ราคาเส้นกวยเตี๋ยว

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เส้นเล็ก 27.00 บาท/กก.
(B) เส้นใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(C) เส้นหมี่ขาว - บาท/กก.
(D) บะหมี่ 45.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ก๋วยจั๊บ - บาท/กก.
(F) วุ้นเส้นสด - บาท/กก.
(G) วุ้นเส้น - บาท/ถุง
     
วันที่ (A) เส้นเล็ก (B) เส้นใหญ่ (C) เส้นหมี่ขาว (D) บะหมี่ (E) ก๋วยจั๊บ (F) วุ้นเส้นสด (G) วุ้นเส้น
16/07/2562 27.00 20.00 - 45.00 - - -
15/07/2562 27.00 20.00 - 45.00 - - -
14/07/2562 27.00 20.00 - 45.00 - - -
13/07/2562 27.00 20.00 - 45.00 - - -
12/07/2562 27.00 20.00 - 45.00 - - -
11/07/2562 27.00 20.00 - 45.00 - - -
10/07/2562 27.00 20.00 - 45.00 - - -
09/07/2562 27.00 20.00 - 45.00 - - -
08/07/2562 27.00 20.00 - 45.00 - - -
07/07/2562 27.00 20.00 - 45.00 - - -
06/07/2562 27.00 20.00 - 45.00 - - -
05/07/2562 27.00 20.00 - 45.00 - - -
04/07/2562 27.00 20.00 - 45.00 - - -
03/07/2562 27.00 20.00 - 45.00 - - -
02/07/2562 27.00 20.00 - 45.00 - - -
01/07/2562 27.00 20.00 - 45.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาเส้นกวยเตี๋ยวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเส้นกวยเตี๋ยวรายวัน, ราคาเส้นเล็ก, ราคาเส้นใหญ่, ราคาเส้นหมี่ขาว, ราคาบะหมี่, ราคาก๋วยจั๊บ, ราคาวุ้นเส้นสด, ราคาวุ้นเส้น,
bg product