ราคาเส้นกวยเตี๋ยว

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เส้นเล็ก 27.00 บาท/กก.
(B) เส้นใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(C) เส้นหมี่ขาว 30.00 บาท/กก.
(D) บะหมี่ 42.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ก๋วยจั๊บ 27.00 บาท/กก.
(F) วุ้นเส้นสด 27.00 บาท/กก.
(G) วุ้นเส้น 65.00 บาท/ถุง
     
วันที่ (A) เส้นเล็ก (B) เส้นใหญ่ (C) เส้นหมี่ขาว (D) บะหมี่ (E) ก๋วยจั๊บ (F) วุ้นเส้นสด (G) วุ้นเส้น
24/05/2562 27.00 20.00 30.00 42.50 27.00 27.00 65.00
23/05/2562 27.00 20.00 30.00 42.50 27.00 27.00 65.00
22/05/2562 27.00 20.00 30.00 42.50 27.00 27.00 65.00
21/05/2562 27.00 20.00 30.00 42.50 27.00 27.00 65.00
20/05/2562 27.00 20.00 30.00 42.50 27.00 27.00 65.00
19/05/2562 26.00 20.00 30.00 42.50 27.00 27.00 65.00
18/05/2562 27.00 20.00 30.00 42.50 27.00 27.00 65.00
17/05/2562 27.00 20.00 30.00 42.50 27.00 27.00 65.00
16/05/2562 27.00 20.00 30.00 42.50 27.00 27.00 65.00
15/05/2562 27.00 20.00 30.00 42.50 27.00 27.00 65.00
14/05/2562 27.00 20.00 30.00 42.50 27.00 27.00 65.00
13/05/2562 27.00 20.00 30.00 42.50 27.00 27.00 65.00
12/05/2562 27.00 20.00 30.00 42.50 27.00 27.00 35.00
11/05/2562 27.00 20.00 30.00 42.50 27.00 27.00 35.00
10/05/2562 27.00 20.00 30.00 40.00 27.00 27.00 35.00
09/05/2562 27.00 20.00 30.00 42.50 27.00 27.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเส้นกวยเตี๋ยวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเส้นกวยเตี๋ยวรายวัน, ราคาเส้นเล็ก, ราคาเส้นใหญ่, ราคาเส้นหมี่ขาว, ราคาบะหมี่, ราคาก๋วยจั๊บ, ราคาวุ้นเส้นสด, ราคาวุ้นเส้น,
bg product