ราคาเมล่อน-แคนตาลูป

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เมล่อนญี่ปุ่น - บาท/กก.
(B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ 26.00 บาท/กก.
(D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก 10.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) เมล่อนญี่ปุ่น (B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ (C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก
26/05/2560 - - 26.00 10.00
25/05/2560 - - 25.00 13.00
23/05/2560 - - 25.00 15.00
22/05/2560 - - 24.00 11.50
21/05/2560 - - 24.00 11.50
17/05/2560 - - 27.00 13.00
16/05/2560 - - 27.00 13.00
15/05/2560 - - 26.50 14.00
14/05/2560 - - 26.50 14.00
13/05/2560 - - 26.00 15.00
12/05/2560 - - 27.00 17.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเมล่อน-แคนตาลูปที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเมล่อน-แคนตาลูปรายวัน, ราคาเมล่อนญี่ปุ่น, ราคาเมล่อนไทยเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก,
bg product