ราคาเยอบีร่า

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เยอบีร่า 6.00 บาท/ดอก
(B) เยอบีร่ามาเลย์ 8.00 บาท/ดอก
วันที่ (A) เยอบีร่า (B) เยอบีร่ามาเลย์
24/05/2562 6.00 8.00
23/05/2562 6.00 8.00
22/05/2562 6.00 8.00
21/05/2562 6.00 8.00
20/05/2562 6.00 8.00
19/05/2562 4.00 8.00
18/05/2562 4.00 7.00
17/05/2562 6.00 7.00
16/05/2562 6.00 7.00
15/05/2562 6.00 8.00
14/05/2562 6.00 8.00
13/05/2562 6.00 8.00
12/05/2562 4.00 8.00
11/05/2562 6.00 8.00
10/05/2562 6.00 8.00
09/05/2562 6.00 8.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเยอบีร่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเยอบีร่ารายวัน, ราคาเยอบีร่า, ราคาเยอบีร่ามาเลย์,
bg product