ราคาใบหมาก

ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบทางหมาก 40.00 บาท/กำ
(B) ใบหมากเขียว - บาท/กำ
(C) ใบหมากแดง - บาท/กำ
(D) ใบหมากผู้หมากเมีย - บาท/กำ
วันที่ (A) ใบทางหมาก (B) ใบหมากเขียว (C) ใบหมากแดง (D) ใบหมากผู้หมากเมีย
13/07/2562 40.00 - - -
12/07/2562 40.00 - - -
11/07/2562 40.00 - - -
10/07/2562 40.00 - - -
09/07/2562 40.00 - - 25.00
08/07/2562 40.00 - - -
06/07/2562 40.00 - - -
05/07/2562 40.00 - - -
04/07/2562 40.00 - - -
03/07/2562 40.00 - - -
02/07/2562 40.00 - - -
01/07/2562 40.00 - - -
29/06/2562 40.00 - - -
28/06/2562 40.00 - - 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบหมากที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบหมากรายวัน, ราคาใบทางหมาก, ราคาใบหมากเขียว, ราคาใบหมากแดง, ราคาใบหมากผู้หมากเมีย,
bg product