ราคาเสาวรส

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เสาวรส 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เสาวรส
17/11/2561 50.00
16/11/2561 50.00
15/11/2561 50.00
14/11/2561 50.00
13/11/2561 50.00
12/11/2561 50.00
11/11/2561 50.00
10/11/2561 50.00
09/11/2561 50.00
08/11/2561 50.00
07/11/2561 60.00
06/11/2561 60.00
05/11/2561 60.00
04/11/2561 60.00
03/11/2561 60.00
02/11/2561 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเสาวรสที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเสาวรสรายวัน, ราคาเสาวรส,
bg product