ราคาแมงลัก

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แมงลัก 180.00 บาท/กก.
(B) ใบแมงลัก 25.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แมงลัก (B) ใบแมงลัก
17/11/2561 180.00 25.00
16/11/2561 180.00 26.67
15/11/2561 180.00 30.00
14/11/2561 180.00 30.00
13/11/2561 180.00 30.00
12/11/2561 180.00 30.00
11/11/2561 180.00 26.25
10/11/2561 180.00 30.00
09/11/2561 180.00 29.17
08/11/2561 - 30.00
07/11/2561 180.00 30.00
06/11/2561 180.00 31.67
05/11/2561 180.00 33.33
04/11/2561 180.00 40.00
03/11/2561 180.00 31.67
02/11/2561 180.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแมงลักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแมงลักรายวัน, ราคาแมงลัก, ราคาใบแมงลัก,
bg product