ราคาแก้วมังกร

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 50.00 บาท/กก.
(B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
วันที่ (A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ (B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ (C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่
16/01/2562 50.00 - -
15/01/2562 50.00 - 45.00
14/01/2562 50.00 - 40.00
13/01/2562 50.00 - -
12/01/2562 50.00 - 40.00
11/01/2562 50.00 - 42.00
10/01/2562 55.00 - 42.00
09/01/2562 52.50 - 48.00
08/01/2562 50.00 - 45.00
07/01/2562 50.00 - 45.00
06/01/2562 50.00 - -
05/01/2562 50.00 - 45.00
04/01/2562 50.00 - 45.00
03/01/2562 50.00 - 45.00
02/01/2562 50.00 - 45.00
01/01/2562 50.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาแก้วมังกรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแก้วมังกรรายวัน, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่,
bg product