ราคาแก้วมังกร

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 60.00 บาท/กก.
(B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 48.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ (B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ (C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่
24/05/2562 60.00 - 48.00
23/05/2562 60.00 - 48.00
22/05/2562 57.50 - 45.00
21/05/2562 55.00 - -
20/05/2562 50.00 - 45.00
19/05/2562 45.00 - -
18/05/2562 45.00 45.00 45.00
17/05/2562 47.50 45.00 45.00
16/05/2562 47.50 40.00 45.00
15/05/2562 45.00 40.00 45.00
14/05/2562 45.00 - 45.00
13/05/2562 45.00 - 28.00
12/05/2562 45.00 35.00 40.00
11/05/2562 45.00 35.00 40.00
10/05/2562 45.00 35.00 40.00
09/05/2562 45.00 40.00 38.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแก้วมังกรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแก้วมังกรรายวัน, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่,
bg product