ราคาใบตอง

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบตอง 30.00 บาท/กก.
(B) ใบตองตานี (10 ก.ก.) 312.50 บาท/มัด
วันที่ (A) ใบตอง (B) ใบตองตานี (10 ก.ก.)
24/05/2562 30.00 312.50
23/05/2562 25.00 307.50
22/05/2562 30.00 317.50
21/05/2562 25.00 312.50
20/05/2562 25.00 362.50
19/05/2562 25.00 375.00
18/05/2562 25.00 375.00
17/05/2562 29.00 362.50
16/05/2562 29.00 387.50
15/05/2562 35.00 395.00
14/05/2562 35.00 387.50
13/05/2562 35.00 387.50
12/05/2562 35.00 375.00
11/05/2562 35.00 387.50
10/05/2562 35.00 245.00
09/05/2562 20.00 312.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบตองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบตองรายวัน, ราคาใบตอง, ราคาใบตองตานี (10 ก.ก.),
bg product