ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ 12.00 บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 13.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
20/11/2561 - - 12.00 13.00
19/11/2561 13.00 - - 12.00
18/11/2561 13.00 - - 12.00
17/11/2561 13.00 - 12.00 12.00
16/11/2561 - - 12.00 14.50
15/11/2561 13.00 - 12.00 13.50
14/11/2561 13.00 - - 16.00
13/11/2561 13.00 - - 20.00
12/11/2561 13.00 - - 20.00
11/11/2561 13.00 - 12.00 18.00
10/11/2561 13.00 - - 20.00
09/11/2561 13.00 - 12.00 23.00
08/11/2561 13.00 - 12.00 23.00
07/11/2561 13.00 - 12.00 23.00
06/11/2561 13.00 - 12.00 23.00
05/11/2561 13.00 - 12.00 23.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product