ราคาเผือก

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/กก.
(B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก 3.00 บาท/กก.
(C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ 22.00 บาท/กก.
(D) เผือกหอมเบอร์เล็ก 9.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก (C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ (D) เผือกหอมเบอร์เล็ก
24/03/2561 24.00 3.00 22.00 9.00
23/03/2561 24.00 3.00 31.67 18.00
22/03/2561 24.00 3.00 30.50 18.00
21/03/2561 24.00 3.00 28.00 9.00
20/03/2561 24.00 3.00 31.00 18.00
19/03/2561 24.00 3.00 31.00 18.00
18/03/2561 24.00 3.00 22.00 9.00
17/03/2561 24.00 3.00 31.00 18.00
16/03/2561 24.00 3.00 31.00 18.00
15/03/2561 24.00 3.00 31.00 18.00
14/03/2561 24.00 3.00 31.00 18.00
13/03/2561 24.00 3.00 30.50 18.00
12/03/2561 24.00 3.00 30.50 18.00
11/03/2561 - - 32.00 -
10/03/2561 - - 38.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาเผือกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเผือกรายวัน, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก, ราคาเผือกหอมเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกหอมเบอร์เล็ก,
bg product