ราคาเห็ด

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เห็ดเป๋าฮื้อ 55.00 บาท/กก.
(B) เห็ดนางฟ้า 40.00 บาท/กก.
(C) เห็ดฟางเบอร์กลาง 92.50 บาท/กก.
(D) เห็ดหอมสด 132.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ 455.00 บาท/กก.
(F) เห็ดหูหนู 39.00 บาท/กก.
(G) เห็ดหูหนูดำแห้ง 280.00 บาท/กก.
(H) เห็ดเข็มทอง 57.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) - บาท/กก.
(J) เห็ดขอนขาว - บาท/กก.
(K) เห็ดโคนญี่ปุ่น - บาท/กก.
(L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน 55.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เห็ดเป๋าฮื้อ (B) เห็ดนางฟ้า (C) เห็ดฟางเบอร์กลาง (D) เห็ดหอมสด (E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ (F) เห็ดหูหนู (G) เห็ดหูหนูดำแห้ง (H) เห็ดเข็มทอง (I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) (J) เห็ดขอนขาว (K) เห็ดโคนญี่ปุ่น (L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน
26/03/2562 55.00 40.00 92.50 132.50 455.00 39.00 280.00 57.50 - - - 55.00
25/03/2562 55.00 50.00 75.00 142.50 320.00 43.00 200.00 80.00 90.00 120.00 200.00 85.00
24/03/2562 60.00 50.00 75.00 170.00 320.00 47.00 200.00 62.50 80.00 120.00 200.00 120.00
23/03/2562 55.00 45.83 81.67 176.67 387.50 44.67 240.00 62.50 80.00 120.00 200.00 85.00
22/03/2562 55.00 46.67 78.33 176.67 387.50 46.00 240.00 62.50 80.00 120.00 200.00 85.00
21/03/2562 57.50 43.33 80.00 176.67 387.50 44.67 240.00 62.50 80.00 120.00 200.00 87.50
20/03/2562 57.50 47.50 90.00 176.67 387.50 46.00 240.00 62.50 90.00 120.00 200.00 87.50
19/03/2562 57.50 51.67 78.33 176.67 387.50 46.67 240.00 62.50 90.00 120.00 200.00 87.50
18/03/2562 55.00 50.00 90.00 175.00 320.00 45.00 200.00 70.00 90.00 120.00 200.00 85.00
17/03/2562 - - - - 320.00 - 200.00 - - - - -
16/03/2562 60.00 50.00 95.00 180.00 455.00 39.33 280.00 55.00 - 120.00 - 90.00
15/03/2562 65.00 61.67 95.00 183.33 387.50 35.33 240.00 62.50 90.00 120.00 220.00 90.00
14/03/2562 65.00 58.33 96.67 183.33 387.50 33.33 240.00 62.50 90.00 120.00 220.00 90.00
13/03/2562 60.00 53.33 95.00 183.33 387.50 35.00 240.00 62.50 90.00 120.00 220.00 85.00
12/03/2562 60.00 51.67 93.33 176.67 387.50 34.67 240.00 57.50 80.00 120.00 200.00 85.00
11/03/2562 60.00 49.17 95.00 170.00 380.00 31.67 240.00 57.50 80.00 120.00 200.00 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเห็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเห็ดรายวัน, ราคาเห็ดเป๋าฮื้อ, ราคาเห็ดนางฟ้า, ราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง, ราคาเห็ดหอมสด, ราคาเห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่, ราคาเห็ดหูหนู, ราคาเห็ดหูหนูดำแห้ง, ราคาเห็ดเข็มทอง, ราคาเห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ), ราคาเห็ดขอนขาว, ราคาเห็ดโคนญี่ปุ่น, ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐาน,
bg product