ราคาแตง

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 10.00 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 16.00 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 7.50 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น - บาท/กก.
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
27/05/2561 10.00 16.00 7.50 -
26/05/2561 11.75 22.00 10.17 70.00
25/05/2561 15.00 30.00 50.00 70.00
24/05/2561 10.00 20.50 7.50 70.00
23/05/2561 12.50 20.50 13.33 70.00
22/05/2561 14.00 19.50 13.33 70.00
21/05/2561 12.50 19.50 14.00 70.00
20/05/2561 12.00 19.50 15.00 70.00
19/05/2561 12.50 19.50 14.67 70.00
18/05/2561 11.33 18.00 17.33 70.00
17/05/2561 9.00 16.00 17.00 70.00
16/05/2561 8.00 15.00 14.50 70.00
15/05/2561 14.00 16.00 16.33 70.00
14/05/2561 11.33 16.25 13.00 70.00
13/05/2561 9.00 16.75 13.50 70.00
12/05/2561 12.00 16.00 14.67 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product