ราคาเห็ด
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567
เห็ดเป๋าฮื้อ
-
บาท/กก.
เห็ดนางฟ้า
40.00
บาท/กก.
เห็ดฟางเบอร์กลาง
-
บาท/กก.
เห็ดหอมสด
140.00
บาท/กก.
เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่
340.00
บาท/กก.
เห็ดหูหนู
40.00
บาท/กก.
เห็ดหูหนูดำแห้ง
-
บาท/กก.
เห็ดเข็มทอง
45.00
บาท/กก.
เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ)
-
บาท/กก.
เห็ดขอนขาว
140.00
บาท/กก.
เห็ดโคนญี่ปุ่น
-
บาท/กก.
เห็ดนางฟ้าภูฐาน
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
เห็ด
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม