ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 16.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
27/05/2561 - - 18.00 16.00
26/05/2561 10.00 - 18.00 14.00
25/05/2561 10.00 - - 60.00
24/05/2561 - - 18.00 16.00
23/05/2561 10.00 - 18.00 16.00
22/05/2561 - - 18.00 16.00
21/05/2561 10.00 - 18.00 16.00
20/05/2561 - - 18.00 16.00
19/05/2561 10.00 - 18.00 16.00
18/05/2561 10.00 - 18.00 15.00
17/05/2561 10.00 - 18.00 16.00
16/05/2561 - - 18.00 16.00
15/05/2561 10.00 - 18.00 16.00
14/05/2561 10.00 - 18.00 14.50
13/05/2561 - - 18.00 14.50
12/05/2561 10.00 - 18.00 15.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product