ราคาเมล่อน-แคนตาลูป

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เมล่อนญี่ปุ่น - บาท/กก.
(B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก 25.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เมล่อนญี่ปุ่น (B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ (C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก
26/03/2562 - - 30.00 25.00
25/03/2562 450.00 35.00 30.50 25.00
24/03/2562 - 30.00 29.00 18.00
23/03/2562 - 30.00 29.00 18.00
22/03/2562 450.00 30.00 29.00 20.00
21/03/2562 450.00 30.00 30.50 20.00
20/03/2562 450.00 30.00 30.50 25.00
19/03/2562 350.00 - 30.00 15.00
18/03/2562 350.00 30.00 30.50 25.00
17/03/2562 350.00 30.00 30.00 18.00
16/03/2562 - 30.00 30.50 20.00
15/03/2562 350.00 35.00 30.50 20.00
14/03/2562 350.00 35.00 29.00 15.00
13/03/2562 350.00 35.00 34.00 15.00
12/03/2562 480.00 45.00 34.00 16.00
11/03/2562 480.00 - 33.00 18.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเมล่อน-แคนตาลูปที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเมล่อน-แคนตาลูปรายวัน, ราคาเมล่อนญี่ปุ่น, ราคาเมล่อนไทยเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก,
bg product