ราคาเห็ด

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เห็ดเป๋าฮื้อ 56.67 บาท/กก.
(B) เห็ดนางฟ้า 50.83 บาท/กก.
(C) เห็ดฟางเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
(D) เห็ดหอมสด 161.67 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ 325.00 บาท/กก.
(F) เห็ดหูหนู 55.00 บาท/กก.
(G) เห็ดหูหนูดำแห้ง 325.00 บาท/กก.
(H) เห็ดเข็มทอง 56.25 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) 100.00 บาท/กก.
(J) เห็ดขอนขาว 110.00 บาท/กก.
(K) เห็ดโคนญี่ปุ่น 200.00 บาท/กก.
(L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน 82.50 บาท/กก.
วันที่ (A) เห็ดเป๋าฮื้อ (B) เห็ดนางฟ้า (C) เห็ดฟางเบอร์กลาง (D) เห็ดหอมสด (E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ (F) เห็ดหูหนู (G) เห็ดหูหนูดำแห้ง (H) เห็ดเข็มทอง (I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) (J) เห็ดขอนขาว (K) เห็ดโคนญี่ปุ่น (L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน
19/09/2561 56.67 50.83 100.00 161.67 325.00 55.00 325.00 56.25 100.00 110.00 200.00 82.50
18/09/2561 56.67 49.17 103.33 156.67 325.00 55.00 325.00 56.25 100.00 110.00 200.00 82.50
17/09/2561 56.67 49.17 103.33 156.67 325.00 56.00 325.00 56.25 100.00 110.00 200.00 82.50
16/09/2561 50.00 52.50 105.00 155.00 325.00 60.00 325.00 56.25 100.00 110.00 200.00 120.00
15/09/2561 50.00 51.67 103.33 155.00 325.00 56.67 325.00 56.25 100.00 110.00 200.00 85.00
14/09/2561 60.00 51.67 103.33 165.00 325.00 55.67 325.00 56.25 100.00 100.00 200.00 87.50
13/09/2561 60.00 53.33 103.33 168.33 325.00 55.00 325.00 56.25 100.00 100.00 200.00 87.50
12/09/2561 60.00 54.17 103.33 165.00 350.00 56.67 250.00 61.25 100.00 100.00 200.00 87.50
11/09/2561 58.33 51.67 106.67 165.00 325.00 58.67 325.00 61.25 100.00 100.00 200.00 85.00
10/09/2561 56.67 43.33 103.33 165.00 325.00 58.00 325.00 61.25 100.00 100.00 200.00 82.50
09/09/2561 62.50 48.75 110.00 165.00 325.00 62.00 325.00 61.25 100.00 100.00 200.00 120.00
08/09/2561 58.33 46.67 103.33 163.33 325.00 55.33 325.00 60.00 100.00 100.00 200.00 87.50
07/09/2561 56.67 48.33 103.33 163.33 325.00 56.00 325.00 60.00 100.00 100.00 200.00 85.00
06/09/2561 58.33 53.33 106.67 160.00 325.00 56.67 325.00 60.00 100.00 110.00 200.00 87.50
05/09/2561 56.67 50.00 103.33 161.67 325.00 55.33 325.00 60.00 100.00 110.00 200.00 87.50
04/09/2561 58.33 55.00 103.33 161.67 325.00 54.67 325.00 60.00 100.00 110.00 200.00 87.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาเห็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเห็ดรายวัน, ราคาเห็ดเป๋าฮื้อ, ราคาเห็ดนางฟ้า, ราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง, ราคาเห็ดหอมสด, ราคาเห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่, ราคาเห็ดหูหนู, ราคาเห็ดหูหนูดำแห้ง, ราคาเห็ดเข็มทอง, ราคาเห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ), ราคาเห็ดขอนขาว, ราคาเห็ดโคนญี่ปุ่น, ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐาน,
bg product