ราคาเห็ด

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เห็ดเป๋าฮื้อ 40.00 บาท/กก.
(B) เห็ดนางฟ้า 30.00 บาท/กก.
(C) เห็ดฟางเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
(D) เห็ดหอมสด 165.00 บาท/กก.
(E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ 350.00 บาท/กก.
(F) เห็ดหูหนู 40.00 บาท/กก.
(G) เห็ดหูหนูดำแห้ง 250.00 บาท/กก.
(H) เห็ดเข็มทอง 47.50 บาท/กก.
(I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) - บาท/กก.
(J) เห็ดขอนขาว - บาท/กก.
(K) เห็ดโคนญี่ปุ่น - บาท/กก.
(L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) เห็ดเป๋าฮื้อ (B) เห็ดนางฟ้า (C) เห็ดฟางเบอร์กลาง (D) เห็ดหอมสด (E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ (F) เห็ดหูหนู (G) เห็ดหูหนูดำแห้ง (H) เห็ดเข็มทอง (I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) (J) เห็ดขอนขาว (K) เห็ดโคนญี่ปุ่น (L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน
28/07/2560 40.00 30.00 100.00 165.00 350.00 40.00 250.00 47.50 - - - -
27/07/2560 40.00 40.00 98.75 162.50 315.00 43.00 325.00 61.25 70.00 120.00 200.00 120.00
26/07/2560 36.00 41.25 100.00 165.00 315.00 43.00 325.00 64.50 70.00 120.00 200.00 120.00
25/07/2560 40.00 40.00 97.50 162.50 315.00 43.00 325.00 64.50 70.00 120.00 200.00 100.00
24/07/2560 40.00 42.50 102.50 162.50 315.00 43.00 325.00 64.50 70.00 120.00 200.00 120.00
23/07/2560 40.00 37.50 102.50 162.50 315.00 43.00 325.00 64.50 70.00 120.00 200.00 120.00
22/07/2560 40.00 38.75 102.50 162.50 315.00 45.00 325.00 64.50 70.00 120.00 200.00 120.00
21/07/2560 50.00 38.75 92.50 162.50 315.00 45.00 325.00 64.50 70.00 120.00 200.00 120.00
20/07/2560 50.00 38.75 92.50 162.50 315.00 45.00 325.00 64.50 70.00 120.00 200.00 120.00
19/07/2560 50.00 40.00 95.00 155.00 315.00 45.00 325.00 60.00 70.00 120.00 200.00 120.00
18/07/2560 50.00 40.00 95.00 120.00 315.00 43.00 325.00 60.00 70.00 120.00 200.00 120.00
17/07/2560 50.00 40.00 93.75 147.50 315.00 43.00 325.00 60.00 70.00 110.00 200.00 120.00
16/07/2560 - 50.00 90.00 140.00 280.00 50.00 400.00 75.00 70.00 120.00 200.00 120.00
15/07/2560 50.00 40.00 100.00 147.50 315.00 40.00 325.00 60.00 70.00 110.00 200.00 120.00
14/07/2560 50.00 45.00 100.00 120.00 315.00 45.00 325.00 55.00 70.00 110.00 200.00 120.00
13/07/2560 50.00 50.00 97.50 120.00 315.00 50.00 325.00 55.00 70.00 110.00 200.00 120.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเห็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเห็ดรายวัน, ราคาเห็ดเป๋าฮื้อ, ราคาเห็ดนางฟ้า, ราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง, ราคาเห็ดหอมสด, ราคาเห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่, ราคาเห็ดหูหนู, ราคาเห็ดหูหนูดำแห้ง, ราคาเห็ดเข็มทอง, ราคาเห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ), ราคาเห็ดขอนขาว, ราคาเห็ดโคนญี่ปุ่น, ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐาน,
bg product