ราคาเยอบีร่า

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เยอบีร่า 6.00 บาท/ดอก
(B) เยอบีร่ามาเลย์ 8.00 บาท/ดอก
วันที่ (A) เยอบีร่า (B) เยอบีร่ามาเลย์
17/11/2561 6.00 8.00
16/11/2561 6.00 8.00
15/11/2561 6.00 8.00
14/11/2561 6.00 -
13/11/2561 6.00 -
12/11/2561 6.00 -
11/11/2561 4.00 8.00
10/11/2561 6.00 -
09/11/2561 5.00 8.00
08/11/2561 5.00 8.00
07/11/2561 5.00 8.00
06/11/2561 5.00 8.00
05/11/2561 5.00 8.00
04/11/2561 4.00 8.00
03/11/2561 5.00 8.00
02/11/2561 5.00 8.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเยอบีร่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเยอบีร่ารายวัน, ราคาเยอบีร่า, ราคาเยอบีร่ามาเลย์,
bg product