.00
23/03/2561 7.50 16.00
22/03/2561 7.50 16.00
21/03/2561 7.50 16.00
20/03/2561 7.50 16.00
19/03/2561 7.50 16.00
18/03/2561 7.50 16.00
17/03/2561 8.00 16.00
16/03/2561 8.00 16.00
15/03/2561 8.00 16.00
14/03/2561 8.00 16.00
13/03/2561 8.00 16.00
12/03/2561 8.00 16.00
11/03/2561 8.50 16.00
10/03/2561 8.50 16.00
09/03/2561 9.50 16.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเบญจมาศที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเบญจมาศรายวัน, ราคาเบญจมาศ, ราคาเบญจมาศมาเลย์,
bg product