ราคาแก้วมังกร

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 38.00 บาท/กก.
(B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ (B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ (C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่
19/11/2560 38.00 - -
18/11/2560 43.33 - 23.00
17/11/2560 42.50 - -
16/11/2560 38.33 - 26.00
15/11/2560 38.33 - 24.00
14/11/2560 42.50 - 26.00
13/11/2560 42.50 40.00 26.00
12/11/2560 40.00 40.00 26.00
11/11/2560 42.50 40.00 26.00
10/11/2560 42.33 - 42.00
09/11/2560 45.00 - 24.00
08/11/2560 45.00 - 25.00
07/11/2560 47.50 - 26.00
06/11/2560 47.50 65.00 25.00
05/11/2560 50.00 - 400.00
04/11/2560 - - 26.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแก้วมังกรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแก้วมังกรรายวัน, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่,
bg product