ราคาแตง

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 3.50 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 6.50 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 4.50 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
28/07/2560 3.50 6.50 4.50 -
27/07/2560 6.00 10.50 10.75 40.00
26/07/2560 6.00 12.00 11.75 40.00
25/07/2560 6.00 12.25 11.25 50.00
24/07/2560 8.00 14.00 11.00 50.00
23/07/2560 7.50 14.25 10.25 50.00
22/07/2560 7.00 14.25 11.00 50.00
21/07/2560 7.00 13.00 12.00 50.00
20/07/2560 8.00 15.00 12.75 50.00
19/07/2560 7.75 14.25 14.00 50.00
18/07/2560 8.00 14.50 12.50 50.00
17/07/2560 7.75 20.00 12.50 50.00
16/07/2560 10.00 20.00 16.00 50.00
15/07/2560 5.75 10.00 11.25 50.00
14/07/2560 6.00 12.00 14.00 50.00
13/07/2560 5.25 12.00 14.50 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product