ราคาเสาวรส

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เสาวรส 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เสาวรส
25/03/2562 60.00
24/03/2562 60.00
23/03/2562 60.00
22/03/2562 60.00
21/03/2562 60.00
20/03/2562 60.00
19/03/2562 60.00
18/03/2562 60.00
15/03/2562 60.00
14/03/2562 60.00
13/03/2562 60.00
12/03/2562 55.00
11/03/2562 55.00
10/03/2562 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเสาวรสที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเสาวรสรายวัน, ราคาเสาวรส,
bg product