ราคาใบหมาก

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบทางหมาก 30.00 บาท/กำ
(B) ใบหมากเขียว 20.00 บาท/กำ
(C) ใบหมากแดง 20.00 บาท/กำ
(D) ใบหมากผู้หมากเมีย - บาท/กำ
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ใบทางหมาก (B) ใบหมากเขียว (C) ใบหมากแดง (D) ใบหมากผู้หมากเมีย
24/03/2561 30.00 20.00 20.00 -
23/03/2561 30.00 20.00 20.00 -
22/03/2561 30.00 20.00 20.00 -
21/03/2561 25.00 20.00 20.00 -
20/03/2561 25.00 20.00 20.00 -
19/03/2561 25.00 20.00 20.00 -
18/03/2561 25.00 20.00 20.00 -
17/03/2561 40.00 20.00 20.00 -
16/03/2561 50.00 20.00 20.00 -
15/03/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
14/03/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
13/03/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
12/03/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
11/03/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
10/03/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
09/03/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบหมากที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบหมากรายวัน, ราคาใบทางหมาก, ราคาใบหมากเขียว, ราคาใบหมากแดง, ราคาใบหมากผู้หมากเมีย,
bg product