ราคาแตงโม

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 14.00 บาท/กก.
(B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 14.00 บาท/กก.
(C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(D) แตงโมอ่อน 14.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (D) แตงโมอ่อน
23/01/2560 14.00 14.00 15.00 14.00
22/01/2560 14.00 14.00 15.00 14.00
21/01/2560 14.00 14.00 15.00 14.00
20/01/2560 14.00 14.00 15.00 14.00
19/01/2560 12.50 12.00 13.00 14.00
18/01/2560 15.00 15.00 16.00 13.00
17/01/2560 15.00 15.00 16.00 13.00
16/01/2560 15.00 15.00 16.00 14.00
15/01/2560 15.00 15.00 16.00 14.00
14/01/2560 15.00 15.00 16.00 13.00
13/01/2560 15.00 15.00 16.00 12.50
12/01/2560 13.00 12.50 13.50 12.50
11/01/2560 15.00 15.00 16.00 12.50
10/01/2560 13.00 12.50 13.50 12.50
09/01/2560 13.00 12.50 13.50 12.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงโมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงโมรายวัน, ราคาแตงโมกินรีเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมอ่อน,
bg product