ราคาแตงโม

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แตงโมอ่อน 10.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ (E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ (F) แตงโมอ่อน
16/07/2562 18.00 - 18.00 - - 10.00
15/07/2562 27.50 30.00 27.50 38.00 - 10.00
14/07/2562 37.00 30.00 37.00 38.00 - 10.00
13/07/2562 27.50 30.00 26.50 35.00 25.00 10.00
12/07/2562 27.50 30.00 26.50 35.00 - 10.00
11/07/2562 27.00 30.00 26.50 35.00 - 10.00
10/07/2562 26.50 30.00 26.00 35.00 - 9.00
09/07/2562 26.50 30.00 26.00 35.00 - 11.00
08/07/2562 27.00 30.00 26.00 35.00 - 11.00
07/07/2562 37.00 30.00 35.00 35.00 - 12.00
06/07/2562 37.00 30.00 35.00 35.00 25.00 12.00
05/07/2562 27.00 30.00 26.00 35.00 - 10.00
04/07/2562 27.00 30.00 26.00 35.00 25.00 11.00
03/07/2562 26.50 30.00 25.50 35.00 - 12.00
02/07/2562 27.00 30.00 26.50 35.00 - 13.00
01/07/2562 27.00 30.00 26.50 35.00 - 10.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงโมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงโมรายวัน, ราคาแตงโมกินรีเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมอ่อน,
bg product