ราคาแตงโม

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 13.00 บาท/กก.
(B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 13.00 บาท/กก.
(C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/กก.
(D) แตงโมอ่อน 12.50 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (D) แตงโมอ่อน
20/02/2560 13.00 13.00 16.00 12.50
19/02/2560 18.00 18.00 20.00 13.50
18/02/2560 18.00 18.00 20.00 13.50
17/02/2560 18.00 18.00 20.00 13.50
16/02/2560 16.50 18.00 18.50 14.00
15/02/2560 18.00 18.00 20.00 15.00
14/02/2560 18.00 18.00 20.00 14.00
13/02/2560 18.00 18.00 20.00 12.50
12/02/2560 18.00 18.00 20.00 13.50
11/02/2560 18.00 18.00 20.00 13.50
10/02/2560 18.00 18.00 20.00 13.50
09/02/2560 13.00 13.00 14.00 13.50
08/02/2560 13.00 13.00 14.00 13.50
07/02/2560 13.00 13.00 14.00 12.50
06/02/2560 13.00 13.00 16.00 12.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงโมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงโมรายวัน, ราคาแตงโมกินรีเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมอ่อน,
bg product