ราคาแครอท

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แครอทไทย 25.00 บาท/กก.
(B) แครอทนอก 26.25 บาท/กก.
(C) เบบี้แครอท 110.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แครอทไทย (B) แครอทนอก (C) เบบี้แครอท
18/07/2561 25.00 26.25 110.00
17/07/2561 25.00 26.25 110.00
16/07/2561 25.00 26.25 110.00
15/07/2561 25.00 27.50 110.00
14/07/2561 25.00 26.25 110.00
13/07/2561 25.00 26.25 110.00
12/07/2561 25.00 27.50 110.00
11/07/2561 25.00 26.25 110.00
10/07/2561 25.00 26.25 110.00
09/07/2561 25.00 26.25 110.00
08/07/2561 25.00 27.50 110.00
07/07/2561 25.00 28.75 110.00
06/07/2561 25.00 28.75 110.00
05/07/2561 25.00 28.75 110.00
04/07/2561 25.00 28.75 110.00
03/07/2561 25.00 28.75 110.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแครอทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแครอทรายวัน, ราคาแครอทไทย, ราคาแครอทนอก, ราคาเบบี้แครอท,
bg product