ราคาเห็ด
ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562
เห็ดเป๋าฮื้อ
58.33
บาท/กก.
เห็ดนางฟ้า
43.33
บาท/กก.
เห็ดฟางเบอร์กลาง
103.33
บาท/กก.
เห็ดหอมสด
160.00
บาท/กก.
เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่
435.00
บาท/กก.
เห็ดหูหนู
56.00
บาท/กก.
เห็ดหูหนูดำแห้ง
200.00
บาท/กก.
เห็ดเข็มทอง
62.50
บาท/กก.
เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ)
60.00
บาท/กก.
เห็ดขอนขาว
115.00
บาท/กก.
เห็ดโคนญี่ปุ่น
200.00
บาท/กก.
เห็ดนางฟ้าภูฐาน
85.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
เห็ด
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม