ราคาเมล่อน-แคนตาลูป

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เมล่อนญี่ปุ่น 120.00 บาท/กก.
(B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ 38.00 บาท/กก.
(C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ 28.00 บาท/กก.
(D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) เมล่อนญี่ปุ่น (B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ (C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก
16/07/2562 120.00 38.00 28.00 -
15/07/2562 100.00 38.00 28.00 -
14/07/2562 100.00 38.00 28.00 -
13/07/2562 100.00 38.00 28.00 -
12/07/2562 100.00 38.00 28.00 -
11/07/2562 100.00 38.00 28.00 -
10/07/2562 100.00 - - -
09/07/2562 100.00 40.00 30.00 -
08/07/2562 100.00 40.00 30.00 -
07/07/2562 100.00 40.00 30.00 -
06/07/2562 100.00 38.00 32.00 -
05/07/2562 100.00 43.00 30.00 -
04/07/2562 100.00 42.00 30.00 -
03/07/2562 100.00 38.00 35.00 -
02/07/2562 100.00 38.00 35.00 -
01/07/2562 100.00 38.00 35.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาเมล่อน-แคนตาลูปที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเมล่อน-แคนตาลูปรายวัน, ราคาเมล่อนญี่ปุ่น, ราคาเมล่อนไทยเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก,
bg product