ราคาแอปเปิ้ล

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กาล่านิวซีแลนด์เบอร์ 120 990.00 บาท/กล่อง
(B) กาล่านิวซีแลนด์เบอร์ 163 - บาท/กล่อง
(C) ฟูจิจีนเบอร์ 28 485.00 บาท/กล่อง
(D) ฟูจิจีนเบอร์ 100 905.00 บาท/กล่อง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟูจินิวซีแลนด์เบอร์ 120 - บาท/กล่อง
(F) ฟูจิญี่ปุ่นเบอร์ 18 - บาท/กล่อง
(G) วอชิงตันเบอร์ 113 1,350.00 บาท/กล่อง
(H) วอชิงตันเบอร์ 125 - บาท/กล่อง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) เขียวจีนเบอร์ 110 - บาท/กล่อง
(J) เขียวนิวซีแลนด์เบอร์ 120 1,200.00 บาท/กล่อง
     
     
วันที่ (A) กาล่านิวซีแลนด์เบอร์ 120 (B) กาล่านิวซีแลนด์เบอร์ 163 (C) ฟูจิจีนเบอร์ 28 (D) ฟูจิจีนเบอร์ 100 (E) ฟูจินิวซีแลนด์เบอร์ 120 (F) ฟูจิญี่ปุ่นเบอร์ 18 (G) วอชิงตันเบอร์ 113 (H) วอชิงตันเบอร์ 125 (I) เขียวจีนเบอร์ 110 (J) เขียวนิวซีแลนด์เบอร์ 120
24/05/2562 990.00 - 485.00 905.00 - - 1,350.00 - - 1,200.00
23/05/2562 1,020.00 870.00 685.00 915.00 - - 1,315.00 - 520.00 1,350.00
22/05/2562 965.00 870.00 685.00 1,000.00 - - 1,320.00 - 520.00 1,355.00
21/05/2562 965.00 870.00 685.00 950.00 - - 1,320.00 - 520.00 1,355.00
20/05/2562 965.00 870.00 650.00 950.00 - - 1,320.00 - 520.00 1,355.00
19/05/2562 965.00 870.00 650.00 950.00 - - 1,320.00 - 520.00 1,360.00
18/05/2562 965.00 870.00 685.00 950.00 - - 1,320.00 - 520.00 -
17/05/2562 965.00 870.00 685.00 950.00 - - 1,320.00 - 520.00 -
16/05/2562 965.00 870.00 685.00 950.00 - - 1,320.00 - 520.00 1,360.00
15/05/2562 965.00 870.00 685.00 950.00 - - 1,320.00 - 520.00 -
14/05/2562 965.00 870.00 685.00 950.00 - - 1,320.00 - 520.00 -
13/05/2562 975.00 740.00 650.00 1,000.00 - - 1,300.00 - - -
12/05/2562 970.00 845.00 640.00 900.00 - - 1,350.00 - 520.00 1,360.00
11/05/2562 965.00 885.00 685.00 560.00 - - 1,320.00 - 475.00 -
10/05/2562 965.00 885.00 685.00 780.00 - - 1,370.00 - 475.00 -
09/05/2562 965.00 885.00 685.00 780.00 - - 1,370.00 - 475.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาแอปเปิ้ลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแอปเปิ้ลรายวัน, ราคากาล่านิวซีแลนด์เบอร์ 120, ราคากาล่านิวซีแลนด์เบอร์ 163, ราคาฟูจิจีนเบอร์ 28, ราคาฟูจิจีนเบอร์ 100, ราคาฟูจินิวซีแลนด์เบอร์ 120, ราคาฟูจิญี่ปุ่นเบอร์ 18, ราคาวอชิงตันเบอร์ 113, ราคาวอชิงตันเบอร์ 125, ราคาเขียวจีนเบอร์ 110, ราคาเขียวนิวซีแลนด์เบอร์ 120,
bg product