ราคาใบหมาก

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบทางหมาก - บาท/กำ
(B) ใบหมากเขียว 20.00 บาท/กำ
(C) ใบหมากแดง 20.00 บาท/กำ
(D) ใบหมากผู้หมากเมีย - บาท/กำ
วันที่ (A) ใบทางหมาก (B) ใบหมากเขียว (C) ใบหมากแดง (D) ใบหมากผู้หมากเมีย
16/01/2562 - 20.00 20.00 -
15/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
14/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
13/01/2562 - 20.00 20.00 -
12/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
11/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
10/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
09/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
08/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
07/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
06/01/2562 - 20.00 20.00 -
05/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
04/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
03/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
02/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
01/01/2562 - 20.00 20.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบหมากที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบหมากรายวัน, ราคาใบทางหมาก, ราคาใบหมากเขียว, ราคาใบหมากแดง, ราคาใบหมากผู้หมากเมีย,
bg product