ราคาเยอบีร่า

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เยอบีร่า 5.00 บาท/ดอก
(B) เยอบีร่ามาเลย์ 8.00 บาท/ดอก
วันที่ (A) เยอบีร่า (B) เยอบีร่ามาเลย์
18/07/2561 5.00 8.00
17/07/2561 5.00 8.00
16/07/2561 5.00 8.00
15/07/2561 4.00 8.00
14/07/2561 4.00 8.00
13/07/2561 4.00 8.00
12/07/2561 4.00 8.00
11/07/2561 5.00 8.00
10/07/2561 5.00 8.00
09/07/2561 5.00 8.00
08/07/2561 5.00 8.00
07/07/2561 5.00 8.00
06/07/2561 5.00 8.00
05/07/2561 5.00 8.00
04/07/2561 5.00 8.00
03/07/2561 5.00 8.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเยอบีร่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเยอบีร่ารายวัน, ราคาเยอบีร่า, ราคาเยอบีร่ามาเลย์,
bg product