ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ 12.00 บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ 13.00 บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 16.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
22/09/2560 - 12.00 13.00 16.00
21/09/2560 10.00 12.00 13.00 20.50
20/09/2560 10.00 12.00 13.00 20.50
19/09/2560 10.00 12.00 13.00 19.50
18/09/2560 10.00 12.00 13.00 20.50
17/09/2560 10.00 12.00 13.00 20.50
16/09/2560 10.00 12.00 13.00 20.50
15/09/2560 10.00 12.00 13.00 20.50
14/09/2560 10.00 12.00 13.00 20.50
13/09/2560 - 12.00 13.00 20.50
12/09/2560 10.00 12.00 13.00 19.50
11/09/2560 10.00 12.00 13.00 18.00
10/09/2560 10.00 12.00 13.00 17.00
09/09/2560 10.00 12.00 13.00 18.00
08/09/2560 10.00 12.00 13.00 18.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product