ราคาโหระพา

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบโหระพา 27.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ใบโหระพา
16/07/2562 27.50
15/07/2562 27.50
14/07/2562 30.00
13/07/2562 27.50
12/07/2562 25.00
11/07/2562 25.00
10/07/2562 25.00
09/07/2562 25.00
08/07/2562 25.00
07/07/2562 30.00
06/07/2562 30.00
05/07/2562 25.00
04/07/2562 25.00
03/07/2562 25.00
02/07/2562 25.00
01/07/2562 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาโหระพาที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาโหระพารายวัน, ราคาใบโหระพา,
bg product