ราคาเผือก

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/กก.
(B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก 10.00 บาท/กก.
(C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/กก.
(D) เผือกหอมเบอร์เล็ก 10.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก (C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ (D) เผือกหอมเบอร์เล็ก
16/01/2562 24.00 10.00 24.00 10.00
15/01/2562 24.00 10.00 40.00 21.50
14/01/2562 24.00 10.00 35.00 10.00
13/01/2562 24.00 10.00 37.00 21.50
12/01/2562 24.00 10.00 40.00 21.50
11/01/2562 24.00 10.00 40.00 21.50
10/01/2562 24.00 10.00 40.00 21.50
09/01/2562 24.00 10.00 40.00 21.50
08/01/2562 24.00 10.00 40.00 21.50
07/01/2562 24.00 10.00 40.00 21.50
06/01/2562 24.00 10.00 37.00 21.50
05/01/2562 24.00 10.00 38.67 21.50
04/01/2562 24.00 10.00 38.67 21.50
03/01/2562 24.00 10.00 38.67 21.50
02/01/2562 24.00 10.00 33.00 10.00
01/01/2562 24.00 10.00 37.00 21.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาเผือกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเผือกรายวัน, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก, ราคาเผือกหอมเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกหอมเบอร์เล็ก,
bg product