ราคาแก้วมังกร

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 42.50 บาท/กก.
(B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ (B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ (C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่
26/05/2561 42.50 30.00 30.00
25/05/2561 45.00 35.00 34.00
24/05/2561 55.00 30.00 34.00
23/05/2561 52.50 33.00 34.00
22/05/2561 52.50 30.00 34.00
21/05/2561 42.50 38.00 34.00
20/05/2561 45.00 40.00 34.00
19/05/2561 45.00 40.00 34.00
18/05/2561 44.00 - 35.00
17/05/2561 - - 35.00
16/05/2561 - - 35.00
15/05/2561 45.00 - 37.00
14/05/2561 45.00 - 38.00
13/05/2561 - - 38.00
12/05/2561 45.00 - 40.00
11/05/2561 - - 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแก้วมังกรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแก้วมังกรรายวัน, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่,
bg product