ราคาโหระพา

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบโหระพา 16.67 บาท/กก.
วันที่ (A) ใบโหระพา
18/07/2561 16.67
17/07/2561 15.00
16/07/2561 18.33
15/07/2561 21.25
14/07/2561 18.33
13/07/2561 16.25
12/07/2561 12.50
11/07/2561 20.00
10/07/2561 24.17
09/07/2561 19.17
08/07/2561 21.25
07/07/2561 20.83
06/07/2561 17.50
05/07/2561 17.50
04/07/2561 16.67
03/07/2561 16.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาโหระพาที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาโหระพารายวัน, ราคาใบโหระพา,
bg product