ราคาแมงลัก

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แมงลัก - บาท/กก.
(B) ใบแมงลัก 37.50 บาท/กก.
วันที่ (A) แมงลัก (B) ใบแมงลัก
16/01/2562 - 37.50
15/01/2562 180.00 34.17
14/01/2562 180.00 43.33
13/01/2562 180.00 50.00
12/01/2562 180.00 41.67
11/01/2562 180.00 40.00
10/01/2562 180.00 43.33
09/01/2562 180.00 39.17
08/01/2562 180.00 30.83
07/01/2562 180.00 35.00
06/01/2562 180.00 40.00
05/01/2562 180.00 33.33
04/01/2562 180.00 36.67
03/01/2562 180.00 37.50
02/01/2562 180.00 46.67
01/01/2562 180.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแมงลักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแมงลักรายวัน, ราคาแมงลัก, ราคาใบแมงลัก,
bg product