ราคาเห็ด

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เห็ดเป๋าฮื้อ 65.00 บาท/กก.
(B) เห็ดนางฟ้า 70.00 บาท/กก.
(C) เห็ดฟางเบอร์กลาง 87.50 บาท/กก.
(D) เห็ดหอมสด 156.67 บาท/กก.
(E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ 315.00 บาท/กก.
(F) เห็ดหูหนู 35.00 บาท/กก.
(G) เห็ดหูหนูดำแห้ง 325.00 บาท/กก.
(H) เห็ดเข็มทอง 60.00 บาท/กก.
(I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) 70.00 บาท/กก.
(J) เห็ดขอนขาว 100.00 บาท/กก.
(K) เห็ดโคนญี่ปุ่น 200.00 บาท/กก.
(L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน 120.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) เห็ดเป๋าฮื้อ (B) เห็ดนางฟ้า (C) เห็ดฟางเบอร์กลาง (D) เห็ดหอมสด (E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ (F) เห็ดหูหนู (G) เห็ดหูหนูดำแห้ง (H) เห็ดเข็มทอง (I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) (J) เห็ดขอนขาว (K) เห็ดโคนญี่ปุ่น (L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน
26/05/2560 65.00 70.00 87.50 156.67 315.00 35.00 325.00 60.00 70.00 100.00 200.00 120.00
25/05/2560 55.00 65.00 96.67 156.67 315.00 31.33 325.00 60.00 70.00 100.00 200.00 -
24/05/2560 - 80.00 100.00 160.00 280.00 40.00 400.00 75.00 70.00 100.00 200.00 -
23/05/2560 55.00 55.00 93.33 156.67 315.00 32.67 325.00 65.00 70.00 110.00 200.00 -
22/05/2560 55.00 56.25 86.25 156.67 315.00 39.50 325.00 65.00 70.00 110.00 200.00 120.00
21/05/2560 50.00 46.25 90.00 155.00 315.00 39.00 325.00 65.00 70.00 110.00 200.00 120.00
20/05/2560 70.00 58.33 80.00 160.00 280.00 46.67 400.00 75.00 70.00 100.00 200.00 130.00
19/05/2560 70.00 56.67 86.67 160.00 - 53.33 - 75.00 70.00 100.00 200.00 130.00
18/05/2560 60.00 55.00 87.50 160.00 280.00 50.00 400.00 75.00 70.00 100.00 200.00 130.00
17/05/2560 55.00 41.67 90.00 156.67 315.00 42.33 325.00 65.00 70.00 100.00 200.00 130.00
16/05/2560 55.00 40.83 90.00 156.67 315.00 43.67 325.00 65.00 70.00 100.00 200.00 130.00
15/05/2560 55.00 50.63 90.00 156.67 315.00 50.00 325.00 65.00 70.00 110.00 200.00 130.00
14/05/2560 50.00 53.33 86.67 155.00 315.00 53.33 325.00 65.00 70.00 110.00 200.00 130.00
13/05/2560 55.00 41.67 96.67 156.67 315.00 51.25 350.00 68.33 70.00 110.00 200.00 130.00
12/05/2560 50.00 53.75 95.00 150.00 315.00 57.25 325.00 65.00 70.00 110.00 200.00 130.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเห็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเห็ดรายวัน, ราคาเห็ดเป๋าฮื้อ, ราคาเห็ดนางฟ้า, ราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง, ราคาเห็ดหอมสด, ราคาเห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่, ราคาเห็ดหูหนู, ราคาเห็ดหูหนูดำแห้ง, ราคาเห็ดเข็มทอง, ราคาเห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ), ราคาเห็ดขอนขาว, ราคาเห็ดโคนญี่ปุ่น, ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐาน,
bg product