ราคาเห็ด

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เห็ดเป๋าฮื้อ 50.00 บาท/กก.
(B) เห็ดนางฟ้า 40.00 บาท/กก.
(C) เห็ดฟางเบอร์กลาง 98.33 บาท/กก.
(D) เห็ดหอมสด 130.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ 325.00 บาท/กก.
(F) เห็ดหูหนู 61.67 บาท/กก.
(G) เห็ดหูหนูดำแห้ง 325.00 บาท/กก.
(H) เห็ดเข็มทอง 62.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) 90.00 บาท/กก.
(J) เห็ดขอนขาว 110.00 บาท/กก.
(K) เห็ดโคนญี่ปุ่น 200.00 บาท/กก.
(L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน 120.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เห็ดเป๋าฮื้อ (B) เห็ดนางฟ้า (C) เห็ดฟางเบอร์กลาง (D) เห็ดหอมสด (E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ (F) เห็ดหูหนู (G) เห็ดหูหนูดำแห้ง (H) เห็ดเข็มทอง (I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) (J) เห็ดขอนขาว (K) เห็ดโคนญี่ปุ่น (L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน
18/07/2561 50.00 40.00 98.33 130.00 325.00 61.67 325.00 62.50 90.00 110.00 200.00 120.00
17/07/2561 48.33 37.50 98.33 125.00 325.00 61.67 325.00 62.50 90.00 110.00 200.00 120.00
16/07/2561 50.00 36.67 101.67 125.00 325.00 63.33 325.00 62.50 90.00 120.00 200.00 130.00
15/07/2561 50.00 46.50 105.00 127.50 325.00 62.50 325.00 62.50 90.00 120.00 200.00 130.00
14/07/2561 48.33 45.83 103.33 120.00 350.00 54.00 250.00 62.50 90.00 120.00 200.00 110.00
13/07/2561 45.00 42.50 100.00 125.00 350.00 40.00 250.00 62.50 90.00 - 200.00 -
12/07/2561 40.00 35.00 100.00 125.00 350.00 44.00 250.00 62.50 90.00 - 200.00 -
11/07/2561 50.00 45.00 103.33 123.33 325.00 53.33 325.00 62.50 90.00 120.00 200.00 130.00
10/07/2561 50.00 41.67 103.33 121.67 325.00 53.67 325.00 56.25 90.00 120.00 200.00 130.00
09/07/2561 45.00 41.67 100.00 123.33 325.00 54.00 325.00 56.25 90.00 120.00 200.00 130.00
08/07/2561 50.00 52.50 105.00 125.00 325.00 56.00 325.00 56.25 90.00 120.00 200.00 130.00
07/07/2561 53.33 45.00 103.33 126.67 325.00 55.00 325.00 56.25 90.00 120.00 200.00 130.00
06/07/2561 53.33 55.00 103.33 126.67 325.00 57.33 325.00 56.25 90.00 120.00 200.00 130.00
05/07/2561 52.50 61.67 103.33 126.67 325.00 53.33 325.00 56.25 90.00 110.00 200.00 120.00
04/07/2561 50.00 56.67 103.33 125.00 325.00 60.00 325.00 57.50 90.00 110.00 200.00 120.00
03/07/2561 50.00 45.00 100.00 125.00 325.00 52.00 325.00 57.50 90.00 110.00 200.00 130.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเห็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเห็ดรายวัน, ราคาเห็ดเป๋าฮื้อ, ราคาเห็ดนางฟ้า, ราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง, ราคาเห็ดหอมสด, ราคาเห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่, ราคาเห็ดหูหนู, ราคาเห็ดหูหนูดำแห้ง, ราคาเห็ดเข็มทอง, ราคาเห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ), ราคาเห็ดขอนขาว, ราคาเห็ดโคนญี่ปุ่น, ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐาน,
bg product