ราคาเผือก

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก 10.00 บาท/กก.
(C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ 36.67 บาท/กก.
(D) เผือกหอมเบอร์เล็ก 17.50 บาท/กก.
วันที่ (A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก (C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ (D) เผือกหอมเบอร์เล็ก
23/03/2562 30.00 10.00 36.67 17.50
22/03/2562 30.00 10.00 36.67 17.50
21/03/2562 30.00 10.00 36.67 17.50
20/03/2562 30.00 10.00 36.67 17.50
19/03/2562 30.00 10.00 36.67 17.50
18/03/2562 - - 40.00 25.00
17/03/2562 - - 50.00 25.00
16/03/2562 30.00 10.00 35.33 17.50
15/03/2562 30.00 10.00 35.33 17.50
14/03/2562 30.00 10.00 35.33 17.50
13/03/2562 30.00 10.00 35.33 17.50
12/03/2562 30.00 10.00 35.33 17.50
11/03/2562 30.00 10.00 35.33 17.50
10/03/2562 - - 50.00 25.00
09/03/2562 30.00 10.00 36.67 17.50
08/03/2562 30.00 10.00 30.00 10.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเผือกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเผือกรายวัน, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก, ราคาเผือกหอมเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกหอมเบอร์เล็ก,
bg product