ราคาใบตอง

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบตอง - บาท/กก.
(B) ใบตองตานี (10 ก.ก.) 130.00 บาท/มัด
วันที่ (A) ใบตอง (B) ใบตองตานี (10 ก.ก.)
16/01/2562 - 130.00
15/01/2562 20.00 145.00
14/01/2562 20.00 145.00
13/01/2562 20.00 130.00
12/01/2562 20.00 145.00
11/01/2562 20.00 145.00
10/01/2562 20.00 145.00
09/01/2562 20.00 145.00
08/01/2562 20.00 145.00
07/01/2562 20.00 145.00
06/01/2562 20.00 130.00
05/01/2562 20.00 145.00
04/01/2562 20.00 160.00
03/01/2562 20.00 145.00
02/01/2562 20.00 145.00
01/01/2562 20.00 130.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบตองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบตองรายวัน, ราคาใบตอง, ราคาใบตองตานี (10 ก.ก.),
bg product