ราคาแตง

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 12.50 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 25.00 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 16.00 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
20/01/2561 12.50 25.00 16.00 60.00
19/01/2561 15.33 17.50 19.33 80.00
18/01/2561 16.67 21.50 21.17 80.00
17/01/2561 22.67 26.50 25.67 80.00
16/01/2561 24.00 29.00 27.33 80.00
15/01/2561 22.50 35.00 22.00 80.00
14/01/2561 20.00 40.00 22.00 80.00
13/01/2561 24.00 40.00 17.50 80.00
12/01/2561 19.00 21.50 13.00 80.00
11/01/2561 15.00 23.00 14.25 80.00
10/01/2561 14.83 21.00 15.50 80.00
09/01/2561 16.67 23.00 24.33 80.00
08/01/2561 17.00 23.00 18.67 80.00
07/01/2561 26.50 32.50 20.00 80.00
06/01/2561 27.67 33.50 21.00 80.00
05/01/2561 21.67 32.00 18.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคามัน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มันแกวเบอร์ใหญ่ 14.00 บาท/กก.
มันเทศเบอร์ใหญ่ 16.50 บาท/กก.
มันไข่เบอร์ใหญ่ 16.50 บาท/กก.
มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
มันเทียน 18.00 บาท/กก.
มันต่อเผือก 19.50 บาท/กก.
มันญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคามะละกอ
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะละกอฮอลแลนด์ 28.00 บาท/กก.
มะละกอแขกดำ 18.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคามะม่วง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 50.00 บาท/กก.
มะม่วงแก้วเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 60.00 บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 5.00 บาท/กก.
มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
มะม่วงแรดเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
20/01/2561
ราคามะลิ
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะลิไทย - บาท/ลิตร
มะลิอินโดฯ 700.00 บาท/ลิตร
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product