ราคาแครอท

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แครอทไทย 25.00 บาท/กก.
(B) แครอทนอก 26.25 บาท/กก.
(C) เบบี้แครอท 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แครอทไทย (B) แครอทนอก (C) เบบี้แครอท
19/09/2561 25.00 26.25 100.00
18/09/2561 25.00 26.25 100.00
17/09/2561 25.00 26.25 90.00
16/09/2561 20.00 27.50 80.00
15/09/2561 20.00 26.25 80.00
14/09/2561 20.00 26.25 80.00
13/09/2561 19.00 26.25 80.00
12/09/2561 19.00 23.75 100.00
11/09/2561 19.00 23.75 100.00
10/09/2561 19.00 23.75 100.00
09/09/2561 19.00 22.50 100.00
08/09/2561 19.00 23.75 100.00
07/09/2561 18.00 23.75 100.00
06/09/2561 18.00 23.75 100.00
05/09/2561 18.00 23.75 110.00
04/09/2561 18.00 25.00 110.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแครอทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแครอทรายวัน, ราคาแครอทไทย, ราคาแครอทนอก, ราคาเบบี้แครอท,
bg product