ราคาแก้วมังกร

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 45.00 บาท/กก.
(B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ (B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ (C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่
22/09/2560 45.00 - -
21/09/2560 42.50 - 420.00
20/09/2560 50.00 - 40.00
19/09/2560 50.00 - 45.00
18/09/2560 50.00 - 420.00
17/09/2560 50.00 - -
16/09/2560 45.00 - 30.00
15/09/2560 42.50 - -
14/09/2560 42.50 - 30.00
13/09/2560 44.50 28.00 26.00
12/09/2560 44.50 28.00 28.00
11/09/2560 40.00 28.00 28.00
10/09/2560 40.00 - 28.00
09/09/2560 28.00 - 30.00
08/09/2560 49.00 - 27.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแก้วมังกรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแก้วมังกรรายวัน, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่,
bg product