ราคาแก้วมังกร

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ (B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ (C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่
28/07/2560 20.00 - -
27/07/2560 26.50 28.00 -
26/07/2560 22.00 20.00 -
25/07/2560 24.00 20.00 -
24/07/2560 23.50 20.00 -
23/07/2560 25.00 20.00 -
22/07/2560 26.00 20.00 -
21/07/2560 27.50 15.00 10.00
20/07/2560 22.50 20.00 13.00
19/07/2560 28.50 16.00 12.00
18/07/2560 23.50 16.00 12.00
17/07/2560 28.00 16.00 12.00
15/07/2560 25.00 20.00 -
14/07/2560 22.50 20.00 -
13/07/2560 25.00 20.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาแก้วมังกรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแก้วมังกรรายวัน, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่,
bg product