ราคาแตง

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 7.00 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 13.00 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 6.50 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
19/11/2560 7.00 13.00 6.50 -
18/11/2560 9.83 13.00 8.17 60.00
17/11/2560 11.00 12.50 8.17 60.00
16/11/2560 10.50 14.00 9.17 60.00
15/11/2560 11.38 14.50 8.63 60.00
14/11/2560 11.33 15.50 8.33 60.00
13/11/2560 10.33 12.50 7.50 60.00
12/11/2560 8.50 13.00 8.25 60.00
11/11/2560 12.33 16.00 8.83 60.00
10/11/2560 12.67 16.25 9.83 60.00
09/11/2560 12.50 17.00 11.00 60.00
08/11/2560 9.00 15.25 9.75 60.00
07/11/2560 8.00 11.00 8.75 60.00
06/11/2560 7.00 11.00 8.25 60.00
05/11/2560 7.00 11.00 8.75 60.00
04/11/2560 10.00 15.00 10.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product