ราคาแตง

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 13.33 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 17.00 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 9.50 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น 40.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
20/02/2560 13.33 17.00 9.50 40.00
19/02/2560 14.25 19.75 9.25 40.00
18/02/2560 12.50 20.00 10.00 40.00
17/02/2560 12.00 18.00 10.00 40.00
16/02/2560 12.33 18.50 11.00 40.00
15/02/2560 13.00 18.00 11.50 40.00
14/02/2560 11.67 17.25 8.75 40.00
13/02/2560 11.67 15.00 8.75 40.00
12/02/2560 13.33 17.00 8.25 40.00
11/02/2560 12.00 20.75 9.00 40.00
10/02/2560 12.00 20.00 8.25 40.00
09/02/2560 8.25 15.00 10.75 40.00
08/02/2560 11.50 16.00 9.25 40.00
07/02/2560 8.17 12.50 10.75 40.00
06/02/2560 7.25 13.00 10.75 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product