ราคาแก้วมังกร

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 39.00 บาท/กก.
(B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
วันที่ (A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ (B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ (C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่
17/11/2561 39.00 - -
16/11/2561 41.00 - 35.00
15/11/2561 42.67 - -
14/11/2561 41.50 - 35.00
13/11/2561 41.50 - 30.00
12/11/2561 39.00 - 35.00
11/11/2561 45.00 - -
10/11/2561 41.50 - 38.00
09/11/2561 41.00 - 40.00
08/11/2561 41.00 - 40.00
07/11/2561 42.50 - 42.00
06/11/2561 43.33 - 42.00
05/11/2561 39.17 - 30.00
04/11/2561 38.50 - -
03/11/2561 39.50 35.00 32.00
02/11/2561 37.17 35.00 32.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแก้วมังกรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแก้วมังกรรายวัน, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่,
bg product