ราคาเมล่อน-แคนตาลูป

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เมล่อนญี่ปุ่น 400.00 บาท/กก.
(B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) เมล่อนญี่ปุ่น (B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ (C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก
20/01/2561 400.00 - - -
19/01/2561 200.00 - 30.00 13.00
18/01/2561 680.00 - 32.00 16.50
17/01/2561 - - 32.00 16.50
16/01/2561 550.00 - 33.00 13.00
15/01/2561 680.00 - - -
14/01/2561 200.00 - - -
13/01/2561 200.00 - - -
12/01/2561 - - 33.00 16.00
11/01/2561 200.00 - 35.00 17.00
10/01/2561 200.00 - 33.00 18.00
09/01/2561 680.00 - 37.00 15.00
08/01/2561 - - 33.00 20.00
07/01/2561 - - 33.00 20.00
06/01/2561 200.00 - 33.00 20.00
05/01/2561 680.00 - 35.00 18.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเมล่อน-แคนตาลูปที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาปลากด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลากดเหลือง 120.00 บาท/กก.
ปลากดคัง 230.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาใบเฟิร์น
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ใบเฟิร์นนาคราช 20.00 บาท/กำ
ใบเฟิร์นมะขาม - บาท/กำ
ใบเฟิร์นหนัง - บาท/กำ
20/01/2561
ราคาปลาช่อน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ 125.00 บาท/กก.
ปลาช่อนนาเบอร์กลาง 110.00 บาท/กก.
ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 85.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาดุก
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาดุกนาเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
ปลาดุกนาเบอร์เล็ก 90.00 บาท/กก.
ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 38.00 บาท/กก.
ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก 40.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาเมล่อน-แคนตาลูปรายวัน, ราคาเมล่อนญี่ปุ่น, ราคาเมล่อนไทยเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก,
bg product