ราคาแตง

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 12.75 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 19.00 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 16.67 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
24/05/2562 12.75 19.00 16.67 60.00
23/05/2562 14.83 18.50 17.50 60.00
22/05/2562 16.67 20.25 18.67 60.00
21/05/2562 17.33 20.50 17.33 60.00
20/05/2562 18.00 21.25 16.33 60.00
19/05/2562 17.25 20.75 17.50 60.00
18/05/2562 17.75 20.25 18.50 60.00
17/05/2562 18.50 18.75 19.33 60.00
16/05/2562 16.67 20.00 20.67 60.00
15/05/2562 19.33 20.00 20.00 60.00
14/05/2562 18.00 19.00 20.33 60.00
13/05/2562 15.67 17.75 18.33 60.00
12/05/2562 18.00 20.75 22.00 60.00
11/05/2562 18.00 20.75 20.67 60.00
10/05/2562 19.83 20.75 20.33 60.00
09/05/2562 17.67 20.00 19.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product