ราคาแมงลัก

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แมงลัก 180.00 บาท/กก.
(B) ใบแมงลัก 26.67 บาท/กก.
วันที่ (A) แมงลัก (B) ใบแมงลัก
24/05/2562 180.00 26.67
23/05/2562 180.00 26.67
22/05/2562 180.00 30.00
21/05/2562 180.00 30.00
20/05/2562 180.00 30.00
19/05/2562 180.00 28.75
18/05/2562 180.00 23.75
17/05/2562 180.00 22.50
16/05/2562 180.00 26.67
15/05/2562 180.00 24.17
14/05/2562 180.00 25.00
13/05/2562 180.00 25.00
12/05/2562 180.00 27.50
11/05/2562 180.00 25.00
10/05/2562 - 27.50
09/05/2562 180.00 23.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาแมงลักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแมงลักรายวัน, ราคาแมงลัก, ราคาใบแมงลัก,
bg product