ราคาแก้วมังกร

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 26.00 บาท/กก.
(B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/กก.
(C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
วันที่ (A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ (B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ (C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่
18/07/2561 26.00 24.00 -
17/07/2561 22.67 - -
16/07/2561 24.33 25.00 -
15/07/2561 25.00 25.00 -
14/07/2561 32.50 - -
13/07/2561 27.50 - -
12/07/2561 34.00 - -
11/07/2561 28.67 30.00 -
10/07/2561 27.33 30.00 -
09/07/2561 28.33 30.00 38.00
08/07/2561 29.00 30.00 -
07/07/2561 31.00 28.00 -
06/07/2561 34.33 28.00 -
05/07/2561 35.67 28.00 -
04/07/2561 39.33 28.00 -
03/07/2561 35.00 30.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาแก้วมังกรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแก้วมังกรรายวัน, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่,
bg product