ราคาโหระพา

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบโหระพา 32.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ใบโหระพา
20/11/2561 32.50
19/11/2561 32.50
18/11/2561 40.00
17/11/2561 30.00
16/11/2561 35.00
15/11/2561 38.33
14/11/2561 37.50
13/11/2561 40.00
12/11/2561 37.50
11/11/2561 55.00
10/11/2561 37.50
09/11/2561 40.00
08/11/2561 40.00
07/11/2561 45.00
06/11/2561 55.00
05/11/2561 53.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาโหระพาที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาโหระพารายวัน, ราคาใบโหระพา,
bg product