ราคาแครอท

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แครอทไทย 25.00 บาท/กก.
(B) แครอทนอก 30.00 บาท/กก.
(C) เบบี้แครอท 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แครอทไทย (B) แครอทนอก (C) เบบี้แครอท
16/07/2562 25.00 30.00 80.00
15/07/2562 25.00 30.00 80.00
14/07/2562 25.00 45.00 -
13/07/2562 25.00 30.50 -
12/07/2562 25.00 30.50 -
11/07/2562 25.00 28.00 -
10/07/2562 90.00 33.00 -
09/07/2562 25.00 28.00 -
08/07/2562 25.00 28.00 -
07/07/2562 25.00 40.00 -
06/07/2562 25.00 40.00 -
05/07/2562 25.00 28.50 100.00
04/07/2562 25.00 28.50 100.00
03/07/2562 25.00 28.50 -
02/07/2562 25.00 28.50 100.00
01/07/2562 20.00 28.50 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแครอทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแครอทรายวัน, ราคาแครอทไทย, ราคาแครอทนอก, ราคาเบบี้แครอท,
bg product