ราคาเห็ด
ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2566
เห็ดเป๋าฮื้อ
-
บาท/กก.
เห็ดนางฟ้า
75.00
บาท/กก.
เห็ดฟางเบอร์กลาง
150.00
บาท/กก.
เห็ดหอมสด
135.00
บาท/กก.
เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่
320.00
บาท/กก.
เห็ดหูหนู
85.00
บาท/กก.
เห็ดหูหนูดำแห้ง
180.00
บาท/กก.
เห็ดเข็มทอง
42.50
บาท/กก.
เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ)
70.00
บาท/กก.
เห็ดขอนขาว
155.00
บาท/กก.
เห็ดโคนญี่ปุ่น
200.00
บาท/กก.
เห็ดนางฟ้าภูฐาน
100.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
เห็ด
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม