ราคาโหระพา

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบโหระพา 22.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ใบโหระพา
24/05/2562 22.50
23/05/2562 22.50
22/05/2562 22.50
21/05/2562 25.83
20/05/2562 25.83
19/05/2562 28.75
18/05/2562 23.75
17/05/2562 22.50
16/05/2562 23.33
15/05/2562 24.17
14/05/2562 23.33
13/05/2562 24.17
12/05/2562 25.00
11/05/2562 23.33
10/05/2562 61.67
09/05/2562 26.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาโหระพาที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาโหระพารายวัน, ราคาใบโหระพา,
bg product