ราคาเมล่อน-แคนตาลูป

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เมล่อนญี่ปุ่น - บาท/กก.
(B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ 38.00 บาท/กก.
(C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก 16.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เมล่อนญี่ปุ่น (B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ (C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก
19/09/2561 - 38.00 30.00 16.00
18/09/2561 - 40.00 30.00 16.00
17/09/2561 - - 28.00 18.00
16/09/2561 - 40.00 29.00 18.00
15/09/2561 - 40.00 29.00 18.00
14/09/2561 - - 30.00 16.00
13/09/2561 - - 28.00 18.00
12/09/2561 - - 29.00 15.00
11/09/2561 - 40.00 27.50 15.00
10/09/2561 450.00 40.00 27.00 15.00
09/09/2561 - - 28.00 15.00
08/09/2561 - 40.00 27.00 16.00
07/09/2561 - 40.00 28.00 16.00
06/09/2561 - 40.00 28.00 15.00
05/09/2561 - 40.00 28.00 15.00
04/09/2561 550.00 - 28.00 18.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเมล่อน-แคนตาลูปที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเมล่อน-แคนตาลูปรายวัน, ราคาเมล่อนญี่ปุ่น, ราคาเมล่อนไทยเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก,
bg product