ราคาแตงโม

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 17.00 บาท/กก.
(B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 17.00 บาท/กก.
(C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แตงโมอ่อน 20.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ (E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ (F) แตงโมอ่อน
16/01/2562 17.00 17.00 18.00 - - 20.00
15/01/2562 20.33 21.00 21.00 27.00 - 20.33
14/01/2562 17.50 18.00 19.00 - - 20.33
13/01/2562 21.50 21.50 23.50 25.00 - 22.00
12/01/2562 20.00 21.50 21.67 25.00 25.00 19.67
11/01/2562 20.33 21.50 21.67 25.00 - 18.67
10/01/2562 20.00 21.50 21.67 25.00 - 17.67
09/01/2562 20.00 21.50 21.67 25.00 - 19.00
08/01/2562 20.33 21.50 22.00 25.00 - 17.67
07/01/2562 21.00 21.50 23.50 25.00 - 16.67
06/01/2562 20.00 20.50 23.50 23.00 - 18.50
05/01/2562 19.00 20.50 23.50 23.00 25.00 17.00
04/01/2562 19.00 20.00 21.33 23.00 - 19.00
03/01/2562 18.00 20.00 22.50 23.00 - 18.33
02/01/2562 16.50 18.00 16.00 - - 18.67
01/01/2562 20.00 20.50 21.50 23.00 - 21.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงโมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงโมรายวัน, ราคาแตงโมกินรีเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมอ่อน,
bg product