ราคาใบหมาก
ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ใบทางหมาก
-
บาท/กำ
ใบหมากเขียว
20.00
บาท/กำ
ใบหมากแดง
20.00
บาท/กำ
ใบหมากผู้หมากเมีย
-
บาท/กำ
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ใบหมาก
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม