ราคาเผือก

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก 20.00 บาท/กก.
(C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ 27.50 บาท/กก.
(D) เผือกหอมเบอร์เล็ก 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก (C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ (D) เผือกหอมเบอร์เล็ก
20/11/2561 30.00 20.00 27.50 20.00
19/11/2561 - - 36.50 33.00
18/11/2561 - - 50.00 33.00
17/11/2561 30.00 20.00 40.00 26.50
16/11/2561 30.00 20.00 27.50 20.00
15/11/2561 30.00 20.00 35.00 26.50
14/11/2561 - - 37.50 33.00
13/11/2561 - - 37.50 33.00
12/11/2561 - - 37.50 33.00
11/11/2561 30.00 20.00 40.00 26.50
10/11/2561 - - 30.00 33.00
09/11/2561 30.00 20.00 35.33 26.50
08/11/2561 30.00 20.00 35.33 26.50
07/11/2561 30.00 20.00 35.33 26.50
06/11/2561 30.00 20.00 35.33 26.50
05/11/2561 30.00 20.00 35.33 26.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาเผือกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเผือกรายวัน, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก, ราคาเผือกหอมเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกหอมเบอร์เล็ก,
bg product