ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ 12.00 บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ 13.00 บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ 13.00 บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 14.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
26/05/2560 12.00 13.00 13.00 14.00
25/05/2560 12.00 13.00 13.00 14.00
24/05/2560 12.00 - - 16.00
23/05/2560 12.00 13.00 13.00 13.00
22/05/2560 15.00 13.00 13.00 13.00
21/05/2560 15.00 13.00 13.00 10.00
20/05/2560 15.00 - - 10.00
19/05/2560 - - - 10.00
18/05/2560 10.00 - - 10.00
17/05/2560 10.00 13.00 13.00 11.00
16/05/2560 10.00 13.00 13.00 10.00
15/05/2560 10.00 13.00 13.00 13.00
14/05/2560 10.00 13.00 13.00 13.00
13/05/2560 10.00 13.00 13.00 12.50
12/05/2560 10.00 13.00 13.00 11.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product