ราคาแตงโม

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แตงโมอ่อน 13.83 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ (E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ (F) แตงโมอ่อน
24/05/2562 18.00 20.00 18.00 - - 13.83
23/05/2562 24.33 26.00 24.33 35.00 - 13.17
22/05/2562 24.33 26.00 24.67 35.00 - 15.67
21/05/2562 17.50 18.00 18.50 - - 14.67
20/05/2562 24.00 25.00 24.67 35.00 25.00 15.67
19/05/2562 28.00 25.50 28.50 35.00 - 18.25
18/05/2562 27.50 25.00 28.50 35.00 25.00 18.50
17/05/2562 17.00 18.00 18.00 - - 16.00
16/05/2562 17.00 18.00 18.00 - - 18.00
15/05/2562 23.67 25.00 24.67 35.00 25.00 16.67
14/05/2562 17.00 18.00 18.00 - - 16.67
13/05/2562 17.00 18.00 18.00 - - 15.33
12/05/2562 17.00 17.00 18.00 - - 15.50
11/05/2562 16.50 17.00 17.00 - - 15.00
10/05/2562 17.00 18.00 18.00 - - 16.00
09/05/2562 17.00 18.00 18.00 - - 15.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงโมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงโมรายวัน, ราคาแตงโมกินรีเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมอ่อน,
bg product