ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 14.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
19/11/2560 - - 15.00 14.00
18/11/2560 10.00 - 15.00 17.00
17/11/2560 - - 15.00 16.00
16/11/2560 10.00 - 15.00 19.50
15/11/2560 10.00 - 15.00 19.50
14/11/2560 - 13.00 13.00 19.50
13/11/2560 - 13.00 13.00 18.50
12/11/2560 10.00 13.00 13.00 20.50
11/11/2560 10.00 13.00 13.00 20.50
10/11/2560 10.00 13.00 13.00 16.50
09/11/2560 - 13.00 13.00 18.00
08/11/2560 10.00 13.00 13.00 18.00
07/11/2560 10.00 13.00 13.00 18.00
06/11/2560 10.00 13.00 13.00 17.00
05/11/2560 10.00 13.00 13.00 16.00
04/11/2560 10.00 - - 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product