ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 12.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
29/03/2560 - 15.00 15.00 12.00
28/03/2560 - 15.00 15.00 12.00
27/03/2560 12.00 15.00 15.00 12.00
26/03/2560 - 15.00 15.00 12.00
25/03/2560 12.00 15.00 15.00 12.00
24/03/2560 - 15.00 15.00 12.00
23/03/2560 - 15.00 15.00 12.00
22/03/2560 - 15.00 15.00 12.00
21/03/2560 12.00 15.00 15.00 12.00
20/03/2560 - - - 14.00
19/03/2560 - 15.00 15.00 12.00
18/03/2560 - 15.00 15.00 15.00
17/03/2560 - 15.00 15.00 11.50
16/03/2560 10.00 15.00 15.00 11.50
15/03/2560 - 15.00 15.00 11.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product