ราคาแตง

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 6.50 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 10.50 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 9.25 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น 80.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
23/01/2560 6.50 10.50 9.25 80.00
22/01/2560 6.33 9.50 10.50 80.00
21/01/2560 6.17 9.00 10.25 80.00
20/01/2560 7.75 10.50 9.25 80.00
19/01/2560 7.33 13.75 10.75 80.00
18/01/2560 7.25 13.00 11.50 50.00
17/01/2560 10.50 15.00 9.25 50.00
16/01/2560 10.33 16.50 11.00 50.00
15/01/2560 9.00 16.50 11.50 50.00
14/01/2560 7.50 15.50 11.00 50.00
13/01/2560 10.50 14.00 11.25 50.00
12/01/2560 8.50 13.25 10.50 50.00
11/01/2560 7.33 13.25 9.25 50.00
10/01/2560 9.83 15.00 9.25 50.00
09/01/2560 10.67 16.75 9.75 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product