ราคาแก้วมังกร

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 38.00 บาท/กก.
(B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 33.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ (B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ (C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่
20/01/2561 38.00 - 33.00
19/01/2561 35.00 - 35.00
18/01/2561 38.00 - 35.00
17/01/2561 38.00 - 30.00
16/01/2561 40.00 - 30.00
15/01/2561 38.00 - 33.00
14/01/2561 - - 30.00
13/01/2561 40.00 - 33.00
12/01/2561 42.00 - 30.00
11/01/2561 - - 30.00
10/01/2561 40.00 - 28.00
09/01/2561 35.00 - 28.00
08/01/2561 40.00 - 28.00
06/01/2561 40.00 - -
05/01/2561 40.00 - 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแก้วมังกรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาถั่ว
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ถั่วลันเตา 105.00 บาท/กก.
ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) - บาท/กก.
ถั่วลิสงดิบ 39.50 บาท/กก.
ถั่วลิสงต้ม 52.00 บาท/กก.
ถั่วขาว 70.00 บาท/กก.
ถั่วเขียวเม็ด 55.00 บาท/กก.
ถั่วดำ 90.00 บาท/กก.
ถั่วแดง 60.00 บาท/กก.
ถั่วเหลืองเม็ด 30.00 บาท/กก.
ถั่วแระ 20.00 บาท/กก.
ถั่วพู 42.50 บาท/กก.
ถั่วฝักยาว 65.00 บาท/กก.
ถั่วงอก 22.00 บาท/กก.
ถั่วแขก 50.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาแตงโม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 22.00 บาท/กก.
แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 22.00 บาท/กก.
แตงโมอ่อน - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาเนื้อไก่
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ไก่บ้าน 120.00 บาท/กก.
ไก่ทั้งตัว 67.50 บาท/กก.
ไก่ผ่าซีก 85.00 บาท/กก.
อกไก่ 75.00 บาท/กก.
ซี่โครงไก่ 25.00 บาท/กก.
ปีกบนไก่ 85.00 บาท/กก.
ปีกกลางไก่ 120.00 บาท/กก.
ปีกไก่เต็ม 85.00 บาท/กก.
น่องไก่ 75.00 บาท/กก.
สะโพกไก่ - บาท/กก.
เครื่องในไก่ - บาท/กก.
ตีนไก่ 75.00 บาท/กก.
เนื้อไก่บด - บาท/กก.
ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
เป็ดสดทั้งตัว 95.00 บาท/กก.
เศษเนื้อแดง 70.00 บาท/กก.
เศษมันเป็ด 50.00 บาท/กก.
ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ 4.00 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเบอร์เล็ก 3.00 บาท/ฟอง
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาแก้วมังกรรายวัน, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่,
bg product