ราคาเสาวรส

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เสาวรส 90.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เสาวรส
26/05/2561 90.00
25/05/2561 90.00
24/05/2561 90.00
23/05/2561 90.00
22/05/2561 90.00
21/05/2561 90.00
20/05/2561 90.00
19/05/2561 90.00
18/05/2561 90.00
17/05/2561 90.00
16/05/2561 90.00
15/05/2561 90.00
14/05/2561 90.00
13/05/2561 90.00
12/05/2561 90.00
11/05/2561 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเสาวรสที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเสาวรสรายวัน, ราคาเสาวรส,
bg product