ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 14.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
23/07/2561 - - 18.00 14.00
22/07/2561 10.00 - 18.00 14.00
21/07/2561 10.00 - 18.00 16.00
20/07/2561 10.00 - 18.00 12.00
19/07/2561 - - 18.00 14.00
18/07/2561 10.00 - 18.00 15.00
17/07/2561 10.00 - 18.00 14.00
16/07/2561 10.00 - 18.00 10.00
15/07/2561 10.00 - 18.00 13.00
14/07/2561 10.00 - 18.00 14.00
13/07/2561 10.00 - 18.00 10.00
12/07/2561 - - 18.00 10.00
11/07/2561 10.00 - 18.00 13.00
10/07/2561 10.00 - 18.00 14.00
09/07/2561 - - 18.00 13.00
08/07/2561 10.00 - 18.00 14.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product