ราคาเยอบีร่า

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เยอบีร่า 5.00 บาท/ดอก
(B) เยอบีร่ามาเลย์ 8.00 บาท/ดอก
วันที่ (A) เยอบีร่า (B) เยอบีร่ามาเลย์
19/09/2561 5.00 8.00
18/09/2561 5.00 8.00
17/09/2561 5.00 8.00
16/09/2561 4.00 8.00
15/09/2561 5.00 8.00
14/09/2561 5.00 8.00
13/09/2561 5.00 8.00
12/09/2561 5.00 8.00
11/09/2561 5.00 8.00
10/09/2561 5.00 8.00
09/09/2561 4.00 8.00
08/09/2561 5.00 8.00
07/09/2561 5.00 8.00
06/09/2561 5.00 8.00
05/09/2561 5.00 8.00
04/09/2561 5.00 8.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเยอบีร่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเยอบีร่ารายวัน, ราคาเยอบีร่า, ราคาเยอบีร่ามาเลย์,
bg product