ราคาใบตอง

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบตอง 20.00 บาท/กก.
(B) ใบตองตานี (10 ก.ก.) 150.00 บาท/มัด
วันที่ (A) ใบตอง (B) ใบตองตานี (10 ก.ก.)
20/11/2561 20.00 150.00
19/11/2561 20.00 155.00
18/11/2561 20.00 150.00
17/11/2561 20.00 155.00
16/11/2561 20.00 145.00
15/11/2561 20.00 145.00
14/11/2561 20.00 160.00
13/11/2561 20.00 160.00
12/11/2561 20.00 160.00
11/11/2561 20.00 175.00
10/11/2561 20.00 160.00
09/11/2561 20.00 145.00
08/11/2561 20.00 145.00
07/11/2561 20.00 145.00
06/11/2561 20.00 145.00
05/11/2561 20.00 145.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบตองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบตองรายวัน, ราคาใบตอง, ราคาใบตองตานี (10 ก.ก.),
bg product