ราคาแตง

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 10.33 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 15.00 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 7.17 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น 34.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
18/07/2561 10.33 15.00 7.17 34.00
17/07/2561 9.33 13.25 7.17 34.00
16/07/2561 9.67 13.00 6.83 34.00
15/07/2561 9.50 13.25 9.75 34.00
14/07/2561 7.83 13.25 8.83 34.00
13/07/2561 6.00 6.00 4.75 34.00
12/07/2561 4.00 6.50 5.50 34.00
11/07/2561 7.33 13.00 8.17 34.00
10/07/2561 7.33 10.75 8.33 34.00
09/07/2561 9.50 16.50 8.83 34.00
08/07/2561 10.50 17.00 9.25 35.00
07/07/2561 10.33 17.50 8.50 35.00
06/07/2561 11.17 18.00 9.33 35.00
05/07/2561 11.17 17.50 9.50 35.00
04/07/2561 9.50 14.50 10.00 35.00
03/07/2561 9.50 14.25 10.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product