ราคาเห็ด

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เห็ดเป๋าฮื้อ 60.00 บาท/กก.
(B) เห็ดนางฟ้า 55.00 บาท/กก.
(C) เห็ดฟางเบอร์กลาง 130.00 บาท/กก.
(D) เห็ดหอมสด 145.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ 280.00 บาท/กก.
(F) เห็ดหูหนู 40.00 บาท/กก.
(G) เห็ดหูหนูดำแห้ง 400.00 บาท/กก.
(H) เห็ดเข็มทอง 80.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) 90.00 บาท/กก.
(J) เห็ดขอนขาว 120.00 บาท/กก.
(K) เห็ดโคนญี่ปุ่น 200.00 บาท/กก.
(L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน 120.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) เห็ดเป๋าฮื้อ (B) เห็ดนางฟ้า (C) เห็ดฟางเบอร์กลาง (D) เห็ดหอมสด (E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ (F) เห็ดหูหนู (G) เห็ดหูหนูดำแห้ง (H) เห็ดเข็มทอง (I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) (J) เห็ดขอนขาว (K) เห็ดโคนญี่ปุ่น (L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน
20/01/2561 60.00 55.00 130.00 145.00 280.00 40.00 400.00 80.00 90.00 120.00 200.00 120.00
19/01/2561 47.50 40.00 120.00 146.67 315.00 38.00 325.00 60.00 90.00 120.00 200.00 120.00
18/01/2561 45.00 26.67 120.00 146.67 315.00 40.33 325.00 60.00 90.00 120.00 200.00 100.00
17/01/2561 45.00 26.67 120.00 153.33 315.00 40.33 325.00 60.00 90.00 100.00 200.00 100.00
16/01/2561 45.00 43.33 120.00 163.33 315.00 45.00 325.00 62.50 90.00 120.00 200.00 120.00
15/01/2561 40.00 52.50 140.00 170.00 280.00 42.50 400.00 75.00 90.00 120.00 200.00 140.00
14/01/2561 - 80.00 120.00 180.00 280.00 50.00 400.00 75.00 90.00 100.00 200.00 130.00
13/01/2561 40.00 47.50 105.00 170.00 280.00 41.00 400.00 75.00 90.00 100.00 200.00 130.00
12/01/2561 40.00 45.00 103.33 166.67 315.00 34.17 325.00 63.75 90.00 100.00 200.00 120.00
11/01/2561 40.00 43.75 105.00 170.00 315.00 38.00 325.00 63.75 90.00 100.00 220.00 120.00
10/01/2561 50.00 43.33 100.00 166.67 315.00 44.67 325.00 63.75 90.00 100.00 220.00 120.00
09/01/2561 45.00 36.67 110.00 153.33 315.00 63.33 325.00 62.50 90.00 100.00 220.00 120.00
08/01/2561 50.00 31.67 103.33 153.33 315.00 78.33 325.00 62.50 90.00 100.00 220.00 120.00
07/01/2561 40.00 27.50 105.00 170.00 315.00 83.00 325.00 62.50 90.00 100.00 220.00 100.00
06/01/2561 40.00 28.33 103.33 153.33 315.00 84.67 325.00 62.50 90.00 100.00 220.00 100.00
05/01/2561 45.00 29.17 110.00 153.33 315.00 84.67 325.00 62.50 90.00 - 220.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเห็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาพริก
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
พริกขี้หนูสวน 140.00 บาท/กก.
พริกยอดสน 50.00 บาท/กก.
พริกยำแดง 37.50 บาท/กก.
พริกกะเหรี่ยง 90.00 บาท/กก.
พริกจินดาแดง 39.00 บาท/กก.
พริกจินดาเขียว 27.50 บาท/กก.
พริกมัน 20.00 บาท/กก.
พริกเหลือง 55.00 บาท/กก.
พริกชี้ฟ้า 30.00 บาท/กก.
พริกหยวก 32.00 บาท/กก.
พริกหวาน 95.00 บาท/กก.
พริกไทยอ่อน 80.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาผักหวาน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ผักหวานป่า 180.00 บาท/กก.
ผักหวานบ้าน - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาฝรั่ง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/กก.
ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 14.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาผักบุ้ง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ผักบุ้งจีน 20.00 บาท/กก.
ผักบุ้งนา 20.00 บาท/กำ
ผักบุ้งไทย - บาท/มัด
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาเห็ดรายวัน, ราคาเห็ดเป๋าฮื้อ, ราคาเห็ดนางฟ้า, ราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง, ราคาเห็ดหอมสด, ราคาเห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่, ราคาเห็ดหูหนู, ราคาเห็ดหูหนูดำแห้ง, ราคาเห็ดเข็มทอง, ราคาเห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ), ราคาเห็ดขอนขาว, ราคาเห็ดโคนญี่ปุ่น, ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐาน,
bg product