ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 19.50 บาท/กก.
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
24/05/2562 - - 15.00 19.50
23/05/2562 15.00 - 15.00 18.00
22/05/2562 15.00 - 15.00 22.50
21/05/2562 - - 15.00 22.00
20/05/2562 15.00 - 15.00 21.00
19/05/2562 15.00 - 15.00 20.00
18/05/2562 15.00 - 15.00 18.50
17/05/2562 - - 15.00 24.00
16/05/2562 - - 13.00 24.50
15/05/2562 15.00 - 13.00 24.50
14/05/2562 - - 13.00 25.00
13/05/2562 - - 13.00 23.00
12/05/2562 - - 13.00 23.00
11/05/2562 - - 13.00 23.00
10/05/2562 - - 13.00 23.00
09/05/2562 - - 13.00 19.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product