ราคาใบหมาก

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบทางหมาก - บาท/กำ
(B) ใบหมากเขียว 20.00 บาท/กำ
(C) ใบหมากแดง 20.00 บาท/กำ
(D) ใบหมากผู้หมากเมีย - บาท/กำ
วันที่ (A) ใบทางหมาก (B) ใบหมากเขียว (C) ใบหมากแดง (D) ใบหมากผู้หมากเมีย
23/07/2561 - 20.00 20.00 -
22/07/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
21/07/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
20/07/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
19/07/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
18/07/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
17/07/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
16/07/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
15/07/2561 - 20.00 20.00 -
14/07/2561 - 20.00 20.00 -
13/07/2561 - 20.00 20.00 -
12/07/2561 - 20.00 20.00 -
11/07/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
10/07/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
09/07/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
08/07/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบหมากที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบหมากรายวัน, ราคาใบทางหมาก, ราคาใบหมากเขียว, ราคาใบหมากแดง, ราคาใบหมากผู้หมากเมีย,
bg product