ราคาแตง

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 10.00 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 14.50 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 11.00 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น - บาท/กก.
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
16/01/2562 10.00 14.50 11.00 -
15/01/2562 14.00 18.00 12.00 50.00
14/01/2562 14.00 18.25 11.33 50.00
13/01/2562 12.50 17.25 9.75 50.00
12/01/2562 14.67 17.75 10.33 50.00
11/01/2562 13.00 13.25 11.50 50.00
10/01/2562 12.67 18.00 12.67 50.00
09/01/2562 16.33 21.50 15.33 50.00
08/01/2562 18.50 21.75 17.33 60.00
07/01/2562 19.33 22.00 14.67 60.00
06/01/2562 17.00 27.25 16.00 60.00
05/01/2562 18.67 26.00 13.33 60.00
04/01/2562 18.00 21.50 10.33 60.00
03/01/2562 18.00 20.50 10.67 60.00
02/01/2562 18.67 22.00 9.83 60.00
01/01/2562 13.75 15.00 8.25 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product