ราคาแตงไท
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
แตงไทอ่อน
20.00
บาท/กก.
แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่
14.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
แตงไท
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม