ราคาแตง

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 15.75 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 22.00 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 14.50 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น 35.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
26/05/2560 15.75 22.00 14.50 35.00
25/05/2560 14.83 20.25 14.67 35.00
24/05/2560 15.00 28.00 16.00 35.00
23/05/2560 17.00 16.00 14.67 35.00
22/05/2560 13.25 16.00 14.33 35.00
21/05/2560 9.00 16.00 14.00 35.00
20/05/2560 14.67 20.00 15.50 35.00
19/05/2560 12.00 20.00 15.00 35.00
18/05/2560 13.50 20.00 14.67 35.00
17/05/2560 10.17 15.00 12.33 35.00
16/05/2560 10.50 15.00 12.33 35.00
15/05/2560 11.38 15.75 11.17 35.00
14/05/2560 10.17 17.00 11.00 35.00
13/05/2560 10.33 13.75 12.67 35.00
12/05/2560 11.50 15.00 12.67 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product