ราคาใบตอง

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบตอง 25.00 บาท/กก.
(B) ใบตองตานี (10 ก.ก.) - บาท/มัด
วันที่ (A) ใบตอง (B) ใบตองตานี (10 ก.ก.)
16/07/2562 25.00 -
15/07/2562 25.00 -
14/07/2562 25.00 -
13/07/2562 25.00 200.00
12/07/2562 25.00 200.00
11/07/2562 25.00 200.00
10/07/2562 25.00 200.00
09/07/2562 25.00 200.00
08/07/2562 25.00 200.00
07/07/2562 25.00 -
06/07/2562 25.00 200.00
05/07/2562 25.00 200.00
04/07/2562 25.00 200.00
03/07/2562 25.00 200.00
02/07/2562 25.00 200.00
01/07/2562 - 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบตองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบตองรายวัน, ราคาใบตอง, ราคาใบตองตานี (10 ก.ก.),
bg product