ราคาแตงโม

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 14.00 บาท/กก.
(B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 14.00 บาท/กก.
(C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(D) แตงโมอ่อน 12.50 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (D) แตงโมอ่อน
29/03/2560 14.00 14.00 15.00 12.50
28/03/2560 15.00 15.00 20.00 12.00
27/03/2560 14.00 14.00 15.50 13.00
26/03/2560 13.00 13.00 15.00 12.50
25/03/2560 14.00 14.00 15.50 12.50
24/03/2560 13.00 13.00 15.00 13.00
23/03/2560 13.00 13.00 14.00 13.00
22/03/2560 13.00 13.00 14.00 12.00
21/03/2560 14.00 14.00 15.00 12.50
20/03/2560 13.00 13.00 14.00 16.00
19/03/2560 13.00 13.00 14.00 12.50
18/03/2560 13.00 13.00 14.00 12.50
17/03/2560 13.00 13.00 14.00 13.00
16/03/2560 17.00 16.50 18.50 13.00
15/03/2560 18.00 18.00 20.00 12.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงโมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงโมรายวัน, ราคาแตงโมกินรีเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมอ่อน,
bg product