ราคาเผือก

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/กก.
(B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก 3.00 บาท/กก.
(C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ 28.00 บาท/กก.
(D) เผือกหอมเบอร์เล็ก 9.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก (C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ (D) เผือกหอมเบอร์เล็ก
23/05/2561 24.00 3.00 28.00 9.00
22/05/2561 24.00 3.00 28.00 9.00
21/05/2561 24.00 3.00 31.67 18.00
20/05/2561 24.00 3.00 22.00 9.00
19/05/2561 24.00 3.00 32.33 18.00
18/05/2561 24.00 3.00 32.33 18.00
17/05/2561 24.00 3.00 30.50 18.00
16/05/2561 24.00 3.00 22.00 9.00
15/05/2561 24.00 3.00 32.33 18.00
14/05/2561 24.00 3.00 32.33 18.00
13/05/2561 24.00 3.00 22.00 9.00
12/05/2561 24.00 3.00 32.33 18.00
11/05/2561 24.00 3.00 32.33 18.00
10/05/2561 24.00 3.00 32.33 18.00
09/05/2561 24.00 3.00 32.33 18.00
08/05/2561 24.00 3.00 31.00 9.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเผือกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเผือกรายวัน, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก, ราคาเผือกหอมเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกหอมเบอร์เล็ก,
bg product