ราคาเสาวรส

ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เสาวรส 55.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เสาวรส
15/01/2562 55.00
14/01/2562 55.00
13/01/2562 55.00
12/01/2562 55.00
11/01/2562 55.00
10/01/2562 55.00
09/01/2562 55.00
08/01/2562 55.00
07/01/2562 55.00
06/01/2562 55.00
05/01/2562 55.00
04/01/2562 55.00
03/01/2562 55.00
02/01/2562 50.00
01/01/2562 50.00
31/12/2561 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเสาวรสที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเสาวรสรายวัน, ราคาเสาวรส,
bg product