ราคาเยอบีร่า

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เยอบีร่า 4.00 บาท/ดอก
(B) เยอบีร่ามาเลย์ 8.00 บาท/ดอก
วันที่ (A) เยอบีร่า (B) เยอบีร่ามาเลย์
26/03/2562 4.00 8.00
25/03/2562 4.00 8.00
24/03/2562 4.00 8.00
23/03/2562 4.00 8.00
22/03/2562 6.00 8.00
21/03/2562 6.00 8.00
20/03/2562 6.00 8.00
19/03/2562 6.00 8.00
18/03/2562 6.00 8.00
17/03/2562 4.00 8.00
16/03/2562 4.00 8.00
15/03/2562 6.00 8.00
14/03/2562 6.00 8.00
13/03/2562 6.00 8.00
12/03/2562 6.00 8.00
11/03/2562 6.00 8.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเยอบีร่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเยอบีร่ารายวัน, ราคาเยอบีร่า, ราคาเยอบีร่ามาเลย์,
bg product