ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ 12.00 บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
16/01/2562 - - 12.00 20.00
15/01/2562 13.00 - 12.00 18.00
14/01/2562 - - 12.00 17.00
13/01/2562 13.00 - 12.00 18.00
12/01/2562 13.00 - 12.00 14.00
11/01/2562 13.00 - 12.00 18.00
10/01/2562 13.00 - 12.00 17.00
09/01/2562 13.00 - 12.00 18.00
08/01/2562 13.00 - 12.00 19.00
07/01/2562 13.00 - 12.00 18.00
06/01/2562 13.00 - 12.00 19.00
05/01/2562 13.00 - 12.00 19.00
04/01/2562 13.00 - 12.00 18.00
03/01/2562 13.00 - 12.00 18.00
02/01/2562 - - 12.00 20.00
01/01/2562 13.00 - 12.00 17.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product