ราคาแตง

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 14.00 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 15.00 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 13.50 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
16/07/2562 14.00 15.00 13.50 50.00
15/07/2562 15.00 15.00 12.00 50.00
14/07/2562 16.00 25.00 18.00 50.00
13/07/2562 19.50 25.00 16.00 50.00
12/07/2562 21.50 30.00 15.00 50.00
11/07/2562 20.00 30.00 16.00 50.00
10/07/2562 22.00 26.00 15.00 50.00
09/07/2562 21.00 28.00 17.00 50.00
08/07/2562 22.50 30.00 18.00 50.00
07/07/2562 20.00 30.00 20.00 50.00
06/07/2562 20.00 30.00 20.00 50.00
05/07/2562 17.00 25.00 17.00 50.00
04/07/2562 17.00 25.00 17.00 50.00
03/07/2562 15.50 25.00 15.00 50.00
02/07/2562 16.00 25.00 16.00 50.00
01/07/2562 23.00 - 12.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product