ราคาเผือก

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ 36.00 บาท/กก.
(B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก 28.00 บาท/กก.
(C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ 33.33 บาท/กก.
(D) เผือกหอมเบอร์เล็ก 28.50 บาท/กก.
วันที่ (A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก (C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ (D) เผือกหอมเบอร์เล็ก
18/07/2561 36.00 28.00 33.33 28.50
17/07/2561 36.00 28.00 33.33 28.50
16/07/2561 36.00 28.00 33.33 28.50
15/07/2561 36.00 28.00 38.00 28.50
14/07/2561 36.00 28.00 32.67 28.50
13/07/2561 36.00 28.00 32.67 28.50
12/07/2561 36.00 28.00 36.00 28.00
11/07/2561 36.00 28.00 32.67 28.50
10/07/2561 36.00 28.00 32.67 28.50
09/07/2561 36.00 28.00 29.00 28.00
08/07/2561 36.00 28.00 38.00 28.50
07/07/2561 36.00 28.00 33.67 28.50
06/07/2561 36.00 28.00 30.50 28.00
05/07/2561 36.00 28.00 33.67 28.50
04/07/2561 36.00 28.00 30.50 28.00
03/07/2561 36.00 28.00 33.67 28.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาเผือกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเผือกรายวัน, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก, ราคาเผือกหอมเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกหอมเบอร์เล็ก,
bg product