ราคาเห็ด

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เห็ดเป๋าฮื้อ 60.00 บาท/กก.
(B) เห็ดนางฟ้า 25.00 บาท/กก.
(C) เห็ดฟางเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
(D) เห็ดหอมสด 150.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ 455.00 บาท/กก.
(F) เห็ดหูหนู 40.00 บาท/กก.
(G) เห็ดหูหนูดำแห้ง 280.00 บาท/กก.
(H) เห็ดเข็มทอง 70.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) - บาท/กก.
(J) เห็ดขอนขาว - บาท/กก.
(K) เห็ดโคนญี่ปุ่น - บาท/กก.
(L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน - บาท/กก.
วันที่ (A) เห็ดเป๋าฮื้อ (B) เห็ดนางฟ้า (C) เห็ดฟางเบอร์กลาง (D) เห็ดหอมสด (E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ (F) เห็ดหูหนู (G) เห็ดหูหนูดำแห้ง (H) เห็ดเข็มทอง (I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) (J) เห็ดขอนขาว (K) เห็ดโคนญี่ปุ่น (L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน
16/01/2562 60.00 25.00 100.00 150.00 455.00 40.00 280.00 70.00 - - - -
15/01/2562 53.33 39.17 96.67 156.67 387.50 44.00 240.00 75.00 90.00 110.00 200.00 80.00
14/01/2562 51.67 36.67 96.67 156.67 387.50 42.33 240.00 70.00 90.00 110.00 200.00 80.00
13/01/2562 57.50 47.50 100.00 155.00 387.50 50.00 240.00 70.00 90.00 110.00 200.00 120.00
12/01/2562 53.33 41.67 93.33 156.67 387.50 44.67 240.00 70.00 90.00 110.00 200.00 82.50
11/01/2562 55.00 46.67 93.33 156.67 387.50 44.67 240.00 70.00 90.00 120.00 200.00 75.00
10/01/2562 55.00 46.67 96.67 156.67 387.50 45.00 240.00 70.00 90.00 120.00 200.00 77.50
09/01/2562 55.00 43.33 96.67 156.67 387.50 45.00 240.00 70.00 90.00 120.00 200.00 75.00
08/01/2562 55.00 43.33 100.00 150.00 387.50 41.67 240.00 70.00 90.00 110.00 200.00 80.00
07/01/2562 53.33 40.00 100.00 150.00 300.00 38.00 166.25 80.00 90.00 110.00 200.00 77.50
06/01/2562 62.50 45.00 105.00 150.00 300.00 41.00 166.25 70.00 90.00 110.00 200.00 120.00
05/01/2562 58.33 43.33 103.33 150.00 300.00 37.33 166.25 70.00 90.00 110.00 200.00 80.00
04/01/2562 60.00 48.33 100.00 150.00 300.00 36.67 166.25 70.00 90.00 110.00 200.00 87.50
03/01/2562 61.67 44.17 103.33 150.00 300.00 38.33 166.25 75.00 90.00 110.00 200.00 90.00
02/01/2562 58.33 43.33 103.33 160.00 300.00 34.67 166.25 70.00 70.00 110.00 200.00 80.00
01/01/2562 57.50 41.25 105.00 165.00 300.00 40.00 166.25 70.00 70.00 120.00 200.00 120.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเห็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเห็ดรายวัน, ราคาเห็ดเป๋าฮื้อ, ราคาเห็ดนางฟ้า, ราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง, ราคาเห็ดหอมสด, ราคาเห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่, ราคาเห็ดหูหนู, ราคาเห็ดหูหนูดำแห้ง, ราคาเห็ดเข็มทอง, ราคาเห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ), ราคาเห็ดขอนขาว, ราคาเห็ดโคนญี่ปุ่น, ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐาน,
bg product