ราคาใบหมาก

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบทางหมาก 40.00 บาท/กำ
(B) ใบหมากเขียว 20.00 บาท/กำ
(C) ใบหมากแดง 20.00 บาท/กำ
(D) ใบหมากผู้หมากเมีย - บาท/กำ
วันที่ (A) ใบทางหมาก (B) ใบหมากเขียว (C) ใบหมากแดง (D) ใบหมากผู้หมากเมีย
24/05/2562 40.00 20.00 20.00 -
23/05/2562 40.00 20.00 20.00 -
22/05/2562 40.00 20.00 20.00 -
21/05/2562 40.00 20.00 20.00 -
20/05/2562 40.00 20.00 20.00 -
19/05/2562 - 20.00 20.00 -
18/05/2562 - 20.00 20.00 -
17/05/2562 40.00 20.00 20.00 -
16/05/2562 40.00 20.00 20.00 -
15/05/2562 40.00 20.00 20.00 -
14/05/2562 40.00 20.00 20.00 -
13/05/2562 40.00 20.00 20.00 -
12/05/2562 - 20.00 20.00 -
11/05/2562 40.00 20.00 20.00 -
10/05/2562 40.00 20.00 20.00 -
09/05/2562 40.00 20.00 20.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบหมากที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบหมากรายวัน, ราคาใบทางหมาก, ราคาใบหมากเขียว, ราคาใบหมากแดง, ราคาใบหมากผู้หมากเมีย,
bg product