ราคาแตงโม

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(D) แตงโมอ่อน 7.50 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (D) แตงโมอ่อน
22/09/2560 18.00 18.00 18.00 7.50
21/09/2560 19.00 18.00 20.50 13.75
20/09/2560 19.00 18.00 20.50 13.75
19/09/2560 16.00 15.50 17.50 16.50
18/09/2560 16.33 15.00 17.33 17.00
17/09/2560 16.00 15.00 17.50 16.25
16/09/2560 15.00 15.00 16.00 17.00
15/09/2560 16.00 15.00 17.00 17.00
14/09/2560 16.00 15.00 16.67 17.50
13/09/2560 14.50 15.00 16.00 17.50
12/09/2560 14.33 14.00 15.67 17.50
11/09/2560 12.67 13.00 14.00 15.00
10/09/2560 12.50 13.00 14.50 15.00
09/09/2560 12.67 13.00 14.00 16.00
08/09/2560 12.33 13.00 13.67 16.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงโมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงโมรายวัน, ราคาแตงโมกินรีเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมอ่อน,
bg product