ราคาใบพลู

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบพลูจีบ (10 ใบ) 75.00 บาท/กำ
(B) ใบพลูเขียว 150.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ใบพลูจีบ (10 ใบ) (B) ใบพลูเขียว
24/05/2562 75.00 150.00
23/05/2562 75.00 140.00
22/05/2562 75.00 125.00
21/05/2562 75.00 110.00
20/05/2562 75.00 110.00
19/05/2562 70.00 -
18/05/2562 70.00 -
17/05/2562 75.00 110.00
16/05/2562 75.00 110.00
15/05/2562 75.00 100.00
14/05/2562 75.00 100.00
13/05/2562 75.00 100.00
12/05/2562 70.00 -
11/05/2562 75.00 87.50
10/05/2562 75.00 87.50
09/05/2562 75.00 87.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบพลูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบพลูรายวัน, ราคาใบพลูจีบ (10 ใบ), ราคาใบพลูเขียว,
bg product