ราคาแตงโม

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 17.50 บาท/กก.
(B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 17.50 บาท/กก.
(C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แตงโมอ่อน 13.50 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ (E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ (F) แตงโมอ่อน
18/07/2561 17.50 17.50 20.00 - - 13.50
17/07/2561 19.00 19.00 21.50 - - 9.50
16/07/2561 19.00 19.00 20.00 - - 12.00
15/07/2561 19.00 19.00 20.00 - - 11.25
14/07/2561 19.00 19.00 20.00 20.00 25.00 10.00
13/07/2561 19.50 19.50 20.00 20.00 25.00 10.00
12/07/2561 17.00 17.00 18.00 - - 10.00
11/07/2561 19.50 19.50 20.00 - - 10.00
10/07/2561 19.50 17.00 20.00 - - 9.00
09/07/2561 15.00 15.00 16.00 - - 10.00
08/07/2561 18.50 18.50 19.00 - - 10.00
07/07/2561 18.50 18.50 19.00 20.00 25.00 10.50
06/07/2561 15.00 15.00 17.00 - - 10.00
05/07/2561 18.50 18.50 19.50 - - 8.00
04/07/2561 15.00 15.00 17.00 - - 10.00
03/07/2561 18.50 18.50 19.50 - - 8.75
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงโมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงโมรายวัน, ราคาแตงโมกินรีเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมอ่อน,
bg product