ราคาแมงลัก

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แมงลัก - บาท/กก.
(B) ใบแมงลัก 25.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แมงลัก (B) ใบแมงลัก
23/07/2561 - 25.00
22/07/2561 180.00 18.75
21/07/2561 180.00 17.50
20/07/2561 180.00 16.67
19/07/2561 180.00 16.67
18/07/2561 180.00 16.67
17/07/2561 180.00 15.00
16/07/2561 180.00 18.33
15/07/2561 180.00 21.25
14/07/2561 - 18.33
13/07/2561 - 17.50
12/07/2561 - 15.00
11/07/2561 180.00 18.33
10/07/2561 180.00 20.83
09/07/2561 180.00 20.83
08/07/2561 180.00 21.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาแมงลักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแมงลักรายวัน, ราคาแมงลัก, ราคาใบแมงลัก,
bg product