ราคาแครอท

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แครอทไทย 50.00 บาท/กก.
(B) แครอทนอก 31.67 บาท/กก.
(C) เบบี้แครอท 95.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แครอทไทย (B) แครอทนอก (C) เบบี้แครอท
23/03/2562 50.00 31.67 95.00
22/03/2562 50.00 31.67 95.00
21/03/2562 50.00 31.67 95.00
20/03/2562 25.00 31.67 95.00
19/03/2562 25.00 31.67 95.00
18/03/2562 25.00 25.00 90.00
16/03/2562 - 20.00 95.00
15/03/2562 25.00 21.67 95.00
14/03/2562 25.00 21.67 95.00
13/03/2562 25.00 21.67 95.00
12/03/2562 25.00 26.67 95.00
11/03/2562 25.00 26.67 95.00
10/03/2562 25.00 40.00 -
09/03/2562 25.00 28.33 100.00
08/03/2562 25.00 28.33 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแครอทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแครอทรายวัน, ราคาแครอทไทย, ราคาแครอทนอก, ราคาเบบี้แครอท,
bg product