ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ 10.00 บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 10.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
20/01/2561 10.00 - - 10.00
19/01/2561 10.00 - 15.00 15.00
18/01/2561 10.00 - 15.00 18.00
17/01/2561 10.00 - 15.00 20.00
16/01/2561 - - 15.00 30.00
15/01/2561 - - - 20.00
14/01/2561 10.00 - - 20.00
13/01/2561 10.00 - - 20.00
12/01/2561 10.00 - 15.00 18.00
11/01/2561 10.00 - 15.00 18.00
10/01/2561 10.00 - 15.00 18.00
09/01/2561 10.00 - 15.00 20.00
08/01/2561 10.00 - 15.00 16.00
07/01/2561 10.00 - 15.00 20.00
06/01/2561 10.00 - 15.00 15.00
05/01/2561 10.00 - 15.00 22.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาปาล์มน้ำมัน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 17% 3.20 บาท/กก.
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 15% 3.60 บาท/กก.
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 13% - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาไหล
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 250.00 บาท/กก.
ปลาไหลเบอร์เล็ก 320.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาผักกาด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ผักกาดแก้ว 45.00 บาท/กก.
ผักกาดหางหงษ์ 30.00 บาท/กก.
ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 10.50 บาท/กก.
ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) 24.00 บาท/กก.
ผักกาดเขียว 12.00 บาท/กก.
ผักกาดหอม 20.00 บาท/กก.
ผักกาดหัว (ไชเท้า) 11.50 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปู
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปูม้าเป็น - บาท/กก.
ปูม้าเบอร์ใหญ่ 700.00 บาท/กก.
ปูม้าเบอร์กลาง 350.00 บาท/กก.
ปูม้าเบอร์เล็ก 250.00 บาท/กก.
ปูทะเลเป็น - บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์ใหญ่ 850.00 บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์กลาง - บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ปูนา - บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product