ราคาเผือก

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ 26.00 บาท/กก.
(B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก 8.00 บาท/กก.
(C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ 28.00 บาท/กก.
(D) เผือกหอมเบอร์เล็ก 8.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก (C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ (D) เผือกหอมเบอร์เล็ก
24/05/2562 26.00 8.00 28.00 8.00
23/05/2562 26.00 8.00 37.00 17.50
22/05/2562 26.00 8.00 37.00 17.50
21/05/2562 26.00 8.00 28.00 8.00
20/05/2562 26.00 8.00 37.00 17.50
19/05/2562 26.00 8.00 40.50 17.50
18/05/2562 26.00 8.00 40.50 17.50
17/05/2562 26.00 8.00 27.00 8.00
16/05/2562 30.00 10.00 29.00 10.00
15/05/2562 30.00 10.00 37.67 18.50
14/05/2562 30.00 10.00 29.00 10.00
13/05/2562 30.00 10.00 29.00 10.00
12/05/2562 30.00 10.00 30.00 10.00
11/05/2562 30.00 10.00 29.00 10.00
10/05/2562 30.00 10.00 29.00 10.00
09/05/2562 30.00 10.00 29.00 10.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเผือกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเผือกรายวัน, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก, ราคาเผือกหอมเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกหอมเบอร์เล็ก,
bg product