ราคาแก้วมังกร

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 40.00 บาท/กก.
(B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
วันที่ (A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ (B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ (C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่
16/07/2562 40.00 - -
15/07/2562 45.00 - -
13/07/2562 45.00 - -
12/07/2562 40.00 - -
11/07/2562 35.00 - -
10/07/2562 30.00 30.00 -
09/07/2562 30.00 30.00 -
08/07/2562 30.00 25.00 -
07/07/2562 25.00 25.00 -
06/07/2562 25.00 25.00 -
05/07/2562 30.00 25.00 22.00
04/07/2562 31.50 25.00 22.00
03/07/2562 31.50 30.00 22.00
02/07/2562 33.50 30.00 2,218.00
01/07/2562 32.50 - 23.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแก้วมังกรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแก้วมังกรรายวัน, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่,
bg product