ราคาโหระพา

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบโหระพา 30.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ใบโหระพา
23/05/2561 30.00
22/05/2561 40.00
21/05/2561 46.67
20/05/2561 45.00
19/05/2561 50.00
18/05/2561 43.33
17/05/2561 55.00
16/05/2561 50.00
15/05/2561 48.33
14/05/2561 45.00
13/05/2561 55.00
12/05/2561 51.67
11/05/2561 51.67
10/05/2561 45.00
09/05/2561 41.67
08/05/2561 42.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาโหระพาที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาโหระพารายวัน, ราคาใบโหระพา,
bg product