ราคาเมล่อน-แคนตาลูป

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เมล่อนญี่ปุ่น 100.00 บาท/กก.
(B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ 50.00 บาท/กก.
(C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ 37.50 บาท/กก.
(D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เมล่อนญี่ปุ่น (B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ (C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก
17/11/2561 100.00 50.00 37.50 20.00
16/11/2561 - 50.00 37.50 20.00
15/11/2561 - - 35.00 20.00
14/11/2561 - 50.00 40.00 -
12/11/2561 - 50.00 40.00 -
11/11/2561 - 50.00 36.50 20.00
10/11/2561 - 50.00 38.00 -
09/11/2561 - 50.00 36.50 20.00
08/11/2561 - 38.00 35.50 20.00
07/11/2561 100.00 40.00 36.50 20.00
06/11/2561 - 40.00 36.50 20.00
05/11/2561 - 40.00 34.00 20.00
04/11/2561 - 40.00 34.50 20.00
03/11/2561 - 40.00 34.50 20.00
02/11/2561 - - 34.00 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเมล่อน-แคนตาลูปที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเมล่อน-แคนตาลูปรายวัน, ราคาเมล่อนญี่ปุ่น, ราคาเมล่อนไทยเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก,
bg product