ราคาแอปเปิ้ล

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กาล่านิวซีแลนด์เบอร์ 120 1,000.00 บาท/กล่อง
(B) กาล่านิวซีแลนด์เบอร์ 163 - บาท/กล่อง
(C) ฟูจิจีนเบอร์ 28 550.00 บาท/กล่อง
(D) ฟูจิจีนเบอร์ 100 850.00 บาท/กล่อง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟูจินิวซีแลนด์เบอร์ 120 - บาท/กล่อง
(F) ฟูจิญี่ปุ่นเบอร์ 18 - บาท/กล่อง
(G) วอชิงตันเบอร์ 113 1,300.00 บาท/กล่อง
(H) วอชิงตันเบอร์ 125 - บาท/กล่อง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) เขียวจีนเบอร์ 110 - บาท/กล่อง
(J) เขียวนิวซีแลนด์เบอร์ 120 - บาท/กล่อง
     
     
วันที่ (A) กาล่านิวซีแลนด์เบอร์ 120 (B) กาล่านิวซีแลนด์เบอร์ 163 (C) ฟูจิจีนเบอร์ 28 (D) ฟูจิจีนเบอร์ 100 (E) ฟูจินิวซีแลนด์เบอร์ 120 (F) ฟูจิญี่ปุ่นเบอร์ 18 (G) วอชิงตันเบอร์ 113 (H) วอชิงตันเบอร์ 125 (I) เขียวจีนเบอร์ 110 (J) เขียวนิวซีแลนด์เบอร์ 120
23/07/2561 1,000.00 - 550.00 850.00 - - 1,300.00 - - -
22/07/2561 1,025.00 990.00 550.00 850.00 - - 1,275.00 - 520.00 1,150.00
21/07/2561 1,025.00 990.00 580.00 730.00 - - 1,335.00 - - 1,180.00
20/07/2561 1,025.00 990.00 580.00 725.00 - - 1,325.00 - 520.00 1,150.00
19/07/2561 930.00 860.00 580.00 725.00 - - 1,325.00 - 530.00 1,150.00
18/07/2561 925.00 860.00 550.00 725.00 - - 1,300.00 - 520.00 1,150.00
17/07/2561 900.00 840.00 580.00 850.00 - - 1,270.00 - 520.00 1,150.00
16/07/2561 1,000.00 - 550.00 850.00 - - - - - -
15/07/2561 975.00 800.00 455.00 850.00 - - - - - -
14/07/2561 975.00 830.00 455.00 725.00 - - 1,335.00 - - 1,200.00
13/07/2561 975.00 - 515.00 680.00 - - 1,260.00 - - 1,200.00
12/07/2561 1,000.00 - 550.00 850.00 - - 1,300.00 - - -
11/07/2561 965.00 830.00 450.00 725.00 - - 1,275.00 - - -
10/07/2561 950.00 830.00 550.00 665.00 - - 1,175.00 - - 1,200.00
09/07/2561 950.00 830.00 450.00 700.00 - - 1,185.00 - - 1,200.00
08/07/2561 950.00 830.00 450.00 675.00 - - 1,300.00 - - 1,200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแอปเปิ้ลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแอปเปิ้ลรายวัน, ราคากาล่านิวซีแลนด์เบอร์ 120, ราคากาล่านิวซีแลนด์เบอร์ 163, ราคาฟูจิจีนเบอร์ 28, ราคาฟูจิจีนเบอร์ 100, ราคาฟูจินิวซีแลนด์เบอร์ 120, ราคาฟูจิญี่ปุ่นเบอร์ 18, ราคาวอชิงตันเบอร์ 113, ราคาวอชิงตันเบอร์ 125, ราคาเขียวจีนเบอร์ 110, ราคาเขียวนิวซีแลนด์เบอร์ 120,
bg product