ราคาเมล่อน-แคนตาลูป

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เมล่อนญี่ปุ่น - บาท/กก.
(B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก 13.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) เมล่อนญี่ปุ่น (B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ (C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก
29/03/2560 - - 25.00 13.00
28/03/2560 - - 25.00 11.50
27/03/2560 - - 25.00 17.00
26/03/2560 - - 25.00 17.00
25/03/2560 - - 25.00 14.00
24/03/2560 - - 25.00 13.00
23/03/2560 - - 26.00 13.00
22/03/2560 - - 26.50 12.50
21/03/2560 - - 26.00 12.00
20/03/2560 - - 26.00 13.00
19/03/2560 - - 26.00 13.00
18/03/2560 - - 26.00 13.00
17/03/2560 - - 26.00 13.00
16/03/2560 - - 26.50 12.50
15/03/2560 - - 28.00 13.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเมล่อน-แคนตาลูปที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเมล่อน-แคนตาลูปรายวัน, ราคาเมล่อนญี่ปุ่น, ราคาเมล่อนไทยเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก,
bg product