ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 16.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
16/07/2562 - - - 16.00
15/07/2562 17.00 - - 16.00
14/07/2562 17.00 - - 16.00
13/07/2562 17.00 - - 20.00
12/07/2562 17.00 - - 20.00
11/07/2562 17.00 - - 20.00
10/07/2562 17.00 - - 20.00
09/07/2562 17.00 - - 20.00
08/07/2562 17.00 - - 20.00
07/07/2562 17.00 - - 20.00
06/07/2562 17.00 - - 20.00
05/07/2562 17.00 - - 20.00
04/07/2562 17.00 - - 20.00
03/07/2562 17.00 - - 24.00
02/07/2562 17.00 - - 24.00
01/07/2562 17.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product