ราคาใบตอง

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบตอง 20.00 บาท/กก.
(B) ใบตองตานี (10 ก.ก.) 145.00 บาท/มัด
วันที่ (A) ใบตอง (B) ใบตองตานี (10 ก.ก.)
18/07/2561 20.00 145.00
17/07/2561 20.00 145.00
16/07/2561 20.00 145.00
15/07/2561 20.00 130.00
14/07/2561 20.00 130.00
13/07/2561 - 100.00
12/07/2561 - 130.00
11/07/2561 20.00 145.00
10/07/2561 20.00 145.00
09/07/2561 20.00 145.00
08/07/2561 20.00 145.00
07/07/2561 20.00 145.00
06/07/2561 20.00 167.50
05/07/2561 20.00 145.00
04/07/2561 20.00 145.00
03/07/2561 20.00 145.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบตองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบตองรายวัน, ราคาใบตอง, ราคาใบตองตานี (10 ก.ก.),
bg product