ราคาแตง

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 9.00 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 14.00 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 12.00 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
22/09/2560 9.00 14.00 12.00 -
21/09/2560 11.00 17.50 11.00 40.00
20/09/2560 9.25 15.50 10.50 40.00
19/09/2560 9.25 16.00 12.50 40.00
18/09/2560 9.25 17.00 13.50 40.00
17/09/2560 10.00 15.50 14.25 40.00
16/09/2560 10.00 15.50 18.00 40.00
15/09/2560 11.00 14.50 14.00 40.00
14/09/2560 11.00 14.50 12.50 40.00
13/09/2560 12.50 17.00 14.00 40.00
12/09/2560 12.50 17.00 13.50 40.00
11/09/2560 10.00 17.00 13.50 40.00
10/09/2560 10.00 17.00 13.00 40.00
09/09/2560 9.00 17.00 14.00 40.00
08/09/2560 10.00 15.00 14.50 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product