ราคาแตง

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 13.50 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 15.00 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 12.00 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
19/09/2561 13.50 15.00 12.00 60.00
18/09/2561 13.17 15.00 14.83 60.00
17/09/2561 13.50 16.00 15.33 60.00
16/09/2561 13.75 16.50 17.00 60.00
15/09/2561 13.17 16.00 14.00 60.00
14/09/2561 13.17 18.75 14.17 60.00
13/09/2561 14.00 16.75 14.83 60.00
12/09/2561 14.17 16.25 14.17 60.00
11/09/2561 14.67 17.00 14.83 60.00
10/09/2561 15.67 18.00 15.33 60.00
09/09/2561 15.50 17.25 17.00 60.00
08/09/2561 15.33 17.00 14.67 60.00
07/09/2561 13.33 17.00 12.67 60.00
06/09/2561 13.50 16.00 13.67 60.00
05/09/2561 12.67 16.00 12.50 60.00
04/09/2561 13.67 17.50 13.67 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product