ราคาแตง
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2566
แตงกวาทั่วไป
20.00
บาท/กก.
แตงกวาอ่อน
20.00
บาท/กก.
แตงร้าน
16.00
บาท/กก.
แตงกวาญี่ปุ่น
50.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
แตง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม