ราคาแมงลัก

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แมงลัก 180.00 บาท/กก.
(B) ใบแมงลัก 22.50 บาท/กก.
วันที่ (A) แมงลัก (B) ใบแมงลัก
16/07/2562 180.00 22.50
15/07/2562 180.00 20.00
14/07/2562 180.00 20.00
13/07/2562 180.00 20.00
12/07/2562 180.00 20.00
11/07/2562 180.00 20.00
10/07/2562 180.00 20.00
09/07/2562 180.00 20.00
08/07/2562 180.00 20.00
07/07/2562 180.00 20.00
06/07/2562 180.00 20.00
05/07/2562 180.00 25.00
04/07/2562 180.00 25.00
03/07/2562 180.00 25.00
02/07/2562 180.00 25.00
01/07/2562 180.00 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแมงลักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแมงลักรายวัน, ราคาแมงลัก, ราคาใบแมงลัก,
bg product