ราคาใบหมาก

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบทางหมาก - บาท/กำ
(B) ใบหมากเขียว 20.00 บาท/กำ
(C) ใบหมากแดง 20.00 บาท/กำ
(D) ใบหมากผู้หมากเมีย - บาท/กำ
วันที่ (A) ใบทางหมาก (B) ใบหมากเขียว (C) ใบหมากแดง (D) ใบหมากผู้หมากเมีย
20/11/2561 - 20.00 20.00 -
19/11/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
18/11/2561 - 20.00 20.00 -
17/11/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
16/11/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
15/11/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
14/11/2561 40.00 - - 25.00
13/11/2561 40.00 - - 25.00
12/11/2561 40.00 - - 25.00
11/11/2561 - 20.00 20.00 -
10/11/2561 40.00 - - 25.00
09/11/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
08/11/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
07/11/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
06/11/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
05/11/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบหมากที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบหมากรายวัน, ราคาใบทางหมาก, ราคาใบหมากเขียว, ราคาใบหมากแดง, ราคาใบหมากผู้หมากเมีย,
bg product