ราคาแครอท

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แครอทไทย 52.00 บาท/กก.
(B) แครอทนอก 31.25 บาท/กก.
(C) เบบี้แครอท 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แครอทไทย (B) แครอทนอก (C) เบบี้แครอท
23/05/2561 52.00 31.25 100.00
22/05/2561 25.00 31.25 70.00
21/05/2561 25.00 31.25 70.00
20/05/2561 25.00 27.50 100.00
19/05/2561 25.00 31.25 70.00
18/05/2561 25.00 31.25 70.00
17/05/2561 25.00 27.50 100.00
16/05/2561 25.00 27.50 100.00
15/05/2561 25.00 31.25 70.00
14/05/2561 25.00 31.25 70.00
13/05/2561 25.00 27.50 100.00
12/05/2561 25.00 31.25 70.00
11/05/2561 25.00 31.25 70.00
10/05/2561 - 28.75 70.00
09/05/2561 25.00 28.75 70.00
08/05/2561 25.00 28.75 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแครอทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแครอทรายวัน, ราคาแครอทไทย, ราคาแครอทนอก, ราคาเบบี้แครอท,
bg product