ราคาเยอบีร่า

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เยอบีร่า 4.00 บาท/ดอก
(B) เยอบีร่ามาเลย์ 8.00 บาท/ดอก
วันที่ (A) เยอบีร่า (B) เยอบีร่ามาเลย์
16/01/2562 4.00 8.00
15/01/2562 6.00 8.00
14/01/2562 6.00 8.00
13/01/2562 4.00 8.00
12/01/2562 6.00 8.00
11/01/2562 6.00 8.00
10/01/2562 6.00 8.00
09/01/2562 6.00 8.00
08/01/2562 6.00 8.00
07/01/2562 6.00 8.00
06/01/2562 4.00 8.00
05/01/2562 6.00 8.00
04/01/2562 6.00 8.00
03/01/2562 6.00 8.00
02/01/2562 6.00 8.00
01/01/2562 4.00 8.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเยอบีร่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเยอบีร่ารายวัน, ราคาเยอบีร่า, ราคาเยอบีร่ามาเลย์,
bg product