ราคาเผือก
ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่
30.00
บาท/กก.
เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก
28.00
บาท/กก.
เผือกหอมเบอร์ใหญ่
30.00
บาท/กก.
เผือกหอมเบอร์เล็ก
28.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
เผือก
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม