ราคาเห็ด

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เห็ดเป๋าฮื้อ 60.00 บาท/กก.
(B) เห็ดนางฟ้า 55.00 บาท/กก.
(C) เห็ดฟางเบอร์กลาง 86.67 บาท/กก.
(D) เห็ดหอมสด 210.00 บาท/กก.
(E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ 315.00 บาท/กก.
(F) เห็ดหูหนู 56.00 บาท/กก.
(G) เห็ดหูหนูดำแห้ง 325.00 บาท/กก.
(H) เห็ดเข็มทอง 77.50 บาท/กก.
(I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) 100.00 บาท/กก.
(J) เห็ดขอนขาว 110.00 บาท/กก.
(K) เห็ดโคนญี่ปุ่น 200.00 บาท/กก.
(L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน 100.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) เห็ดเป๋าฮื้อ (B) เห็ดนางฟ้า (C) เห็ดฟางเบอร์กลาง (D) เห็ดหอมสด (E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ (F) เห็ดหูหนู (G) เห็ดหูหนูดำแห้ง (H) เห็ดเข็มทอง (I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) (J) เห็ดขอนขาว (K) เห็ดโคนญี่ปุ่น (L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน
20/02/2560 60.00 55.00 86.67 210.00 315.00 56.00 325.00 77.50 100.00 110.00 200.00 100.00
19/02/2560 60.00 52.50 86.67 180.00 315.00 54.67 325.00 77.50 100.00 110.00 200.00 100.00
18/02/2560 60.00 42.50 95.00 180.00 315.00 51.50 325.00 77.50 100.00 120.00 200.00 100.00
17/02/2560 60.00 48.33 83.33 180.00 315.00 55.33 325.00 80.00 100.00 120.00 200.00 100.00
16/02/2560 60.00 55.00 83.33 180.00 320.00 58.33 175.00 77.50 100.00 110.00 200.00 100.00
15/02/2560 60.00 51.67 83.33 180.00 320.00 60.00 175.00 77.50 100.00 120.00 200.00 100.00
14/02/2560 60.00 48.33 83.33 170.00 320.00 60.67 175.00 77.50 100.00 120.00 210.00 100.00
13/02/2560 60.00 45.00 83.33 170.00 310.00 60.67 150.00 81.67 100.00 110.00 210.00 120.00
12/02/2560 60.00 42.50 83.33 170.00 320.00 59.67 175.00 77.50 100.00 110.00 210.00 120.00
11/02/2560 60.00 50.00 83.33 170.00 320.00 60.00 175.00 77.50 100.00 110.00 210.00 120.00
10/02/2560 60.00 51.67 83.33 170.00 320.00 56.67 175.00 77.50 100.00 110.00 210.00 120.00
09/02/2560 60.00 40.00 90.00 170.00 320.00 52.50 175.00 77.50 100.00 120.00 210.00 120.00
08/02/2560 45.00 63.33 84.17 165.00 320.00 62.67 175.00 82.50 100.00 120.00 210.00 100.00
07/02/2560 60.00 58.33 85.00 165.00 320.00 56.67 175.00 82.50 100.00 120.00 210.00 100.00
06/02/2560 60.00 48.75 91.25 165.00 320.00 54.00 175.00 82.50 100.00 120.00 220.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเห็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเห็ดรายวัน, ราคาเห็ดเป๋าฮื้อ, ราคาเห็ดนางฟ้า, ราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง, ราคาเห็ดหอมสด, ราคาเห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่, ราคาเห็ดหูหนู, ราคาเห็ดหูหนูดำแห้ง, ราคาเห็ดเข็มทอง, ราคาเห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ), ราคาเห็ดขอนขาว, ราคาเห็ดโคนญี่ปุ่น, ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐาน,
bg product