ราคาแตง

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 9.00 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 14.00 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 11.50 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
29/03/2560 9.00 14.00 11.50 -
28/03/2560 9.25 14.50 11.50 35.00
27/03/2560 9.33 15.00 11.25 35.00
26/03/2560 9.83 15.00 11.50 35.00
25/03/2560 12.50 13.00 10.00 35.00
24/03/2560 10.33 16.50 9.00 35.00
23/03/2560 9.50 17.00 9.00 35.00
22/03/2560 10.67 17.00 10.00 35.00
21/03/2560 10.83 17.00 9.00 35.00
20/03/2560 11.33 20.00 10.00 35.00
19/03/2560 11.67 17.00 9.00 35.00
18/03/2560 8.67 14.00 9.00 35.00
17/03/2560 8.33 15.50 7.75 35.00
16/03/2560 8.33 16.00 7.75 35.00
15/03/2560 10.67 17.00 9.25 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product