ราคาเยอบีร่า

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เยอบีร่า 5.00 บาท/ดอก
(B) เยอบีร่ามาเลย์ 8.00 บาท/ดอก
(A)
(B)
วันที่ (A) เยอบีร่า (B) เยอบีร่ามาเลย์
24/03/2561 5.00 8.00
23/03/2561 5.00 8.00
22/03/2561 5.00 8.00
21/03/2561 5.00 8.00
20/03/2561 5.00 8.00
19/03/2561 5.00 8.00
18/03/2561 5.00 8.00
17/03/2561 5.00 8.00
16/03/2561 5.00 8.00
15/03/2561 5.00 8.00
14/03/2561 5.00 8.00
13/03/2561 5.00 8.00
12/03/2561 5.00 8.00
11/03/2561 5.00 8.00
10/03/2561 5.00 8.00
09/03/2561 5.00 8.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเยอบีร่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเยอบีร่ารายวัน, ราคาเยอบีร่า, ราคาเยอบีร่ามาเลย์,
bg product