ราคาเห็ด

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เห็ดเป๋าฮื้อ 50.00 บาท/กก.
(B) เห็ดนางฟ้า 22.50 บาท/กก.
(C) เห็ดฟางเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
(D) เห็ดหอมสด 160.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ 350.00 บาท/กก.
(F) เห็ดหูหนู 30.00 บาท/กก.
(G) เห็ดหูหนูดำแห้ง 250.00 บาท/กก.
(H) เห็ดเข็มทอง 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) - บาท/กก.
(J) เห็ดขอนขาว - บาท/กก.
(K) เห็ดโคนญี่ปุ่น - บาท/กก.
(L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) เห็ดเป๋าฮื้อ (B) เห็ดนางฟ้า (C) เห็ดฟางเบอร์กลาง (D) เห็ดหอมสด (E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ (F) เห็ดหูหนู (G) เห็ดหูหนูดำแห้ง (H) เห็ดเข็มทอง (I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) (J) เห็ดขอนขาว (K) เห็ดโคนญี่ปุ่น (L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน
19/11/2560 50.00 22.50 100.00 160.00 350.00 30.00 250.00 40.00 - - - -
18/11/2560 45.00 26.67 96.67 163.33 315.00 33.33 325.00 57.50 75.00 110.00 200.00 100.00
17/11/2560 45.00 24.17 96.67 163.33 315.00 34.67 325.00 57.50 75.00 110.00 200.00 100.00
16/11/2560 35.00 25.00 96.67 163.33 315.00 33.33 325.00 57.50 75.00 110.00 200.00 100.00
15/11/2560 36.67 26.67 95.00 150.00 315.00 33.50 325.00 61.25 75.00 110.00 200.00 100.00
14/11/2560 45.00 33.33 93.33 156.67 315.00 35.67 325.00 61.25 75.00 110.00 200.00 80.00
13/11/2560 45.00 38.33 100.00 160.00 303.33 42.75 350.00 65.83 75.00 110.00 200.00 80.00
12/11/2560 50.00 35.00 105.00 170.00 315.00 43.00 325.00 62.50 75.00 120.00 200.00 80.00
11/11/2560 45.00 33.33 100.00 156.67 315.00 40.33 325.00 61.25 75.00 120.00 200.00 80.00
10/11/2560 45.00 29.17 100.00 156.67 315.00 40.33 325.00 61.25 75.00 120.00 200.00 60.00
09/11/2560 40.00 40.00 105.00 165.00 315.00 43.00 325.00 61.25 75.00 110.00 200.00 80.00
08/11/2560 40.00 35.00 105.00 165.00 315.00 45.00 325.00 61.25 75.00 110.00 200.00 80.00
07/11/2560 50.00 40.00 105.00 165.00 315.00 45.00 325.00 62.50 75.00 110.00 200.00 80.00
06/11/2560 50.00 35.00 105.00 165.00 315.00 45.00 325.00 62.50 75.00 110.00 200.00 80.00
05/11/2560 50.00 30.00 105.00 165.00 315.00 45.00 325.00 62.50 75.00 110.00 200.00 80.00
04/11/2560 - 50.00 110.00 170.00 280.00 60.00 400.00 75.00 75.00 100.00 200.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเห็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเห็ดรายวัน, ราคาเห็ดเป๋าฮื้อ, ราคาเห็ดนางฟ้า, ราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง, ราคาเห็ดหอมสด, ราคาเห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่, ราคาเห็ดหูหนู, ราคาเห็ดหูหนูดำแห้ง, ราคาเห็ดเข็มทอง, ราคาเห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ), ราคาเห็ดขอนขาว, ราคาเห็ดโคนญี่ปุ่น, ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐาน,
bg product