ราคาเสาวรส

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เสาวรส 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เสาวรส
18/07/2561 80.00
17/07/2561 80.00
16/07/2561 80.00
15/07/2561 80.00
14/07/2561 80.00
13/07/2561 80.00
12/07/2561 80.00
11/07/2561 80.00
10/07/2561 80.00
09/07/2561 80.00
08/07/2561 80.00
07/07/2561 80.00
06/07/2561 80.00
05/07/2561 80.00
04/07/2561 80.00
03/07/2561 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเสาวรสที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเสาวรสรายวัน, ราคาเสาวรส,
bg product