ราคาแมงลัก

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แมงลัก - บาท/กก.
(B) ใบแมงลัก 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แมงลัก (B) ใบแมงลัก
27/05/2561 - 35.00
26/05/2561 180.00 30.00
25/05/2561 180.00 32.50
24/05/2561 180.00 38.75
23/05/2561 180.00 36.67
22/05/2561 180.00 41.67
21/05/2561 180.00 40.00
20/05/2561 180.00 45.00
19/05/2561 180.00 46.67
18/05/2561 180.00 40.00
17/05/2561 180.00 45.00
16/05/2561 180.00 50.00
15/05/2561 180.00 43.33
14/05/2561 180.00 50.00
13/05/2561 180.00 47.50
12/05/2561 180.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแมงลักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแมงลักรายวัน, ราคาแมงลัก, ราคาใบแมงลัก,
bg product