ราคาเมล่อน-แคนตาลูป

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เมล่อนญี่ปุ่น - บาท/กก.
(B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก 13.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เมล่อนญี่ปุ่น (B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ (C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก
27/05/2561 - - 30.00 13.00
26/05/2561 - 40.00 30.00 13.00
25/05/2561 - 33.00 25.00 -
24/05/2561 - 42.00 30.00 15.00
23/05/2561 - 40.00 31.00 13.00
22/05/2561 - 42.00 31.00 13.00
21/05/2561 - 35.00 30.00 13.00
20/05/2561 - 45.00 31.00 13.00
19/05/2561 - 45.00 31.00 13.00
18/05/2561 - 45.00 30.50 16.50
17/05/2561 - 40.00 31.00 18.00
16/05/2561 - 40.00 30.50 14.00
15/05/2561 400.00 40.00 31.00 15.00
14/05/2561 400.00 40.00 31.00 15.00
13/05/2561 400.00 38.00 31.00 15.00
12/05/2561 - 38.00 30.00 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเมล่อน-แคนตาลูปที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเมล่อน-แคนตาลูปรายวัน, ราคาเมล่อนญี่ปุ่น, ราคาเมล่อนไทยเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก,
bg product