ราคาเมล่อน-แคนตาลูป

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เมล่อนญี่ปุ่น - บาท/กก.
(B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ 32.00 บาท/กก.
(D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก 15.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) เมล่อนญี่ปุ่น (B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ (C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก
28/07/2560 - - 32.00 15.00
27/07/2560 - - 32.00 15.00
26/07/2560 - - 32.00 15.00
25/07/2560 1,100.00 - 29.00 15.00
24/07/2560 - - 32.00 16.00
23/07/2560 - - 32.00 16.00
22/07/2560 - - 29.00 15.00
21/07/2560 - - 32.00 16.00
20/07/2560 - - 27.00 14.00
19/07/2560 - - 32.00 15.00
18/07/2560 - - 27.00 13.00
17/07/2560 - - 32.00 16.00
15/07/2560 - - 32.00 16.00
14/07/2560 - - 32.00 16.00
13/07/2560 - - 32.00 16.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเมล่อน-แคนตาลูปที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเมล่อน-แคนตาลูปรายวัน, ราคาเมล่อนญี่ปุ่น, ราคาเมล่อนไทยเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก,
bg product