ราคาแตงโม

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 10.50 บาท/กก.
(B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 11.50 บาท/กก.
(C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 11.50 บาท/กก.
(D) แตงโมอ่อน 14.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (D) แตงโมอ่อน
26/05/2560 10.50 11.50 11.50 14.00
25/05/2560 13.00 13.00 16.00 14.00
24/05/2560 - - - 16.00
23/05/2560 10.50 11.50 13.00 14.00
22/05/2560 10.00 12.50 14.00 13.00
21/05/2560 10.00 12.50 14.00 12.00
20/05/2560 7.00 12.00 12.00 16.00
19/05/2560 7.00 12.00 12.00 16.00
18/05/2560 7.00 12.00 12.00 16.00
17/05/2560 9.50 12.00 13.50 12.00
16/05/2560 9.50 12.00 13.50 12.00
15/05/2560 10.00 12.00 13.50 11.00
14/05/2560 10.00 12.00 13.50 11.50
13/05/2560 11.00 12.00 13.50 11.75
12/05/2560 11.00 12.00 13.50 12.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงโมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงโมรายวัน, ราคาแตงโมกินรีเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมอ่อน,
bg product