ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ 11.00 บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 16.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
19/09/2561 - - 11.00 16.00
18/09/2561 13.00 - 11.00 18.00
17/09/2561 13.00 - 11.00 18.00
16/09/2561 13.00 - 11.00 17.00
15/09/2561 13.00 - 11.00 18.00
14/09/2561 13.00 - 11.00 17.00
13/09/2561 13.00 - 11.00 18.00
12/09/2561 13.00 - 11.00 17.00
11/09/2561 13.00 - 11.00 18.00
10/09/2561 13.00 - 18.00 18.00
09/09/2561 13.00 - 18.00 18.00
08/09/2561 13.00 - 18.00 18.00
07/09/2561 13.00 - 18.00 18.00
06/09/2561 13.00 - 18.00 17.00
05/09/2561 13.00 - 18.00 18.00
04/09/2561 13.00 - 18.00 18.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product