ราคาเมล่อน-แคนตาลูป
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
เมล่อนญี่ปุ่น
97.50
บาท/กก.
แคนตาลูปเบอร์ใหญ่
22.00
บาท/กก.
แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก
13.00
บาท/กก.
เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่
30.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
เมล่อน-แคนตาลูป
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม