ราคาใบตอง

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบตอง - บาท/กก.
(B) ใบตองตานี (10 ก.ก.) 155.00 บาท/มัด
(A)
(B)
วันที่ (A) ใบตอง (B) ใบตองตานี (10 ก.ก.)
24/03/2561 - 155.00
23/03/2561 20.00 155.00
22/03/2561 20.00 155.00
21/03/2561 20.00 155.00
20/03/2561 20.00 155.00
19/03/2561 20.00 155.00
18/03/2561 20.00 155.00
17/03/2561 20.00 155.00
16/03/2561 20.00 155.00
15/03/2561 20.00 155.00
14/03/2561 20.00 155.00
13/03/2561 20.00 155.00
12/03/2561 20.00 155.00
11/03/2561 20.00 155.00
10/03/2561 20.00 155.00
09/03/2561 20.00 167.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบตองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบตองรายวัน, ราคาใบตอง, ราคาใบตองตานี (10 ก.ก.),
bg product