ราคาเผือก

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/กก.
(D) เผือกหอมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก (C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ (D) เผือกหอมเบอร์เล็ก
16/07/2562 - - 35.00 -
15/07/2562 - - 50.00 35.00
14/07/2562 - - 65.00 35.00
13/07/2562 - - 50.00 35.00
12/07/2562 - - 50.00 35.00
11/07/2562 - - 50.00 35.00
10/07/2562 - - 50.00 35.00
09/07/2562 - - 50.00 35.00
08/07/2562 - - 50.00 35.00
07/07/2562 - - 65.00 35.00
06/07/2562 - - 65.00 35.00
05/07/2562 - - 50.50 35.00
04/07/2562 - - 50.50 35.00
03/07/2562 - - 50.50 35.00
02/07/2562 - - 48.00 30.00
01/07/2562 - - 49.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเผือกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเผือกรายวัน, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก, ราคาเผือกหอมเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกหอมเบอร์เล็ก,
bg product