ราคาใบหมาก

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบทางหมาก - บาท/กำ
(B) ใบหมากเขียว 20.00 บาท/กำ
(C) ใบหมากแดง 20.00 บาท/กำ
(D) ใบหมากผู้หมากเมีย - บาท/กำ
วันที่ (A) ใบทางหมาก (B) ใบหมากเขียว (C) ใบหมากแดง (D) ใบหมากผู้หมากเมีย
27/05/2561 - 20.00 20.00 -
26/05/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
25/05/2561 40.00 - - 25.00
24/05/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
23/05/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
22/05/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
21/05/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
20/05/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
19/05/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
18/05/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
17/05/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
16/05/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
15/05/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
14/05/2561 40.00 20.00 20.00 -
13/05/2561 40.00 20.00 20.00 -
12/05/2561 35.00 20.00 20.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบหมากที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบหมากรายวัน, ราคาใบทางหมาก, ราคาใบหมากเขียว, ราคาใบหมากแดง, ราคาใบหมากผู้หมากเมีย,
bg product