ราคาแก้วมังกร

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 45.00 บาท/กก.
(B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
วันที่ (A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ (B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ (C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่
23/03/2562 45.00 - -
22/03/2562 45.00 - 40.00
21/03/2562 45.00 - 40.00
20/03/2562 46.50 - 40.00
19/03/2562 45.00 - 40.00
18/03/2562 45.00 - 40.00
17/03/2562 45.00 - -
16/03/2562 45.00 - -
15/03/2562 45.00 - 40.00
14/03/2562 45.00 - 42.00
13/03/2562 47.50 - 42.00
12/03/2562 45.00 - 42.00
11/03/2562 45.00 - 42.00
10/03/2562 45.00 - -
09/03/2562 45.00 - 42.00
08/03/2562 45.00 - 42.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแก้วมังกรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแก้วมังกรรายวัน, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่,
bg product