ราคาเห็ด

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เห็ดเป๋าฮื้อ 60.00 บาท/กก.
(B) เห็ดนางฟ้า 55.83 บาท/กก.
(C) เห็ดฟางเบอร์กลาง 88.33 บาท/กก.
(D) เห็ดหอมสด 140.00 บาท/กก.
(E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ 320.00 บาท/กก.
(F) เห็ดหูหนู 51.33 บาท/กก.
(G) เห็ดหูหนูดำแห้ง 175.00 บาท/กก.
(H) เห็ดเข็มทอง 115.00 บาท/กก.
(I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) 100.00 บาท/กก.
(J) เห็ดขอนขาว 100.00 บาท/กก.
(K) เห็ดโคนญี่ปุ่น 220.00 บาท/กก.
(L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน 120.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) เห็ดเป๋าฮื้อ (B) เห็ดนางฟ้า (C) เห็ดฟางเบอร์กลาง (D) เห็ดหอมสด (E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ (F) เห็ดหูหนู (G) เห็ดหูหนูดำแห้ง (H) เห็ดเข็มทอง (I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) (J) เห็ดขอนขาว (K) เห็ดโคนญี่ปุ่น (L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน
23/01/2560 60.00 55.83 88.33 140.00 320.00 51.33 175.00 115.00 100.00 100.00 220.00 120.00
22/01/2560 60.00 50.00 90.00 140.00 320.00 51.33 175.00 115.00 100.00 100.00 220.00 120.00
21/01/2560 60.00 55.83 91.67 140.00 320.00 47.33 175.00 115.00 100.00 120.00 220.00 130.00
20/01/2560 60.00 45.00 95.00 140.00 320.00 48.00 175.00 115.00 100.00 100.00 220.00 120.00
19/01/2560 60.00 45.00 90.00 140.00 320.00 51.67 175.00 115.00 100.00 100.00 220.00 120.00
18/01/2560 60.00 37.50 97.50 140.00 320.00 51.00 175.00 115.00 100.00 100.00 200.00 120.00
17/01/2560 60.00 45.00 97.50 140.00 310.00 58.00 185.00 115.00 100.00 100.00 200.00 100.00
16/01/2560 60.00 56.67 88.33 140.00 310.00 53.33 185.00 80.00 100.00 110.00 200.00 100.00
15/01/2560 60.00 56.67 90.00 140.00 310.00 67.33 185.00 80.00 100.00 110.00 200.00 100.00
14/01/2560 60.00 45.00 92.50 140.00 310.00 58.00 185.00 80.00 100.00 120.00 200.00 100.00
13/01/2560 60.00 50.00 85.00 140.00 310.00 72.00 185.00 80.00 100.00 120.00 200.00 100.00
12/01/2560 50.00 49.17 85.00 140.00 310.00 73.33 185.00 80.00 100.00 120.00 200.00 100.00
11/01/2560 60.00 41.67 85.00 125.00 310.00 77.33 185.00 70.00 100.00 120.00 200.00 100.00
10/01/2560 60.00 41.67 83.33 125.00 310.00 74.00 185.00 70.00 100.00 120.00 200.00 100.00
09/01/2560 60.00 45.00 86.67 125.00 350.00 73.33 250.00 70.00 100.00 120.00 200.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเห็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเห็ดรายวัน, ราคาเห็ดเป๋าฮื้อ, ราคาเห็ดนางฟ้า, ราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง, ราคาเห็ดหอมสด, ราคาเห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่, ราคาเห็ดหูหนู, ราคาเห็ดหูหนูดำแห้ง, ราคาเห็ดเข็มทอง, ราคาเห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ), ราคาเห็ดขอนขาว, ราคาเห็ดโคนญี่ปุ่น, ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐาน,
bg product