ราคาใบพลู

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบพลูจีบ (10 ใบ) - บาท/กำ
(B) ใบพลูเขียว 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ใบพลูจีบ (10 ใบ) (B) ใบพลูเขียว
16/07/2562 - 100.00
15/07/2562 - 100.00
13/07/2562 80.00 125.00
12/07/2562 80.00 125.00
11/07/2562 80.00 125.00
10/07/2562 80.00 140.00
09/07/2562 80.00 140.00
08/07/2562 80.00 140.00
06/07/2562 80.00 120.00
05/07/2562 80.00 110.00
04/07/2562 80.00 110.00
03/07/2562 80.00 140.00
02/07/2562 80.00 150.00
01/07/2562 80.00 150.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบพลูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบพลูรายวัน, ราคาใบพลูจีบ (10 ใบ), ราคาใบพลูเขียว,
bg product