ราคาใบพลู

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบพลูจีบ (10 ใบ) 70.00 บาท/กำ
(B) ใบพลูเขียว - บาท/กก.
วันที่ (A) ใบพลูจีบ (10 ใบ) (B) ใบพลูเขียว
16/01/2562 70.00 -
15/01/2562 75.00 115.00
14/01/2562 75.00 115.00
13/01/2562 70.00 -
12/01/2562 75.00 150.00
11/01/2562 75.00 90.00
10/01/2562 75.00 90.00
09/01/2562 75.00 90.00
08/01/2562 75.00 90.00
07/01/2562 75.00 90.00
06/01/2562 70.00 -
05/01/2562 75.00 90.00
04/01/2562 75.00 90.00
03/01/2562 75.00 90.00
02/01/2562 75.00 90.00
01/01/2562 70.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบพลูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบพลูรายวัน, ราคาใบพลูจีบ (10 ใบ), ราคาใบพลูเขียว,
bg product