ราคาใบตอง

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบตอง - บาท/กก.
(B) ใบตองตานี (10 ก.ก.) 145.00 บาท/มัด
วันที่ (A) ใบตอง (B) ใบตองตานี (10 ก.ก.)
19/09/2561 - 145.00
18/09/2561 20.00 167.50
17/09/2561 20.00 145.00
16/09/2561 20.00 130.00
15/09/2561 20.00 145.00
14/09/2561 20.00 145.00
13/09/2561 20.00 145.00
12/09/2561 20.00 145.00
11/09/2561 20.00 145.00
10/09/2561 20.00 145.00
09/09/2561 20.00 130.00
08/09/2561 20.00 145.00
07/09/2561 20.00 167.50
06/09/2561 20.00 145.00
05/09/2561 20.00 145.00
04/09/2561 20.00 145.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบตองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบตองรายวัน, ราคาใบตอง, ราคาใบตองตานี (10 ก.ก.),
bg product