ราคาใบหมาก

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบทางหมาก - บาท/กำ
(B) ใบหมากเขียว 20.00 บาท/กำ
(C) ใบหมากแดง 20.00 บาท/กำ
(D) ใบหมากผู้หมากเมีย - บาท/กำ
วันที่ (A) ใบทางหมาก (B) ใบหมากเขียว (C) ใบหมากแดง (D) ใบหมากผู้หมากเมีย
19/09/2561 - 20.00 20.00 -
18/09/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
17/09/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
16/09/2561 - 20.00 20.00 -
15/09/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
14/09/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
13/09/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
12/09/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
11/09/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
10/09/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
09/09/2561 - 20.00 20.00 -
08/09/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
07/09/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
06/09/2561 40.00 20.00 20.00 -
05/09/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
04/09/2561 40.00 20.00 20.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบหมากที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบหมากรายวัน, ราคาใบทางหมาก, ราคาใบหมากเขียว, ราคาใบหมากแดง, ราคาใบหมากผู้หมากเมีย,
bg product