ราคาใบพลู

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบพลูจีบ (10 ใบ) 70.00 บาท/กำ
(B) ใบพลูเขียว 540.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ใบพลูจีบ (10 ใบ) (B) ใบพลูเขียว
24/03/2561 70.00 540.00
23/03/2561 70.00 540.00
22/03/2561 70.00 540.00
21/03/2561 60.00 480.00
20/03/2561 60.00 480.00
19/03/2561 60.00 480.00
18/03/2561 60.00 480.00
17/03/2561 65.00 480.00
16/03/2561 70.00 480.00
15/03/2561 75.00 600.00
14/03/2561 75.00 600.00
13/03/2561 75.00 600.00
12/03/2561 75.00 600.00
11/03/2561 75.00 600.00
10/03/2561 75.00 600.00
09/03/2561 75.00 600.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบพลูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบพลูรายวัน, ราคาใบพลูจีบ (10 ใบ), ราคาใบพลูเขียว,
bg product