ราคาแตงโม

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 19.00 บาท/กก.
(B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 20.50 บาท/กก.
(D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แตงโมอ่อน 15.50 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ (E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ (F) แตงโมอ่อน
19/09/2561 19.00 20.00 20.50 - - 15.50
18/09/2561 21.00 22.50 23.50 - - 18.67
17/09/2561 20.33 21.50 21.33 - - 18.67
16/09/2561 21.50 21.50 22.50 - - 20.50
15/09/2561 20.67 20.50 21.67 20.00 25.00 18.67
14/09/2561 20.33 20.50 21.33 20.00 25.00 18.00
13/09/2561 19.33 20.50 22.50 - - 18.67
12/09/2561 19.33 20.00 22.50 - - 18.33
11/09/2561 19.33 20.00 20.33 - - 18.67
10/09/2561 19.67 20.00 21.50 - - 18.67
09/09/2561 21.50 20.00 21.50 - - 20.50
08/09/2561 20.00 20.50 20.67 20.00 25.00 18.00
07/09/2561 20.00 20.50 22.50 - - 18.67
06/09/2561 20.00 20.50 21.00 - - 18.67
05/09/2561 19.67 20.50 20.33 - - 18.67
04/09/2561 18.33 20.00 20.33 - - 15.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงโมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงโมรายวัน, ราคาแตงโมกินรีเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมอ่อน,
bg product