ราคาเมล่อน-แคนตาลูป

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เมล่อนญี่ปุ่น - บาท/กก.
(B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ 28.00 บาท/กก.
(D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก 15.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เมล่อนญี่ปุ่น (B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ (C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก
23/07/2561 - - 28.00 15.00
22/07/2561 350.00 40.00 28.00 15.00
21/07/2561 600.00 40.00 29.00 15.00
20/07/2561 350.00 40.00 29.00 15.00
19/07/2561 350.00 40.00 29.00 15.00
18/07/2561 285.00 40.00 29.00 16.00
17/07/2561 350.00 - 30.00 16.00
16/07/2561 - 38.00 29.00 16.00
15/07/2561 650.00 38.00 29.00 16.00
14/07/2561 650.00 38.00 29.00 16.00
13/07/2561 450.00 38.00 28.50 16.50
12/07/2561 - 38.00 29.00 15.00
11/07/2561 430.00 35.00 29.00 18.00
10/07/2561 470.00 35.00 28.00 15.00
09/07/2561 550.00 42.00 30.00 15.00
08/07/2561 550.00 40.00 29.00 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเมล่อน-แคนตาลูปที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเมล่อน-แคนตาลูปรายวัน, ราคาเมล่อนญี่ปุ่น, ราคาเมล่อนไทยเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก,
bg product