ราคาแก้วมังกร

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/กก.
(B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 40.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ (B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ (C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่
19/09/2561 35.00 30.00 40.00
18/09/2561 36.00 30.00 40.00
17/09/2561 36.67 30.00 40.00
16/09/2561 35.00 - -
15/09/2561 33.67 25.00 40.00
14/09/2561 32.67 25.00 40.00
13/09/2561 33.33 25.00 40.00
12/09/2561 31.67 25.00 40.00
11/09/2561 29.33 - 40.00
10/09/2561 27.67 - 40.00
09/09/2561 25.00 - -
08/09/2561 26.67 - -
07/09/2561 28.33 - -
06/09/2561 29.00 25.00 -
05/09/2561 30.83 25.00 32.00
04/09/2561 28.67 23.00 38.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแก้วมังกรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแก้วมังกรรายวัน, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่,
bg product