ราคาเยอบีร่า

ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เยอบีร่า 8.00 บาท/ดอก
(B) เยอบีร่ามาเลย์ - บาท/ดอก
วันที่ (A) เยอบีร่า (B) เยอบีร่ามาเลย์
13/07/2562 8.00 -
12/07/2562 8.00 -
11/07/2562 8.00 -
10/07/2562 8.00 -
09/07/2562 8.00 -
08/07/2562 8.00 -
06/07/2562 8.00 -
05/07/2562 8.00 -
04/07/2562 8.00 -
03/07/2562 8.00 -
02/07/2562 8.00 -
01/07/2562 8.00 -
29/06/2562 8.00 -
28/06/2562 8.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาเยอบีร่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเยอบีร่ารายวัน, ราคาเยอบีร่า, ราคาเยอบีร่ามาเลย์,
bg product