ราคาเห็ด

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เห็ดเป๋าฮื้อ 60.00 บาท/กก.
(B) เห็ดนางฟ้า 48.33 บาท/กก.
(C) เห็ดฟางเบอร์กลาง 113.33 บาท/กก.
(D) เห็ดหอมสด 128.33 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ 387.50 บาท/กก.
(F) เห็ดหูหนู 58.67 บาท/กก.
(G) เห็ดหูหนูดำแห้ง 240.00 บาท/กก.
(H) เห็ดเข็มทอง 53.75 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) 90.00 บาท/กก.
(J) เห็ดขอนขาว 120.00 บาท/กก.
(K) เห็ดโคนญี่ปุ่น 200.00 บาท/กก.
(L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เห็ดเป๋าฮื้อ (B) เห็ดนางฟ้า (C) เห็ดฟางเบอร์กลาง (D) เห็ดหอมสด (E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ (F) เห็ดหูหนู (G) เห็ดหูหนูดำแห้ง (H) เห็ดเข็มทอง (I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) (J) เห็ดขอนขาว (K) เห็ดโคนญี่ปุ่น (L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน
24/05/2562 60.00 48.33 113.33 128.33 387.50 58.67 240.00 53.75 90.00 120.00 200.00 100.00
23/05/2562 70.00 65.00 110.00 128.33 387.50 67.00 240.00 53.75 90.00 120.00 200.00 90.00
22/05/2562 70.00 70.00 110.00 128.33 387.50 67.33 240.00 48.75 90.00 170.00 200.00 90.00
21/05/2562 63.33 56.67 101.67 118.33 387.50 62.00 240.00 60.00 90.00 130.00 200.00 90.00
20/05/2562 63.33 55.00 101.67 128.33 387.50 63.33 240.00 62.50 90.00 130.00 200.00 90.00
19/05/2562 65.00 50.00 97.50 130.00 387.50 68.00 240.00 62.50 90.00 130.00 200.00 120.00
18/05/2562 65.00 52.50 97.50 130.00 387.50 68.00 240.00 62.50 90.00 130.00 200.00 120.00
17/05/2562 61.67 58.33 108.33 125.00 387.50 64.00 240.00 62.50 90.00 130.00 200.00 85.00
16/05/2562 63.33 58.33 108.33 118.33 387.50 61.33 240.00 57.50 90.00 130.00 200.00 95.00
15/05/2562 63.33 60.83 111.67 125.00 387.50 64.67 240.00 61.25 90.00 130.00 200.00 95.00
14/05/2562 66.67 61.67 111.67 125.00 387.50 71.33 240.00 61.25 90.00 130.00 200.00 95.00
13/05/2562 65.00 61.67 111.67 125.00 387.50 73.33 240.00 61.25 90.00 130.00 200.00 92.50
12/05/2562 70.00 70.00 110.00 120.00 387.50 78.00 240.00 57.50 90.00 120.00 220.00 140.00
11/05/2562 68.33 61.67 110.00 120.00 387.50 72.00 240.00 57.50 90.00 120.00 220.00 102.50
10/05/2562 72.50 63.33 110.00 120.00 455.00 72.67 280.00 57.50 90.00 120.00 220.00 105.00
09/05/2562 63.33 63.33 101.67 123.33 387.50 63.33 240.00 57.50 90.00 120.00 200.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเห็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเห็ดรายวัน, ราคาเห็ดเป๋าฮื้อ, ราคาเห็ดนางฟ้า, ราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง, ราคาเห็ดหอมสด, ราคาเห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่, ราคาเห็ดหูหนู, ราคาเห็ดหูหนูดำแห้ง, ราคาเห็ดเข็มทอง, ราคาเห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ), ราคาเห็ดขอนขาว, ราคาเห็ดโคนญี่ปุ่น, ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐาน,
bg product