ราคาโหระพา

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบโหระพา 22.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ใบโหระพา
16/01/2562 22.50
15/01/2562 21.67
14/01/2562 25.00
13/01/2562 30.00
12/01/2562 26.67
11/01/2562 21.67
10/01/2562 21.67
09/01/2562 26.67
08/01/2562 23.33
07/01/2562 23.33
06/01/2562 30.00
05/01/2562 26.67
04/01/2562 30.00
03/01/2562 36.67
02/01/2562 31.67
01/01/2562 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาโหระพาที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาโหระพารายวัน, ราคาใบโหระพา,
bg product