ราคาเมล่อน-แคนตาลูป

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เมล่อนญี่ปุ่น - บาท/กก.
(B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ 33.00 บาท/กก.
(D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เมล่อนญี่ปุ่น (B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ (C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก
16/01/2562 - - 33.00 20.00
15/01/2562 350.00 - 33.00 20.00
14/01/2562 100.00 50.00 34.00 20.00
13/01/2562 100.00 50.00 34.00 20.00
12/01/2562 100.00 50.00 34.00 20.00
11/01/2562 100.00 - 36.00 18.00
10/01/2562 - - 33.00 20.00
09/01/2562 - - 35.00 18.00
08/01/2562 360.00 - 36.00 18.00
07/01/2562 360.00 50.00 35.50 18.00
06/01/2562 - 50.00 35.50 18.00
05/01/2562 - 50.00 36.50 18.00
04/01/2562 360.00 50.00 36.50 18.00
03/01/2562 - - 35.00 18.00
02/01/2562 - - 33.00 20.00
01/01/2562 - - 32.50 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเมล่อน-แคนตาลูปที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเมล่อน-แคนตาลูปรายวัน, ราคาเมล่อนญี่ปุ่น, ราคาเมล่อนไทยเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก,
bg product