ราคาเห็ด

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เห็ดเป๋าฮื้อ 50.00 บาท/กก.
(B) เห็ดนางฟ้า 71.67 บาท/กก.
(C) เห็ดฟางเบอร์กลาง 86.67 บาท/กก.
(D) เห็ดหอมสด 100.00 บาท/กก.
(E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ 350.00 บาท/กก.
(F) เห็ดหูหนู 38.00 บาท/กก.
(G) เห็ดหูหนูดำแห้ง 250.00 บาท/กก.
(H) เห็ดเข็มทอง 70.00 บาท/กก.
(I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) - บาท/กก.
(J) เห็ดขอนขาว 110.00 บาท/กก.
(K) เห็ดโคนญี่ปุ่น - บาท/กก.
(L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน 130.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) เห็ดเป๋าฮื้อ (B) เห็ดนางฟ้า (C) เห็ดฟางเบอร์กลาง (D) เห็ดหอมสด (E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ (F) เห็ดหูหนู (G) เห็ดหูหนูดำแห้ง (H) เห็ดเข็มทอง (I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) (J) เห็ดขอนขาว (K) เห็ดโคนญี่ปุ่น (L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน
29/03/2560 50.00 71.67 86.67 100.00 350.00 38.00 250.00 70.00 - 110.00 - 130.00
28/03/2560 50.00 75.00 83.33 115.00 315.00 38.00 325.00 75.00 70.00 110.00 200.00 140.00
27/03/2560 50.00 76.67 83.33 120.00 315.00 40.00 325.00 75.00 70.00 110.00 200.00 140.00
26/03/2560 50.00 73.33 83.33 120.00 315.00 38.00 325.00 75.00 70.00 110.00 200.00 140.00
25/03/2560 50.00 66.25 85.00 123.33 303.33 38.00 350.00 75.00 70.00 110.00 200.00 120.00
24/03/2560 50.00 63.33 83.33 120.00 315.00 38.67 325.00 75.00 70.00 110.00 200.00 150.00
23/03/2560 50.00 57.50 85.00 120.00 315.00 33.00 325.00 75.00 70.00 100.00 200.00 130.00
22/03/2560 50.00 63.33 86.67 120.00 315.00 38.67 325.00 75.00 100.00 110.00 170.00 150.00
21/03/2560 50.00 65.00 86.67 120.00 315.00 36.00 325.00 75.00 100.00 110.00 170.00 150.00
20/03/2560 - 70.00 80.00 130.00 280.00 40.00 400.00 80.00 100.00 110.00 170.00 150.00
19/03/2560 60.00 70.00 86.67 130.00 315.00 35.33 325.00 72.50 100.00 100.00 170.00 150.00
18/03/2560 50.00 70.00 83.33 130.00 315.00 34.67 325.00 72.50 100.00 110.00 170.00 150.00
17/03/2560 50.00 69.17 83.33 145.00 315.00 34.67 325.00 75.00 100.00 110.00 170.00 150.00
16/03/2560 50.00 61.67 86.67 145.00 315.00 38.00 325.00 72.50 100.00 110.00 170.00 120.00
15/03/2560 50.00 55.00 83.33 145.00 315.00 34.67 325.00 75.00 100.00 110.00 170.00 120.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเห็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเห็ดรายวัน, ราคาเห็ดเป๋าฮื้อ, ราคาเห็ดนางฟ้า, ราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง, ราคาเห็ดหอมสด, ราคาเห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่, ราคาเห็ดหูหนู, ราคาเห็ดหูหนูดำแห้ง, ราคาเห็ดเข็มทอง, ราคาเห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ), ราคาเห็ดขอนขาว, ราคาเห็ดโคนญี่ปุ่น, ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐาน,
bg product