ราคาแครอท

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แครอทไทย 30.00 บาท/กก.
(B) แครอทนอก 26.25 บาท/กก.
(C) เบบี้แครอท 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แครอทไทย (B) แครอทนอก (C) เบบี้แครอท
20/11/2561 30.00 26.25 100.00
19/11/2561 30.00 25.00 -
18/11/2561 30.00 - -
17/11/2561 30.00 27.50 100.00
16/11/2561 30.00 28.75 100.00
15/11/2561 30.00 28.75 100.00
14/11/2561 30.00 30.00 100.00
13/11/2561 30.00 30.00 100.00
12/11/2561 30.00 30.00 100.00
11/11/2561 30.00 27.50 110.00
10/11/2561 30.00 30.00 100.00
09/11/2561 30.00 28.75 105.00
08/11/2561 30.00 28.75 100.00
07/11/2561 30.00 28.75 100.00
06/11/2561 30.00 28.75 100.00
05/11/2561 30.00 28.75 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแครอทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแครอทรายวัน, ราคาแครอทไทย, ราคาแครอทนอก, ราคาเบบี้แครอท,
bg product