ราคาเสาวรส

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เสาวรส 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เสาวรส
16/07/2562 60.00
15/07/2562 80.00
14/07/2562 80.00
13/07/2562 80.00
12/07/2562 80.00
11/07/2562 80.00
10/07/2562 80.00
09/07/2562 80.00
08/07/2562 80.00
07/07/2562 80.00
06/07/2562 80.00
05/07/2562 80.00
04/07/2562 80.00
03/07/2562 80.00
02/07/2562 80.00
01/07/2562 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเสาวรสที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเสาวรสรายวัน, ราคาเสาวรส,
bg product