ราคาแครอท

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แครอทไทย 25.00 บาท/กก.
(B) แครอทนอก 27.17 บาท/กก.
(C) เบบี้แครอท 90.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แครอทไทย (B) แครอทนอก (C) เบบี้แครอท
24/05/2562 25.00 27.17 90.00
23/05/2562 25.00 27.17 90.00
22/05/2562 25.00 27.17 90.00
21/05/2562 25.00 26.33 70.00
20/05/2562 25.00 27.17 90.00
19/05/2562 25.00 31.25 90.00
18/05/2562 25.00 31.25 90.00
17/05/2562 40.00 27.17 90.00
16/05/2562 40.00 26.33 90.00
15/05/2562 40.00 26.33 90.00
14/05/2562 40.00 26.33 90.00
13/05/2562 40.00 26.33 90.00
12/05/2562 25.00 30.00 50.00
11/05/2562 25.00 26.33 70.00
10/05/2562 25.00 28.33 70.00
09/05/2562 25.00 26.33 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแครอทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแครอทรายวัน, ราคาแครอทไทย, ราคาแครอทนอก, ราคาเบบี้แครอท,
bg product