ราคาแตงโม

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แตงโมอ่อน 10.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ (E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ (F) แตงโมอ่อน
27/05/2561 18.00 18.00 18.00 - - 10.00
26/05/2561 20.00 20.00 21.00 20.00 - 10.00
25/05/2561 22.00 22.00 22.00 20.00 - 60.00
24/05/2561 19.00 19.00 19.00 - - 17.50
23/05/2561 20.50 20.50 20.50 - - 17.00
22/05/2561 18.00 18.00 19.00 - - 17.00
21/05/2561 20.00 20.00 20.50 - - 15.00
20/05/2561 18.00 18.00 19.00 - - 7.50
19/05/2561 20.00 20.00 20.50 25.00 25.00 10.00
18/05/2561 20.00 20.00 20.50 - - 8.00
17/05/2561 20.50 20.50 21.00 - - 9.00
16/05/2561 19.00 19.00 20.00 - - 9.00
15/05/2561 20.50 20.50 21.00 - - 10.00
14/05/2561 19.50 19.50 21.00 - - 12.50
13/05/2561 17.00 17.00 20.00 - - 14.50
12/05/2561 19.50 19.50 21.00 25.00 25.00 14.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงโมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงโมรายวัน, ราคาแตงโมกินรีเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมอ่อน,
bg product