ราคาแมงลัก

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แมงลัก - บาท/กก.
(B) ใบแมงลัก 32.50 บาท/กก.
วันที่ (A) แมงลัก (B) ใบแมงลัก
19/09/2561 - 32.50
18/09/2561 180.00 35.00
17/09/2561 180.00 35.00
16/09/2561 180.00 40.00
15/09/2561 180.00 33.33
14/09/2561 180.00 35.00
13/09/2561 180.00 38.33
12/09/2561 180.00 40.00
11/09/2561 180.00 38.33
10/09/2561 180.00 35.00
09/09/2561 180.00 42.50
08/09/2561 180.00 35.83
07/09/2561 180.00 38.33
06/09/2561 180.00 38.33
05/09/2561 180.00 36.67
04/09/2561 180.00 41.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาแมงลักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแมงลักรายวัน, ราคาแมงลัก, ราคาใบแมงลัก,
bg product