ราคาเมล่อน-แคนตาลูป

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เมล่อนญี่ปุ่น 695.00 บาท/กก.
(B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก 15.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) เมล่อนญี่ปุ่น (B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ (C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก
23/01/2560 695.00 - 30.00 15.00
22/01/2560 - - 30.00 15.00
21/01/2560 - - 30.00 16.00
20/01/2560 - - 30.00 15.00
19/01/2560 695.00 - 30.00 15.00
18/01/2560 695.00 - 29.00 15.00
17/01/2560 695.00 - 29.00 15.00
16/01/2560 695.00 - 30.00 15.00
15/01/2560 695.00 - 30.00 15.00
14/01/2560 695.00 - 30.00 15.00
13/01/2560 695.00 - 30.00 15.00
12/01/2560 695.00 - 33.00 20.00
11/01/2560 695.00 - 33.00 16.00
10/01/2560 695.00 - 33.00 15.00
09/01/2560 695.00 - 35.00 22.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเมล่อน-แคนตาลูปที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเมล่อน-แคนตาลูปรายวัน, ราคาเมล่อนญี่ปุ่น, ราคาเมล่อนไทยเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก,
bg product