ราคาแตงโม

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 15.50 บาท/กก.
(B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/กก.
(C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 17.00 บาท/กก.
(D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แตงโมอ่อน 13.50 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ (E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ (F) แตงโมอ่อน
26/03/2562 15.50 16.00 17.00 - - 13.50
25/03/2562 21.67 24.00 24.33 25.00 25.00 17.00
24/03/2562 23.50 22.50 26.50 25.00 - 15.00
23/03/2562 20.67 22.50 22.67 25.00 25.00 15.33
22/03/2562 21.67 24.00 24.00 25.00 - 16.00
21/03/2562 20.67 24.00 24.00 25.00 - 14.67
20/03/2562 20.67 24.00 22.00 25.00 - 15.33
19/03/2562 20.67 22.50 23.00 25.00 25.00 15.33
18/03/2562 21.67 24.00 24.33 25.00 - 17.00
17/03/2562 23.50 22.50 26.50 35.00 - -
16/03/2562 21.67 24.00 24.33 35.00 25.00 17.33
15/03/2562 21.67 24.00 24.33 35.00 - 16.67
14/03/2562 22.00 24.00 24.33 35.00 - 17.33
13/03/2562 21.33 24.00 24.00 35.00 - 16.67
12/03/2562 22.00 24.00 24.67 35.00 - 16.00
11/03/2562 22.00 24.00 24.67 35.00 - 16.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงโมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงโมรายวัน, ราคาแตงโมกินรีเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมอ่อน,
bg product