ราคาเมล่อน-แคนตาลูป

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เมล่อนญี่ปุ่น - บาท/กก.
(B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก 15.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) เมล่อนญี่ปุ่น (B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ (C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก
20/02/2560 - - 30.00 15.00
19/02/2560 - - 32.00 15.50
18/02/2560 - - 32.00 15.50
17/02/2560 - - 32.00 15.50
16/02/2560 - - 30.00 13.00
15/02/2560 - - 32.00 15.00
14/02/2560 - - 32.50 16.00
13/02/2560 - - 32.50 14.00
12/02/2560 - - 32.50 14.00
11/02/2560 - - 33.00 18.00
10/02/2560 - - 32.00 18.00
09/02/2560 - - 33.00 17.00
08/02/2560 - - 33.00 15.00
07/02/2560 - - 33.00 17.00
06/02/2560 - - 34.00 16.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเมล่อน-แคนตาลูปที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเมล่อน-แคนตาลูปรายวัน, ราคาเมล่อนญี่ปุ่น, ราคาเมล่อนไทยเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก,
bg product