ราคาใบตอง

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบตอง - บาท/กก.
(B) ใบตองตานี (10 ก.ก.) 150.00 บาท/มัด
วันที่ (A) ใบตอง (B) ใบตองตานี (10 ก.ก.)
27/05/2561 - 150.00
26/05/2561 20.00 155.00
25/05/2561 20.00 160.00
24/05/2561 20.00 155.00
23/05/2561 20.00 155.00
22/05/2561 20.00 155.00
21/05/2561 20.00 155.00
20/05/2561 20.00 155.00
19/05/2561 20.00 155.00
18/05/2561 20.00 155.00
17/05/2561 15.00 155.00
16/05/2561 20.00 155.00
15/05/2561 20.00 155.00
14/05/2561 20.00 155.00
13/05/2561 20.00 155.00
12/05/2561 20.00 155.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบตองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบตองรายวัน, ราคาใบตอง, ราคาใบตองตานี (10 ก.ก.),
bg product