ราคาเมล่อน-แคนตาลูป

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เมล่อนญี่ปุ่น 450.00 บาท/กก.
(B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/กก.
(C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ 32.50 บาท/กก.
(D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เมล่อนญี่ปุ่น (B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ (C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก
24/05/2562 450.00 35.00 32.50 20.00
23/05/2562 500.00 35.00 32.50 20.00
22/05/2562 500.00 35.00 32.00 20.00
21/05/2562 500.00 32.00 37.50 30.00
20/05/2562 500.00 30.00 39.00 28.00
19/05/2562 500.00 32.00 30.50 20.00
18/05/2562 500.00 - 32.50 20.00
17/05/2562 500.00 30.00 32.50 20.00
16/05/2562 500.00 - 32.50 20.00
15/05/2562 - 30.00 32.50 20.00
14/05/2562 - 30.00 32.50 20.00
13/05/2562 500.00 38.00 34.00 27.00
12/05/2562 450.00 38.00 31.00 20.00
11/05/2562 450.00 35.00 31.00 20.00
10/05/2562 450.00 38.00 30.50 20.00
09/05/2562 450.00 33.00 30.00 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเมล่อน-แคนตาลูปที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเมล่อน-แคนตาลูปรายวัน, ราคาเมล่อนญี่ปุ่น, ราคาเมล่อนไทยเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก,
bg product