ราคาแครอท

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แครอทไทย 25.00 บาท/กก.
(B) แครอทนอก 35.00 บาท/กก.
(C) เบบี้แครอท 90.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) แครอทไทย (B) แครอทนอก (C) เบบี้แครอท
24/03/2561 25.00 35.00 90.00
23/03/2561 25.00 30.67 75.00
22/03/2561 25.00 35.00 100.00
21/03/2561 25.00 30.67 75.00
20/03/2561 25.00 30.67 75.00
19/03/2561 25.00 30.67 100.00
18/03/2561 25.00 35.00 100.00
17/03/2561 25.00 31.67 100.00
16/03/2561 30.00 31.67 75.00
15/03/2561 30.00 31.67 75.00
14/03/2561 30.00 31.67 75.00
13/03/2561 30.00 35.00 100.00
12/03/2561 30.00 35.00 100.00
11/03/2561 30.00 31.67 90.00
10/03/2561 30.00 33.33 110.00
09/03/2561 30.00 33.33 110.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแครอทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแครอทรายวัน, ราคาแครอทไทย, ราคาแครอทนอก, ราคาเบบี้แครอท,
bg product