ราคาแตง

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 11.17 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 10.00 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 8.50 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
20/11/2561 11.17 10.00 8.50 50.00
19/11/2561 12.00 10.00 9.00 50.00
18/11/2561 12.00 10.00 10.00 50.00
17/11/2561 9.75 8.75 8.25 50.00
16/11/2561 10.17 8.75 8.17 50.00
15/11/2561 10.83 8.75 7.50 50.00
14/11/2561 12.50 9.00 8.50 50.00
13/11/2561 11.00 9.00 10.00 50.00
12/11/2561 11.00 9.00 7.50 50.00
11/11/2561 7.75 8.25 8.75 50.00
10/11/2561 9.00 25.00 8.50 50.00
09/11/2561 8.50 9.75 11.00 50.00
08/11/2561 8.83 10.50 13.00 50.00
07/11/2561 11.00 17.50 13.33 50.00
06/11/2561 11.00 18.50 14.67 50.00
05/11/2561 13.67 18.50 14.33 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product